Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.

of 80 /80

Embed Size (px)

description

Faced with the ups and downs of life, love and fortune, the ancient Greeks shrugged their shoulders and quoted -or created- an apt proverb. The best of these nuggets of wisdom and observation have never been forgotten. Here they are presented, earthy, direct, sharp and vivid as when they were first uttered. Each proverb is given in the original Greek and the English translation, providing the perfect giftbook for all lovers of Greece.Ancient Greece was a rich source of proverbs. This book provides a selection of the best and most typical, and gives them both in the original Greek in English.

Transcript of Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.

Page 1: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 2: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 3: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 4: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 5: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 6: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 7: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 8: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 9: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 10: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 11: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 12: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 13: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 14: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 15: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 16: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 17: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 18: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 19: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 20: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 21: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 22: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 23: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 24: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 25: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 26: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 27: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 28: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 29: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 30: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 31: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 32: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 33: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 34: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 35: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 36: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 37: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 38: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 39: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 40: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 41: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 42: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 43: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 44: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 45: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 46: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 47: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 48: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 49: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 50: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 51: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 52: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 53: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 54: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 55: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 56: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 57: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 58: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 59: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 60: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 61: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 62: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 63: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 64: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 65: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 66: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 67: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 68: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 69: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 70: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 71: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 72: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 73: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 74: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 75: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 76: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 77: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 78: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 79: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.
Page 80: Ελληνικές Παροιμίες - Baker D.S.