εργασια μαθητων παροιμίες-αποφθέγματα για τις...

24
Παροιμίες και αποφθέγματα για τις γυναικες(προελευση) •Ομαδα Α' •Καθηγήτρια: Ε.K. •Μαθητές:Α.Γ., Α.Λ., Α.Δ.,Κ.Μ.,Γ.Μ •Τμήμα:Α1

Transcript of εργασια μαθητων παροιμίες-αποφθέγματα για τις...

Page 1: εργασια μαθητων  παροιμίες-αποφθέγματα για τις γυναίκες

Παροιμίες και αποφθέγματα για τις γυναικες(προελευση)

•Ομαδα Α'•Καθηγήτρια: Ε.K.

•Μαθητές:Α.Γ., Α.Λ., Α.Δ.,Κ.Μ.,Γ.Μ•Τμήμα:Α1

Page 2: εργασια μαθητων  παροιμίες-αποφθέγματα για τις γυναίκες
Page 3: εργασια μαθητων  παροιμίες-αποφθέγματα για τις γυναίκες
Page 4: εργασια μαθητων  παροιμίες-αποφθέγματα για τις γυναίκες
Page 5: εργασια μαθητων  παροιμίες-αποφθέγματα για τις γυναίκες
Page 6: εργασια μαθητων  παροιμίες-αποφθέγματα για τις γυναίκες
Page 7: εργασια μαθητων  παροιμίες-αποφθέγματα για τις γυναίκες
Page 8: εργασια μαθητων  παροιμίες-αποφθέγματα για τις γυναίκες
Page 9: εργασια μαθητων  παροιμίες-αποφθέγματα για τις γυναίκες
Page 10: εργασια μαθητων  παροιμίες-αποφθέγματα για τις γυναίκες
Page 11: εργασια μαθητων  παροιμίες-αποφθέγματα για τις γυναίκες
Page 12: εργασια μαθητων  παροιμίες-αποφθέγματα για τις γυναίκες
Page 13: εργασια μαθητων  παροιμίες-αποφθέγματα για τις γυναίκες
Page 14: εργασια μαθητων  παροιμίες-αποφθέγματα για τις γυναίκες
Page 15: εργασια μαθητων  παροιμίες-αποφθέγματα για τις γυναίκες
Page 16: εργασια μαθητων  παροιμίες-αποφθέγματα για τις γυναίκες
Page 17: εργασια μαθητων  παροιμίες-αποφθέγματα για τις γυναίκες
Page 18: εργασια μαθητων  παροιμίες-αποφθέγματα για τις γυναίκες
Page 19: εργασια μαθητων  παροιμίες-αποφθέγματα για τις γυναίκες
Page 20: εργασια μαθητων  παροιμίες-αποφθέγματα για τις γυναίκες
Page 21: εργασια μαθητων  παροιμίες-αποφθέγματα για τις γυναίκες
Page 22: εργασια μαθητων  παροιμίες-αποφθέγματα για τις γυναίκες
Page 23: εργασια μαθητων  παροιμίες-αποφθέγματα για τις γυναίκες
Page 24: εργασια μαθητων  παροιμίες-αποφθέγματα για τις γυναίκες