Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

51
Α’ ΕΠΑΛ ΒΑΡΗΣ Α’ ΕΠΑΛ ΒΑΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Transcript of Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

Page 1: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

Α’ ΕΠΑΛ ΒΑΡΗΣΑ’ ΕΠΑΛ ΒΑΡΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

ΘΕΜΑ:ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΕΣΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Page 2: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

MAKMAK

ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΦΙΒΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΦΙΒΙΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ

Α’ ΜΑΚ Γ’ ΜΑΚ Η’ ΜΑΚ Ζ’ ΜΑΚ Α’ ΜΑΚ Γ’ ΜΑΚ Η’ ΜΑΚ Ζ’ ΜΑΚ

Page 3: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις
Page 4: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

ΜΑΚΜΑΚ

Δυνάμεις Αμφίβιων Καταδρομών: Αποστολή τους είναι η προστασία των ελληνικών νησιών. Επανδρώνουν νησιά, νησίδες και βραχονησίδες. Οι αμφίβιες μοίρες καταδρομών Α' Μ.Α.Κ., Γ' Μ.Α.Κ., Ζ' Μ.Α.K,Η Μ.Α.Κ, είναι οι μονάδες σε υπηρεσία των Ελλήνων Αμφίβιων Καταδρομέων (Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος, Κως, Ρόδος, Νέα Πέραμος Αττικής).

Page 5: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΚΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΚ

• Κάθε μονάδα μπορεί να σπεύσει από τη βάση της προς ενίσχυση της άλλης.

MAK

ΕΤΕΘΕΤΕΑ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Page 6: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση

• Η ρεαλιστική εκπαίδευση των ανδρών των Ειδικών Δυνάμεων αποδεικνύει ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να εξασφαλίσουν περιοχές ζωτικού ενδιαφέροντος στο Αιγαίο και άλλες ευαίσθητες περιοχές υψηλού στρατηγικού ενδιαφέροντος.

Page 7: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις
Page 8: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

Προσφορά-ΑποστολέςΠροσφορά-Αποστολές

• Iδρύθηκε λίγους μόλις μήνες μετά την Κρίση των Ιμίων.

• Η κύρια αποστολή της είναι η ταχεία αντίδραση στο Αιγαίο και η ανακατάληψη βραχονησίδων, μικρονησίδων και μικρών νήσων.

Page 9: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις
Page 10: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις
Page 11: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις
Page 12: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις
Page 13: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

Α’ ΕΠΑΛ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΑ’ ΕΠΑΛ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

• Β’ ΜΑΚ– ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ– ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΡΗΤΙΔΗΣ– ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ– ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ

Page 14: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις
Page 15: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Λ.Ο.ΚΛ.Ο.Κ

Page 16: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΕΙΔΙΚΕΥΣΗΑγώνας Ορεινός Αγώνας Ορεινός

Page 17: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

ΕπιβίωσηΕπιβίωση

Page 18: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

Ανορθόδοξος ΠόλεμοςΑνορθόδοξος Πόλεμος

Page 19: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

Να εκτελούν ειδικές επιχειρήσεις Να εκτελούν ειδικές επιχειρήσεις

Ανάπτυξη ειδικών ζωνών ασφαλείας Ανάπτυξη ειδικών ζωνών ασφαλείας

Διεξαγωγή ανορθόδοξου πολέμου Διεξαγωγή ανορθόδοξου πολέμου

Αναζήτηση, αναγνώριση, και εξουδετέρωση Αναζήτηση, αναγνώριση, και εξουδετέρωση στόχωνστόχων

Οι ειδικές δυνάμεις εκπαιδεύονται για :Οι ειδικές δυνάμεις εκπαιδεύονται για :

Page 20: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

Περάσει περιοδεύων. Περάσει περιοδεύων.

Συμπληρώσει το ΔελτίοΣυμπληρώσει το Δελτίο Απογραφής Απογραφής Εφέδρου.Εφέδρου.

Να δηλώσει προτίμηση για το Σώμα που Να δηλώσει προτίμηση για το Σώμα που θέλει να υπηρετήσει. θέλει να υπηρετήσει.

Κάθε Έλληνας όταν συμπληρώσει τα 18 Κάθε Έλληνας όταν συμπληρώσει τα 18 είναι υποχρεωμένος ναείναι υποχρεωμένος να :

Page 21: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

Οι ειδικές δυνάμεις σε καιρό ειρήνης, μπορούν να Οι ειδικές δυνάμεις σε καιρό ειρήνης, μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους γιαπροσφέρουν τις υπηρεσίες τους για::

Τη συνδρομή τους σε έκτακτες καταστάσεις Τη συνδρομή τους σε έκτακτες καταστάσεις (θεομηνίες, σεισμούς, πυρκαγιές, ατυχήματα, (θεομηνίες, σεισμούς, πυρκαγιές, ατυχήματα, διασώσεις).διασώσεις).

Την προστασία του δασικού μας πλούτου (βοήθεια Την προστασία του δασικού μας πλούτου (βοήθεια στην κατάσβεση πυρκαγιών, δενδροφυτεύσεις ).στην κατάσβεση πυρκαγιών, δενδροφυτεύσεις ).

Τη διάσωση ή ανεύρεση ατόμων που έχουν Τη διάσωση ή ανεύρεση ατόμων που έχουν αποκλειστεί ή χαθεί σε δυσπρόσιτες ορεινές αποκλειστεί ή χαθεί σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές.περιοχές.

Την εθελοντική αιμοδοσία στελεχών και οπλιτών.Την εθελοντική αιμοδοσία στελεχών και οπλιτών.

Page 22: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

Στις παρακάτω εικόνες θα Στις παρακάτω εικόνες θα δείτε τους Λ.Ο.Κ να δείτε τους Λ.Ο.Κ να

εκπαιδεύονται στον Όλυμπο εκπαιδεύονται στον Όλυμπο με μέση διάμετρο 25χλμ και με μέση διάμετρο 25χλμ και

περίμετρο 80χλμπερίμετρο 80χλμ

Page 23: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις
Page 24: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις
Page 25: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις
Page 26: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις
Page 27: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις
Page 28: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις
Page 29: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

Ένα βίντεο για τους Λ.Ο.ΚΈνα βίντεο για τους Λ.Ο.Κ

Page 30: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΟΜΑΔΑ ΟΜΑΔΑ USSCOMUSSCOM Αλέξανδρος ΜηλεούνηςΑλέξανδρος Μηλεούνης Άλεξ Μπουνιάϊ Άλεξ Μπουνιάϊ Σέργιος ΝαζάροβΣέργιος Ναζάροβ Ανδρέας ΠέτσηςΑνδρέας Πέτσης

Page 31: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις
Page 32: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ

Page 33: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

Οργάνωση

Page 34: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ• Στην διαβίωση και στον αγώνα κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες

εδάφους και καιρού (αναρριχήσεις, ορεινός αγώνας, αγώνας σε χιονοσκεπείς περιοχές, διάβαση υδάτινων κωλυμάτων, εξαντλητικές πορείες επί ανωμάλου εδάφους και σε μεγάλες αποστάσεις κ.α.).

• Στην εξοικείωση με το υγρό στοιχείο (θάλασσα, λίμνες, ποτάμια), στους τρόπους κινήσεως και μεταφοράς δια μέσου αυτού και στη χρήση πρώτων γενικά μέσων.

• Στις πάσης φύσεως καταστροφές και δολιοφθορές. • Στον εθισμό και στην απόκτηση της απαιτούμενης πείρας στις ταχείες

αερομεταφορές, με ελικόπτερα και αεροπλάνα. • Αντικείμενο λίστας με τελείως εξειδικευμένα αντικείμενα ανάλογα με τον τύπο

της μονάδας Ειδικών Δυνάμεων, όπως: αλεξιπτωτιστών, βατραχανθρώπων, χιονοδρόμων, ανορθόδοξου πολέμους, αμφίβιων καταδρομών και πεζοναυτών.

• Στην πραγματοποίηση, από όλες τις μονάδες Ειδικών Δυνάμεων, μεγάλου αριθμού ασκήσεων, εκτελούμενων με ρεαλιστικό τρόπο, για την, κατά το δυνατόν, προσομοίωση με συνθήκες μάχες.

• Στην συμμετοχή μονάδων και τμημάτων των Ειδικών Δυνάμεων σε διάφορες διακλαδικές και συμμαχικές ασκήσεις

Page 35: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις
Page 36: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΕΙΡΗΝΗΣ

• Τη συνδρομή τους σε έκτακτες καταστάσεις (θεομηνίες, σεισμούς, πυρκαγιές, ατυχήματα, διασώσεις).

• Την προστασία του δασικού μας πλούτου (βοήθεια στην κατάσβεση πυρκαγιών, δενδροφυτεύσεις).

• Τη διάσωση ή ανεύρεση ατόμων που έχουν αποκλειστεί ή χαθεί σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές.

• Την εθελοντική αιμοδοσία στελεχών και οπλιτών

Page 37: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΠΟΛΕΜΟΥ

• Εκπαιδεύονται για να εκτελούν ειδικές επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν:– Ανάπτυξη ειδικών ζωνών ασφαλείας– Διεξαγωγή ανορθόδοξου πολέμου– Αναζήτηση, αναγνώριση, και εξουδετέρωση στόχων

είτε εντός επικράτειας είτε σε συμμαχικό ή εχθρικό έδαφος.

• Οι ειδικές δυνάμεις είναι ομάδες υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, που εφοδιάζονται με τελευταίας τεχνολογίας υλικό και εξειδικεύονται στην αυτάρκεια, στην αόρατη παραλλαγή και στην ταχύτητα δράσης και εξουδετέρωσης

Page 38: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΕΖΟΝΑΥΤΟΝ

• Οι αποστολές τον πεζοναυτών είναι να βοηθάνε τους ανθρώπους σε περίοδο σεισμού όπως έγινε στην Κεφαλονιά.

Page 39: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

ΟΜΑΔΑ 4Η ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΗ

• ΤΣΑΟΥΣΙ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ

• ΟΣΙΑ ΣΡΕΝΤΑΡ

• ΑΓΙΟΜΥΡΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Page 40: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις
Page 41: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

ΕΤΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ

Page 42: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

Οι Καταδρομείς που επιθυμούν να επιλεγούν να εκπαιδευτούν ως αλεξιπτωτιστές, εξετάζονται και πρέπει να ικανοποιούν όλα τα παρακάτω κριτήρια:

Α/ΑΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ(ΑΝΔΡΩΝ-

ΓΥΝΑΙΚΩΝ)ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

1 Πύργος 34 ποδών Ένα άλμαΑποτελεί το βασικό

κριτήριο

2 Έλξεις σε μονόζυγοΤέσσερις επαναλήψεις

Με οποιαδήποτε λαβή

3Κάμψεις - Τάσεις

αγκώνωνΤριάντα

επαναλήψειςΣε χρόνο έως 2΄

λεπτά

4 Δρόμος ενός μιλίου Σε χρόνο 07΄ 30΄΄Με αθλητικά

παπούτσια

5Αναδιπλώσεις

κορμούΤριάντα (30)

επαναλήψειςΣε χρόνο έως 2΄

λεπτά

Page 43: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

(ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ)ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

1 Επίγειες εγκαταστάσεις ΚΑΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

2 Έλξεις σε μονόζυγο Έξι επαναλήψεις Με οποιαδήποτε λαβή

3 Κάμψεις - Τάσεις αγκώνων Σαράντα επαναλήψεις Σε χρόνο έως 2΄ λεπτά

4 Δρόμος ενός μιλίου Σε χρόνο 07΄ 00΄΄ Με αθλητικά παπούτσια

5 Αναδιπλώσεις κορμού Σαράντα επαναλήψεις Σε χρόνο έως 2΄ λεπτά

Page 44: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

Λαμβάνουν βασική και ειδική εκπαίδευση στα αλεξίπτωτα και τις εναέριες αποστολές. Χαρακτηριστικό τους, εκτός από τον πράσινο μπερέ, η περίφημη 'πουλάδα' στο στήθος που κοσμεί τη στολή τους. Οι μοίρες αλεξιπτωτιστών καταδρομών 1η Μ.Α.Λ. 2η Μ.Α.Λ. είναι οι μονάδες σε υπηρεσία των Ελλήνων Αλεξιπτωτιστών Καταδρομέων.

Page 45: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ1.  Σκοπός της εκπαίδευσης:  

α.  Η εκμάθηση του χειρισμού, λειτουργίας, κατεύθυνσης και συσκευασίας του αλεξιπτώτου ελεύθερης πτώσης.  

β.  Η εκμάθηση της τεχνικής εξόδου από το Α/Φ ή το Ε/Π, της σταθεροποίησης του σώματος κατά την διάρκεια της ελεύθερης πτώσης, της διαδικασίας ενεργοποίησης του αλεξιπτώτου, της

αντιμετώπισης εμπλοκών και της κατεύθυνσης του Αλεξιπτώτου.γ.  Ο εθισμός των εκπαιδευομένων στις πτώσεις με αλεξίπτωτο ελεύθερης πτώσης από Α/Φ ή Ε/Π σε πτήση ημέρα και νύκτα με

ή χωρίς φόρτο μάχης.                                            

 

Page 46: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

2.  Απαιτούμενα προσόντα εκπαιδευομένου:                              α.  Να   έχει   περατώσει το τμήμα βασικής εκπαίδευσης αλεξιπτωτιστή στατικού   ιμάντα και να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 20 άλματα με αλεξίπτωτο από Α/Φ ή Ε/Π σε πτήση.β.  Να έχει ηλικία κάτω των τριάντα πέντε ετών γ. Να περάσει με επιτυχία τη δοκιμασία   στο    θάλαμο χαμηλής πιέσεως του κέντρου αεροπορικής ιατρικής και να πληροί τις προϋποθέσεις υγείας που προβλέπονται από το Προεδρικό Διάταγμα 133/02. 

Page 47: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

3. Αλεξιπτωτιστές ελευθέρας πτώσεως χαρακτηρίζονται αυτοί που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης και πραγματοποίησαν τουλάχιστον πέντε πτώσεις με αλεξίπτωτο ελευθέρας πτώσεως κατά την ημέρα ή νύκτα από Α/Φ ή Ε/Π σε πτήση. 4. Διάρκεια εκπαιδεύσεως: Πέντε εβδομάδες                                                                    

Page 48: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

Ο κάθε αλεξιπτωτιστής ετοιμάζει το αλεξίπτωτο του πριν από την πτώση

Page 49: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

Κατά την πτώση το αλεξίπτωτο ανοίγει αυτόματα με την βοήθεια ενός ιμάντα

Page 50: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

1.Νότης Αλειφέρης

2.Κώστας Λογοθέτης

3.Νικόλας Ροϊδάκης

Page 51: Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις

ΒΙΝΤΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΒΙΝΤΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ