Παύλειος Λόγος τεύχος 85

of 48 /48
ΤΕΥΧΟΣ 85 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

Embed Size (px)

description

Το τεύχος 85 Μαϊου - Ιουνίου 2010 του περιοδικού Παύλειος Λόγος της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας αφιερωμένο στα ΙΣΤ΄ Παύλεια.

Transcript of Παύλειος Λόγος τεύχος 85

 • 85 - 2010

 • 2

  ETO TEYXO 85

  . - . 2010

  EYO.

  .

  30

  6

  10

  14

  17

  MHNIAIOOPOOOEPIOIKO

  IEPAMHTPOOEBEPOIA,NAOYHKAIKAMANIA

  -

  MB.

  :. , . , , HEIOOIHH,KAITEXNIKHEIMEEIA:M. M.: .EKTYHTYOPAEIO:TYPE PRESSNN:. 2638

  APPA MOPOYN NA AOTE-ONTAI TH IEYYNHTOYEPIOIKOY:EPIOIKOAYEIOOOPAEIO TYOY IEPA MHTPO-OE BEPOIA, T.. 241, 59100BEPOIATH2331072317, A2331025275,E-mail:[email protected]

  X E I P O P A A A X E T HMOIEYH TOY EN EITPE-ONTAI

  . : 20 & , 40

  YNPOME KAI EMBAMATA THIEYYNHTOYEPIOIKOY

  website:

  www.imverias.gr

  4

  8

  12

  13

  16

  18

 • :

  .

  24

  28

  31

  32

  22

  20

  26

  30

  29

  44

  ww

  w.im

  veri

  as.g

  r

  s

  ite

  .

  42

  3

 • 4

  . 6

  6.

  .,

  ,..

  .,-:

  .

  ,,,

  ,-.-,-,-,.

  ----,

  .-

  ,,-..

  .,-,-.

  .--,.--..,,.

  -.-....-,,

  ww

  w.im

  veria

  s.g

  r

 • ,-..-.,,.

  -..

  ,,,-,.

  ,,,-

  -,.

  -,,,,,,,,,,-,.

  ,

  ,,-,,-,,.

  ..

  . 5

 • 6

  31

  30-

  .,-

  ..,-,.-,..

  -:

  -,.

  ,,,.,-.,,.

  ,-,,,-,..-

  .

  ,.-,.

  .,.,.-.,,,-

  .:,-,.

  ,,...--,-,.-,-

  ww

  w.p

  avlia.g

  r

  30

  ww

  w.im

  veria

  s.g

  r

 • ,,,,,,.

  ,,.-.,-..,..-,,-.

  .-,.

  -,-,,-,-.-.-.:.

  ,,-.-,,

  ,-.

  .

  .

  7

 • 8

  31

  ww

  w.p

  avlia.g

  r

  5

  ww

  w.im

  veria

  s.g

  r

  -.

  --5.

  :-.

  -...,.

  -.:.-

  ,,.-.

  .,-..

  ,-,,,---.

  .

  4.-.,.,..,-,..,.

  ,....

  ,-..44.

  4,-.,.-..-,.

  ..

 • .....-.

  .:.-.,,.-..

  ,,-.

  ..,..

  -.-.

  .-::;.

  .,,,....

  ,.-.

  --.-.

  ,.

  -.

  .

  ..

  9

 • 10

  31

  ww

  w.p

  avlia.g

  r

  5

  ww

  w.im

  veria

  s.g

  r

  --:,-

  ,-,5,-.

  ..--,,.

  -29---290easycomputer

  -melanaki.gr.

  -.

  -.

  -.:.,--,,.

  .

  -,-..

  .

  ,-,.

  ,,-

  .

  ...

 • ,.

  -,.

  -,,-,-.

  .

  ,.,

  ,.

  -.

  11

 • 12

  31

  ww

  w.p

  avlia.g

  r

  . 6 w

  ww

  .im

  veria

  s.g

  r

  -.,.,,,

  .-,.

  ,,,-6....:.,,.-,,,-.,,-

  ..

  ,-.

  ../

  ..

 • 31

  ww

  w.p

  avlia.g

  r

  7

  ww

  w.im

  veria

  s.g

  r

  7

  .,.-,,...,,,,-..:-.

  ,-,..,.,,,-.-.

  --.-:1),2),3),,,4),5).-.-.

  13

 • 14

  31

  ww

  w.p

  avlia.g

  r

  . . . 10

  ww

  w.im

  veria

  s.g

  r

  ,-,10..-,,

  ,-,.

  -,-.,.,.-,,,.-,.,,,,,-.,,,-..,,.

  ,,-.

  .

  ,,.

  ,-.,,.,.-,.

  -,,,.-,..

  .12.:

  1.:,

  2.:-,,,

  3.:-,,.

  .,-,,.

  .,

  .,

  .,63..,250,..

  ....

  -,:

  1.:

  2.:,

  3.:,..

  4.:.

  .,.

  ,,...

  ,,.,,,..,,.

  -.:

 • 1.:,-

  2.:,

  3.:.

  ,-.

  -.

  -...

  :-.,,.,-;-,..-.-.

  -.

  -;.,,;;;.-.

  ....

  .,,-.

  ..-75%25%...

  .-.

  .-

  .,-2545-.,,...

  .:

  -,,...-.

  .

  ... 15

 • 16

  31

  ww

  w.p

  avlia.g

  r

  9 w

  ww

  .im

  veria

  s.g

  r

  920108:30..--

  -,-..-...,,

  ,.-...,-.

  ,1320108:30..--..

  --,.-..-..-.

 • 31

  ww

  w.p

  avlia.g

  r

  10

  ww

  w.im

  veria

  s.g

  r

  10

  .,-.-.-:--,,-,-.,,,-..,,

  o.,.

  .-.-,,.-

  .,.....-

  .-,,,-,-..,-

  ,.-,.

  ./..

  17

 • 18

  31

  ww

  w.p

  avlia.g

  r

  30 12

  ww

  w.im

  veria

  s.g

  r

  ,30,-12,-

  ,,,-..-,:

  -30-,,-,,.

  ..,.,.-400,-

  ,-,.30.,,.

  -

  ,,..

  ,,.,..

  -

  ,,,-,,,.-,.,,..

  ,-.

  -.-,,,,-,.,

  30..

  ,-,,,,-,,,.

  .:

 • ,,,,,,,,.

  ,,,,,..,,,,-,,21,,,,,,-

  ,.

  ,--,.,,,,-.,.

  ,,,,,,,-,--.

  -

  ,.

  ,-.

  -,,,-,,-,.

  19

 • 20

  31

  ww

  w.p

  avlia.g

  r :

  13

  ww

  w.im

  veria

  s.g

  r

  -,-

  -.---.132010,,,.-.

  -::,

  -,..--,.,-.,-.-.,.

  -,.,-,::.-,-.-,.

  -,...-.::

  ..

  ..

 • .-,,..

  -.-:.-,-,-,.

  -.

  .

  -,-,-.

  .

  21

 • 22

  -19.-

  .

  ,,.

  -.,...

  15-,.-

  -,,-.

  ...

  ..

  31

  ww

  w.p

  avlia.g

  r

  . . - 19 w

  ww

  .im

  veria

  s.g

  r

 • ..

  23

 • 26

  -

  21

  212010,-

  ,:-.(.....).-,.

  .,-,,--,..-

  ,-.,:

  1:-

  -

  :.--,,.

  2:-:

  :-,-.

  3:-:(8

  ):.-

  ,......

  4:-

  :,,.

  5:.-

  :.-,,-11.

  6:----

  :.,.,.

  :..,........

  -,-.

  -.

  .

  ww

  w.im

  veria

  s.g

  r

 • ...

  27

 • 28

  31

  ww

  w.p

  avlia.g

  r -

  14

  ww

  w.im

  veria

  s.g

  r

  1420108:30..-

  ..,...,-....-.,,..-,.-16.19-..-.

 • 31

  ww

  w.p

  avlia.g

  r

  22

  ww

  w.im

  veria

  s.g

  r

  -3-,,

  222010,.,-.-,,.-,..,....,,.,-,.-,-.,...-,,,--.-,.

  29

 • 30

  31

  ww

  w.p

  avlia.g

  r

  20

  ww

  w.im

  veria

  s.g

  r

  -..-,,

  31,-2003,-.

  ,,..,,.,,..-...,.

  -,.-,.,.,.,.,..,.

  .

  ...

 • 31

  ww

  w.p

  avlia.g

  r

  25

  ww

  w.im

  veria

  s.g

  r

  --25

  .:)-.,).,,).-,)....)..)..,-.---.,,-20-.,,-.-.

  31

 • 32

  :

  2628-16-,,.

  :-:,.

  -:

  1.-.,

  2..-,

  3..,

  4..,

  5..,-

  6..,

  7..,-

  8..,

  9.-.,

  10..Borkovsky,

  -

  .:-,..,..,

  -,

  ,.,.-

  ,,.,.,

  ,,-,

  ,.

  ,,-,-,-.

  -,--,,.

  -,,,,(.7,26).

  ,,

  26-28

 • : ww

  w.im

  veri

  as.g

  r

  33

 • 34

  -,,,,-,.

  -,,,,-,,-,,-,.

  ,.

  -,.,.

  ,-:,,-,,,,,.

  ,-,,.,,,,.

  -,,

  .,.

  --,,-.

  -,,,::.-,--.

  ,,---.

  --.

  --,,-.

  -,,,-..

  ,-,.

  1) I. :

  .I.-.--..,.(.12,4-6,.4,11,.12.)-.,,,-...-().-,.().,,-...

  -......-.

  2) - : .

  ..16,1-12(-).3,11-.().3.,(),-(48).

 • 60,40.-.(40).-...-,...

  ...().,.,..

  3) . . : .

  (-)..--.:()..(,,,..).-.(,).-,.-..-.-.,.-.().

  /.,.Minessota()

  ...

  ..

  35

 • 36

  .

  4) . .: ;

  1).-.()....-..,.

  2):-...

  3).,-..-.

  4).--....-.

  5) Sarah Halabi: . .

  :;-.,()--.(..).

  .-90-

  ..SarahHalabi,....

  .

  .

 • .(),-.

  6) . : . .

  ....-.(-)..-.,,.()...-.-.

  .,,..-.-.

  7) . : .

  ..1214...

  ....

  .AlexanderDvorkin

  .

  37

 • 38

  -,..12,3-8.-.-...

  -..-.-().,.-.-,.

  8) . : .

  -()...,,(-)-..-(-),().191070-.,...().....-.

  9) . Dvorkin: .

  .....

  ..

  .

 • .

  Dvorkin.,,,....,..-...,,.().--.-,-...

  10) . . : : - .

  .MaxWeber.Weber-..-Weber-.,,-.-..

  ...-.-..

  11) . . : - .

  ..()..-.770,67-.3660...-..-....

  12) . . . : - . .

  ..-..

  ..-,.-,..,,(-)...,-,.-.-,,..

  13) . : .

  ....,,..(-)..,..,..-,,.-.(,).

  39

 • 40

  HH

  .

  .-.2011:,.

  ---:

  -,-,,,-,,-.

  :,.,,-,.

  .

  -,--,,

  ,.

  ,-,.

  -,-,--,.

  ,-,-

  ,.

  -.

  -,,,,.

  -,,,.

  --,--21.

  2009

 • .

  --,-.

  ,,,.-,,--,-.

  .:

  .

  ::.

  --.

  --,,,-

  ,.-

  -,,,,-.

  ,-,-.

  ,,,.

  .

  41

 • 42

  1241 ,1822 . .

  27

  ww

  w.im

  veria

  s.g

  r

  -,27:

  1822..,.,-,,,,-.-,,,,-,,..-,

  1822-,-,.,..

  .:

  -.

  ,.2000,1822,-,,-,,,,

  .

  ,,,,,,-,.

  ,,-.

  ...

  -,-1824-.64,.,,..!

  -,.

 • .-,,.

  -,-,,.-,.

  ,,.:.

  ,,,,--,-..

  -

  JamesBaker-1876.

  -.-:,;:.

  ,Baker,..

  1822-,,.-1992,1822.

  .-.-.,40.-.

  ,

  1971..........

  .,-,,,:-1241:1822...

  .

  .

  .-...-.

  -.-.!

  !.

  43

 • 44

  27-

  .-,...,-.

  ..

  ...

  31

  ww

  w.p

  avlia.g

  r

  . 27 - 29

  ww

  w.im

  veria

  s.g

  r

 • -.,-.-.,..

  -.-

  -.,..

  .

  . .

  .-

  -.

  ,-,.

  ,,-.

  ,,.

  ,-,,,-.

  ..,

  .

  ,

  ...

  45

 • 46

  ,.

  ,,.-

  ,-.,

  -,,-,,,.-

  ,,

  ,.-

  :-,,,,,,,,,.

  ,--.

  ,-,-,,

  ..

 • ,-,,,,-.

  ,,-,,,,,,..

  ,,

  ,,,.-

  ,,:,..

  ,,-,,,-,:.

  ,-

  ,--.

  .

  ,,--.,-

  ,,-.

  ...

  47

 • .

  . .

  2638

  .

  . .

  2638