Επίτομη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας Κεφάλαιο 1

20

description

Κατά την παραδοσιακή αντίληψη, η ιστορία της αρχαίας Ελλάδας αρχίζει με την άφιξη ελληνόφωνων πληθυσμών στη Βαλκανική χερσόνησο και κλείνει με την υποταγή των ελληνιστικών μοναρχιών στη Ρώμη. Το βιβλίο υπογραμμίζει τα προβλήματα που θέτουν οι ουσιώδεις φάσεις της ιστορίας αυτής. Εξετάζονται πρώτα οι συζητήσεις που γίνονται σήμερα σχετικά με την πρωτο-ιστορία των Ελλήνων, πριν από την εμφάνιση της πόλης που είναι το παλλόμενο κέντρο της ιστορίας τους. Η θέσπιση πολιτικών συστημάτων μέσα σ’ έναν ελληνικό κόσμο που εξαπλώνεται σ’ ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου, η σύγκρουση με την περσική αυτοκρατορία που οδηγεί στην ηγεμονία της Αθήνας, και η φύση της ηγεμονίας αυτής σε συνάρτηση με την πρωτόφαντη εμπειρία που είναι η εφεύρεση της δημοκρατίας, ο μακροχρόνιος Πελοποννησιακός πόλεμος που καταστρέφει την προηγούμενη ισορροπία του 5ου αιώνα και η δύσκολη αναδιοργάνωση του ελληνικού κόσμου στον 4ο αιώνα πριν από την αναμέτρηση με τον Φίλιππο Β΄ της Μακεδονίας αποτελούν τα κύρια θέματα της μελέτης. Μια επισκόπηση των πηγών, η ανάλυση του πολιτισμού της κλασικής πόλης στις ποικίλες εκφάνσεις του, οι εξελικτικές διαδικασίες που διαδραματίζονται στον ελληνικό κόσμο ύστερα από την περιπέτεια του Μεγάλου Αλεξάνδρου και οι μορφές που παίρνει ο ελληνικός πολιτισμός στα ελληνιστικά βασίλεια, όταν η εποχή των βασιλέων διαδέχεται την εποχή της πόλης, ολοκληρώνουν αυτή την επιτομή. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Transcript of Επίτομη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας Κεφάλαιο 1

Page 1: Επίτομη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας Κεφάλαιο 1
Page 2: Επίτομη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας Κεφάλαιο 1
Page 3: Επίτομη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας Κεφάλαιο 1
Page 4: Επίτομη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας Κεφάλαιο 1
Page 5: Επίτομη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας Κεφάλαιο 1
Page 6: Επίτομη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας Κεφάλαιο 1
Page 7: Επίτομη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας Κεφάλαιο 1
Page 8: Επίτομη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας Κεφάλαιο 1
Page 9: Επίτομη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας Κεφάλαιο 1
Page 10: Επίτομη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας Κεφάλαιο 1
Page 11: Επίτομη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας Κεφάλαιο 1
Page 12: Επίτομη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας Κεφάλαιο 1
Page 13: Επίτομη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας Κεφάλαιο 1
Page 14: Επίτομη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας Κεφάλαιο 1
Page 15: Επίτομη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας Κεφάλαιο 1
Page 16: Επίτομη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας Κεφάλαιο 1
Page 17: Επίτομη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας Κεφάλαιο 1
Page 18: Επίτομη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας Κεφάλαιο 1
Page 19: Επίτομη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας Κεφάλαιο 1
Page 20: Επίτομη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας Κεφάλαιο 1