03 έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας

22
Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας «Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων» Για πρώτη φορά στην Θεσσαλία και συγκεκριμένα στους χώρους του «Κουρσούμ Τζαμί» των Τρικάλων θα λειτουργήσει η κινητή έκθεση του Μουσείου Αρχαίας Ελληνική Τεχνολογίας «Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων», που αυτή την στιγμή στεγάζετε στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας. Πρόκειται για μια εξαιρετική συλλογή πενήντα με εντυπωσιακά εκθεμάτων του Κώστα Κοτσανά, που ξεκινούν από το ρομπότ - υπηρέτρια του Φίλωνος, τον "κινηματογράφο" του Ήρωνος, το υδραυλικό ωρολόγιο του Αρχιμήδη και φτάνουν μέχρι και τον αναλογικό υπολογιστή των Αντικυθήρων καλύπτοντας την περίοδο από το 2000π.Χ. μέχρι το τέλος του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας παρουσιάζει δεκάδες αξιόπιστα και λειτουργικά ομοιώματα εφευρέσεων των αρχαίων Ελλήνων και πρόκειται για το πληρέστερο και το πλέον αξιόπιστο μουσείο του είδους του παγκοσμίως.

Transcript of 03 έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας

Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας «Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων»

Για πρώτη φορά στην Θεσσαλία και συγκεκριμένα στους χώρους του

«Κουρσούμ Τζαμί» των Τρικάλων θα λειτουργήσει η κινητή έκθεση του

Μουσείου Αρχαίας Ελληνική Τεχνολογίας «Οι σημαντικότερες

εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων», που αυτή την στιγμή στεγάζετε

στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Πρόκειται για μια εξαιρετική συλλογή πενήντα με εντυπωσιακά

εκθεμάτων του Κώστα Κοτσανά, που ξεκινούν από το ρομπότ -

υπηρέτρια του Φίλωνος, τον "κινηματογράφο" του Ήρωνος, το

υδραυλικό ωρολόγιο του Αρχιμήδη και φτάνουν μέχρι και τον αναλογικό

υπολογιστή των Αντικυθήρων καλύπτοντας την περίοδο από το

2000π.Χ. μέχρι το τέλος του αρχαίου ελληνικού κόσμου.

Το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας παρουσιάζει δεκάδες αξιόπιστα και λειτουργικά ομοιώματα

εφευρέσεων των αρχαίων Ελλήνων και πρόκειται για το πληρέστερο και το πλέον αξιόπιστο μουσείο

του είδους του παγκοσμίως.

Μουσείο Αρχαίας Ελληνική Τεχνολογίας

Τα εκθέματα συνοδεύονται από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό ενώ πολλά από αυτά είναι

διαδραστικά. Είναι ταξινομημένη σε ενότητες και ακολουθεί όλες τις σύγχρονες εκπαιδευτικές

αντιλήψεις της Παιδαγωγικής και Μουσειακής Αγωγής. Δρα πολυεπίπεδα και απευθύνετε

στην εκπαιδευτική κοινότητα όλων των βαθμίδων και φυσικά σε όλους τους πολίτες.

Ο «Μύλος των Ξωτικών» στοχεύει φέτος να

προσφέρει στους μαθητές αλλά και σε όλους

τους επισκέπτες του ένα σπάνιο μοναδικό

εκπαιδευτικό πρόγραμμα δράσεων. Μετά από

συντονισμένες κινήσεις με τον Δήμο Τρικκαίων

πετύχαμε την πραγματοποίηση μιας σπουδαίας

και εκπαιδευτικού χαρακτήρα έκθεσης.

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας