Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς

46
μ [μ μ …]

description

Η συμπεριφορά του ξύλου σε φωτιά και σε σεισμό

Transcript of Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς

Page 1: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς

μ

μ

…]

Page 2: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς
Page 3: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς
Page 4: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς
Page 5: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς
Page 6: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς
Page 7: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς
Page 8: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς

.

Page 9: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς

.

Page 10: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς

.

Page 11: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς

TRADA -

Page 12: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς
Page 13: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς
Page 14: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς
Page 15: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς
Page 16: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς
Page 17: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς
Page 18: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς
Page 19: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς

0,65 /

(!!!)

Page 20: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς
Page 21: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς

μ 30

Page 22: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς

μ 30

Page 23: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς

dchar,n =

n t

dchar,0 = 0

t

Page 24: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς

μ

μ μ μ

Page 25: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς

fd=kmod

ffi,d=kmod,fi

μ

μ μ μ

fkf0,2

,fi

Page 26: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς
Page 27: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς

Timber Data File Series June 2001 - Timber Joint Desing 3

Page 28: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς
Page 29: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς
Page 30: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς

(μ )μ

Page 31: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς

(μ )μ

Page 32: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς
Page 33: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς

μ ( μ )

Page 34: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς

www.german-eco-homes.de/

Page 35: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς
Page 36: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς

μ

Page 37: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς

μ

Page 38: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς

.

Page 39: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς

.

Page 40: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς

VIII . .

. . .

IX . . . ,

.

.

. , . . .

XI . . .

XII . . .

Page 41: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς

VIII . .

. . .

IX . . . ,

.

.

. , . . .

XI . . .

XII . . .

Page 42: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς

VIII . .

. . .

IX . . . ,

.

.

. , . . .

XI . . .

XII . . .

Page 43: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς

VIII . .

. . .

IX . . . ,

.

.

. , . . .

XI . . .

XII . . .

Page 44: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς

VIII . .

. . .

IX . . . ,

.

.

. , . . .

XI . . .

XII . . .

Page 45: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς

http://www.youtube.com/watch?v=cFYzmA1CBhw&feature=player_embedded

prof. dr. eng. ARIO CECCOTTI

Page 46: Πολιτικός Μηχανικός Ζαννής Κοντέας, Ε.Μ.Π., Ελλάς