Οι περιπέτειες του Οδυσσέα στο δρόμο του νόστου του

of 12 /12
Οι περιπέτειες του Οδυσσέα στο δρόμο του νόστου του Ιάσονας Χριστοφιλάκης Α4

Embed Size (px)

description

Οι περιπέτειες του Οδυσσέα στο δρόμο του νόστου του. Ιάσονας Χριστοφιλάκης Α4. Ο Ο δυσσεύς στη χώρα των Κικόνων. Theodor van Thulden (1606 - 1669). Ο Οδυσσέας στη χώρα των Λωτοφάγων. Theodor van Thulden (1606 - 1669). Ο Οδυσσέας στη χώρα του Πολύφημου. Τα στάδια εξόντωσης του κύκλωπα:. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Οι περιπέτειες του Οδυσσέα στο δρόμο του νόστου του

PowerPoint

4

Theodor van Thulden (1606 - 1669)

Theodor van Thulden (1606 - 1669) :

. . .

Theodor van Thulden (1606 - 1669)Theodor van Thulden (1606 - 1669) Theodor van Thulden (1606 - 1669)

.

After Annibale Carracci (1686 - 1725) .

Draper Herbert James (1909) , .

.Pellegrino Tibaldi (1527-96)

, .After Angelica Kauffman (1776)

, .Jan Symonsz Pynas (1630)