Φαρμακοδυναμική και πρόληψη ανάπτυξης μικροβιακής...

of 87 /87
Φαρμακοδυναμική και πρόληψη ανάπτυξης μικροβιακής αντοχής ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ Επ. Καθηγητής Παθολογίας – Λοιμώξεων Πανεπιστημίου Πατρών

Embed Size (px)

description

Φαρμακοδυναμική και πρόληψη ανάπτυξης μικροβιακής αντοχής. ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ Επ. Καθηγητής Παθολογίας – Λοιμώξεων Πανεπιστημίου Πατρών. Επιλογή αντιβιοτικού. Υποκείμενη πάθηση, γνώση της λοίμωξης και των πιθανών παθογόνων αιτίων Αποικισμός vs λοίμωξη Γνώση του αντιβιοτικού - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Φαρμακοδυναμική και πρόληψη ανάπτυξης μικροβιακής...

 • .

 • , vs /

 • +MIC

 • ;STOP STOP

 • The spread of antibiotic resistance among respiratory pathogens represents a serious and growing threat to public health. Resistance to penicillins and macrolides is evident in the most common community-acquired bacterial respiratory pathogens, and the prevalence is increasing rapidly. Although resistance to fluoroquinolones is still relatively low, it is likely to spread rapidly as new, extended-spectrum agents become more widely used in the community.

 • > 90% Oxacillin, ceftriaxone, ertapenem, teicoplanin, daptomycin, fucidic acid

  > 70%Cefazolin, rifampicin, tigecycline

  >30%Penicillin G, cefixime, cefotaxime, erythromycin, clarithromycinAzithromycin, moxifloxacin, vancomycin, linezolid, telithromycin

  >10%Amoxicillin, piperacillin, cefpodoxime, cefuroxime, ceftazidimeCiprofloxacin, levofloxacin, medronidazole

 • ; ;

 • ;

 • - , - , DNA / ,

 • , minimal inhibitory concentration. MIC , minimal bactericidal concentration MBC

 • in vitro 105 cfu/ml, - - in vitro,

 • MIC MBC

 • PKPDPK / PD

 • Post-antibiotic effect (PAE)Sub-MIC effectPost-antibiotic sub-MIC effect (PA SME)Post MIC effect (PME)Postantibiotic Leukocyte Enhancement effect (PALE) Post-exposure effectsStandardization of pharmacokinetic/pharmacodynamic terminologyfor anti-infective drugs: an updateMouton et al. JAC 2005; 55:601-607

 • 1-2 1-2 1-2 1-3 3-5 0 0 (1) 1-3 3-8 2-4PAE Gram (+)PAE Gram (-)

 • TimeConcentrationAgent with a long half-lifeAgent with a short half-lifeSelective pressureSelective pressureMIC Baquero. J Chemother 1999

 • , : pH O2 ( ) ( ) (

 • Time kill curvesCFU/mlcontrol

 • ; ; Gram (+). MBC = 2-4 x MICMBC = 8-16 x MIC

 • Gram (+) - - - +/-

  -, , TMP/SMX,

  -,

  - +/- Clinical relevance of bacteriostatic vs. bactericidal mechanisms of actions in the treatment of gram positive infections GA Pankey and LD Sabath CID 2004; 38: 864-70

 • TobramycinCiprofloxacinTicarcillin64 MIC16 MIC4 MIC1 MIC MICCONTROL

 • Cmax : MIC T > MICAUC/MICT>MIC g/mlAUCMICCmax

 • AUC / MIC AUC (MIC)

 • PK/PD

 • T>MIC g/mlAUCMICCmax-

 • > MIC (% )-

 • T > MIC 4 (%) >MIC (%)020204040606080801001000

 • T > MIC S. pneumoniae H. influenzae > MIC (% ) (%)020406080100020406080100Craig, ECCMID 2000 T >MIC 40-50 %

 • -: > C

 • T >MIC -

 • > C90 - PSSP, PISP, PRSP . influenzae

 • T>MIC (% of Dosing Interval)DrugRegimen PSSP PISP PRSP H. fluAmox/Clav 875/125 BID 100 50 32 42Cefaclor500 TID 46 0 0 0Cefuroxime500 BID 73 41 0 35Cefprozil500 BID 78 38 0 18Cefpodoxime200 BID 62 32 0 82Cefixime400 QD 48 0 0 88CeftriaxoneI gm QD 100 78 42 100

  Time Above MIC90 for Oral Beta-Lactams AgainstPSSP, PISP, PRSP, and H. influenzae

 • -MIC 3 mg/LMIC 12 mg/LT > MIC 100%

 • 1 2 g IV 3

 • Lubasch et al. JAC 2003;51: 659-664:

 • Clearance

 • Jaruratanasirikul et al AAC 2005;49(4):1337: >C1 g bolus2 g 3 1 g 3

 • Jaruratanasirikul et al JAC 2005;49(4):13370.5 g 2 1 g 2 0.5 g 1/2

 • Pk/PD

  AUC/MIC 100-125 Gram

  25-35

  Peak/MIC 8-10Gram

 • 107 128 5 32 128 (25%)

 • Thomas et al. AAC 1998; 42:521-527

 • Thomas et al. AAC 1998; 42:521-527

 • : AUC /MIC

 • 43%11.5%1%

  PK/PD 134 , , 500 mg/ 5-14 Preston et al. JAMA 1998; 279:125129

 • - S. pneumoniaeAUC/MIC30-40

 • Ciprofloxacin400/750Levofloxacin500 mgTrovafloxacin200 mgGatifloxacin400 mgMoxifloxacin400 mgAUC : MIC ratio Streptococcus pneumoniae

 • S. pneumoniae 58 gatifloxacin vs levofloxacin

  AUC/MIC < 33.7 64%AUC/MIC >33.7 100%

  Ambrose et al. AAC 2001

 • Pk/PD

  AUC/MIC 100

  Peak/MIC 8-10

 • : Cmax/MIC Moore et al. J Infect Dis 1987; 155:93-99

 • Kashuba et al. AAC 1999; 43:623-629

 • Ambrose et al. CID 2007;44:79

 • PK

 • PK PK 10.000 PK/PD

 • -

 • !

 • :

 • Drlica et al. Rev Med Microbiol 2004; 15: 73-80 (MPC)

 • MIC MPC

 • Nu 118 has a gyrA mutation

 • Neither T>MPC nor Cmax proved to be single correlates for preventing resistancedevelopment. For the two investigated wild-type strains, an AUC/MPC ratio of 22was the single pharmacodynamic index that predicted prevention of resistant mutant development.

 • In vitro hollow fiber infection modelTwo isogenic strains of P. aeruginosa1. wild type2. AmpC stably derepressed mutant [MIC = 1mg/liter]1x 108 CFU/ml - 5

 • OprD MexAB-OprM

 • Jaruratanasirikul et al AAC 2005;49(4):1337: >C1 g bolus2 g 3 1 g 3

 • In vitro kinetic model Streptococcus pneumoniae 90% (MIC = 0.031 mg/liter)9% (MIC = 0.25 mg/liter)1% (MIC = 8 mg/liter)

 • : PK/PD

 • CH NightingaleDEAD BUGS dont mutate

 • ENDANGERED SPECIES