Οικονομικά Μαθηματικά

of 148/148
Καθηγητής Συριόπουλος Κωνσταντίνος 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Καθηγητής : Συριόπουλος Κωνσταντίνος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΣΥΧΡΟΝΗ ΑΛΓΕΒΡΑ 1.1 ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ Ορισμός Συνόλου Υποσύνολου Σύνολο είναι μια συλλογή από ορισμένα και εντελώς διακεκριμένα μεταξύ τους στοιχεία. Αν a είναι ένα από αυτά τα στοιχεία τότε λέμε ότι για το σύνολο S το a S . Υπάρχει ένα σύνολο το οποίο δεν έχει στοιχεία και λέγεται Κενό σύνολο και συμβολίζεται με . Ισχύει πάντα ότι το κενό σύνολο είναι υποσύνολο κάθε συνόλου. Κάθε σύνολο λέμε ότι είναι καλά ορισμένο και εννοούμε ότι αν x είναι ένα στοιχείο , τότε λέμε ότι το x ανήκει ή δεν ανήκει στο σύνολο δηλαδή συμβολίζουμε ως εξής : ή S x S x . Υπάρχουν δυο βασικοί τρόποι γραφής ενός συνόλου ο τρόπος της απαρίθμησης , όταν λέμε για παράδειγμα πως ένα σύνολο S έχει στοιχεία τους αριθμούς 2 , 3 , 4 και γράφουμε { } 2, 3, 4 S = , και ο τρόπος της περιγραφής όπου δε μπορούμε να γράψουμε όλα τα στοιχεία ενός συνόλου και το περιγράφουμε , για παράδειγμα το σύνολο των Ακεραίων αριθμών άρα { } / S x x Z = . Έστω ένα σύνολο X και ένα σύνολο Y τότε θα λέμε ότι το X είναι Υποσύνολο του Y όταν όλα τα στοιχεία του X είναι και στοιχεία του Y δηλαδή Y X . Αν ακόμα συμβαίνει όλα τα στοιχεία του X να είναι και στοιχεία του Y αλλά όλα τα στοιχεία του Y δεν είναι στο X (δηλαδή τα υπόλοιπα είναι εκτός του X ) τότε λέμε ότι το X είναι Γνήσιο Υποσύνολο του Y δηλαδή Y X . Ιδιότητες Συνόλων και Υποσυνόλων 1. Δυο σύνολα είναι ίσα αν περιέχουν ακριβώς τα ίδια στοιχεία ανεξάρτητα της διάταξη τους. Τότε θα λέμε ότι X Y = . 2. Ισχύει ότι αν X Y και επίσης Y X τότε ισχύει ότι X Y = δηλαδή X Y X Y Y X = . 3. Λέμε ότι η Τομή δυο συνόλων είναι ένα σύνολο που έχει ως στοιχεία , τα στοιχεία εκείνα που ανήκουν και στα δυο σύνολα δηλαδή : } { Y x kai X x x Y X W = = , , :
 • date post

  31-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  111
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Οικονομικά Μαθηματικά

 • pi 1

  : pi

  1

  1.1 pi

  pi .

  a pi S a S . pi pi

  . pi pi . x ,

  x :

  SxSx

  .

  pi pi pi pi ,

  pi pi S 2 , 3 , 4 { }2,3,4S = , pi pi pi pi pi , pi

  { }/S x x Z= . X Y X pi Y X Y YX . X Y Y X ( pipi X ) X pi Y YX .

  pi

  1. pi . X Y= .

  2. X Y pi Y X X Y= X Y

  X YY X

  =

  .

  3. pi , pi :

  }{ YxkaiXxxYXW == ,,:

 • pi 2

  4. pi pi :

  { }: , _ ,C A B x x X or else x Y= = . 5. pi CX pi pi pi

  X { }:C CX x X x X= . 6. ,X Y pi

  ( pi ). 7. (power set) pi X

  ( ) { }XAAXP = : . 8. pi

  pi pi

  pi pi .

  pi . U (Universal) pi pi U pi U . O :

  n pi iX 1, 2,....i n= : . 1, 2,3, , , , , , i ji j n X X O = = , 1, 2,3, , , , , , ,iX U i n= = n pi pi U . :

 • pi 3

  .. . pi pi pi pi

  (industry). pi pi (market). pi pi pi

  pi

  pi.

  pi pi pi pi pi pi

  pi (production set).

  1

  Z+ = { x : x } { } { }

  { }10,8,6,4,22

  :

  11.....3,2,111:

  =

  =

  ==

  +

  +

  ZxAxB

  xZxA

  1.

  ++

  ZBZAkai

  AB

  2. AZ + ? pi pi.. 12x = pi A + .

  3. + ZA + ZBAB . 4. AB ? B A .

  2 ,X Y pi .

  { }

  { }

  : 2 0 , 2 , 3, 4 , 6 , 8, ....2 02

  : 1 0 2 4 , 1 0 ,1 2 ,1 4 , ... .2 42

  xX x Z x Z

  xY x Z x Z

  + +

  + +

  = =

  = =

  }2

  .2010:{}20,...12,10{

  }2

  ,24:{}24,.........6,4,2{

  ++

  ++

  ==

  ==

  ZxxZxYX

  ZxxZxYX

  3 { }1,2,3X =

 • pi 4

  X 3 823 = : ( ) {1 , 2 , 3 , (1 , 2 ) , (1 , 3 ) , ( 2 , 3 ) , , }P X X=

  4 pi

  }0,:),{( 2121 = xxxxC . pi pi pi (budget set) }:),{( 221121 MxpxpxxB += pi 1 2,X X pi , 1 2,P P M . .

  B 1 2 pi pi .

  C pi 1 2 pi .

  CB pi 1 2 pi pi .

  CB pi 1 2 pi pi .

  1.2 R

  :

  1. (natural numbers) : { },,,,,,,,,,,4,3,2,1=+Z 2. (integers numbers) : { }.........3,2,1,0,1,2,3.... =Z 3. pi pi

  ( ),+ .

  4. (rational numbers) : [ ]

  = 0,: ZbZa

  baQ .

  5. Z pi Q Q pi pi. pi pipi pi pi pi

  pi

  .

  6. (irrational numbers) : { }QxQ = . 7. (real numbers) : QQR = .

  pi pi

  . pi R . :

 • pi 5

  X Y { }XxX = { }Y y Y= , () , ( ),x y

  YX . pi :

  ( ){ }( ){ }

  { }....,.........,,:,....),,(

  ,,:,,

  ,:,

  3

  2

  RzRyRxzyxR

  RRzRyRxzyxRRRRRyRxyxRR

  n =

  ==

  ==

  :

  { }1,2,3A = { },B a b= .

  : { } { } ( ){ }),3(),,3(),,2(),,2(),,1(,,1,3,2,1 babababa =

  1.3

 • pi 6

  pi .

  .

  pi

  pi R , pi pi ,a b b a . R , pi pi (pi). pi : X pi RXXd : pi pi pi pi

  pi d pi X pi :

  1. ( , ) 0d x y ( , ) 0d x y = pipi pi x y= 2. ( , ) ( , )d x y d y x= , 3. ( , ) ( , ) ( , )d x y d x z d z y + ( )

  ( ),X d . pipi R R pi pipi

  ( )21 ,aaa = ( )1 2,b b b= :

  ( ) ( )2222

  11),( bababad += . nR :

  ( ) = n ii babad 12),(

  ( ) ( ),R d pi R 0 > a ( a ) a :

  { }

 • pi 7

  pi

  .

  nRX x X pi ( ) XxV , pi .

  pi .

  pi pi pi

  pi.

  R a R R a pi pi R ( pi pi a pi pi pi pi pi.. 2a =

  1 = 2 3 pi pi pi ).

  S S .

 • pi 8

  (Closure) pi pi pi S S ( ) : SSS = .

  pi

  pi A X A pi pi (pi) X : XAAA == . pi R . A pi ,x y pi z pi Az ( ,x y pi pi ).

  1 pi : ) 2 3 , ) (2,3) (4,1) , ) (2,3,4) (4,1,-5)

  ) (2,3) 2 3 1d = = ) [ ] ( ) ( )2 2(2,3), (4,1) 2 4 3 1 283d = + =

  ) [ ] ( ) ( ) ( )2 2 2(2,3,4), (4,1, 5) 2 4 3 1 4 5 9.43d = + + + =

  2 ) 2 , ) (2,3) , ) (2,3,1)

  ) ( )2(2) { : 2 (2 ,2 )N x R x = +

  ) ( ) ( ) [ ]2 22(2,3) {( , ) : 2 3 } (2,3),x y R x y = +

  ) ( ) ( ) ( ){ }2 2 23(2,3,1) ( , , ) : 2 3 1 {(2,3,1), }N x y z R x y z = + +

  1.4 (CONVEX COMBINATION) [ ],a a .

  x x x x< pi ,

  ( ) : xxx += )1(

  pi [ ]0,1

 • pi 9

  )( xxxx = pi x x x . x convex combination of x and x .

  2

  2.1 pi pi

  pi

  .

  pipi : 1. . 2. pi pi . 3. pi .

  pi pipi. pi

  .

  pi .

  pi pi .

  :

 • pi 10

  11 1 12 2 13 3 1 1

  21 1 22 2 23 3 2 2

  1 1 2 2 3 3

  .....

  ....

  ....................................

  .......

  n n

  n n

  m m m mn n m

  a x a x a x a x ba x a x a x a x b

  a x a x a x a x b

  + + + =

  + + + + =

  + + + + =

  pipi pi m n= b pi m n< .

  () pi

  . , ( ) , ( pi ) Input Requirement Matrix.

  1. . 2. . 3.

  .

  4. ( ).

  pi pi .

  pi pi pipi .

  pi pipi pi

  ::

  :

  A m nC m q

  B n q

  . pipi pi :

  C pipi A j B

  pi pi : 1

  n

  ij ik kjk

  C a b=

  = . A TA pi

  . :

  1. ( )T TA A= 2. ( )T T TA B A B+ = + 3. ( )T T TAB B A=

  pi TA A= .

 • pi 11

  pi

  1 2 3.....

  nA A A A A= = = = = . ()

  : 1 1 2 2 3 3( ) ....n n ntr A a a a a= + + + + :

  1. ( ) ( )tr AB tr BA= 2. ( ) ( ) ( )tr A B tr A tr B+ = + 3. ( ) ( )tr kA k tr A= i 4. ( ) ( )Ttr A tr A=

  pi pi pi pi .

  pi pi : 1 1AA A A I = = ( ) .

  pi 1TA A= .

  (determinant) pi . pi pi :

  1 32 4

  A =

  :

  4 6 2A = = .

  n n X pi pi : AX B=

  : , : 1, : 1A n n X n B n . pi X :

  1 1 1

  1nA AX A B I X A B

  X A B

  = =

  =

  pi pipi : | | 0A .

  1. A A A | | | |TA A= .

  2. B pipi pi A | | | |B A= .

  3. pi .

 • pi 12

  4. A pipi ( ) .

  5. pi () pipi () () .

  6. pi pi () pi (pi) pi

  .

  7. pipi pipi

  | | | |B k A= . 8. pipi

  pi pipi pi

  | | | | ,n n nB k A A = . 9.

  .

  22

  11 12

  21 22

  a aA

  a a

  =

  : 22 121

  21 11

  1| |

  a aA

  a aA =

  pi pi

  33

  11 12 13

  21 22 23

  31 32 33

  a a a

  A a a aa a a

  =

  . pi M .

  : 22 23

  1132 33

  a aM

  a a

  =

  11 22 33 23 32| |M a a a a=

  : 12 13

  31 31 12 23 13 2222 23

  | |a aM M a a a aa a

  = =

  ...

  pipi pi .

  ( 1)i j+ . pi ( pi) pi

  ( 1)i jij ijC M+= .

 • pi 13

  pi A pi pipi pi

  pi pi pi :

  11 11 12 12 13 13| |A a C a C a C= + + pipi pi .

  33 pi pipi. pi

  pi :

  11 12 13

  21 22 23

  31 32 33

  C C CC C C C

  C C C

  =

  A 1 1| |TA C

  A = .

  pi n n .

  1. 1 1 1( )AB B A = , 2. 1 1( )A A = 3. 1 1( ) ( )T TA A =

  A

  ( )r A .

  2.2 x AX B= pi A n n pi , X 1n B pi 1n . pi pi A pipi 1X A B= . pi pipi

  CRAMER pi pi pi .

  CRAMER X :

  1 2 3

  1 2 3

  1 2 3

  2 4 15: 3 2 5

  6 5 28

  x x x

  x x x

  x x x

  + =

  + = + + =

  pi pi A , X B :

 • pi 14

  2 4 11 3 26 5 1

  A

  =

  1

  2

  3

  x

  X xx

  =

  155

  28B

  =

  A pi . pi 5A = . 1 2 3| |,| |,| |A A A cofactors pi B . :

  | |ii

  Ax

  A=

  1 2 3| |,| |,| |A A A pi pi (pi.. 1X pi ) B

  pi 1

  15 4 15 3 2

  28 5 1A

  =

  .

  pi :

  11

  10 25

  Ax

  A

  = = =

  , 2

  215 35

  Ax

  A

  = = =

  , 3

  35 15

  Ax

  A

  = = =

  (LEONTIEF) pi pi

  pi pi

  . pi

  pi pi pi .

  pi pipi pi pi

  pi pi .

  pi

  .

  n pi pi pi n pi ix

  - pi. pi

  :

 • pi 15

  1

  2, 0

  ...

  n

  x

  xX X

  x

  =

  pi pi

  pi - pi id :

  1

  2, 0

  ...

  n

  dd

  D D

  d

  =

  ija - pi pi pi

  pi pi j- pi. pi A pi pi

  pi pi

  11 1

  1

  n

  n nn

  a a

  Aa a

  =

  pi ( pi ija pi ) . iia pi - pi pi pi

  pi pi pi.

  pi - pi pi

  pi pi 1 1 2 21

  ..

  n

  ij j i i in nj

  a x a x a x a x=

  = + + + pi ij ja x pi - pi pi

  pi jx pi pi j .

  11 1 12 2 1111 1

  2 21 1 22 2 2

  11 1 2 2

  ...

  ..

  ... ........................

  ...

  n n

  n

  n n

  n nn

  n n n nn n

  a x a x a xxa a

  x a x a x a xAX

  a ax a x a x a x

  + + + + + + = = + + +

  pi pi pi

  pi i pi pi.

  pi 1

  n

  ij j ij

  a x d=

  +

  i pi :

 • pi 16

  1( )

  n

  i ij j ij

  x a x d=

  = +

  1( )X AX D X I A D= + =

  2.3

  pi , pi. pi

  pi pi pi

  () pi .

  A pi pi + pi ( ), ,A + . pi pi pi

  pi pi pi .

  pi : A A A+ . ,

  pi , , ..

  pi pi ( ) .

  1

  2

  3

  ...

  n

  VV

  V V

  V

  =

  [ ]1 2 3, , ......, nV V V V V=

  1. pi :

  1 1 1 1

  2 2 2 2

  .. ... .........

  n n n n

  w v w v

  w v w vW V

  w v w v

  = =

 • pi 17

  2. pi/ : [ ]

  1

  21 2

  1, , ...,

  ...

  n

  n i ii

  n

  w

  wW V v v v w v

  w

  =

  = =

  pi

  .

  3. pi/ 1 2 1 2[ , ,... ] [ , ,..., ]n nkV k v v v kv kv kv= =

  4. : 2 2 21 2 .... nV v v v= + + + (norm)

  pi TV VV= .

  pi .

  pi

  pi pi

  ( ) . U ,V W , :

  1 2 1 2, ,U V W R = + pi

  .

  1. pi B V V pi B V B=< > . 2R (1,0) (0,1) .

  2. pipi

  :

  1 1 2 2 3 3

  1 2 3

  .... 0... 0

  nv v v v

  + + + + =

  = = = = =

  pi pipi pi V pi ( ) pi pi pi

  pipi .

  pi pi :

  cosTV W

  V W = .

 • pi 18

  pi

  pi :

  pi B V B : 1. (pi ) 2.

  pi pi pi pi pi..

  2R { }(1,0), (0,1)B = 2R . pi :

  1. pi B .

  2. V pi B pi pi pi B .

  3. pipi (

  pi pi 2R ).

  (dimension) .

  pi

  . : pi

  A pi AX X= X pi A ( ) . pi

  pi A pi 1 2 3, , ,... :

  1 2

  1 2

  ( ) ...| | ...tr A

  = + + +

  =

  A pi . pi pi pi P pi 1P AP :

  11

  0

  0 n

  P AP

  =

 • pi 19

  pi A pi pi () pi pi pi K .

  1 pi

  5 6 61 4 2

  3 6 4A

  =

  .

  pi pi :

  5 ___ 6 ____ 6| | 0 1____ 4 ____ 2 0 ( 1)( 2) 0

  3 ______ 6 ___ 4A I

  = = =

  pi () 1 = 2 = pi pi () 1 = :

  4 6 6 0( 1 ) 0 1 3 2 0

  3 6 5 04 6 6 0

  3 2 03 6 5 0

  x

  A I X yz

  x y zx y zx y z

  = =

  = + + = =

  i i

  33

  x yz yy y R

  =

  =

  =

  31

  3X y

  =

  1

  2 = 1 11 00 1

  y zX y y z

  z

  + = = +

  2

  2 THE LINEAR PRODUCTION TECHNOLOGY pi pi pi 1 2,y y 1 2,z z

  ija pi pi pi pi.

  ija pi 3 12 5

  A =

  pi pi pi 200 pi 1y 15

 • pi 20

  pi 2y pi pi pi Z AY= (pi) :

  1 1

  2 2

  3 1 752 5 115

  z yZ AY

  z y

  = = =

  pi 1 2,z z 10,20 pi pipi pi 1 2,y y ? Z AY= 1Y A Z= .

  3 IS-LM MODEL OF A CLOSED ECONOMY :

  15 0.8( ), 25 0.25 , 65 , 94, 5 50 , 1500C Y T T Y I R G L Y R M= + = + = = = = pi C = , = pi pi , = () , = pi pi , R = pipi pi , G = pi , L = , = pi pipi pi R .

  IS 485 2.5Y C I G R= + + = LM 300 10L M Y R= = + IS LM 10 300Y R = :

  1 2.5 485 4481 10 300 14.8

  Y YR R

  = =

  pipi pi pi 448 pi pi 14,8% . pipi pi 25 0, 25(448) 87ET = + = pi 94 87 7G T = = .

  2.4 k

  1 1 2 2 ... , 1, 2...i i i k ki iy b x b x b x U i n= + + + + =

  1 1 111 1

  2 2 2

  1... .. ...

  k

  n knn k n

  y b ux x

  y b u

  x xy b u

  = +

  pi

  ( 1) ( ) ( 1) ( 1)n n k k kY X B U = + U

  2(0, )U IID ( IID pi n pi ).

 • pi 21

  X ( ) ( )Tr X X r X k= = pi pi 1( )TX X .

  1

  2

  00( ) 0....

  0n

  u

  uE U E

  u

  = = =

  2var( ) ( )T nU E UU I= =

  OLS ( ) : 2

  1

  1

  min ( ) ( )

  2

  0 2 2 0

  ( )

  nT T T T T T T T

  ii

  T T T T T

  T T

  T T

  S u U U Y XB Y XB Y Y B X Y Y XB B X XB

  S Y Y B X Y B X XBS X Y X XBB

  B X X X Y

  =

  = = = = +

  = +

  = + =

  =

  pipi

  2 TH X X= . ( ) pi . X pi

  ( )r X k= X n k n k> pi .

  3

  3.1

  X Y pi X Y pi () pi X Y . X pi Y pi . : RyxxfyYXf = ,),(,: .

 • pi 22

  y ax= pi x 11 axy = 22 axy = (gradient) pi :

  12

  12

  xx

  yyx

  ya

  =

  =

  ),( 11 yx ),( 22 yx . ),( yx pi :

  ),( yx = ),( 11 yx + (1-) ),( 22 yx

  ),( yx = [ ]2121 )1(,)1( yyxx ++

  pi

  1 Convex combination (2, 3) (-3, 2)

 • pi 23

  )]1(2),1(32[)2,3)(1()1,2( +=+=x

  ( ) pi :

  0,,2 ++= aRxcbxaxy

  pi ( pipi 0b < ) pi ( MAX x

  pipi 0b > ). pi :

 • pi 24

  (Power Function)

 • pi 25

 • pi 26

  )ln(

  ,log

  ,0,

  xyex

  kaibxxy

  basebaaby

  y

  yb

  x

  ==

  ==

  =>=

  f CONCAVE

 • pi 27

  ]1.0[)1(

  )()1()()(

  +=

  +

  pi

  xxx

  xfxfxf

  pi strictly concave (0,1) . pi :

  f CONVEX :

  ]1.0[)1(

  )()1()()(

  +=

  +

  pi

  xxx

  xfxfxf

  pi :

 • pi 28

  2 2)( xxf = . To x x x : 0,4 = , 2x = 5x = .

  : x = 0,42 + 0,65 = 3,8 ( ) 44,148.3)8.3()( 2 === fxf pi x .

  pi pi pi

  )(),( xfxf . : 6,16)()1()( =+ xfxf pi pi (2,4) (5,25) x =3,8 strictly convex 14,44 < 16,6 .

 • pi 29

  3.2

  pi pi

  : ( ) :f n Z R .

  nX ( L ) pipi 0 >

  pi N :

  Lx

  NnLx

  nn

  n

  =

  >

  lim

  ,

  a

  n

  bn

  a L

  b L

  n :

  ) lim an nca cL = ) lim( ) a bn na b L L = ) lim( )( ) a bn na b L L=

  ) lim , 0a

  bnb

  n

  a L Lb L

  =

  pi a

  n

  n

  a Lb

  n :

  ) limn ncb = ) lim( )n na b = ) lim( )( )n na b = ) lim 0n

  n

  a

  b=

  ) lim( ) 0n

  c

  b=

 • pi 30

  pi pi : (1 )nrPn

  + pi r pi n

  P . pi n pi :

  lim(1 )nn

  r

  n+

  pi pi

  pi

  pi pi pi pi pi

  :

  ( )tt rVPV+

  =1

  0r pi T pi . pi

  pi

  pi .

  1 3 , 1,2,3.....nx n n= + = nx {4,5,6,..}. ( ) 3 ( 1)nf n = + pi {2,4,2,4} pi {2,4}.

  2

  H 1nx

  n= {1, 1/2, 1/3.1/4,.}. pi nx

  0 0nx pi n pi

  1

  nxn

  = 0 ( 0) pi :

 • pi 31

  3 pi PV pi pi 1 3 pi 12% .

  1. 1 PV = 1000000/1+0.12 = 892000 2. 2 21000000 /(1.12)PV = = 797000 3. 3o 31000000 /(1,12)PV = = 71100000

  SUM = 2401000 pi 12% pi 3 pi pipi pi pi 1 pi pi 3 ? pi SUM pi pi.

  4

  pi pi pi 12% 1000 . 1000 (1.12) 1120 = . pi pi pi 6 pi 12% : 2 = 6% : 2(1000 1.06) 1.06 1000 1.06 1123.60 = = pi : 121000 1.01 1126.82 = pi pi pi

  .

 • pi 32

  pi : (1 )nrPn

  + pi r pi n P

  pi n pi :

  lim(1 )nn

  r

  n+

  5 pi :

  r = 1 ( 100%) 1lim(1 ) 2.7nn

  en

  + = =

  n

  sr

  = 1r

  n srn s= =

  lim(1 )nn

  r

  n+ =

  1 1lim(1 ) lim[(1 ) ]sr r rs s

  es s

  + = + =

  pi P pi r rPe

  6 100P = , 0,12r = rPe = 1127 pi N :

  (1 ) (1 )t

  n ntr rV P Pn n

  = + = +

  pi P t pi :

  ( )r t rtV P e P e= =

  7 1000P = 0,12r = . pi 2 ( 2t = ) : 0.12 21000 1.270,25V e = = pi pi V pi t pi pi

  %r n X :

  (1 )[1 ( )]

  nt

  nt

  r VV X Xrn

  n

  = + =+

  pi pi :

  [1 ( ) ]t

  n t

  VP Vr

  n

  =+

  n

 • pi 33

  rt rtrt

  rtt

  VXe V X Vee

  ara

  PV Ve

  = = =

  = t

  8 pi pi pi pi 10000 pi 3% pi pipi?

  1. 6- 2. 5 6- 3. 5 4. 1 5. 5

  pi : (1 ) n trV Pn

  = + , r tV P e=

  pi :

  1. 20.0310000(1 ) 103022

  V = + =

  2. 2 50.0310000(1 ) 116052

  V = + =

  3. 5 120.0310000(1 ) 1161612

  V = + =

  4. 0.0310000 10304V e= = 5. 0.03 510000 11618V e = =

  9 pi 25000 pi 8% pi pipi :

  1. 2. 20 3. 20

  pi pi : [1 ( / )]t n tVP Vr n

  =+

  r ttP V V e

  = pi pi

  pi pipi :

  1. 25000 23.1481 0.08

  =+

 • pi 34

  2. 2025000 5363(1 0.08) =+

  3. 1.625000 5047e =

  3.3

  ,....,3,2,1, =tat pi :

  ,.........2,1,1

  ===

  naSn

  ttn

  : La

  a

  n

  n

  n =+

  1lim

  - 1L < - 1L > pi - 1L = pi

  pipi pi pi pi.

  1= tt apa ,a p :

  =

  ++++==n

  t

  ntn apapapaapS

  1

  121......

  :

  papap

  a

  an

  n

  n

  n ==

  +1

  1

  - 1p < - pi 1p > - 1p = aat = naSn = pi pi 0a .

  pipi pi n

  an1

  = :

  111

  1

  lim 1 =+=+

  n

  n

  a

  a

  n

  n

  n

 • pi 35

  pi pi

  pi pi ( )tt r

  VPV+

  =1

  , pi

  V pi pi t pi . pi pipi pi pi pi pi

  pipi 1, 2,....t T= pi pi pi .

  pipi T pi V pi pi r . pi :

  ( ) ( ) ( )TT

  ttT

  r

  Vr

  Vr

  Vra

  VP+

  +++

  ++

  =+

  == 1

  .....

  11 21

  pi pi pi pi

  : V

  aa r

  =+

  1

  1p

  r=

  + .

  ( )

  = =

  +

  +=+

  =1

  111

  11

  limt

  tTT r

  V

  r

  r

  V

  r

  VP

  pi (RR) o IRR pi pi pi pi pi pi r

  pi pi :

  ( )==

  +

  n

  tt

  t

  r

  V0

  01

  3.4 pi pi pi pi

  GDP pi pi . TOTAL OUTPUT (Real GDP) = C + I + G + NET EXPORT (Planned Aggregate Expenditure). pi pipi pi pi .

  pi 100 pi (pi.. ). pi 60% pi pi pi

  ( 0,6 60 ). pi 60% pi ( 60 x 0,6 = 36 ) ... pipi

 • pi 36

  1 ( pi) 100 2 60 3 36 4 21,6 5 12,96 ...

  :

  ( ) ( )2100 100 0,6 100 0,6 ....+ + + 100a = 0,6p = .

  2506.01

  100=

  .

  pipi KEYNES : MPC

  M

  =1

  1 pi MPC pi

  .

  :

 • pi 37

  4

  4.1

  pi

  .

  ( )f x pi x a= a pi lim ( ) l

  x af x L

  = 0 pipi

  pi 0 || ( ) | ,lf x L x pi a x a lim ( ) rx a

  f x L+

  = pi | ( ) | ,rf x L x ( )f x x a= lim ( )

  x af x

  = lim ( )

  x af x

  +

  : lim ( ) ( )x a

  f x f a

  =

  ( )f x pi pi pi x a= pi pi 0 : | ( ) ( ) | ,| | , 0f x f a x a >

  pi

  pi F .

  ( )f x ( )g x c pi :

  1

  ( )( ) ( )( )( ) / ( )( ) ( )

  ( )

  cf xf x g xf x cf x g xf x g xf x

  +

  +

  : 1. pi 2. Bonus 3. pi pi 4. pi 5. pi

  6. pi 7. pi pi

 • pi 38

  pi

  pi pi pi pi pi

  pi .

  ( )y f x= [ ], ,a b b a> pi pi pipi ( )f a ( )f b . pi :

  ( )f x [ ],a b ( ) ( )f a f b pipi y ( ), ( )f a f b pi x :

  ( ), ( , )y f x x a b= :

  pi pi

  pi pi pi p , Y pi ( )Y D p= ( )Y S p= pi .

  0ep p= pi ( ) ( )e eD p S p= pi ( , )e ey p .

  0ep = . pi ,

  ( ) ( ) ( )Z p D p S p= pi pi pi pi .

  pi ( ) 0 ( ) ( )e e eZ p D p S p= = 0ep > pi .

 • pi 39

  pi pi pi

  .

  pi pi pi

  pi (0) 0S = pi pi (0) 0D > 0p = pi pi pi :

  (0) (0) (0) 0Z D S= > . pi pi

  pi pi p : ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0D p S p Z p D p S p< = <

  pi [ , ]o p :

  [0, ] ( ) [ (0), ( )]p p Z p Z Z p

  pi c pi pi : (0) 0

  ( ) 0ZZ p

  >

  (0) 0Z > - pi pi 0 : ( ) ( ) ( ) 0p S p D p Z p> <

  - pi pi pi

  pi .

  -

  pi pi .

  - pi

  ( pi) .

  - pi 2 1

  2 1

  ( ) ( )f x f xm

  x x

  = =

  (

  pi). - 1 1( , ( ))K x f x ( )y f x= pi

  pi pi 0

  limx

  m l

  = pi pi

  pi pi.

  - yx

  dy ddx

  = . pi pi

  (pi pi) . -

  x a= pi pi pi

 • pi 40

  pipi ( pi) : 0

  ( ) ( )limx

  f a x f ax

  +

  pi a . pi

  pipi

  .

  4.2 pi ( )C C y= pi pi .

  ( ) ( )C C y y C y

  y y +

  =

  pipi

  pi pi pi pi

  Y 0 pi pi pi pi .

  pi

  1

  ) ( ) ( ) 0 ___( )) ( ) ( ) _____( )) ( ) ( ) _____( )) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ___( )) ( ) ( ) ( ) ( ) ___( )) ( ) ( ) ( )

  n n

  A f x c f xB f x mx b f x mC f x x f x nxD f x g x h x f x g x h xE f x cg x f x cg xF h x f x g x

  = =

  = + =

  = =

  = = +

  = =

  =

  2

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ___( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )) ( ) ( ) _____( )( ) ( )

  ) ( ) ( ( )) ( ) ( ) ______( )1) ( ) ln ( ) _____( )

  h x f x g x f x g xf x f x g x f x g xG h x h xg x g x

  h x f g x h x f g uf x x f x

  x

  pi

  = +

  = =

  = =

  = =

  ( )y f u= ( )u g x= ( ( )) ( )y f g x h x= = ( ) ( ) ( )h x f u g u = pi :

  dy dy dudx du dx

  =

  pi pi D HOPITAL .

 • pi 41

  ay L= 0a > , L pi pi. pi TR(L). pi MP(L) :

  1( ) adyMP L aLdL

  = =

  pi pi

  pi ( )TR q pq= pi q pi p . pi p pi ( )TR q pq= . To :

  ( )( ) dTR qMR q pdq

  = =

  pi pi pi

  ( )q D p= 1( ) ( )p D q p q= = ( ) ( )TR q pq pq q= =

  :

  ( )( ) ( )dTR qMR q p q q pdq

  = = +i

  pi pipi pi pi

  ( )MR q p< pi : pi pi pi pi pipi pi 0q > . pi pi :

  pi pi pi q ( )p p q= . pi pipi pi pi q pipi pi pi p .

 • pi 42

  R = pi pi :

  ( )R p p q p q = i

  R pi pi . p pi pi q pi pi .

  pi pi pi

  pi .

  pi :

  R pp q pq q

  dpMR p qdq

  =

  = +

  i

  pi

  pi

  p

 • pi 43

  f pi pi , pi ...

  ( )( ) f xA xx

  = pi

  ( ) ( )( ) f x A xA xx

  = pi ( )f x . :

  - pi pi

  ( ) pi pi ( ).

  - pi pipi pi pi pi pi

  pi () pipi . - pi pi pipi

  pi pi

  .

  - pi

  ( pi pi : ) pi ) pi pi ) pi pi pi .

  pi q pi pi L

  ( )q q L= . ( ) dqMR LdL

  =

  pipi pi pi .

  MVP(L) pi pi pi pi ( p ) : ( ) ( )MVP L p MP L= i pipi pi pi pi pi pipi

  MRP(L) R(q) pi :

  ( ) ( ) ( )dR dR dqM RP L M R q M P LdL dq dL

  = = =i i

  pi

  pi pi ( )MR q p= pi pi ( ) ( )MVP L MRP L= . pipi pi pi pipi pi

  pi pi pipi pi .

  ( )q D p= 1( ) ( ) ( ( ))p D q p q p q L= = = pi pi pi

  pi : ( ( )) ( ( )) ( )R q L p q L q L= i

 • pi 44

  ( ) 0dp dp dqp LdL dq dL

  = =

  pi : ( ) ( ) ( )dRMRP L p L q MP L pdL

  = = +i i

  pi pi pi

  pi pi . pi pi

  pi pi .

  pi ( )q q L= pi ( ) dqMP L

  dL= . pi

  pipi pi pi pi

  . pi pipi pi

  pi pipi

  . pi

  pi pi .

  0C pi W () pi 0( )C L WL C= + pi pi L . pi pi pi pi

  0( ) ( )C q W L q C= +i dC dLWdq dq

  = .

  4.3 y a bp= pi a pi

  0p = dybdp

  = pi

  b pi p. pi b () . pi pi

  p. 1 1 2 2( , ), ( , )y p y p pi : 2 1

  1 2

  % 100/ 2

  p ppp p

  =

  +

  pi : 2 1

  1 2

  % 100/ 2

  y yyy y

  =

  +i pi

  p . () :

 • pi 45

  2 1

  1 2 1 2

  2 1 1 2

  1 2

  / 2 ( )%% ( )

  / 2

  y yy y y y yy

  p pp p p pp p

  + + = = +

  +

  pi p :

  1 2 1

  1 2 1

  ( )lim ( )( )py y y pdyp p p dp y

  + = +

  by a p =

  1 = .

  pipi pi pi .

  pi pi .

  .

  pi pi pi

  pi pi pi.

  pi pi pi

  pi

  pi pi .

  pi pi

  .

  f pi . pi () pi

  pi pi .

  pi pi pi

  pi .

  - pi [ ],a b pi x

  pi .

  - pi [ ],a b pi x

  pi ( ) .

 • pi 46

  pipi

  pi pipi pi pi

  .

  pi pi :

  1...(1 ) (1 )

  nCB n

  CFCFPy y

  = + ++ +

  Y IRR= pi pi .

  pi pi pi pi pi

  pi pi 1dp

  dy pi pi

  pi pi 1% pipi .

  pi :

  ( 1)1

  1(1 )

  (1 )( )( ) (1 ) (1 )

  Z T T

  TT

  T TT T

  P CFy

  P CF yT CFdP T CF y

  dy y +

  +

  = +

  = +

  = + =

  +

  i

  i

  pi ( ) pi 11 y+

  pipi 1/ p :

  1

  ( )1 1 11 (1 )

  ni

  ii

  i C Fd pd y p y y p=

  = + +

  i (MODIFIED DURATION)

 • pi 47

  pipi pi . H MD pi pi . pi

  pi pi . pi

  pi pi MD :

  Convexity of a bond: 2

  21d p

  dy p

  (pi) pi :

  231 2

  2 3 4 5 212 ( 1)2 6

  ....(1 ) (1 ) (1 ) (1 )n

  n

  CF n n CFCF CFd Pdy y y y y +

  += + + + +

  + + + +

  4.4 TAYLOR E pi pi

  ( ) ( )dyf x dy f x dxdx

  = = pi pi pi

  .

  pi pi

  pi pi pi TAYLOR. pi pi

  0x pi ( pi pi pi pi.. 5 pi ...). pi LOR pi pi 0x pi

  .

  pi TAYLOR pi pi pi 0x pi

  0x pi pi pi 1x

  1( )f x . pi pi TAYLOR :

  ( )10 1 0

  1 01

  ( )( )( ) ( )!

  k kn

  n

  k

  f x x xf x f x Rk

  =

  = + +

  pi :

  1 2 ( 1) 10 1 0 0 1 0 0 1 0

  1 0( )( ) ( )( ) ( )( )( ) ( ) ....

  1! 2! ( 1)!n n

  n

  f x x x f x x x f x x xf x f x Rn

  = + + + + +

 • pi 48

  pi ( ) 1 0 0 1( )( ) ,

  !n

  n

  x xR f c x c xn

  = < < pi

  0nn R pi . :

  ( )10 1 0

  1 01

  ( )10 1 0

  1 01

  ( ) ( )( ) ( )!

  ( ) ( )( ) ( )!

  k kn

  n

  kk kn

  n

  k

  f x x xf x f x Rk

  f x x xf x f x Rk

  =

  =

  = + +

  = +

  ( )10 1 0

  1

  ( )( )!

  k kn

  n

  k

  f x x x Rk

  =

  = +

  4.5 ( )Y f x= . pi

  pi x pi . pi pi pipi

  . pi pi

  R.

  pi (global max) 0x : 0( ) ( ),f x f x x ( ).

  pi

  pi pi (local max) 0x : 0 0 0( ) ( ), ( , )f x f x x x x + ( ). pi 0x pi pi

  0( ) 0f x = . pi pi

  pipi dy pi pi pi . pi

  pi pi pi pi

  pi .

  pi pipi pi pi

  pi pi pi

  (pi.. pi ) pi .

  .

  pi pi

  ( , pi , pi , pi , , ...)

 • pi 49

  pi pi

  pi .

  pi ( )X p (pi Output) p pi pi pi

  pi pi

  pi 1 (/ ) pi pi .

  pi pi :

  100X p= pi pipi pi : 25C x= . pi 2( ) 100 25x px C x x x = = pi pi :

  0

  0 0

  0

  ( ) 0 37.5

  100 62.51.4

  x x

  p x

  = =

  = =

  =

  - 2( ) 100R x pX x x= = - ( ) 25C x x= - ( ) ( ) ( )x R x C x = - 100X p= - ( )R x - ( )C x

  5C x= pi . pi p pi pi. pi pi

  pi pi

  pi pi pi .

  8p = pi pi pi ( ) 8R x px x= = ( ) 8 5 3x x x x = = . pi pi pi 3 = pi . pi pi pi

  . pi

  pi . pi pi

  pi pi pi

 • pi 50

  pi pipi pi pi

  .

  pipi

  pi .

  ; pi pi

  (pi pipi ) pi pi

  pi pi pi pi pi

  pi pi

  pi . pi pi

  pi pi pi pi pi

  pi pi .

  (=1) pi 110X p= 110p x= 5C x= .

  2 1( 10 )( ) 110dx p p

  e pdp x p

  = = =

  pi .

  pi : ( ) 10( ) 5( ) ( ) ( ) 10 5( ) 5

  R x pxC x x

  x R x C x xx

  = =

  =

  = =

  =

  pi pi pi ,

  pi . pi

  pi

  pi pi .

  pi pi pi pi

  .

  1 pi 100 , ( ) 5x p C x x= = pi pi

  .

  10%r = pi pi :

  2( ) 0.1 0.1 ( ) 0.1(100 )Y x px R x x x= = = . 2( ) ( ) ( ) 65 0.9x R x C x x x = = pi pi :

 • pi 51

  ) pi pi 0 0( ) 10 0.2 50Y x x x = = pi pi pi 0 100 50 50p = = pi ) pi pi pi :

  0 0 0 0( ) 65 1.8 36.1, 63.9x x x p = = = pi pi pi

  pi pi pi .

  : 0 1r< < , ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) (1 ) ( ) ( )

  Y x rR xx R x C x rR x r R x C x=

  = =

  pi () ( ) 0AR x = pi

  : ( )( ) 0 ( )

  1p

  p p

  C xx R x

  r

  = =

  .

  pi pipi pi pi

  x pi Ax .

  pi pi

  pipi A px x> .

  pi pi pi pi pi

  pi pi pi

  pi pi pi. pi pi

  pi pi pi .

  pi ( )p p x= ( ) ( )R x p x x= i ( ) dpR x p x

  dx = +

  p dx x dp

  e ex dp p dx

  = =

  pi : 1( )R x p pe

  =

  0p > : - 1e < 0R <

  pi .

  - 1e > 0R > pi .

  - 1e = pipi pi pi pi 0R =

  pi pi pi pi

  pi pi pi pi 1e > pi 0R C = > R C > pipi 1e > .

 • pi 52

  ---

  TC=TFC+TVC pi : = + .

  - TCF = pi pi pi

  pi TFCAFC

  q= pi AFC

  pi pi pi.

  - TVC = pi pi pi . pi pi pi

  pi . pi

  pi pi pi

  TVCAVCq

  =

  - MC pi pi pi pi pipi

  pi. MC pi pi pi (pi.. ) pi pi pi pi pipi

  pi pi .

  pi pi .

  TVC TVCTVCq

  =

  . MC TVC

  pi pi pi pi 1q = . MC TVC . pi pi

  pi pi pi pi

  (pi pi ). R p y= i . pi MR pipi pi pi pi pi pi.

  MR p= pi pi pi .

  pi pi pi pipi

  pi pi min(MR) R MC pipi pi pi pi pi pi pi

  pi .

  pi MR p= MR MC p= = .

 • pi 53

  2 pi 2 3( ) 10 12f x x x x= + pi 2

  ( )( ) 10 12f xA x x xx

  = = +

  pi 2( ) 10 24 3f x x x = + . pi pi pi 0( ) 0 6A x x = = .

  (6) 46(6) 46

  Af

  = =

  pi

  pi 6 pi .

  pi

  pi . pi

  pi ( )Y f x= pi pi pi pi pipi pi

  pi pi pi pi

  pipi pi .

  pi pi pi

  /

  pi

  1 ny x= 1ny nx = ( )( ) ny f x= ( ) 1( ) ( )ny n f x f x = 2 y x=

  12

  yx

  = ( )y f x= ( )2 ( )

  f xy f x

  =

  3 siny x= cosy x = sin ( )y f x= ( ) cos ( )y f x f x = i 4 cosy x= siny x = cos ( )y f x= ( ) sin ( )y f x f x = i 5 y x=

  21

  cosy

  x =

  ( )y f x= 2( )

  cos ( )f xy f x

  =

  6 y x= 2

  1sin

  yx

  = ( )y f x=

  2( )

  sin ( )f xy f x

  =

  7 lny x= 1yx

  = ln ( )y f x= ( )

  ( )f xy f x

  =

  8 expy x= expy x = exp ( )y f x= ( ) exp ( )y f x f x = 9 xy a= lnxy a a = ( )f xy a= ( ) ( ) lnf xy a f x a =

 • pi 54

  4.7

  :f A B pi :

  - ( , pi ...) pi.. R pi

  - pi x pi

  pi

  - pi pi pi x pi

  pi

  - pipi pi pi pi

  3 :

  2( ) 5 10f x x x= + + pi R pi

  5 18( )

  42xf x

  x

  =

  +

  pi pi pi pipi 42x =R-{42}

  ( ) 1f x x= pipi 1 0x > : 1x > ( )f x x= | 3 2 | 2x pi :

  | 3 2 | 2 2 3 2 2 0 3 4 0 4 / 3x x x x pi pi x

  pi pi pi ,

  .

  pi pi pi

  pi

  .

  4 1x =

  | 2 |,| | 1( ) | 3 |,| | 1x xf xx x

  >=

  pi pi R 1x = (1) 3f = .

 • pi 55

  pi pi pi pi 1 pi . pi :

  1 1lim ( ) lim | 3 | 3x x

  f x x

  = = 1 1

  lim ( ) lim | 2 | |1 2 | 1x x

  f x x+ +

  = = = pi

  1 .

  pi pi pi pi

  .

  5 pi

  22 7 23( ) 5 ln ln

  4x xf x x x x x x

  x

  += + + +

  22

  2

  2

  7 23( ) 5 ln ln4

  1 1 (14 23)4 4(7 23 )( ) 10 ln 1162

  x xf x x x x x xx

  x x x xf x x xx xx

  += + + +

  + + = + + + +

  -

  pipi pi

  pi

  6 () 2( )f x x= (2,4) (4,16). pi .

  4 2 2 = = 16 4 12 = = 12 62

  yx

  = =

  7 () y ax b= + , 1 1

  2 2

  ( , )( , )

  K x yP x y

  .

  ?

  ( )KP

  y b x x a bx am b

  x x

  + + = = =

 • pi 56

  8 (pi) pi 2( )f x x= (4,16)

  2( )

  ( ) 2(4) 8

  f x xf x xf

  =

  =

  =

  pi

  pi : Y-16=8(X-4)

  9 (pi) 3 2( ) 2f x x x x= pi pi 7+3-1=0.

  pi pi

  pi pi = -7/3. pi. pi

  x pi 3 2 2( ) 2 ( ) 3 4 1f x x x x f x x x= = pi

  0 0( , )A x y : 2

  0 0

  0

  0

  73 4 13

  2 / 3

  2 / 27

  x x

  x

  y

  =

  =

  =

  -2/27 = -7/3(-2/3)

  TAYLOR 10 pi ( ) xf x e= 1

  ( )1

  12 3 1

  (0)( 0)( ) (0)!

  ( ) 1 ......2! 3! ( 1)!

  k kn

  n

  kn

  n

  f xf x f Rk

  x x xf x x Rn

  =

  = + +

  = + + + + + +

 • pi 57

  11

  pi : ( ) , 0( ) , 0

  D p a b p bS p c ep e

  = >

  = + >

  pi pi pipi pi a c pi pi

  pi pi.

  pi ( ) ( ) ( )Z p a c e b p= + . pipi :

  - (0) 0Z > a c> - pi p pipi ( ) 0 a cZ p p

  e b

  < >+

  pi a c> pi pi ep pi pi :

  e a cpe b

  =+

  ( pi pi pi pi pi ).

  12 ( ) 80C y y= pi pipi pi pi pi 80 pi pi ( ) . 80dC dy= . . pipi pi

  pi , pi , pi pi

  (pi) . pi . pi pi

  pi () pi pipi pi pi , pi ,

  pi pi ( pi pi pi pi). pi pi 2( )C y y= pi pi 2C y = .

  pi pi 200 pi 400 pipi pi . pi pi pi 300 pi 400 ( 100 ) :

  (400) (300) 70000C C C = = pi :

  2 2*300*100 60000dC ydy= = = 14% .

 • pi 58

  13 ( ) 40 2p q q=

  pi : ( ) ( ) (40 2 )TR q p q q q q= =

  pi pi q :

  ( ) (40 2 ) (40 2 ) 40 4dPMR q q q q q qdq

  = = + =

  pi.. q p MR .

  14 pipi pi ( )A Y ( )M Y pi pi pipi pi ( ) pi pi pi pi

  .

  2( ) 10 25TC y y y= + + . ) MC = C AC :

  2

  ( ) 2 10( ) 10 25 /

  251 0 5

  MC T y yT yAC y y

  y

  AC yy

  = = +

  = = + +

  = = =

  pi = 5 pi MC = 20 AC = 20

  B) MC AC< AC 5Y <

  15 pi pi

  pi 1/ 2q L= .

  1/ 20( ) ( ) 2C q WL q C C W L= + = .

  16 2 pi pi 5 CF pi 8% .

 • pi 59

  4

  1

  5 103.692(0.4)iiP

  =

  = = MD

  4

  1

  ( )5 386.405(0,4)iiMD = = pipi 11 Y+ :

  1 371.405 (1/ ) 3.580.4

  MD p=

  pi pi pi pi

  pipi 2 ( ) 1,7. pi (pi) pi 1,8% pipi .

 • pi 60

  5

  pi pi

  pi

  pi .

  1 2( ) ( , , .... )ny f X f x x x= = . pi , , pi ,

  pipi Lagrange .

  5.1 1 2( , , .... )ny f x x x= pipi pi pi y :

  11

  1 1 2 1 20

  1 1

  ( , , .... ) ( , , ... )lim n n xx

  f x x x x f x x xy y fx x x

  + = = =

  pi .

  ( , )Q Q K L= QK

  Q pi L . pi L pi pi pi .

 • pi 61

  pi pi pi , ...

  pi pipi .

  : 0 0xx yyf f f = + =

  0x

  pi 0x :

  1

  00

  2

  ( )

  ( )( )

  .........

  f xx

  f xf xx

  =

  pi ( )H f 2

  iji j

  fHx x

  =

  pi

  j :

  2 2

  21 1

  2 2

  21

  ( )n

  n n

  f fx x x

  H ff f

  x x x

  =

  ( , )f x y x y

  ( , )( , )

  x x u v

  y y u v=

  =

  pi f pi ( , )u v :

  x u y u

  x v y v

  f f x f yu

  k a if f x f yv

  = + = +

 • pi 62

  pi

  pi pi pi pi :

  Q a bPQ c dP=

  = +

  , , , 0a b c d > pi :

  a cPb dad bcQb d

  + = +

  = +

  pi pi P pi pipi pi pi pi P . pi pi pi .

  1 ( ) pi :

  2 3( , ) 3 2 4f x y x xy y= + +

  6 2xf x y= + 22 12yf x y= +

  2 ( pi) 2 2( , )f x y x xy y= + + 22 ,x t y t= = f t .

  3 2(2 )2 (2 )2 4 6 8t x t y tf f x f y x y y x t t t t= + = + + + = + +

  5.2 1 2( , , . . . )i nf x x x () n pi pi :

  1 1 1

  1 2

  2 2 2

  1 2

  1 2

  __ __ ... __

  __ __ .... __| | | |..................................

  __ __ .... __

  n

  in

  i

  n n n

  n

  f f fx x x

  f f d f fx x xJ

  x

  f f fx x x

  = =

 • pi 63

  1 2( , , . . . )i nf x x x ( pi pi pi

  plus ...) pi pi

  pi pipi

  .

  pi pi

  .

  3 () 2 2

  ( , ) 2 3( , ) 4 12 9

  f x y x yg x y x xy y

  = +

  = + +

  :

  23

  x

  y

  ff=

  =

  8 1212 18

  x

  y

  g x yg x y

  = + = +

  |J| = 0 .

  5.3 1 2( , ,... )kQ P x x x= pi pi pi pi pi 1 2, ,... kx x x ( , , pi ). ix pi

  pi i

  Px

  .

  0i

  Px

  >

  pi.

  pi ( pi ).

  pi pi i

  Up

  1 2( , ... )ky f x x x= pi pi x pi

  , i

  iy x

  i

  x yEy x

  =

  .

  pi U ix 1% pipi pi .

 • pi 64

  5.4 pi pi :

  [ , , ( , )] 0f x y g x y =

  pi pi pi pi pi

  pi pi

  pi .

  .

  pi pi pi pi pi

  pi .

  pi :

  )

  ( , ( )) 0f x y x = pipi 2

  2,dy d ydx dx

  pi pi pi ( )Y x . 0f fdx dy

  x y

  + =

  pi pi :

  x

  y

  fd yd x f= pi pi pi :

  2 22

  2 3

  2xx y xy x y yy xy

  f f f f f f fd ydx f

  +=

  pi pi pi pi .

  ) ( , , ) 0 ( , , ( , )) 0f x y z f x y z x y= = pi pi pi ( pi). pipi :

  x

  z

  y

  z

  fzx f

  fzy f

  = =

  ) pi pi pi

  .

 • pi 65

  4

  pi pi pi dydx

  3 3( , ) 6f x y x y xy= +

  pi pi

  pi pi 2

  23 63 6

  x

  y

  fd y d y x yd x f d x y x

  = =

  pi pipi

  ( , ) ( , )nf kx ky k f x y= . () .

  EULER EULER x yxf yf f+ .

  pi

  [ ( , )]g f x y ( , )f x y .

  ( , )z f x y= . pi pi pipi 0dz = pi 0, 0dx dy= = . pipi :

  0 0, 0x y x ydz f dx f dy f f= + = = = pi pi pi .

  pi : 2 2 22xx xy yyd z f d x f dxdy f d y= + +

  pi

  pi

 • pi 66

  1 . pi

  pi .

  pi pi pi

  .

  5 () 3 3( , ) 3f x y x y xy= +

  pi pi pi : 2

  2

  3 3 03 3 0

  x

  y

  f x yf y x

  = + =

  = + =

  (0,0) (1,-1) .

  pi :

  6 , 3, 6xx xy yyf x f f y= = = pi : (0,0) :

  0, 3, 0xx xy yyf f f= = = 2xx yy xyf f f< (0,0) . (1,-1) :

  6, 3, 6xx xy yyf f f= = = 2xx yy xyf f f> pi .

  5.5 ( LAGRANGE) pi

  pi pi (pi ) . pi . pi pipi pi pi

  :

  1 0x yf f= = 0x yf f= =

  2 2

  , 0xx yy

  xx yy xy

  f fandf f f

  i

  2

  , 0xx yy

  xx yy xy

  f fandf f f

  i

 • pi 67

  1 pipi ( , )f f x y= pi pi ( , )g x y c= . pi pi

  0x y y xf g f g = ( , )f f x y= pi ( , ) , ( )g x y c y y x= = pi :

  x x

  y y

  f gf gf g

  =

  = =

  pipi LAGRANGE pi pi .

  2 pipi pipi pi n pi m

  pi .

  pi pi pipi 2 3 . ( , , ) ( , ) ( , )F x y f x y g x y = +

  0 0( , )P x y .

  2 2

  __ __

  ( , , ) __ ____ ___ 0

  xx xy x

  xy yy y yy x xx y

  x y

  F F g

  D x y F F g F g F g

  g g

  = =

  1. D ( , )f x y pi pi .

  2. D ( , )f x y pi pi .

  6 (LAGRANGE) ( , )f x y xy=

  ( , ) : 1g x y x y+ =

  ( , , ) ( 1)F x y xy x y = + + pi pi :

 • pi 68

  1

  x

  y

  F yF x

  F x y

  = +

  = + = +

  ,

  : 1/ 2

  1/ 2x y= =

  =

  pi 01

  xx yy

  xy yx

  F F

  F F

  = =

  = = pi LaGrange :

  __ __ 0 __1__1__ __ 1__ 0 __1 2 0

  1__1__ 0__ ___ 0

  xx xy x

  yx yy y

  x y

  F F g

  D F F g

  g g

  = = = >

  pi ( , ) max 1/ 4f = .

 • pi 69

  6

  pi .

  -

  ( pi

  )

  (pi pi)

  pi

 • pi 70

  pi pi ( )tY f t= pi t , t o f . , pi , ,

  ..

  : ) pi ) pi pi

  6.1

  pi

  ( ) ( )tY f t= . pi pi pi tY .

  pi , , () pi pi pi .

  .

  pi pi tY pi pi pi .

  pi .

  pi pi

  :

  1 1 ( )t t tY a Y Y f t= =

  pi pipi () .

  6.1.1 1 pi :

  1t tY aY+ = pi pi :

  ) tY pi pipi ? pi pi .

  ) 0Y ? ) pi pi pi pi tY pi Y pi?

 • pi 71

  0Y pi

  1 02

  2 1 0

  .......

  tt

  Y aY

  Y aY a Y

  Y a Y

  =

  = =

  =

  1 : 0t

  tY a Y= pipi :

  - | | 1a (0). pi pi pi 0a pi :

  ) 01 0a pi

  ) 00 1a pi ( 0Y ) 0

 • pi 72

  - | | 1a pi explosive

 • pi 73

  - 0 1a =

 • pi 74

  - pi Malthus pi pi.

  pi 1 1( )t tDp f p = pi pi 1t tDp kp = . :

  1 1 1

  1( 1)t t t t t

  t t

  Dp kp p p kpp k p

  = =

  = +

  : 0( 1) ttp k p= + 0k > ( )1 1k + > ( pi pi) . 0k < 1 1k + < pi pi .

  6.1.2 1 pi :

  1n nY aX b+ = +

  pi pi pi ( pi n pi) .

 • pi 75

  12 2

  2 2 22 3 2

  3 33 2 4 3 2

  ( ) ( 1)( ) ( 1) ( 1)( ) ( 1) ( 1)

  n

  n n n

  n

  n n

  aX ba aX b b a X ab b a X b a

  Ya aX b b a a X b a aa aX b b a a a X b a a a

  +

  + + = + + = + +=

  + + + = + + + + + + + = + + + +

  pi

  1 20 ( ...... 1)n n nnY a X b a a a = + + + + +

  pipi

  - = 1 0nY X b n= + i

  - 1a 1 2

  0 01( .... 1) ( )1

  nn n n n

  n

  aY a X b a a a a X ba

  = + + + + + =

  1 pipi

  1

  - 0nY X b n= + i = 1

  - 01( ), 11

  nn

  n

  aY a X b aa

  =

  6.2 pi pi pi

  pi 1t tY Y Y+ = = Y pi 1 pi pi 1a

  pi pi 1t tY aY b= + pi

  1bY aY b Y

  a= + =

  pi pi

  pi

 • pi 76

  1( )t tY Y a Y Y = t tX Y Y=

  1 0t

  t t tX aX X a X

  = = pi

  0( )ttY Y a Y Y =

  0( )1 1t

  t

  b bY a Ya a

  = +

  pi pi 1ta

  pi pi t pi pi pi pi

  .

  - 1 0ta t 0

  11t

  aYa

  - 1ta t tY pi

  pipi pi 1t

  a t

  pi 1a

 • pi 77

 • pi 78

 • pi 79

 • pi 80

  6.3 pipi .

  1a

  t tY Y+ = . pi pi Y pi 1t tY Y Y+ = = . pi pi tY . - pi 0Y ( ) Y . - pi

  pi .

  1a

  t tY Y+ = pi Y 01

  aY

  Y YY =

  = =

  .

  pi pi pi.

  pi pi pi pi

  ( ) . pi pi Phase Diagram pi pi .

 • pi 81

  PHASE DIAGRAM

  pi

  E PD 1tY + tY f. Steady-state (pi) ( )tf Y 45 1t tY Y += . pi 1/ 2a = 1/ 2 pi 1Y = . pi pi tY pi pi 0Y = 1Y = pi pipi

  00 1Y . tY pi

  1Y = pi.. 0,5 pi pi 1. pi pi pipi 0Y tY = 1 pi = 0 pi pi tY pi .

  1 21t tY Y+ = 0 0.5Y = pi 1Y = 0Y = 0 0.5Y =

 • pi 82

  0 1.5Y = pi 1

  pi 1,0. __ _

  YY

  pi pi

  =

  =

  1 pi pipi 1 pi pi | ( ) | 1f Y :

  11 1( )a at t t tY Y f Y aY + += = pi

  11 | | 1 | | 1atY aY a= pi 1 0 | | 1Y a= pi

  2

  11 int

  (0) 0, 10

  ( ) (0) ,0 11 (1) 1 __ 1 1

  locallystable

  stationarya at t t t po s

  locallystable

  f aY

  Y Y f Y aY fY f a Y if a

  pi +

  = =

  = = = < pi 0tY > . ( 2 pi pi)

 • pi 83

  7

  pipi pi pi

  pi pi pi .

  pi pi

  pi pipi

  .

  pipi pi pi

  , , pi

  ..

  7.1

  ( )y y x= pi 2

  ( )2( ) , ( ) ,............., ( )

  nn

  n

  dy d y d yy x y x y xdx dx dx

  = = =

  :

  ( )( , , , ,...... ) 0nf x y y y y =

  . pi pi

  pi pi , .

  pi pi

  pi pi 1 , pi 2 ...

  . .

  : 2 5 6( ) ( ) 0y xy y y + + + = 3 2.

  pi pi 1 pi pi pi 0y y yx + + = . 2 1 . :

  ( ) ( 1)1 1 0( ) ( ) ...... ( ) ( ) ( ) 0n nn nf x y f x y f x y f x y f x + + + + + =i i i i

  f pi ( pi pi ).

 • pi 84

  pi pi pi

  pi . pipi pi

  pi pi : - pi pi ? - pi? - pi

  pi ( )?

  - pi .

  pi pi pi

  .

  pi pi pi

  pi .

  pi pi pi . pi :

  1 2( , , ,... )ny y x c c c= c . n pi pi pi pipi

  ( )( , , , ,...... ) 0nf x y y y y = .

  1 2 31 2y c x c x= +

  : 2

  1 22 3y c x c x = + 1 22 6y c c x = + pi c ( ) :

  12

  2y xy

  cx

  = 2 23

  xy yc

  x

  =

  2 3 2

  1 2 4 6 0y c x c x x y xy y = + + =

  ( )( , , , ,...... ) 0nf x y y y y =

  =() pi pi .

 • pi 85

  1( )a ax ax =

  ( )x xe e = ( )sin cosx x =

  ( )cos sinx x =

  ( )1ln xx

  =

  ( ) 21

  arctan1

  xx

  =+

  ( ) 21

  arcsin1

  xx

  =

  cos( ) 2x xe ehx

  +=

  sin( ) 2x xe ehx

  =

  ( ) lnx xa a a =

  dy dy dtdx dt dx

  =

  ( ) ( )y f x dy f x dx= =

  11

  1a ax dx x c

  a

  += ++

  1 ln | |dx x cx

  = + x xe dx e c= + cos sinx dx x c = + sin cosx dx x c = +

 • pi 86

  1 ln | |dx x a c

  x a= +

  21

  arctan1

  dx x cx

  = ++

  2

  1arcsin

  1dx x c

  x= +

  1

  lnx xa dx a c

  a= +

  ( ) ( ) ( )b

  a

  f x dx F b F a=

  ( ) [ ( ) ( )] ( )t

  a

  d df x dx F b F a f tdt dt

  = =

  pi b

  a

  f gdx fg gdf= i

  7.2

  1 ( , , ) 0F x y y = ( , )dy f x ydx

  =

  ( , ) ( , ) 0A x y dx B x y dy+ = .

  : ( )y f x = . pi pi .

  1yx

  = 1 ln | |y dx c x cx

  = + = +

  ( ) ( ) 0A x dx B y dy+ = pi ( ) ( )A x dx B y dy C+ =

  2 2( 1)y y x = +

  pi

 • pi 87

  (pi ? pipi pi pi pi pi

  pi ).

  2 2

  22

  ( 1) ( 1)

  ( 1)1

  dyy y x y xdx

  dydy y xdx xdxy

  = + = +

  = + =+

  21( ) , ( )

  1A y B x x

  y= =

  + :

  21 1arctan1 2

  dy xdx C y x Cy

  + = =+

  7.2.1 pi pi

  pi pipi

  ( , ) ( , )nf kx ky k f x y= . () . pi pi

  :

  ( )y u x x= x u(x) dy pipi pi

  .

  3 2 2( ) 2 0x y dx xydy+ =

  pi ( , ) ( , ) 0A x y dx B x y dy+ = 1 pi , ( , ) ( , )nA kx ky k A x y= ( , ) ( , )nB kx ky k B x y= pi 2 2( , ) , ( , ) 2A x y x y B x y xy= + = . pi pi ( )y u x x= :

  ( ) ( )dy d ux u x u dx= = + . : 2 2 2 2

  2 2 2

  2 2 2

  2 2

  ( ) 2 ( ) 0(1 ) 2 ( ) 0

  [(1 ) 2 2 ] 0[(1 ) 2 ] 0

  x u x dx x u u x u dxdu

  x u dx x u x u dxdx

  x u dx uxdu u dxx u dx uxdu

  + + =

  + + =

  + =

  =

 • pi 88

  pi pi

  : 2

  2

  2

  2

  (1 ) 2 021

  ln ln( 1)( 1)

  u dx uxdudx udux u

  x u c

  x u C

  =

  =

  + =

  =

  pi pi pipi 2

  2( 1)y

  x Cx

  = 2y

  x Cx = pi pi .

  1 1 1

  2 2 2

  ( )a x b y cy fa x b y c

  + + =

  + + , b ,c .

  3 pipi

  1 2 2 1 0a b a b (pi ) pipi 1 1 1a x b y c u+ + = 2 2 2a x b y c w+ + = pipi ( , ) 0F u w = .

  1 2 2 1 10 , 0a b a b b = 1 1a x b y u+ = pipi u , x .

  1 2 2 1 20 , 0a b a b b = 2 2a x b y u+ = ( pipi) pipi .

  4

  1( 1) ( 2) 02

  x yx y dx x y dy y

  x y+ +

  + + + + + = = + +

  pi 1 2 2 1 0a b a b ( -2) : { 1 , 2 }x y u x y v+ + = + + = :

 • pi 89

  { , }{ }

  1{ }1

  dx dy du dx dy dvdx dy dudx dy dv

  y duy dv

  + = + =

  +=

  ++=

  +

  ( ) ( ) 0v u du v u dv+ + = pi 2

  1ln | | arctan ln( 1)2

  u t t c= + + .

  v ut= : 22 1 2ln | 1| arctan ln[( ) 1]

  1 2 1x y x y

  x y cx y x y + + + +

  + + = + ++ + + +

  5

  2 1

  2 4 1x yyx y + =

  pi 1 2 2 1 10 , 0a b a b b = { 2 , 2 4 2 }x y u x y v = = . pi :

  { 2 ,}{ }

  2

  dx dy dudu dxdy

  =

  +=

  pi :

  2 1 1 (2 1) 3 02 4 1 2 2 1

  dy x y du dx uu du dx

  dx x y u + + +

  = = =

  pi

  . pi 2( 2 ) ( 2 ) 3x y x y x c + =

  ( ) ( )y f x y g x + = f , g pipi x.

  : :

  ( ) 0y f x y + =

  pipi : ( )( ) f x dxy x c e= i

  :

  pi ( )

  00 ( )f x dx

  y y c x e = = i

  : pipi :

  ( )0( )

  f x dxy x c e y

  = +i

 • pi 90

  6 2 xy y e + =

  pi 22 0 xy y y ce + = =

  pi pi 2 30 010 2 ( )3

  x xy y c x e y e = = = .

  2 312

  x xy ce e= +

  -

  .

  - c(x) pi pi

  ( )0 ( )

  f x d xy c x e

  = i pipi

  c pi c(x). pi

  7.2.2 BERNULLI H BERNULLI ( ) ( ) ny f x y g x y + = . n n>2 0 1 pi pipi . ernulli pi

  11 ny u =

  pipi u(x).

  7

  31y y yx

  =

  Bern. pi pi pi pipi .

  11/ 21 3y u u = =

  pi : 1/ 2 3/ 2( )

  2dy dy du d u du u

  udx du dx dx dx

  = = =

  ,y y pipi : 1 1 21 22

  u u u ux x

  = + =

  pi ( ) pipi 2 2( )

  3u x c x x

  = i

  Bernulli :

 • pi 91

  2 1/ 22( )3

  y c x x = i

  7.2.3 RICCATI H Riccati 2( ) ( ) ( )y f x y g x y h x + = + pi ( ). pi pi

  1my y

  u= + pi

  my (pi) y pi pipi ( )u x .

  8

  2 121 1{ , }my y y y xx x

  + = + =

  Riccati pi pi pi x :

  11 1my y y x

  u u

  = + = +

  pi 1 1

  2 2dy dx du y x u udx dx dx

  = + =

  ,y y pipi 3 1u ux

  = pi

  pi ( ) 3 1( )2

  u x c x x= i

  Riccati pi :

  1 3 11( )2

  y x c x x = + i

  7.2.4

  ( , ) ( , ) 0 P QP x y dx Q x y dyy x

  + = =

  .

  pi ( ) pi ( , ) ( , ) ( , )dF x y P x y dx Q x y dy= + . ( , )F x y c=

 • pi 92

  9 2 2( 2 ) ( ) 0x xy dx x y dy+ + + =

  pi

  2 2( , ) 2 , ( , )P x y x xy Q x y x y= + = + pi

  2 2P Q x xy x

  = =

  ( , )F x y c= pi pi : 2( , ) 2F P x y x xy

  x

  = = +

  2( , )F Q x y x y

  y

  = = +

  : pi pi x y pi . pi : pi pi x y .

  2

  3 2

  ( , ) ( 2 ) ( )1( , ) ( )3

  F x y x xy dx c y

  F x y x yx c y

  = + +

  = + +

  3 2 21 ( )( ( ))3

  dc yx yx c y x y y

  y dy

  + + = + =

  pi pi ( )c y pi 21( )2

  c y y k= +

  ( , )F x y : 3 2 21 1( , )3 2

  F x y x yx y k c= + + +

  7.2.5 EULER pipi pi pi pi

  ( , ) ( , ) 0 KAI P QP x y dx Q x y dyy x

  + =

  pi pi

  pipi. pi ( , )M x y pipi pi

  :

  ( , ) ( , )( , ) ( , ) ( , ) ( , ) 0 M P M QM x y P x y dx M x y Q x y dyy x

  + = =

  pipi EULER . pipi pi pipi. pi pi

  pipi , x y (pi.. u = x+y) pi

 • pi 93

  pi. pi

  ( x) pi .

  10 ( ) 2 0x Y dx xydy+ = x

  pi x

  :

  ( , ) ( , )( , ) ( , ) ( , ) ( , ) 0, M P M QM x y P x y dx M x y Q x y dyy x

  + = =

  pi

  ( , ) ( , ) ( ) 1 ( )( )M P M Q M x P Q

  y x M x Q y x

  = =

  ( 1) pi x pipi

  1 ( ) ( )P Q f xQ y x

  =

  ( 2) . 1,2 . pi pi :

  ( )( ) ( ) ( )( )f x dxM x f x M x e

  M x = =

  pi 1 f pipi 1 2( ) ( ) ( )P Q f x f xQ y x x

  = =

  ( 3)

  pi 1 3 pipi 2( ) ( ) 2( ) ( )( ) ( )

  M x M xf x M x xM x M x x

  = = =

  pipi. pipi pipi

  pi .

  21 lny x cx

  + = .

  11 2 2( ) ( ) 0y xy dx x yx dy + + = pipi

  pi . pi

  pipi . pi . pi

  pipi ( )M u pi x,y pi :

 • pi 94

  ( ( ), ) ( ( ), )( ) ( , ) ( ) ( , ) 0, M u P M u QM u P x y dx M u Q x y dyy x

  + = =

  pi (pi pi) :

  ( )( ( ), ) ( ( ), )

  ( )

  Q PdM uM u P M u Q x ydu

  u uy x M u P Qy x

  = =

  ( 1)

  ( pi x,y) 1 pi pipi . pi pi

  x

  y . u x= :

  2

  ( )4 4

  ( ) 1

  Q PdM uxy yx ydu

  u uM u x yx xyP Qy x

  = =

  pi y pipi . u y= pi pipi x. pi

  pi x y . u xy=

  ,

  u uy xx y

  = =

  1 pi pi

  ( )2

  ( )

  Q PdM ux yduu uM u uP Qy x

  = =

  pi

  pi 1 pipi pipi pi :

  2 2 2

  ( )2 1 1( )( )

  dM udu M u

  M u u u x y= = =

  pipi pi

  pi pipi

  1 ln lnx y cyx

  + =

 • pi 95

  7.2.6 CLAIRAUT ( )y xy f y = + pi ( )f y y pi y p = pipi ( )y xp f p= + . pi pi y p = pi pipi

  ( )( ) 0dp df pxdx dp

  + = pipi p c=

  ( )y xc f c= + .

  12

  s in ( )d y d yy xd x d x

  = +

  pi pi Clairaut dy pdx

  =

  s in ( )y x p p= + pi pi x : s in ( ) c o s ( ) ( c o s ) 0d y d p d p d py x p p p x x p

  d x d x d x d x= + = + + + = pi

  pi

  c o sc o s 0

  s inx p

  x py x c p=

  + = = +

  pi pi

  7.2.7 LAGRANGE

  Lagrange ( ) ( )d y d yy x f gd x d x

  = +i ( pi CLAIRAUT) ,f g . pi pi y p =

  __ __

  ( ) ( )( ) ( ) ( ( ))x

  dx df p dg py xf p g p p f p xdp dp dp

  pi pi= + = pipi

  1 ( )x x p= pi pi p

  13

  12y x yy

  = +

  (pi LaGrange) y p =

  __ __ 21 12 2

  x

  dxy xp p xp dp p

  pi pi= + + = pi 1

  ( +

  ) pipi : 2 2( ) lnOM EIx p x x cp p p = + = +

  pi :

 • pi 96

  2 2( ) ln12 12

  x p c p p py x y

  y x pyp

  = += + = +

  7.2.8 ( , )y f x y = ( )y a b= pi pi pipi . pi

  .

  pi (pi pipi pipi) pi pi c pi pi .

  pi ( ),a b , f pi .

  7.2.9 1 pi pipi pi .

  . pi pi.

  ( , , )dyF x ydx

  y p =

  pi p x,y pipi ( , , ) 0F x y pp

  =

  pi

  pi p (x,y) = 0 . P pi pi pi pi p pi pi .

  ( , , )F x y c pi c pi pi pipi pi (pi.. ...) c pi pi pi . pi pi : pi pi ( , , )F x y c pi pi ( pi ). : pi 1 pi pi pi

 • pi 97

  ( pi) tan

  1 tan

  dydy dxdx

  + (

  ). pi 1 pi .

  90 pi :

  1/

  dydx dy dx

  7.3 1 pi 1 pi pi pi

  pi 1 . pi pipi :

  1 (pi pi )

  ) ( , ) ( , ) 0) ( , )

  A P x y d x Q x y d yd yB f x yd x

  + =

  =

  2 pi pi :

  1. pi pi 2. P,Q

  y=ux

  3. pi P Qy x

  =

  3 pipi

  pi pi : 1. y pi 2. y pi pi BERNOULLI 3. y pipi

  pi RICATTI

  4 pi pi pi

  pipi ( pi)

 • pi 98

  5 pi pi Lagrange (Clairaut) pi pi y p =

  6 pipi pi pi

  7.4 pi pipi pipi pi pipi

  pi ,

  BERNULLI pi ( t). pi pi pi

  (pi.. ) pi pi pi pi

  1 ( )dy f ydt

  = .

  pi { , , }dyO ydt

  pi pi pi pi.

  1. pipi pi { 0}dydt

  y pipi

  pi pi .

  pi pipi

  y pi pi pi pi . .

  pi pi pi y pi .

  2. pi pipi pi y pi

  { 0}dydt

  = pi y .

  pi pipi

  . pi

  pi pipi pi y pi pi.

  3. pi pi pi . pi 0y pi pi pi ( ) y pi pi pi pi

  pi pi pi ,

  pi pi pi pi

  pi

 • pi 99

  pi pi pi pi.

  pi pi pi

  pi

  . pi pi

  . pi

  { }dydt

  pi ( ). pi.

  pi pi

  pi pi pi

  pi pi .

  Solow.

  14 pi pi

  : ( ) ( ) ( )K t I t K t = pi () pi pi (). pi pi , pipi

  pi (capital stoke) pi pi .

  ( ) t IK t Ce

  = + pi pi pipi

  / ( pi pi) pi pipi pi .

  0( ) ( ) tI IK t K e

  = + pi / pi

  pi .

  >0 pi ( ) IK t

 • pi 100

  WALRASIAN pi pi

  pi ( ) ( )( ) ( )

  D

  S

  q t A Bp tq t F Gp t = +

  = + A,B,F,G>0

  pi :

  ( ) ( )D S A Fq t q t A Bp F Gp pG B

  = + = + =

  pi t pi . ( )p t p t p(t). pi pi? pi pi

  pi pi pi.

  : ( )D Sdp p a q qdt

  = =

  pi a

  pi pi .

  : 0 D Sp q q ( ) 0 D Sp q q (pi ) Dq 0B < Sq

  0G > . pi. ,

 • pi 101

  pi pi G pi pipi pi? ( ) ( ) ( )D Sp a q q p a B G p a A F = = :

  ( ) ( )0( ) [ ]a B G t a G B t

  A Fp t Ce p p e pG B

  = + = +

  pi

  pi pipi . pi? pipi 0G B > 0a > . pi ? 0B < 0G > .

  SOLOW To pi SOLOW pi pi pi DOMAR pi pi pi pi pi pi pi

  pi pi.

  pi DOMAR pi pi pi pipi

  pi . pi pi

  pi

  , pi pi pi

  pi.

  SOLLOW pipi pi ( ). pi pi pi ( , ) ( ,1) ( )KY f K L L f L F k

  L= = =i i

  pi pi ( pi) pi ( pi ). pi :

  1. dK S Ydt

  = i pi S pi pi pi pi

  pi

  2. / 0dL dt cL

  = ( ) pi pi L. pi pi pi pi. pi pi k pi S , c pi SOLLOW :

  ( ) ( )d k s F k c kd t

  = i

 • pi 102

  7.5 (1) ( )0 1( , ( ) , ( ) ,.... ( ) ) 0nnF x a t y a t y a t y = pipi 2 pi pi ( ) ( ) 0y P t y Q t y + + = .

  WRONSKI 1 2,y y 2

  WRONSKI

  1 2

  1 2

  y y0

  y yW =

  ( )

  ( ) ( ) 0y P t y Q t y + + = 1 1 2 2y c y c y= + ( 1 2,y y pi ). WRONSKI 3 ...

  WRONSKI pi ( ) 0dw P t wdt

  + = pi

  1 ( )( ) P t dtw t ce= .

  pipi pi pi

  pi . pi pi

  15 ( ) ( ) 0y P t y Q t y + + = pi 1 ty e= ,

  2 (0) 1y = 2( ) tw t e= . .

  pi W pipi 1 2 2 21 2

  y yy y

  tW y y e= = =

  pi pi

  1 2 ( ) tMy c t e= . pi pi 2 2 ( ) ( )t t tM My y e c t e e c t t = = = 2 2 2

  t tM Oy y y e te= + = + ( pi pi ).

  1 1 2 2y c y c y= + .

  2 2 pipi . 0y ay by + + = a,b 1 1 2 2y c y c y= + . .

 • pi 103

  22

  2

  1ydydtd ydt

  pi 12

  2

  0b

  + + =

  .

  pipi :

  ) 1 2 pi : 1 21 2

  t ty c e c e = +

  1,2 1 2b b t = : 1

  1 2 2 2[ c o s ( ) s i n ( ) ]b ty c e b t c b t= + ) 1 2 = pi :

  1

  2

  t

  t

  y e

  y te

  =

  =

  16 3 2 0y y y + = 4 5 0y y y + =

  ) :

  22

  2

  1ydydtd ydt

  pipi 12

  2

  13 2 0

  2

  = + =

  =

  2

  1 2t ty c e c e= +

  )

 • pi 104

  22

  2

  1ydydtd ydt

  pipi 12

  2

  24 5 0

  2ii

  = + + =

  = (pi

  pi )

  2 21 2c o s ( ) s in ( )t ty c e t c e t= +

  2 ( )

  22 ( )1, , ,......

  nn

  n

  dy d y d yydt dt dx

  pipi pipi pi pi pi .

  pipi pi

  pi

  .

  pi pi ( pipi pi )

  EULER

  pi pi pi

  pi pi .

  pipi EULER pipi . pipi 2 EULER :

  22

  1 22( ) ( ) 0d y dy

  at b c at b c ydx dx

  + + + + =

  pipi

  pi pi (2 pi 2 ).

  xx e bat b e t

  a

  + = =

  pi EULER pi pi

 • pi 105

  pi

  te pi pi

  .

  17

  2

  22(2 1) 6(2 1) 4 0

  d y dyt t y

  dx dx+ + + + =

  EULER (pi pi pi) pi 12 1

  2

  xx et e t

  + = = . t

  pi pi t pi x pi y pi x .

  pi pi pipi :

  1 1

  2 2

  xxe dtt e

  dx

  = =

  2

  x

  dydy dy dx dxdt dx dt e

  = =

  2

  2 2

  /2 2

  2( ) 4d dxx x

  dy d y dyd y dx dx dxdt e e

  = =

  pipi 2

  2 2 0d y dy ydx dx

  + + = pi

  pi pi

  12

  2

  12 1 0

  1

  = + + =

  = 1 2( ) x xy x c e c e = + pi

  2 1 xt e+ = 11 2( ) ( ln | 2 1 |)(2 1)y t c c t t = + + +

  pipi pi

  . : 2

  12 ( ) ( ) 0d y dyP t Q t y ydt dt

  + + =

  1( )y u t y= pipi.

 • pi 106

  ( ) 2 .

  2

  2 ( ) ( ) ( )d y dyP x Q x y F xdt dt

  + + =

  2

  2 ( ) ( ) 0d y dyP x Q x ydt dt

  + + =

  pi

  ( 1 ). pi pi

  pi.

  pi

  2

  2 ( ) ( ) ( )d y dyP x Q x y F xdt dt

  + + = .

  pi 2

  2 ( ) ( ) 0d y dyP x Q x ydt dt

  + + = pi

  1 2,y y pi 1 1 2 2( ) ( ) ( )Oy t c y t c y t= + c .

  pi 2

  2 ( ) ( ) ( )d y dyP x Q x y F xdt dt

  + + = pi

  1 1 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )My t c t y t c t y t= + c(t) t ( ) ( )My t pipi pi pi . pi ( 2 pi pi ) ( )My t ( )My t ( )My t pi :

  1 1 2 2 1 1 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0My t c t y t c t y t c t y t c t y t = + + = ( 1 )

  1 1 1 1 2 2 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )My t c t y t c t y t c t y t c t y t = + + +

  . pi pi ( pi pi pipi )

  1 1 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )c t y t c t y t F t + = ( 2)

 • pi 107

  1 2 pi 1 2( ), ( )c t c t pi CRAMER. ( pi WRONSKI pi pi ). pi 1 2( ), ( )c t c t pi 1 2( ), ( )c t c t .

  18

  2 2

  2 24 4 1

  xd y dy eydx dx x

  + =+

  pi pi

  (0) 1, (0) 0dyydx

  = = .

  2 . .

  pi 2

  2 4 4 0d y dy ydx dx

  + = pi

  ( pi pi) pi pi = 2

  2 21 2

  x x

  Oy c e c e= + .

  2 21 2( ) ( ) ( )x xMy x c x e c x xe= + pi :

  2 21 2 1 2( ) ( ) 0 ( ) ( ) 0x xc x e c x xe c x c x x + = + = ( 1) pipi pi pi

  1 2 212 ( ) (1 2 ) ( )

  1c x x c x

  x + + =

  + ( 2 ) 1 2 1 2( ), ( )c x c x CRAMER 1 2( ), ( )c x c x pi :

  21

  2

  1( ) ln ( 1)2

  ( ) a r c t a nc x x

  c x x

  = +

  =

  :

  2 2 21( ) ln( 1) arctan2

  x x

  My x x e xe x= + + pi

  2 2 2 2 21 2

  1( ) ln( 1) arctan2

  x x x xy x c e c xe x e xe x= + + +

 • pi 108

  pi pi

  (0) 1, (0) 0dyydx

  = =

  :

  2 2 2 2 21( ) 2 ln( 1) arctan2

  x x x xy x e xe x e xe x= + +

  pi ,D SQ Q P. pi pi

  pi pi

  pi pi pipi

  pi pi pi

  pi.

  pi pi

  pi , pi dPdt

  pi 2

  2d Pdt

  . pi

  pi pi pi

  pi : 2

  2

  2

  2

  [ ( ), , ]

  [ ( ), , ]

  D

  S

  dP d PQ D P tdt dt

  dP d PQ S P tdt dt

  =

  =

  2 2

  2 2

  2 2

  2 2

  [ ( ), , ]

  [ ( ), , ]

  D

  S

  dP d P dP d PQ D P t a bP m ndt dt dt dt

  dP d P dP d PQ S P t c dP u wdt dt dt dt

  = = + +

  = = + + +

  pi a , b , c , d pi pi pi m , n , u , w . pi pi pi pi

  pi. pi 0m > dQ . pi pi pipi pi

  . pi 0m < pi pi pi pi

  pi pipi pi pi pi

  pi . pi pi

  pi pi

 • pi 109

  . pi m , n

  pi . pi pipi.

  7.6

  dDdt

  = pi pi

  pi ( )dfDf f tdt

  = = (pi..

  ( )( )

  atat atd eD e ae

  dt= = ) .

  pi pi pi pi

  :

  ( ) ( )D k f k D f=i i 1 2 1 2( ) ( ) ( )D f f D f D f+ = + 1 2 1 2 2 1( ) ( ) ( )D f f D f f D f f= +i

  ( ) ( )n

  n

  n

  dD f fdt

  =

  11 ( )D f t dtD

  = =

  2 21 ( ( ) )D f t dt

  D = =

  : pi D pi.. 2 ( 1)D D D D+ = + .

  pi pi pipi

  pi

  pi pi y . pi :

  22 2

  2 2 0 2 2 0 ( 2 2) 0d y dy y D y Dy y D D ydt dt

  + = + = + =

  pi 3 pipi ( ) .

  ( )( )

  atat atd eD e ae

  dt= =

  ( ) ( )at atf D e f a e=

 • pi 110

  11/ ( ) ( )

  at atf D e ef a= F(a) =0 ( pipi ) pi

  1( ) ( )

  at atte ef D f a

  =

  19

  2

  42 5 6

  td y dy y edt dt

  + =

  24 2 4 4

  2 215 6 ( 5 6)5 6

  t t td y dy y e D D y e y edt dt D D

  + = + = = +

  4 pi pi 4 4

  21 1

  45 6 2t ty e y e

  DD D= =

  = +

  pi. pi

  .

  ) (n+1) pi n pi . ) pi . 21 1 ....

  1k k

  k= + + +

  20

  2 2dy y xdx

  =

  2 2 212 ( 1) 2 ( 2)1

  dy y x D y x y xdx D

  = = = +

  pi pi

  2 2 2 2 2 2 21 ( 2) (1 ...)( 2) ( 2) ( 2) ( 2) ....1

  y x y D D x x D x D xD

  = + = + + + + = + + + + + +

  pi 2( 2)x + 3 2( 2) 0D x + = pipi

  2 2 2 2

  2

  ( 2) ( 2) ( 2) ( )2 2 2

  y x D x D x

  y x x

  pi= + + + + +

  = + + +

 • pi 111

  pipi pipi.

  pi pi pipi

  pipi pi .

  pi :

  ( )( ( )) ( ) ( )at atF D e f x e F D a f t= +

  7.7 LAPLACE ( )f t pi t > 0

  0

  ( ) ( ) stF s f t e dt+

  = pi s

  LAPLACE ( )f t { ( )} ( )L f t F s= pi pi LAPLACE pi 1{ ( )} ( )L F s f t = . pi pi

  LAPLACE pi .

  LAPLACE

  HEAVISIDE () pi pi

  .

  1, 0( )0 , 0

  tH t

  t

  >=

 • pi 112

  2 2

  2 2

  1{ ( ) }1{ ( ) }

  { c o s ( ) ( ) }

  { s i n ( ) ( ) }

  a t

  i a t

  L e H ts a

  L e H ts i a

  sL a t H ts a

  aL a t H ts a

  =

  =

  =+

  =+

  3 ( )f t { ( )} ( )L f t F s= ( )f t a { ( )} ( )asL f t a e F s = (pi pi )

  4 ( )f t { ( )} ( )L f t F s=

  ( )t f ti { ( )} ( ) dFL tf t F sds

  = =

  pi pi

  pi pi

  L .

  21 L ( )a tt e H ti

  pi

  1{ ( )}atL e H ts a

  =

  pi pi pi

  21 1{ ( )} ( ) ( )

  atL t e H ts a s a

  = =

  i

  pi ( )f t pi L pi L. pi pipi pi pi pi

  pipi pi pi

  : 1. pi 2. ( )F s a 2

 • pi 113

  3. 1( )ks a

  pi pi pi

  4. pi ( )ase F s 3

  22

  2 25 2( ) ( 3) 1

  s sF s es

  += +

  pi e pi pi pipi

  2 2 2 25 2 5( 3 3) 2 3 15 17( 3) 1 ( 3) 1 ( 3) 1 ( 3) 1

  s s s

  s s s s

  + + + = = +

  + + + +

  s-3 = k :

  2 215 17

  1 1k

  k k+

  + +

  2 : 3

  25 2{ 5cos ( ) 17sin ( )} ( 3) 1

  t sL e tH t tH ts

  ++ =

  + 3

  3( 2)

  1 3( 2){ (5cos( 2) 17sin( 2) ( 2)} ( )

  { ( )} (5cos( 2) 17sin( 2) ( 2)t

  t

  L e t t H t F s

  L F s e t t H t

  + =

  = +

  LAPLACE pi L :

  f pi ( )

  1 2( ){ } ( ) (0) (0) .....

  nn n n

  n

  d fL s F s s f s fdt

  =

  pi pi pi :

  (2)2

  (2)

  { } ( ) (0)

  { } ( ) (0) (0)

  dfL sF s fdtd fL s F s sf fdt

  =

  =

  pi

  1. pipi pipi

 • pi 114

  2. pi 3. pi L pi

  23

  2 0, (0) 1dy y ydt

  + = =

  L ( ) :

  { 2 } {0}

  { } 2 { } 0( ) (0) 2 ( ) 0 ( 2) ( ) 1 0

  dyL y LdtdyL L ydt

  s y s y y s s y s

  + =

  + =

  + = + =i

  pi 1( )

  2y s

  s=

  +

  1 2( ) { ( )} ( )ty t L y s e H t = =

  24

  L

  23

  2

  23

  2

  2

  2 2

  2

  { 3 2 } { ( )}

  { } 3 { } 2 { } { ( )}1( ) 3 ( ) 3 2 ( )

  36 1 0 6 1 0 5 / 2 2 1 / 2( ) ( 3 2 )( 3) ( 3)( 2 )( 1) 1 2 3

  t

  t

  d y d yL y L e H td t d td y d yL L L y L e H td t d t

  s y s s sy s y ss

  s s s sy ss s s s s s s s s

  + =

  + =

  + + =

  + += = = +

  +

  1

  2 3

  5 / 2 2 1/ 2( ) { }1 2 3

  5 1( ) ( 2 ) ( )2 2

  t t t

  y t Ls s s

  y t e e e H t

  = +

  = +

 • pi 115

  7.7 ( ) ( ) 0y P x y Q x y + + = pi pi pi L pi . (FROBENIUS) .

  0x P , Q pi TAYLOR pi ( ). pi , , ...

  . pi P , Q 0x .

  0x 2

  0 0( ) ( ), ( ) ( )x x P x x x Q x 0x .

  TAYLOR E pi pi:

  ( ) ( )dyf x dy f x dxdx

  = = pi pi pi

  .

  pi pi

  pi pi pi TAYLOR. pi pi

  0x pi ( pi pi pi pi.. 5 pi ...). pi LOR pi pi 0x pi

  .

  pi TAYLOR pi pi pi 0x pi

  0x pi pi pi 1x

  1( )f x . pi pi TAYLOR

  ( )10 1 0

  1 01

  ( ) ( )( ) ( )!

  k kn

  n

  k

  f x x xf x f x Rk

  =

  = + +

  pi : 1 2 ( 1) 1

  0 1 0 0 1 0 0 1 01 0

  ( )( ) ( )( ) ( )( )( ) ( ) ....1! 2! ( 1)!

  n n

  n

  f x x x f x x x f x x xf x f x Rn

  = + + + + +

  pi ( ) 1 0 0 1( )( ) ,

  !n

  n

  x xR f c x c xn

  = < < pi

  0nn R

 • pi 116

  pi .

  : ( )1

  0 1 01 0

  1

  ( ) ( )( ) ( )!

  k kn

  n

  k

  f x x xf x f x Rk

  =

  = + +

  ( )10 1 0

  1 01

  ( ) ( )( ) ( )!

  k kn

  n

  k

  f x x xf x f x Rk

  =

  = +

  ( )10 1 0

  1

  ( )( )!

  k kn

  n

  k

  f x x x Rk

  =

  = +

  pi

  .

  TAYLOR ( ) pi pi TAYLOR :

  1 2 ( 1) 10 1 0 0 1 0 0 1 0

  0( )( ) ( )( ) ( )( )( ) ( ) ....

  1! 2 ! ( 1) !n nf x x x f x x x f x x xf x f x

  n

  = + + + +

  pi 0x pi C. pi pipi pi C pi .

  24 0 : 0y xy =

  2 . 1 2(0) , (0)y c y c= = pi (0) 0y = .

  pi pi pi 0 pi 1 2,c c pi TAYLOR :

  1 2 ( 1) 10 1 0 0 1 0 0 1 0

  0( )( ) ( )( ) ( )( )( ) ( ) ....

  1! 2 ! ( 1) !n nf x x x f x x x f x x xf x f x

  n

  = + + + +

  322 1

  1

  3 4

  1 2

  0( ) .......1! 2 ! 3!

  ( ) (1 ....) ( 2 ...)3! 4 !

  c x x cxy x c

  x xy x c c x

  = + + + +

  = + + + + +

  ( ) pipi :

  0( ) ( )kky x a x x= pi

  ka .

 • pi 117

  25 5 pi 2 0y xy xy + = 0

  0 pi ( ) nny x a x= pi :

  ( ) 2 ( ) 0n n nn n na x x a x x a x + =

  pi pi pi pipi

  . 0 1 1 2,a c a c= = C. pi pi

  pi pi pipi 122

  ( 1)( 2)n n

  n

  na aa

  n n

  +

  =

  + + pi pi

  pipi 5 pi .

  FROBENIOUS ( ) 0x P , Q 20 0( ) ( ), ( ) ( )x x P x x x Q x 0x :

  : 0 0( ) ( ) ( )r nny x x x a x x= : ( 1) 0r r mr v + + =

  : 0

  0

  0

  20

  lim( ) ( )

  lim( ) ( )x x

  x x

  m x x P x

  v x x Q x

  =

  =

  2 . pipi 3 pipi . 1 2r r

  pi

  1 2r r

  1

  2

  1 0 0

  2 0 0

  ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

  r n

  n

  r n

  n

  y x x x a x x

  y x x x b x x

  =

  =

  pi

  1 2r r r= = pipi

 • pi 118

  1 0 0

  12

  ( ) ( ) ( )

  ( )

  r n

  ny x x x a x x

  yy xr

  =

  =

  pi

  1 2r r

  1

  2

  1 0 0

  2 0 0

  ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

  r n

  n

  r n

  n

  y x x x a x x

  y x x x b x x

  =

  =

  1

  2

  1 0 0

  12

  ( ) ( ) ( )

  ( )

  r n

  n

  r

  y x x x a x x

  yy xr

  =

  =

  26

  FROBENIOUS 2 1 03 3

  y y yx x

  + + = 0

  0 pi pi . 20 0( ) ( ), ( ) ( )x x P x x x Q x pipi

  20 0

  2( ) ( ) , ( ) ( )3 3

  xx x P x x x Q x = = pi . pi :

  0

  0

  0

  20

  lim( ) ( ) 2 / 3

  lim( ) ( ) 0x x

  x x

  m x x P x

  v x x Q x

  = =

  = =

  pi 1

  2

  0( 1) 01/ 3

  rr r mr v

  r

  = + + =

  =

  pipi .

  : 1

  2

  1

  2

  ( )( )

  r n

  n

  r n

  n

  y x x a x

  y x x b x

  =

  =

  pipi pi ,n na b ( pi) pi pi ,n na b .

 • pi 119

  7.8 pi

  .

  ( ) ( )d Y A t Y B td t

  = +

  pi pi pi

  pipi. 22 pi pi :

  1 111 121

  21 22 2 22

  ( )( ) ( )( ) ( ) ( )

  Y f ta t a tYa t a t Y f tY

  = +

  pipi

  pi

  pi .

  :

  d Y A Yd t

  =

  111 121

  21 22 22

  Ya aYa a YY

  =

  pi (). pi : pi pi

  . pi 1 21 2,t ty e y e pi

  : 1 2

  1 1 2 2( ) t ty t c y e c y e = +

  :

  ( ) ( )d Y A t Y B td t

  = +

  1 111 121

  21 22 2 22

  ( )( ) ( )( ) ( ) ( )

  Y f ta t a tYa t a t Y f tY

  = +

  pi :

 • pi 120

  pi ( ).

  pi pi pi.

  pi .

  pi pi

  pi . pi

  pi pi

  . .

  { ( , )},{ ( , )}dy dxf x y g x ydx dy

  = =

  pi t. pi pi .

  pi t pi Y=Y(X) pi pi pi

  .

  pi :

  )

  )

  )

 • pi 121

  ) -

 • pi 122

  8

  pi pi

  . pipi

  pi pi.

  8.1 pi pi:

  ) pi pi pi ) pi pi ) pi pi pi

  pipi : 1. S 2.

  { , , ,0}cF A A S= . pi pi P pipi pi pi