Σημειώσεις ...

Click here to load reader

 • date post

  27-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  58
 • download

  7

Embed Size (px)

description

ΣημειώσειςΟικονομικής των Επιχειρήσεων

Transcript of Σημειώσεις ...

 • , 2003

 • 1.

  .

  .

  ,

  ,

  . ,

  ,

  , ,

  , ..

  1.1

  / 100% , ..

  /

  / >50%

  ,

  4 / >60%

  4 / 40%

  ,

  10%

  ,

  50

  . ,

  .

  - 1 -

 • 1.1. ( ,

  )

  .

  , ( ,

  )

  (effective competition), .

  .

  (Effective Competition)

  (effective competition)

  .

  .

  , (ineffective)

  .

  (risk).

  (internal) (external)

  :

  .

  .

  . ,

  .

  - 2 -

 • .

  .

  .

  . 50%

  .

  2. (Performance Values)

  :

  . 1. (internal efficiency, X-efficiency).

  .

  : )

  )

  .

  .

  .

  cyinefficienX =

  2. (allocative efficiency).

  .

  .

  .

  3. - .

  - 3 -

 • .

  ,

  .

  .

  .

  .

  .

  . .

  , ..

  .

  :

  ( ) .

  ,

  .

  .

  (supernormal profits) .

  .

  .

  .

  - 4 -

 • , ,

  .

  .

  ,

  .

  ,

  .

  2.1

  PSR

  QLR

  D

  S

  Q

  P

  qSR

  MC

  PLR

  CS

  AC

  q

  P, C

  O qLR

  . :

  .

  .

  .

  .

  - 5 -

 • . .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  3. ( )

  .

  .

  . ,

  : TR pQ= ( )qfp = . .

  :

  (3.1) TC-pQ maxQ

  =

  R=MC.

  P=MC.

  - 6 -

 • :

  QP = (3.2)

  :

  ( ) 2QQQQpQTR === (3.3)

  (3.3) :

  QpQpQAR === (3.4)

  QQ

  TRMR 2== (3.5)

  .

  3.1

  MR AR=D

  B

  c0

  Q

  A

  MC

  P0 AC

  P, C

  O Q0

  - 7 -

 • 3.1

  . MC=MR,

  . P0

  Q0 .

  P0c0:

  00000 cPOQcBOPTCQPTCTR ==== (3.6)

  QQ

  TCACTC

  == .

  Q.

  MC

  .

  ,

  , .

  P=MC=AC.

  .

  Lerner (1934, RES)

  :

  ( )

  p

  MRMCM eP

  MCPLI 1=== (3.7)

  ep .

  c0.

  3.2

  .

  E .

  ,

  . -

  (X-efficiency)

  - 8 -

 • , . c0-c

  -

  .

  .

  p Q0 ,

  pc.

  3.2

  Qc

  c0

  c

  P

  P, C

  O Q0

  MR AR=D

  B

  TC=AC=MC A

  Q

  Q0

  . :

  ZBAcpBAcZBpCSW mmm =+=+= (3.8)

  ,

  p=AC=MC.

  c0 Qc .

  c0Qc

  - 9 -

 • .

  :

  0cZCSW cc == (3.9)

  (

  ) :

  BAccZBAccZWWW mc +=== 00 (3.10)

  cc0

  .

  (misallocation burden).

  .

  .

  Q.

  ( )( )

  ( ) ( ) TReTReLI21

  PQPP

  PQ

  QPLIPQ

  PQ

  QPLI

  21

  QQQPLIQP

  PPQPBAABA

  p.

  pM

  MM

  M

  1732

  21

  21

  21

  21

  21

  21

  ==

  ===

  =====

  (3.11)

  (

  )

  - 10 -

 • .

  (effect on equity).

  .

  .

  . ,

  .

  4.

  30 Chamberlin.

  .

  .

  .

  4.1

  QSR O

  P, C

  ACPSR

  MC

  A

  Q

  CSR B

  ARSR=DSR

  MRSR QLR

  MC

  P, C

  QLR O

  AC

  MRLR ARLR=DLR

  Min AC B

  PLR

  Q

  A

  :

  - 11 -

 • .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  4.1

  .

  .

  MR=MC,

  PSR QSR .

  PSRBCSR.

  .

  .

  MR=MC, PLR QLR

  .

  .

  .

  .

  (idle capacity)

  .

  QLRQLR.

  - 12 -

 • q

  .

  ,

  .

  p202000 =2012505 q,qC ==

  :

  .

  AR.

  :

  q,p 050100 =

  TR (1) ( ) 2050100050100 q,qqq,pq ===

  :

  (2) 22 012505050100 q,qq,qCTR ==

  1 (2) R=MC. ,

  100 760012509502505100 ==+= qq,q,q, (3)

  :

  (4) 10036760012507605760050760100 22 .,, ==

  , :

  62760050100 == ,p (5)

  :

  61062

  7600250562 ,,pMCp

  M =LI == (6)

  - 13 -

 • p=MC.

  267107509505002509502505050100

  .qq,q,q,q,q,

  ==+=+=

  (7)

  :

  372671050100 == .,p (8)

  , :

  ( )( ) 3386255072162377602671

  21

  21 ..pqW ==== (9)

  5.

  .

  . ,

  .

  1

  2 :

  1

  2

  2

  1Qp

  pQ

  eD = (5.1)

  2 1.

  .

  - 14 -

 • , .

  :

  . .

  .

  . .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . :

  :

  :

  1.

  1.

  - 15 -

 • 2.

  3.

  .

  ,

  .

  6.

  .

  .

  . ,

  .

  Schumpeter (1943)

  : () (invention)

  , () (innovation)

  ()

  (diffusion) .

  13 ,

  5 50 .

  .

  .

  .

  (process innovation) (product innovation)

  .

  (autonomous)

  - 16 -

 • (induced).

  .

  .

  6.1

  .

  .

  .

  . (&)

  . : ,

  ;

  ; ,

  ;

  .

  .

  (patent or licensing systems).

  . &

  . (W)

  (CS)

  ().

  - 17 -

 • :

  CSW += (6.1)

  :

  (6.2) Siii 11 ++=

  i i

  , i-1

  i

  (spillovers)

  .

  0 .

  i

  .

  Si 1

  11 >+ Sii

  11 ii

  - 18 -

 • ,

  .

  6.2 &

  .

  &.

  &

  .

  (RR) (MRR)

  6.1.

  &.

  .

  , .

  6.1

  AR=D

  B

  c

  c1

  ARR

  MRR

  C, (%)

  O R1

  E&A ()

  - 19 -

 • &

  .

  .

  .

  6.3. &

  &. Arrow (1962)

  &

  .

  . :

  -. Arrow

  . ,

  , - .

  , &

  . ,

  (6.3) BMAMM I =

  ,

  6.2, c0

  MR=MC. mQ , . P . :

  mP cm

 • (6.4) 00 >== cABPcPI mmBMAMM

  6.2

  Qc Qm

  P, C

  O Qm

  B Pm

  TC=AC=MC

  A c

  AR=D MR

  c0

  Pm=c1

  Q

  ,

  Qc c.

  (royalties) r .

  c1-c0.

  mQ .

  r.

  mP

  ( 011 ccACrACn )AC +=+= . &

  :

  (6.5) mC IcP >= 0

  - 21 -

 • &

  .

  - ( 6.3)

  c0

  MR=MC. Qm , . .

  :