Δίκτυα Επιχειρηματικότητας & Συστήματα-Συστάδες...

download Δίκτυα Επιχειρηματικότητας & Συστήματα-Συστάδες Επιχειρήσεων (Clusters)

of 82

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Το σχετικό εγχειρίδιο προσπαθεί να αναδείξει τα οφέλη των δι-επιχειρηματικών συνεργασιών και να παροτρύνει τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις να συμμετέχουν ή/και να αναπτύξουν συνεργασίες, συστηματοποιώντας αυτές τις συνεργασίες, αναλύοντας τις μεθόδους και τον τρόπο οργάνωσής τους και αναδεικνύοντας το ρόλο των Μικρομεσαίων και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων σε αυτές.

Transcript of Δίκτυα Επιχειρηματικότητας & Συστήματα-Συστάδες...

 • - (clustering)

  (networking) &

  ..... .. 16, 115 28, . .: 2107491100

  16, 115 28, . .: 2107491230, Fax: 210 7491184

  http://observatory.eommex.grwww.eommex.gr, www.observatory.eommex.gr

  80% 20%

 • - (clustering)

  (networking) &

 • 2

  1 5 2 13 3 &: ,& 19 3.1 -clusters 20 3.2 23 3.3 clusters 24 3.4 -clusters 25 3.5 27 4 - 29 4.1 -clusters 34 4.2 clusters 36 4.3 - 37 5 39 6 -CLUSTERS 43 6.1 44 6.2 2007-2013(projectclusters) 44 6.2.1 44 6.2.2 46 6.2.3 :JEREMIE 47 6.2.4 .JESSICA 48 7 -CLUSTERS 49 7.1 50 7.2 52 7.3 53

 • 3

  8 - CLUSTERS 55 8.1 , 56 8.2 - 57 9 - : 59 9.1 . 60 9.1.1 (winecluster) 60 9.1.2 clusters 61 9.1.3 -clusters 63 10 - 65 10.1 (CORALLIA) 66 10.2 ,, 67 10.3 68 10.4 69 10.5 BusinessClusters 71 10.5.1 71 10.5.2 (VisitorsManagement) 71 11 73 12 77

 • 1

 • 6

  . ,.,: ,

  ,,.,:. ( ), (),(),(.),(),(), ( ), ( ), ( , ), (/,),

  ,, : (), ( ),(),(),

  Rapporteur, () .

  , ,clusters.,-/,, () () . ,,,.

 • 7

  .10' . , ., , , , .. , ., ,/.

  . , , , , (Glbalzatn). , /.

  , .

  , , , , . , , .

 • 8

  , , , . . . .

  , , , , . .

  :

  (clusters) (networks)

  ,,(,logistics,..),(,,),,-.

 • 9 , , . , ( ), , , , , , , .., .

  , ,(..R&D), (, , ) . , , . , ,.

  clusters.3.-/ , .

  45 . :(projectclusters)

 • 10

  (,/), ,/.

  ,,,..6, () ..6.2.,,, , . ,-.

  ,,, (. . 10.3 & solarnet . 10.4). 7 .,8,.

  ,,. , . , (.,9.1),(.Corallia,10.1).,9& 10, clusters .

  , ..:,

  ,, (enactment)

 • 11

  ,

  ,.

  ,.

 • 2

 • 14

  clusters; , , , . , .clus-ter , .

  ; . ,, .. (affiliation networks). , --.cluster,.

  ; (win-win ). , , , ,/.

  / clusters ;:..(-) (, ..). . .(, , , , , R&D), ().,..

 • 15

  :-.(..R&D)..

  : (,,..), . .,.

  ; ;, . , clusters, / ( /)..., ()..,,, .. (business clusters).

  (.. 2000-2006 .... .. EQUAL..). (project clusters) (project).projectclustersbusinessclusters.

  () ; ;./. , . , , , ,,,,

 • 16

  .

  ; , , (,,),(,/ .) , , . .

  ;., (projectcluster), / . / cluster, 50%.(businessclusters) , ,,.

  ;,/ . ( clusters).

  ; ,,/ ..

  ; . , .,

 • 17

  .

 • & : , & 3

 • 20 & : , &

  3.1 - clusters clusters,MichaelPorter,1:...,,. (clusters), ( clusters). -. , , . , . , ,,..

  1:

  1Porter, Michael E.(1990), The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York.

  :1)(.., cluster.E , cluster,.HASSP.,).

 • 21 & : , &

  2)(..() . . cluster. cluster cluster--).

  clusters,. clusters :,CorridorM4,SiliconGlen,,,SofiaAntipolis,IledeFrance2.

  clusters-,,,ThinkTanks, . ,,,.(clusters).

  clusters().SiliconValleyOrangeCountry,ResearchTriangleRoute128.clus-ters.

  CLUSTER . , , .,, . , cluster ,..cluster(),.,cluster,.

  2 , . , 2001

 • 22 & : , &

  , , . - cluster -..

  CLUSTER ,, (.. , ), cluster ,brandname,, , .. / ,.

  ( )clusters....() , , 5-10,,,..clusters.,clusters,clusters,()/cluster.

  2: (CLUSTER) 3

  3 Cluster Navigators Ltd, Cluster Building: A Toolkit A Manual for starting and developing local clusters in New Zealand, 2001

 • 23 & : , &

  4 BERFMAN & FESER, 1999

  3: 4

  .,,..

  3.2 T ,,..

  ::. .

  (CLUSTER)

  /

  /

  (, logistics

  (&)

 • 24 & : , &

  B:K.:T.E:.,.T: H ,.

  , - cluster .

  3.3 clusters .clusters.

  4:

  .

  .(,,),.,..,, , .,clusters , .

  (networking)

 • 25 & : , &

  3.3.1: clusters

  5 DAVID DEAKINS MARK FREEL, , 2006, .

  -clusters

  ()

  -

  -/

  ,/

  E

  (..)

  3.4 -clusters , , . , , , , , 5.., , cluster.

 • 26 & : , &

  ,.,cluster (venture capital), , (..).

  , ,.. () ().

  ,,.

  .,,.,. , , .

  ()

 • 27 & : , &

  3.5 , , , .

  : :, .

  : ,

  : , ,.

  : , , .,.

  , ( , ) ,.clusters , , . clusters..-cluster.,.

  ., , .

  (),: ,

  ,,

 • 28 & : , &

  (),

  ,,,.

  ,.4,-,.

 • - 4

 • 30 -

  clusters:1)2)3)4). . / (bottom-up approach), (topdownapproach)

  cluster:..... cluster

  -cluster.-cluster,, . -cluster , .

  ,-cluster,:

  ,.

  3.5.1

  :

  ,,cluster

 • 31 -

  cluster

  -

  cluster

  (spinoffs)

  -cluster

  cluster

  -cluster

  cluster

  cluster

  cluster

  (benchmarking)

  cluster(improvefirmsclusterawareness)

  cluster(,.)

  cluster

 • 32 -

  clusters . , ,/,,,.

  -clusters ,.

  1 : cluster . cluster.

  / .

  cluster

  ,

  ,

  cluster

  ,

 • 33 -

  cluster , , ,.

  .Hclusters.,.

  2 : cluster cluster. cluster .., , ...

  clusterclusters.clustercluster.,,clusters,.

  . cluster cluster . , site cluster.

  . ,.

  . s cluster . , cluster , .

  3 : cluster.cluster,,.

  .cluster,.,.,,.

 • 34 -

  4.1 -clustersHcluster.,,:

  1 - . , .cluster.,. cluster , ,,.cluster., , .

  (advanced knowledge networks). .,,.., .

  2 ( )cluster(formalisinglinkages).(compe-tenceaudit),cluster.

  cluster(competencesystem)cluster,,. ,,R&D,,.

 • 35 -

  3 ( ),..,, (brainstorming) . cluster,cluster.,cluster,. clusters,,.

  4 cluster ( )cluster,. cluster..1) cluster 2) cluster. , o,, , , cluster . (task force) (leadershipgroup).

  , , cluster , , .,cluster,., , .,34cluster. ,, ,, . cluster cluster (facilitator) . (professional/trade chambers & organisations), ,cluster..

 • 36 -

  56: & -

  - /

  -

  ( -

  4.2 clustersclusters,.,.,, , , ,clustercluster.,cluster:

  1. cluster:Ocluster(facilitator)(facilitator)cluster.,,.clusters.,6 , . , 2001

 • 37 -

  (,..).

  2. :cluster cluster, , cluster . ,cluster.,, cluster, .

  ,,/cluster, ,.cluster.,,,,, ,.

  clusters,,clustercluster.(taskforce)cluster.,,,.

  4.3 - - , , , , . ,:

 • 38 -

  , -,, , , , , .,/(cluster).: ( , , , , ) -.,/(clusters):,,(mentoring)&.

 • 5

 • 40

  , ., , ...

  .,,,.,()., , . (),()()..

  ,.,, , . ().., . , .

  , , . .,,.

  ,., .

 • 41

  ,.1)2)3).

 • -CLUSTERS 6

 • 44 -CLUSTERS

  6.1 clusters. clusters,-.

  , clusters, , (project clusters). (.. 18) (.. 18).,.

  , ., .,.

  ,,(businessclusters).().

  , , .

  6.2 2007-2013 (project clusters) 6.2.1

  - / - , -clusters,.

 • 45 -CLUSTERS

  , , , (clusters) ) (knowl-edgeintensive))(innovationintensive)., ,,.

  ( ).

  , , ,, () (). , ,, , -clusters,.

  - / , , , / .

  ,(),(,-).

  , , , , , .

  ,,-,

 • 46 -CLUSTERS

  ,, ,,., &.

  - / . , , , clusters, , on-line ,..

  , , ,:,cluste