Τεχνολογία...

download Τεχνολογία Υπολογιστών Και Περιφερειακών

of 242

 • date post

  14-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  57
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Σχολικό Βιβλίο του τομέα ηλεκτρονικής των ΕΠΑΛ

Transcript of Τεχνολογία...

 • 1 ....................................................................................... 9

  1.1. .............................................................. 10 1.1.1. .............................................................................................. 10 1.1.2. .......................................................................... 11 1.1.3. . 15 1.1.4. ............................................... 17

  1.2. ................................................ 21 1.2.1. .............................................................................................. 22 1.2.2. ............................... 24 1.2.3. . . ............................................................................................................. 27 1.2.4. : Internet ........ 28 1.2.5. . .............................................................................................. 29 1.2.6. . ............... 29

  2 ................................... 33

  2.1. ...................... 34 2.1.1. ........................... 35 2.1.2. .......................................................................... 36

  2.2. .............................................................. 39 2.2.1. .............................................................................................. 39 2.2.2. .......................................................................... 40 2.2.3. . .................... 41 2.2.4. .............................................................................................. 44 2.2.5. ................ 46

  3 ................ 49

  3.1: ..................................................... 50 3.1.1. .............................................................................................. 50 3.1.2. (peripheral units) ..... 50 3.1.3. ......................................................... 53 3.1.4. ...................................................... 54 3.1.5. .............................................................................................. 59 3.1.6. ............................................................................................ 61 3.1.7. ........................................................................ 62

  3.2: .............................................. 66 3.2.1. .............................................................................................. 66 3.2.2. ........................................................................................ 67 3.2.3. ....................................................................... 68 3.2.4. (Bus Unit) ............................................................ 69 3.2.5. (Instruction unit) ...................... 71 3.2.6. (Execution Unit) ................................................... 72 3.2.7. (Arithmetic and Logic Unit - ALU) ... 72 3.2.8. (Registers) ..................................................................... 73 3.2.9. (Control Unit) .......................................................... 73 3.2.10. 8085 ........................................................................................ 75

  3.3: .......................................................... 78 3.3.1. (clock) ................................................................................... 78

 • 10

  3.3.2. bits .................................................................... 80 3.3.3. ............................................................................. 83

  3.4: ................................................................................... 86 3.4.1. .................................................................................... 86 3.4.2. ..................................................... 89 3.4.3. ........................................................................... 91

  3.5: ..................................................................................... 94 3.5.1. .................................................. 94 3.5.2. .............................................................................. 97 3.5.3. ..................................................... 100

  3.6: ............................................................... 103 3.6.1. ............................................................................. 103 3.6.2. ................................................................................. 105 3.6.3. ............................................................................. 106

  3.7: .............................................. 111 3.7.1. ........................................ 111 3.7.2. ........................................................................ 113 3.7.3. ............................................ 117

  3.8: ........................................... 122 3.8.1. ....................................... 122 3.8.2. ............................................................................................. 124 3.8.3. ............................................................... 126

  3.9: .......................................................................... 129 3.9.1. ..................... 129 3.9.2. ................................................................................... 130

  3.10: .............................................................. 134 3.10.1. ............................................................................................ 134 3.10.2. ................................................................................. 134 3.10.3. UART ........................................................... 135 3.10.4. UART ............................................................................................ 137 3.10.5. modem ................................................................. 138 3.10.6. RS232C ......................................... 139 3.10.7. RS232-C .................................. 140 3.10.8. RS-232C .............................................................. 142

  4 .................................... 145

  4.1: ............................ 146 4.1.1. ............................................................................................ 146 4.1.2. .............................................. 148 4.1.3. ................................... 149 4.1.4. ............................................................................. 150

  4.2: .................................................................. 155 4.2.1. ............................................................................................ 155 4.2.2. ......................................... 156 4.2.3. ................................................... 157 4.2.4. ........................................................ 158 4.2.5. ............................ 160

  4.3: ....................................................................... 164 4.3.1. ............................................................................................ 164 4.3.2. ........................................................................ 165 4.3.3. .............................................................. 166 4.3.4. ........................................................... 167 4.3.5. ........................................................... 168

  4.4: .................................................... 171

 • 11

  4.4.1. ............................................................................................ 171 4.4.2. 8088 8086 .......................................................... 171 4.4.3. 80286 ....................................................................... 172 4.4.4. 80386 ..................................................... 172 4.4.5. 80486 ..................................................... 173 4.4.6. Pentium Pentium MMX ..................................... 175 4.4.7. Pentium Pro, Pentium II, Pentium II Xeon Celeron ........................................................................................................... 177 4.4.8. ................................................................................. 180

  4.5: ................................................................................... 183 4.5.1. ............................................................................................ 183 4.5.2. .................................................................................. 183 4.5.3. .................................................... 185 4.5.4. ................................. 187

  4.6: ............ 192 4.6.1. ....................................... 192 4.6.2. ISA (Industry Standard Architecture) ........................... 193 4.6.3. EISA (Extended Industry Standard Architecture) ........ 194 4.6.4. ................................................. 195 4.6.5. VL-BUS (VESA Local bus) ........................................... 197 4.6.6. PCI (Peripheral Component Interconnect) .................. 198 4.6.7. AGP (Accelerated Graphic Port) ................................. 200 4.6.8. ................................................................................. 201

  4.7: .............................................................. 204 4.7.1. ............................................................................................ 204 4.7.2. ................................................................................. 205 4.7.3. ............................................................................. 207 4.7.4. PS/2 ............................ 209