Οργανωτικές δομές στις ΚΑΕ

of 69/69
i Εθνικό & Καποδιζηριακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Τμήμα Επιζηήμης Φσζικής Αγωγής & Αθληηιζμού Η οργανωηική δομή ηων ΚΑΕ ηης Α1 καηηγορίας ανδρών ηην περίοδο 2010 – 2011 όπως αποησπώνονηαι ζηις επίζημες ιζηοζελίδες ηοσς Δωρής Π. Σταύρος Α.Μ. 230065 Εποπτεύων Καθηγητής: Ασθίνος Δ. Ιωάννης Αθήνα 2012
 • date post

  25-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Καλαθοσφαίριση, Μπάσκετ, Διοίκηση, ΚΑΕ, Basketball, basket

Transcript of Οργανωτικές δομές στις ΚΑΕ

 • i

  & &

  1 2010 2011

  . .. 230065

  : .

  2012

 • ii

  : 1

  2010 2011

  1. :

  1.1

  1.2

  1.3

  1.4

  2. :

  2.1

  2.2

  2.3

 • iii

  3. :

  3.1

  3.2

  3.2.1

  3.2.2

  3.2.3

  3.2.4

  3.2.5

  3.3

  3.4

 • iv

  . ,

  . ,

  .

  1.

  , .

  2.

  ;

  ;

  . ,

  .

  .

  .

  ,

  .

  1 Miller, T. Lawrence, G., et al, 2001, Globalization and Sport, London, Sage Publications

  2 . & . (2010). :

  . : . .

 • v

  .

  .

  1 2010 2011

  .

  ,

  . ,

  . .

  .

  ,

  ,

  .

  3.

  ,

  .

  .

  3 . & . (2010). :

  . : . .

 • vi

  ,

  .

  ,

  .

  ,

  .

  .

  ,

  .

  .

  .

  1 2010 2011

  .

  .

 • vii

 • viii

  . ,

  . ,

  .

  4.

  , .

  5.

  ;

  ;

  . ,

  .

  .

  .

  4 Miller, T. Lawrence, G., et al, 2001, Globalization and Sport, London, Sage Publications

  5 . & . (2010). :

  . : . .

 • ix

  ,

  .

  .

  .

  1 2010 2011

  .

  ,

  . ,

  . .

  .

  ,

  ,

  .

  6.

  ,

  .

  6 . & . (2010). :

  . : . .

 • x

  .

  ,

  .

  ,

  .

  ,

  .

  .

  ,

  .

  .

  .

  1 2010 2011

  .

  .

 • xi

  1. :

  1.1

  .

  .

  ,

  .

  7.

  ,

  .

  7 Leigh L. Thompson, 2000, The Mind and Heart of the Negotiator, Prentice Hall

 • xii

  ,

  .

  .

  .

  ,

  .

  .

  ,

  ,

  .

  8.

  ,

  8 Leigh L. Thompson, 2000, The Mind and Heart of the Negotiator, Prentice Hall

 • xiii

  ,

  .

  ,

  ,

  .

  , .

  ,

  , .

  ,

  ,

  , ,

  ,

  .

  ,

  .

  ,

  .

 • xiv

  9.

  10.

  ,

  :

  ,

  9 Ronald M. Shapiro and Mark A. Jankowski, 1996, The Power of Nice: How to Negotiate

  So Everyone Wins - Especially You!, John Wiley & Sons, Inc.

  10 Roger Fisher and Daniel Shapiro, 2005, Beyond Reason: Using Emotions as You

  Negotiate, Viking/Penguin

 • xv

  ,

  :

  ,

  .

  ,

  .

  ,

  .

  .

 • xvi

  1994

  ,

  ,

  11.

  .

  ,

  .

  ,

  .

  ,

  .

  ,

  :

  (CD)

  ,

  (.. ,

  )

  11

  Mullin, B.J., Hardy, S., and Sutton, W.A., 1999, Sport Marketing, New York, Human

  Kinetics Publishers

 • xvii

  .

  ,

  .

  .

  .

  1.2

  , ,

  (20).

 • xviii

  .

  12.

  ,

  .

  .

  .

  ,

  .

  ,

  13.

  ,

  .

  , ,

  ,

  .

  12

  . & . (2010). :

  . : . .

  13 . & . (2010). :

  . : . .

 • xix

  ,

  ,

  (2)

  (60)

  , , (1)

  ,

  . ,

  14.

  , ,

  ,

  ,

  ,

  , :

  ) (18) .

  )

  . 663/1977,

  ,

  , (3) ,

  ,

  , ,

  , , , ,

  , , , , ,

  14

  . & . (2010). :

  . : . .

 • xx

  , , , , ,

  ,

  , .

  ( 99, 100 100 )

  ,

  101 102 .

  )

  .)

  130

  .

  ,

  .

  . ,

  , , , , , ,

  , ,

  15.

  , ,

  , ,

  ,

  .

  15

  . & . (2010). :

  . : . .

 • xxi

  ,

  , (1)

  .

  . '

  , , ,

  , , ,

  ,

  ,

  ,

  (1) ,

  ... ,

  (1) , ,

  , .

  , , ,

  ,

  ,

  .

  ,

  , ,

  ,

  .

  (35) .

 • xxii

  , .

  , (15)

  . ,

  (..)

  (5) (15) , (1) (3)

  . . . .

  .. ,

  , ,

  , .., ,

  ,

  16.

  .. .

  .

  , .

  .. . ..,

  ,

  , 17.

  16

  . & . (2010). :

  . : . .

  17 . & . (2010). :

  . : . .

 • xxiii

  ,

  ..

  , 18.

  -

  .

  , ,

  .

  2

  ..2190/20 ( 2 ..

  409/1986)19.

  -

  , ,

  ( 5, ..1089/80).

  ,

  5 .

  ,

  2 .

  18 www.taxheaven.gr, , 2010

  19 www.taxheaven.gr, , 2010

 • xxiv

  ,

  20. ,

  ,

  .

  -

  ,

  ,

  .

  - 60.000 Euro,

  .2842/2000 - ( 42, ..3026/54)21.

  1%

  0,5% .

  42 .. 3026/54.

  -

  ( 4 .1

  ..2190/20 5 ..409/86).

  ,

  20

  www.taxheaven.gr, , 2010

  21 www.taxheaven.gr, , 2010

 • xxv

  . /

  ,

  .

  .

  ( )

  .

  , ,

  , (

  , )

  .

  4

  600-620 ( 74084/23-10-96).

  -

  7 .2081/92,

  ..

  , (

  ), 2

  3 . ,

  ,

  .

  ,

  .

  - 3604/2007 ..

 • xxvi

  3604/2007 ( 189/'/8.8.2007)

  . . 3604/2007

  2190/1920

  , )

  , )

  2006/68/ 6

  2006 77/91/

  ,

  2003/58/

  15 2003

  68/151/

  22.

  , ,

  ,

  ,

  .

  23:

  ..

  .

  .

  22

  www.taxheaven.gr, , 2010

  23 , . & . , , 2008 ( )

 • xxvii

  ..

  , ,

  , , ,

  , , ,

  .

  .

  .,

  .

  1.3

  , ,

  ,

  ( .1),

  ,

  ,

  , ( )

  .

 • xxviii

  . 1 -

  , 32

  . 1

  28 2

  . , 193 .

 • xxix

  .2 - .

  ,

  ( . 1)

  , : () , () , ()

  .

  : ,

  ,

  .

  ,

  , ,

  ,

  .

  .

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  22

  28

  17 18

  13

  109

  2 2

  1315

  12

  18

  14

 • xxx

  .

  50%

  .

  (3) Marketing

  57,14%

  1 Marketing.

  ():

  85,71%

  .

  3

  . (9/14)

  . scouter

  13,92

  .

  , , , Team

  Manager Assistant Team Manager .

  :

  .

  78,57% 85,71%

  .

  (14) (19)

  ,

  (21) ( . 3).

 • xxxi

  .1

  .

  Scouter

  Assistant Team

  Manager

  Team Manager

  Marketing

 • xxxii

  . 2 -

  ( . 3)

  100%

  scouter,

  , , .

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  22

  27

  17 18

  13

  109

  2 2

  1315

  12

  18

  14

 • xxxiii

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  7 7

  1 1 1 1

  4

  6

  3

  1

  4

  10

  1 1 1

  5

  7

  19

  21

  1 1

  15

  2

  1

  2

  14

  27

  9

  17

  2

  1

  Marketing

  Team Manager

  Assistant Team Manager

  Scouter

 • xxxiv

  . 3 - .

  ,

  .

  ..

  . ..

  . (3)

  ,

  21,42%.

 • xxxv

  2. 2

  2.1

  ,

  , ,

  , .

  1950-60 ,

  .

  ,

  24.

  , o Philip Kotler,

  , ,

  ,

  , .

  , . ,

  . ,

  ,

  ,

  .

  ,

  , (

  ) .

  ,

  , . ,

  .

  24

  Miller, T. Lawrence, G., et al, 2001, Globalization and Sport, London, Sage Publications

 • xxxvi

  ,

  , .

  , ,

  ,

  ,

  , ,

  ,

  ,

  .

  ,

  .

  ,

  ,

  , ,

  , . ,

  , 25:

  ,

  ,

  .

  , ,

  . , ,

  .

  25

  Beech, J., and Chadwick, S., 2004, The business of sport management, London,

  Financial Times, Prentice Hall

 • xxxvii

  :

  , /

  ,

  /

  .

  Marketing 26:

  .

  .

  .

  , ,

  ,

  .

  , , ,

  , .

  ,

  .

  26 Graham, S, Neiroti, L. D. and Goldblatt, J. J., 2001, The Ultimate Guide to Sport

  Marketing, New York , McGraw-Hill

 • xxxviii

  , Marketing

  , ,

  .

  ,

  ,

  ,

  . ,

  ,

  , ,

  27

  2.2

  , .

  . ,

  ,

  28.

  ,

  .

  ,

  .

  27

  Beech, J., and Chadwick, S., 2004, The business of sport management, London,

  Financial Times, Prentice Hall

  28 Miller, T. Lawrence, G., et al, 2001, Globalization and Sport, London, Sage Publications

 • xxxix

  . , 1902,

  .

  ,

  5

  29 .

  ,

  .

  .

  ,

  . ,

  30.

  .

  MacDonalds, Kodak, Daimler-Benz., 3M, Fuji,

  , .

  , . ,

  ,

  29

  Graham, S, Neiroti, L. D. and Goldblatt, J. J., 2001, The Ultimate Guide to Sport

  Marketing, New York , McGraw-Hill

  30 Graham, S, Neiroti, L. D. and Goldblatt, J. J., 2001, The Ultimate Guide to Sport

  Marketing, New York , McGraw-Hill

 • xl

  .

  31.

  ,

  Coca Cola.

  , .

  ,

  .

  .

  ,

  .

  1971 ,

  .

  , .

  .

  ,

  . 1984

  .

  .

  32.

  .

  31

  Graham, S, Neiroti, L. D. and Goldblatt, J. J., 2001, The Ultimate Guide to Sport

  Marketing, New York , McGraw-Hill

  32 Miller, T. Lawrence, G., et al, 2001, Globalization and Sport, London, Sage Publications

 • xli

  . ,

  .

  ,

  .

  .

  33.

  ,

  .

  ,

  .

  .

  .

  .

  ,

  .

  33

  Graham, S, Neiroti, L. D. and Goldblatt, J. J., 2001, The Ultimate Guide to Sport

  Marketing, New York , McGraw-Hill

 • xlii

  .

  34.

  - ;

  1978 Advertising ge

  , .

  ,

  .

  .

  35 :

  .

  .

  34

  Graham, S, Neiroti, L. D. and Goldblatt, J. J., 2001, The Ultimate Guide to Sport

  Marketing, New York , McGraw-Hill

  35 Graham, S, Neiroti, L. D. and Goldblatt, J. J., 2001, The Ultimate Guide to Sport

  Marketing, New York , McGraw-Hill

 • xliii

  Mullin Hardy & Sutton

  36:

  .

  :

  .

  ,

  37 :

  .

  .

  38.

  .

  .

  .

  36

  Graham, S, Neiroti, L. D. and Goldblatt, J. J., 2001, The Ultimate Guide to Sport

  Marketing, New York , McGraw-Hill

  37 Beech, J., and Chadwick, S., 2004, The business of sport management, London,

  Financial Times, Prentice Hall

  38 Graham, S, Neiroti, L. D. and Goldblatt, J. J., 2001, The Ultimate Guide to Sport

  Marketing, New York , McGraw-Hill

 • xliv

  .

  .

  .

  .

  .

  ,

  ,

  .

  ,

  .

  .

  .

  .

  ,

  . ,

  . ,

  39.

  39

  Miller, T. Lawrence, G., et al, 2001, Globalization and Sport, London, Sage Publications

 • xlv

  2.3

  , .

  40.

  ,

  .

  ,

  41.

  o

  ,

  .

  ,

  . ,

  ,

  .

  40 Miller, T. Lawrence, G., et al, 2001, Globalization and Sport, London, Sage Publications

  41 Beech, J., and Chadwick, S., 2004, The business of sport management, London,

  Financial Times, Prentice Hall

 • xlvi

  ,

  .

  ,

  . ,

  . ,

  (7)

  .

  42:

  (7)

  ,

  -

  o

  o

  o

  . ,

  o

  .

  42

  Beech, J., and Chadwick, S., 2004, The business of sport management, London,

  Financial Times, Prentice Hall

 • xlvii

  o

  o

  .

  , ,

  .

  ,

  .

  .

  , ,

  .

  43.

  ,

  . ,

  , Li, Hofacre, Mahoney

  44 :

  ,

  .

  43

  Miller, T. Lawrence, G., et al, 2001, Globalization and Sport, London, Sage Publications

  44 Graham, S, Neiroti, L. D. and Goldblatt, J. J., 2001, The Ultimate Guide to Sport

  Marketing, New York , McGraw-Hill

 • xlviii

  ,

  ,

  ,

  .

  ,

  .

  .

  ,

  .

  ,

  ,

  .

  (3) 45 :

  .

  .

  .

  ,

  ,

  .

  45

  Graham, S, Neiroti, L. D. and Goldblatt, J. J., 2001, The Ultimate Guide to Sport

  Marketing, New York , McGraw-Hill

 • xlix

  .

  ,

  46.

  ,

  .

  ,

  ,

  .

  .

  , ,

  , .

  ,

  .

  , ,

  .

  46

  Beech, J., and Chadwick, S., 2004, The business of sport management, London,

  Financial Times, Prentice Hall

 • l

  47.

  ,

  ,

  . ,

  ,

  .

  ,

  48.

  ,

  .

  47Graham, S, Neiroti, L. D. and Goldblatt, J. J., 2001, The Ultimate Guide to Sport

  Marketing, New York , McGraw-Hill

  48 Miller, T. Lawrence, G., et al, 2001, Globalization and Sport, London, Sage Publications

 • li

  ,

  .

  , .

  ,

  ,

  .

  , Zeithaml & Bitner 49:

  ,

  .

  . .

  .

  ,

  .

  .

  . .

  .

  .

  .

  .

  49

  Graham, S, Neiroti, L. D. and Goldblatt, J. J., 2001, The Ultimate Guide to Sport

  Marketing, New York , McGraw-Hill

 • lii

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  ,

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • liii

  .

  ,

  .

  .

  .

  .

  .2 -

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

 • liv

  ,

  ,

  . ,

  , , .

  .

  .

  , :

  /.

  , .

  ,

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • lv

  :

  .

  ,

  .

  , .

  50.

  . .

  .

  .

  NASCAR.

  .

  50

  Miller, T. Lawrence, G., et al, 2001, Globalization and Sport, London, Sage Publications

 • lvi

  ,

  51.

  .

  .

  .

  .

  Mullin

  .

  .

  .

  .

  51

  Beech, J., and Chadwick, S., 2004, The business of sport management, London,

  Financial Times, Prentice Hall

 • lvii

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . .

  .

  . ,

  .

  .

  .

  .

  . 52 :

  .

  52

  Beech, J., and Chadwick, S., 2004, The business of sport management, London,

  Financial Times, Prentice Hall

 • lviii

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  ,

  53.

  53

  Miller, T. Lawrence, G., et al, 2001, Globalization and Sport, London, Sage Publications

 • lix

  ,

  , Fanway ,

  .

  .

  . ,

  .

  .

  . ,

  . ; 28

  19 , ,

  , baseball hokey , .

  54.

  3. 3

  3.1

  ,

  1

  2010-2011

  , ,

  .

  54

  Graham, S, Neiroti, L. D. and Goldblatt, J. J., 2001, The Ultimate Guide to Sport

  Marketing, New York , McGraw-Hill

 • lx

  , Mouly,

  .

  . Kerlinger,

  .

  . ,

  55. ,

  ,

  .

  3.2

  3.2.1

  .

  ,

  .

  3.2.2

  /,

  . ,

  .

  55

  Saunders et all, (2005), Specified ways for research and analysis of data, Prentice

  Hall.

 • lxi

  3.2.3

  ,

  ,

  .

  3.2.4

  .

  1

  2010-2011

  ,

  :

  ) ;

  ) ;

  )

  ;

  3.2.5

  ()

  3.3

  target group ( )

 • lxii

  .

  , :

  .

  :

  Panels

  Hall tests

  :

  .

 • lxiii

  ,

  2010-2011.

  ,

  ,

  .

  ,

  .

  1 2010-2011

  .

  ,

  .

  .

  ,

  .

  ,

  .

  ,

  1

  2010-2011

  .

 • lxiv

  ,

  .

  .

  1 .

  .

  .

  ,

  . )

  , )

  ,

  )

  ,

  .

  .

  . ,

  .

  (, )

  , ( )

 • lxv

  (.. )

  (,

  2002).

  :

  1

  ; ,

  -: ) ; )

  ; )

  ;

  .

  .

  .

  ,

  & .

  3.4

  ,

  . ,

  2010-2011

  .

 • lxvi

  ,

  ,

  . ,

  . ,

  .

  .

  28

  .

  . ,

  .

  .

  .

  , ,

  : ,

  ,

  . , ,

  .

  ,

 • lxvii

  ,

  (,

  2001). , 16 (

  ) , (,

  , ).

  .

  ..

  .

  .

  (3) Marketing Marketing

  8/14 57,14%.

 • lxviii

  . & . (2010).

  : .

  : . .

  , . (2001).

  , ( . ' .). :

  .

  James, P. (1998). . : .

  Slack, . (1997). Understanding sport organizations; The application of

  organization theory. USA: Human Kinetics.

  - , . & , . M. (2002).

  . ,

  (4 .). : Rosili.

  -Thomas J. R. & Nelson J. K. (2003).

  (. , .). :

  .. .

  . (),

  - MSc PhD

  :

  .

 • lxix

  lfred D. Chandler, Jr 1962, Strategy and Structure: Chapters in the

  History of the American Industrial Enterprise. Cambridge, MA: MIT

  Press

  Janet B. Parks, DA - Beverly R.K. Zanger, MEd - Jerome Quarterman,

  PhD Contemporary Sport Management USA: Bowling Green State

  University

  Beech, J., and Chadwick, S., 2004, The business of sport

  management, London, Financial Times, Prentice Hall

  Flores, C., 2004, In Transition: Marketing Strategies for the National

  Volleyball Association in a changing Megamedia world. Georgetown

  University

  Graham, S, Neiroti, L. D. and Goldblatt, J. J., 2001, The Ultimate

  Guide to Sport Marketing, New York , McGraw-Hill

  Mullin, B.J., Hardy, S., and Sutton, W.A., 1999, Sport Marketing, New

  York, Human Kinetics Publishers

  Miller, T. Lawrence, G., et al, 2001, Globalization and Sport, London,

  Sage Publications

  Masterman, G., 2004, Strategic Sports Event Management An

  international approach, Oxford, Elsevier Butterworth-Heinemann

  Schaaf, P., 2004, Sports, Inc., 100 years of sports business, New

  York, Prometheus Books.