Δομές Δεδομένων (Data...

Click here to load reader

 • date post

  10-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Δομές Δεδομένων (Data...

 • Δομές Δεδομένων (Data Structures)

  Ανάλυση - Απόδοση Αλγορίθμων

  • Έλεγχος Αλγορίθμων.

  • Απόδοση Προγραμμάτων.

  • Χωρική/Χρονική Πολυπλοκότητα.

  • Ασυμπτωτικός Συμβολισμός.

  • Παραδείγματα.

 • Δομές Δεδομένων 2010/11, Κεφάλαιο 2:Απόδοση - Ανάλυση Αλγορίθμων

  Αλγόριθμοι: Βασικές Έννοιες

  Αλγόριθμος: μια μέθοδος ή μια διαδικασία που ακολουθείται για την επίλυση ενός προβλήματος (π.χ. αναζήτηση, ταξινόμηση, κλπ.).

  Ένας αλγόριθμος παίρνει την δεδομένα (input) ενός προβλήματος, εκτελεί λειτουργίες (π.χ. συναρτήσεις) και παρέχει αποτελέσματα (output).

  Ένα πρόβλημα μπορεί να επιλύεται με πολλούς εναλλακτικούς αλγορίθμους. Χρειάζεται να συγκρίνουμε τους αλγόριθμους μεταξύ τους.

   Το βασικότερο κριτήριο είναι ο χρόνος εκτέλεσης του προγράμματος.

 • Δομές Δεδομένων 2010/11, Κεφάλαιο 2:Απόδοση - Ανάλυση Αλγορίθμων

  Έλεγχος Αλγορίθμων

   Η επιλογή του αλγορίθμου (και της κατάλληλης δομής δεδομένων) επηρεάζουν το χρόνο εκτέλεσης ενός προγράμματος.

   Ο χρόνος εκτέλεσης μπορεί να κυμαίνεται από λίγα δευτερόλεπτα έως μερικές ώρες/μέρες/εβδομάδες/...

   Μια λύση λέγεται αποδοτική, εάν επιλύει το πρόβλημα εντός των περιορισμών που υπάρχουν ως προς τους πόρους:

  Χώρος

  Χρόνος

   Το κόστος μιας λύσης είναι το ποσό των πόρων που αυτή η λύση δαπανά.

 • Δομές Δεδομένων 2010/11, Κεφάλαιο 2:Απόδοση - Ανάλυση Αλγορίθμων

  Αλγορίθμοι – Δομές Δεδομένων

  Επιλογή της κατάλληλης δομής δεδομένων (ΔΔ):

  1. Αναλύουμε το πρόβλημα, καθορίζουμε τους περιορισμούς πόρων, στους οποίους πρέπει να υπόκειται μια λύση

  2. Καθορίζουμε τις βασικές λειτουργίες που πρέπει να υποστηρίζονται – Εισαγωγή δεδομένων: Είτε όλα τα δεδομένα εισάγονται από την αρχή ή

  παρεμβάλλονται ανάμεσα σε άλλες λειτουργίες. – Πως γίνεται η διαχείριση των δεδομένων; – Όλα τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία σε μια καθορισμένη σειρά ή

  επιτρέπεται τυχαία προσπέλαση;

  3. Επιλέγουμε τη δομή δεδομένων που ικανοποιεί καλύτερα αυτούς τους περιορισμούς

 • Δομές Δεδομένων 2010/11, Κεφάλαιο 2:Απόδοση - Ανάλυση Αλγορίθμων

  Δομές Δεδομένων – Μην Ξεχνάτε:

  • Κάθε δομή δεδομένων έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Σπάνια μια δομή δεδομένων είναι καλύτερη από μια άλλη σε όλες τις περιπτώσεις.

  • Μια δομή δεδομένων απαιτεί: Χώρο για κάθε αντικείμενο δεδομένων που αποθηκεύει Χρόνο για να εκτελέσει κάθε βασική λειτουργία Προγραμματιστική προσπάθεια

  • Κάθε πρόβλημα έχει περιορισμούς ως προς το διαθέσιμο χώρο και χρόνο.

 • Δομές Δεδομένων 2010/11, Κεφάλαιο 2:Απόδοση - Ανάλυση Αλγορίθμων

  Έλεγχος Αλγορίθμων: Σχεδιάζοντας Δεδομένα Ελέγχου

  1) Μέθοδοι Μαύρου Κουτιού (ΜΜΚ): Ελέγχουμε κυρίως τη λειτουργία του προγράμματος.

   Π.χ. Διαμερίζουμε το χώρο δεδομένων (Ι/Ο) σε κλάσεις. Δεδομένα σε διαφορετικές κλάσεις εμφανίζουν διαφορετικές συμπεριφορές.

  2) Μέθοδοι Άσπρου Κουτιού (ΜΑΚ): Ελέγχουμε κυρίως τον κώδικα.

   Κάλυψη Εντολών: Το σύνολο των ελέγχων θα πρέπει να προκαλεί την εκτέλεση κάθε εντολής προγράμματος τουλάχιστον 1 φορά.

   Κάλυψη Αποφάσεων: Απαιτούμε κάθε συνθήκη μέσα στο πρόγραμμα να πάρει και τις δύο πιθανές τιμές (true, false).

   Κάλυψη Μονοπατιών Εκτέλεσης: Απαιτούμε την κάλυψη/εκτέλεση όλων των μονοπατιών εκτέλεσης στο πρόγραμμα. Πολύ απαιτητική, συχνά αδύνατη συνθήκη.

 • Δομές Δεδομένων 2010/11, Κεφάλαιο 2:Απόδοση - Ανάλυση Αλγορίθμων

  Αποσφαλμάτωση (Debugging)

  • Διαδικασία καθορισμού της αιτίας ασυμφωνίας μεταξύ επιθυμητής και παρατηρούμενης συμπεριφοράς.

  Τρόποι αποσφαλμάτωσης:

   Αναλύστε διεξοδικά το πρόβλημα - Χρησιμοποιήστε τη λογική

   Έλεγχος: ξεκινήστε από μια συνάρτηση/κλάση που είναι ανεξάρτητη από τις άλλες. Κατόπιν προχωρήστε σε περισσότερες.

   Επανασχεδιάσετε το πρόβλημα αφού πρώτα βρείτε το αίτιο.

   Βεβαιωθείτε ότι η διόρθωση δεν προκαλεί άλλα σφάλματα.

 • Δομές Δεδομένων 2010/11, Κεφάλαιο 2:Απόδοση - Ανάλυση Αλγορίθμων

  Απόδοση Προγραμμάτων

  • Ορισμός: ποσό μνήμης (χωρική απόδοση) και χρόνου (χρονική απόδοση) υπολογιστή τα οποία απαιτούνται για να «τρέξει» το πρόγραμμα.

  • Καθορισμός: (α) Ανάλυση απόδοσης: αναλυτικές μεθόδους (β) Μέτρηση απόδοσης: διεξάγουμε «πειράματα»

   Μέτρηση απόδοσης: a) Εμπειρική σύγκριση (τρέξιμο προγραμμάτων) b) Ασυμπτωτική ανάλυση αλγορίθμων

   Σχεδόν πάντα, ο χρόνος εκτέλεσης (τρεξίματος) εξαρτάται από το ‘μέγεθος’ του προβλήματος (των δεδομένων), π.χ. μέγεθος λίστας, πινάκων, … κλπ.

   Ο χρόνος εκτέλεσης εκφράζεται ως Τ(n) για κάποια συνάρτηση Τ πάνω στο μέγεθος n που δίνεται (input) κατά την εκτέλεση του προγράμματος.

 • Δομές Δεδομένων 2010/11, Κεφάλαιο 2:Απόδοση - Ανάλυση Αλγορίθμων

  Εμπειρική Σύγκριση - Τρέξιμο Προγραμμάτων

  • Αναπτύσσουμε πρόγραμμα που επιλύει ένα πρόβλημα.

   Εκτελούμε-«τρέχουμε» το πρόγραμμα για διαφορετικό μέγεθος εισόδου και δεδομένων (input).

   Χρησιμοποιούμε συναρτήσεις που μετρούν τον πραγματικό χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση του προγράμματος.

   Σχεδιάζουμε τα αποτελέσματα.

 • Δομές Δεδομένων 2010/11, Κεφάλαιο 2:Απόδοση - Ανάλυση Αλγορίθμων

  Απόδοση Προγραμμάτων

  Χωρική Πολυπλοκότητα: ποσό μνήμης που απαιτείται

   Χώρος εντολών: ποσό μνήμης που απαιτούν οι εντολές. Εξαρτάται από: compiler, flags, hardware.

   Χώρος δεδομένων: ποσό μνήμης που απαιτείται για την: (α) αποθήκευση των τιμών όλων των σταθερών και μεταβλητών (β) Στοίβα περιβάλλοντος: κάθε φορά που καλείται μια συνάρτηση στη στ