σχολική βία και παραβατικότητα

of 34 /34
Σχολική βία και Σχολική βία και παραβατικότητα παραβατικότητα Παναγιώτα Νεοκοσμίδου Παναγιώτα Νεοκοσμίδου Εκπαιδευτικός –Κοινωνική Εκπαιδευτικός –Κοινωνική λειτουργός Υποψήφια Διδάκτωρ λειτουργός Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστημίου Αιγαίου

Embed Size (px)

Transcript of σχολική βία και παραβατικότητα

 1. 1.
 2. 2. , , (Harvard EDC, (Harvard EDC, 1996). ,1996). , (American (American Psychological association, 1993).Psychological association, 1993).
 3. 3. . . , , , , , , . .
 4. 4. ((conflictconflict
 5. 5. (2007) (2007) (=4164) (=4164) : :
 6. 6. ; ; 68% 68% 58% 58% 53% 53% 32% 32% , , , ,
 7. 7. ; ; , , . . . . , , . . ((Rogers, 1969, 1980)Rogers, 1969, 1980)
 8. 8. : : , , , , , - , , - , - - , , , , ,, , , .. , , . .
 9. 9. . .
 10. 10. -, -, , , ( ( , , , , ) ) ( ( 5-8 )5-8 )
 11. 11. , , , , . . Freud , Freud , , , libido, libido, , , , , , , . .
 12. 12. : : , , , , , , , , , ,
 13. 13. , , : : 10-15% 10-15% , , , 5%, 5% 3:1 3:1
 14. 14. , , , , , ,
 15. 15. 22,5% 22,5% ( , , ,( , , , 10,11% 10,11% (79,4%) (79,4%) (61,54%) (61,54%)
 16. 16.
 17. 17. , , , , , , . .
 18. 18. , , , , , , , , . . ( ) ( ) . .
 19. 19. , , - - , ,
 20. 20. (bullies) EE ((SusanSusan, 2004), 2004) - - ((CoyCoy, 2001), 2001) ((EspelageEspelage,, DorothyDorothy && SwearSwear, 2004), 2004)
 21. 21. - - , , , ,, , , , , , ( ) ( )
 22. 22. - - , , / / , ,
 23. 23. . . :: o o o o , , o o
 24. 24. , , . . , , , , . .
 25. 25. , , , , , , , , . .
 26. 26. ( ) ( ) / / / / / / ( /) ( /) / /
 27. 27. . . , , , , , , , .. , .. , , , , . .
 28. 28. . . . . , , . . . .
 29. 29. . . . .
 30. 30. , , , , . . . .
 31. 31. , , , ,
 32. 32. - - ::
 33. 33. ( ( 5,5% , 15,79% 5,5% , 15,79% ) ) ( 28% ( 28% 5,26% )5,26% )
 34. 34. 52% , 18% 52% , 18% ), - ), - ( ( 23, 8% 72,8% 23, 8% 72,8% ( ( 19,05% 45,5% ) 19,05% 45,5% ) ( 10% , ( 10% , 36% )36% )