ενδοσχολική βία

16
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

Transcript of ενδοσχολική βία

Page 1: ενδοσχολική βία

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

Page 2: ενδοσχολική βία

ΟρισμόςΟ όρος ενδοσχολική βία (school

bullying)χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση κατά την οποία ασκείται επαναλαμβανόμενη, συστηματική και επιθετική συμπεριφορά που έχει ως σκοπό να επιβάλλει και να προκαλέσει σωματικό και ψυχικό πόνο σε μαθητές από συμμαθητές τους, εντός και εκτός του σχολικού χώρου.

Page 3: ενδοσχολική βία

Μορφές Ενδοσχολικής ΒίαςΥπάρχουν πολλές μορφές ενδοσχολικής βίας που

εκδηλώνονται μεταξύ των μαθητών αυτές είναι:

1.Σωματική

2.Λεκτική3.Ψυχολογική4.Κοινωνική5.Ηλεκτρονική6.Σεξουαλική7.Ρατσιστικός Εκφοβισμός

Page 4: ενδοσχολική βία

Είδη Ενδοσχολικής Βίας

Συνεχής Κοροϊδία

Χτυπήματα

Σωματική Επαφή

Page 5: ενδοσχολική βία

Αρπαγή ή απόκρυψη αντικειμένων άλλου ατόμου

Απειλές και εκφοβισμός

Απομόνωση/Αποκλεισμός

Page 6: ενδοσχολική βία

Διάδοση φημών/συκοφαντίες

Ρατσιστικές/Μεροληπτικές δηλώσεις

Σεξουαλικά υπονοούμενα

Page 7: ενδοσχολική βία

Ποσοστά Ενδοσχολικής ΒίαςΜαθητές Θύματα σχολικού εκφοβισμού

ΗΠΑ 77% ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 41,6% ΑΓΓΛΙΑ 27% ΙΤΑΛΙΑ 20% ΕΛΛΑΔΑ 14,7% ΙΡΛΑΝΔΙΑ 13% ΝΟΡΒΗΓΙΑ 9%

Page 8: ενδοσχολική βία

Ποσοστά Ενδοσχολικής Βίας Η Ενδοσχολική Βία με αριθμούς75% των περιστατικών εκδηλώνεται στο προαύλιο

25% των περιστατικών εκδηλώνεται στην ώρα της γυμναστικής

33% των θυτών δηλώνει ότι τα θύματα το άξιζαν

20% των μαθητών δηλώνει αμέτοχο στο ζήτημα

25% των θυμάτων δεν το λέει σε κανέναν

40% των θυμάτων το λέει στους γονείς του

50% των θυτών λέει ότι ούτε οι γονείς ούτε οι καθηγητές δεν τους έκαναν ποτέ παρατήρηση

Page 9: ενδοσχολική βία

Αίτια Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να συμβάλλουν ώστε ένα παιδί να

εκδηλώνει επιθετικές και βίαιες συμπεριφορές. Η εκδήλωση εκφοβιστικών συμπεριφορών είναι σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα πολυποίκιλων εμπειριών και ερεθισμάτων στα οποία έχει εκτεθεί το παιδί που εκφοβίζει κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής του πορείας. Τα παιδιά που εκφοβίζουν μπορεί σε άλλο χώρο ή χρόνο να ήταν ή και να είναι ακόμα και τώρα αποδέκτες εκφοβιστικών και βίαιων συμπεριφορών.Οι μαθητές συχνά εκφοβίζουν για να νιώσουν ανώτεροι από τους άλλους, καθώς αντλούν ισχύ και δύναμη από τη συγκεκριμένη μορφή συμπεριφοράς. Επίσης, μέσα από την εκδήλωση εκφοβιστικών συμπεριφορών μπορεί να στοχεύουν στο να τραβήξουν την προσοχή, να τύχουν αποδοχής και να γίνουν περισσότερο δημοφιλείς από ότι ήταν στο παρελθόν. Ένα άλλο στοιχείο που συνδέεται με την εκδήλωση εκφοβιστικών συμπεριφορών είναι και τα συναισθήματα ζήλιας που μπορεί να νιώθει το παιδί που εκφοβίζει για τον αποδέκτη της εκφοβιστικής συμπεριφοράς. Οι μαθητές που εκφοβίζουν στοχεύουν στη "διαφορετικότητα" του άλλου για να τον κάνουν να νιώσει άσχημα για τον εαυτό του και να τον απαξιώσουν.

Page 10: ενδοσχολική βία

Τρόποι ΑντιμετώπισηςΓια την αντιμετώπιση της βίας πρωτίστως

αυτό πο χρειάζεται είναι η διαμόρφωση ενός καλού σχολικού κλίματος ,επικοινωνία και εμπιστοσύνη μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Επίσης, να υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες μέσα στο σχολείο και οι εκπαιδευτικοί να επιμορθωθούν για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων. Τέλος, να αναπτυχθούν προγράμματα για τους μαθητές ώστε να βελτιωθεί η συνεργασία και η συνύπαρξη μεταξύ τους.

Page 11: ενδοσχολική βία
Page 12: ενδοσχολική βία

Βιβλιογραφία• https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%C

E%BD%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CE%B2%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82&espv=2&biw=1366&bih=599&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiF95n699bJAhWBoRQKHRg3BjAQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CE%B2%CE%B9%CE%B1+%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82&imgrc=3XEik38gh4EGQM%3A

Page 13: ενδοσχολική βία

http://1gym-sykeon.thess.sch.gr/katateixh/index.php/fakeloi/sxolikivia/30-bulll/141-morfesvias

http://didefth.gr/ssn/wp-content/uploads/gia_goneis.pdf

Page 14: ενδοσχολική βία

https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CE%B2%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82&espv=2&biw=1366&bih=599&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiF95n699bJAhWBoRQKHRg3BjAQ_AUIBigB#imgrc=Q8P-rg6GVGXmjM%3A

Page 15: ενδοσχολική βία

https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CE%B2%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82&espv=2&biw=1366&bih=599&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiF95n699bJAhWBoRQKHRg3BjAQ_AUIBigB&dpr=1#tbm=isch&q=%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CE%B2%CE%B9%CE%B1+%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%82&imgrc=4A5s3MlvZrQiCM%3A