βία και επιθετικότητα

of 53 /53
Η Βία και η Η Βία και η Επιθετικότητα στο Επιθετικότητα στο 8 ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς Τι μου κάνουν…

Embed Size (px)

description

Βία και επιθετικότητα στο 8ο Δημοτικό σχολείο Κιλκίς

Transcript of βία και επιθετικότητα

Page 1: βία και επιθετικότητα

Η Βία και η Η Βία και η Επιθετικότητα στο Επιθετικότητα στο

8ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς

Τι μου κάνουν…

Page 2: βία και επιθετικότητα

1.Σε έχει βρίσει ποτέ 1.Σε έχει βρίσει ποτέ κάποιος συμμαθητής ή κάποιος συμμαθητής ή συμμαθήτριά σου;συμμαθήτριά σου;

75,7 %

Page 3: βία και επιθετικότητα

2. Σε έχει κοροϊδέψει ποτέ 2. Σε έχει κοροϊδέψει ποτέ κάποιος συμμαθητής ή κάποιος συμμαθητής ή συμμαθήτριά σου;συμμαθήτριά σου;

82,9%

Page 4: βία και επιθετικότητα

3. Σε έχουν απειλήσει ποτέ 3. Σε έχουν απειλήσει ποτέ ότι θα σε χτυπήσουν ή θα ότι θα σε χτυπήσουν ή θα σου κάνουν κάποιο κακό;σου κάνουν κάποιο κακό;

24,3%

Page 5: βία και επιθετικότητα

4. Σε έχει χτυπήσει ποτέ 4. Σε έχει χτυπήσει ποτέ κάποιος;κάποιος;

62,9%

Page 6: βία και επιθετικότητα

6. Σε έχουν εκβιάσει για να σου 6. Σε έχουν εκβιάσει για να σου πάρουν πράγματα;πάρουν πράγματα;

15,7%

Page 7: βία και επιθετικότητα

7. Σου έχουν κλέψει 7. Σου έχουν κλέψει προσωπικά αντικείμενα;προσωπικά αντικείμενα;

32,9%

Page 8: βία και επιθετικότητα

8. Σου έχουν καταστρέψει 8. Σου έχουν καταστρέψει προσωπικά αντικείμενα;προσωπικά αντικείμενα;

21,4 %

Page 9: βία και επιθετικότητα

9. Σχολιάζουν τη σωματική 9. Σχολιάζουν τη σωματική σου εμφάνιση;σου εμφάνιση;

48,6%

Page 10: βία και επιθετικότητα

10. Σχολιάζουν την 10. Σχολιάζουν την οικογενειακή σου οικογενειακή σου κατάσταση;κατάσταση;

18,6%

Page 11: βία και επιθετικότητα

11. Σε έχει ρεζιλέψει 11. Σε έχει ρεζιλέψει κανένας στο διαδίκτυο; π.χ. κανένας στο διαδίκτυο; π.χ. στο στο facebookfacebook ή στο ή στο youtubeyoutube ή με το κινητό τηλέφωνο;ή με το κινητό τηλέφωνο;

5,7 %

Page 12: βία και επιθετικότητα

12. Σε έχουν αφήσει ποτέ 12. Σε έχουν αφήσει ποτέ εκτός παιχνιδιού ή εκτός εκτός παιχνιδιού ή εκτός παρέας;παρέας;

64,3 %

Page 13: βία και επιθετικότητα

13. Έχουν προσπαθήσει να 13. Έχουν προσπαθήσει να σε απομακρύνουν από τους σε απομακρύνουν από τους φίλους σου;φίλους σου;

55,7 %

Page 14: βία και επιθετικότητα

14. Έχουν διαδώσει ποτέ 14. Έχουν διαδώσει ποτέ ψέματα για σένα;ψέματα για σένα;

55,7%

Page 15: βία και επιθετικότητα

Τι κάνεις Εσύ στους Τι κάνεις Εσύ στους άλλους.άλλους.

Page 16: βία και επιθετικότητα

15. Έχεις βρίσει ποτέ 15. Έχεις βρίσει ποτέ κάποιον συμμαθητή ή κάποιον συμμαθητή ή συμμαθήτριά σου;συμμαθήτριά σου;

54,3 %

Page 17: βία και επιθετικότητα

16. Έχεις κοροϊδέψει ποτέ 16. Έχεις κοροϊδέψει ποτέ κάποιον συμμαθητή ή κάποιον συμμαθητή ή συμμαθήτριά σου;συμμαθήτριά σου;

58,6 %

Page 18: βία και επιθετικότητα

17. Έχεις απειλήσει ποτέ ότι 17. Έχεις απειλήσει ποτέ ότι θα χτυπήσεις ή θα κάνεις θα χτυπήσεις ή θα κάνεις κάποιο κακό σε έναν κάποιο κακό σε έναν συμμαθητή ή μια συμμαθητή ή μια συμμαθήτριά σου;συμμαθήτριά σου;

11,4 %

Page 19: βία και επιθετικότητα

18. Έχεις χτυπήσει ποτέ 18. Έχεις χτυπήσει ποτέ κάποιον συμμαθητή ή κάποιον συμμαθητή ή συμμαθήτρια σου;;συμμαθήτρια σου;;

34,3 %

Page 20: βία και επιθετικότητα

20. Έχεις εκβιάσει κάποιον 20. Έχεις εκβιάσει κάποιον ή κάποια για να του/της ή κάποια για να του/της πάρεις πράγματα;πάρεις πράγματα;

5,7 %

Page 21: βία και επιθετικότητα

21. Έχεις πάρει ποτέ 21. Έχεις πάρει ποτέ προσωπικά αντικείμενα προσωπικά αντικείμενα άλλου παιδιού;άλλου παιδιού;

2,9 %

Page 22: βία και επιθετικότητα

22. Έχεις καταστρέψει ποτέ 22. Έχεις καταστρέψει ποτέ προσωπικά αντικείμενα προσωπικά αντικείμενα άλλου παιδιού;άλλου παιδιού;

2,9 %

Page 23: βία και επιθετικότητα

23. Σχολιάζεις τη σωματική 23. Σχολιάζεις τη σωματική εμφάνιση άλλου παιδιού;εμφάνιση άλλου παιδιού;

32,9 %

Page 24: βία και επιθετικότητα

24. Σχολιάζεις την 24. Σχολιάζεις την οικογενειακή κατάσταση οικογενειακή κατάσταση κάποιου παιδιού;κάποιου παιδιού;

4,3 %

Page 25: βία και επιθετικότητα

25. Έχεις ρεζιλέψει ποτέ άλλο 25. Έχεις ρεζιλέψει ποτέ άλλο παιδί στο διαδίκτυο; π.χ. στο παιδί στο διαδίκτυο; π.χ. στο facebookfacebook ή στο ή στο youtubeyoutube ή με το ή με το κινητό τηλέφωνο;κινητό τηλέφωνο;

7,1%

Page 26: βία και επιθετικότητα

26. Έχεις αφήσει ποτέ 26. Έχεις αφήσει ποτέ κάποιο παιδί εκτός κάποιο παιδί εκτός παιχνιδιού ή εκτός παρέας;παιχνιδιού ή εκτός παρέας;

31,4 %

Page 27: βία και επιθετικότητα

27. Έχεις προσπαθήσει να 27. Έχεις προσπαθήσει να απομακρύνεις κάποιο παιδί απομακρύνεις κάποιο παιδί από την παρέα του;από την παρέα του;

11,4 %

Page 28: βία και επιθετικότητα

28. Έχεις διαδώσει ποτέ 28. Έχεις διαδώσει ποτέ ψέματα για άλλο παιδί;ψέματα για άλλο παιδί;

7,1 %

Page 29: βία και επιθετικότητα

29. Έχεις καταστρέψει ποτέ 29. Έχεις καταστρέψει ποτέ πράγματα του σχολείου;πράγματα του σχολείου;

1,4 %

Page 30: βία και επιθετικότητα

Τι κάνω όταν με χτυπούν ή Τι κάνω όταν με χτυπούν ή με πειράζουν.με πειράζουν.

Page 31: βία και επιθετικότητα

30. Το λέω σε κάποιον 30. Το λέω σε κάποιον δάσκαλο.δάσκαλο.

68,6 %

Page 32: βία και επιθετικότητα

31. Το λέω στους γονείς μου.31. Το λέω στους γονείς μου.

72,9%

Page 33: βία και επιθετικότητα

32. Αντιδρώ με τον ίδιο 32. Αντιδρώ με τον ίδιο τρόπο. Χτυπώ ή κοροϊδεύω!τρόπο. Χτυπώ ή κοροϊδεύω!

24,3%

Page 34: βία και επιθετικότητα

33. Αντιδρώ με χειρότερο 33. Αντιδρώ με χειρότερο τρόπο! Του κάνω χειρότερα τρόπο! Του κάνω χειρότερα από αυτά που μου έκανε!από αυτά που μου έκανε!

5,7

Page 35: βία και επιθετικότητα

34. Δε λέω τίποτα γιατί 34. Δε λέω τίποτα γιατί φοβάμαι ή ντρέπομαι.φοβάμαι ή ντρέπομαι.

20,0 %

Page 36: βία και επιθετικότητα

35. Τον/την εκδικούμαι 35. Τον/την εκδικούμαι αργότερα με τον ίδιο τρόπο.αργότερα με τον ίδιο τρόπο.

20,0 %

Page 37: βία και επιθετικότητα

36. Τον/την εκδικούμαι 36. Τον/την εκδικούμαι αργότερα με χειρότερο αργότερα με χειρότερο τρόπο.τρόπο.

11,4%

Page 38: βία και επιθετικότητα

Τι κάνω όταν βλέπω να Τι κάνω όταν βλέπω να χτυπούν ή να κοροϊδευουν χτυπούν ή να κοροϊδευουν άλλο παιδί.άλλο παιδί.

Page 39: βία και επιθετικότητα

37. Μένω αδιάφορος/η.37. Μένω αδιάφορος/η.

12,9 %

Page 40: βία και επιθετικότητα

38. Προσπαθώ να τους 38. Προσπαθώ να τους χωρίσω.χωρίσω.

64,3 %

Page 41: βία και επιθετικότητα

39. Τους κάνω παρατήρηση 39. Τους κάνω παρατήρηση να χωρίσουν, αλλά δεν να χωρίσουν, αλλά δεν επιμένω.επιμένω.

41,4 %

Page 42: βία και επιθετικότητα

Ειδοποιώ έναν υπεύθυνοΕιδοποιώ έναν υπεύθυνο

75,7 %

Page 43: βία και επιθετικότητα

41. Δε λέω τίποτα γιατί 41. Δε λέω τίποτα γιατί φοβάμαι μήπως μου κάνουν φοβάμαι μήπως μου κάνουν τα ίδια.τα ίδια.

12,9 %

Page 44: βία και επιθετικότητα

42. Δε λέω τίποτα για να μη 42. Δε λέω τίποτα για να μη με πουν προδότη ή «καρφί». με πουν προδότη ή «καρφί».

22,9 %

Page 45: βία και επιθετικότητα

Τι πρέπει να γίνει..Τι πρέπει να γίνει..

Page 46: βία και επιθετικότητα

Αισθάνεστε ασφαλείς στο Αισθάνεστε ασφαλείς στο σχολείο μας;σχολείο μας;

65,7 %

Page 47: βία και επιθετικότητα

44. Πιστεύετε ότι οι 44. Πιστεύετε ότι οι τιμωρίες που μπαίνουν στο τιμωρίες που μπαίνουν στο σχολείο μας είναι σκληρές;σχολείο μας είναι σκληρές;

20,0 %

Page 48: βία και επιθετικότητα

45. Πιστεύετε ότι τηρούνται 45. Πιστεύετε ότι τηρούνται οι τιμωρίες στο σχολείο μας; οι τιμωρίες στο σχολείο μας;

55,7 %

Page 49: βία και επιθετικότητα

46. Πιστεύετε ότι οι 46. Πιστεύετε ότι οι δάσκαλοι πρέπει να είναι πιο δάσκαλοι πρέπει να είναι πιο αυστηροί με τους μαθητές, αυστηροί με τους μαθητές, όταν αυτοί χτυπούν και όταν αυτοί χτυπούν και κοροϊδεύουν άλλα παιδιά;κοροϊδεύουν άλλα παιδιά;

48,6 %

Page 50: βία και επιθετικότητα

47. Περιμένετε περισσότερη 47. Περιμένετε περισσότερη υποστήριξη από τους υποστήριξη από τους δασκάλους όταν βλέπουν δασκάλους όταν βλέπουν κάποιον να κοροϊδεύει ή να κάποιον να κοροϊδεύει ή να χτυπάει ένα παιδί;χτυπάει ένα παιδί;

45,7 %

Page 51: βία και επιθετικότητα

48. Όταν λέω στους γονείς 48. Όταν λέω στους γονείς μου ότι με κορόιδεψαν ή με μου ότι με κορόιδεψαν ή με χτύπησαν μου λένε να κάνω χτύπησαν μου λένε να κάνω και ‘γω τα ίδια.και ‘γω τα ίδια.

50,0 %

Page 52: βία και επιθετικότητα

49. Όταν λέω στους γονείς 49. Όταν λέω στους γονείς μου ότι με κορόιδεψαν ή με μου ότι με κορόιδεψαν ή με χτύπησαν μου λένε να χτύπησαν μου λένε να μηνμην κάνω και ‘γω τα ίδια αλλά κάνω και ‘γω τα ίδια αλλά να το πω σε κάποιον να το πω σε κάποιον υπεύθυνο. υπεύθυνο.

75,7 %

Page 53: βία και επιθετικότητα

50. Θέλω να υπάρχει ένα 50. Θέλω να υπάρχει ένα κουτί στο σχολείο που να κουτί στο σχολείο που να μπορώ να γράφω σε ένα μπορώ να γράφω σε ένα χαρτί ποιος ή ποια με χαρτί ποιος ή ποια με ενοχλεί και να το ρίχνω ενοχλεί και να το ρίχνω μέσα.μέσα.

47,1 %