βία ή φιλία

84

Transcript of βία ή φιλία

Page 1: βία ή φιλία
Page 2: βία ή φιλία
Page 3: βία ή φιλία
Page 4: βία ή φιλία

ΌΌΌττταααννν ρρρωωωτττήήήσσσαααμμμεεε τττααα πππαααιιιδδδιιιάάά πππώώώςςς φφφαααννντττάάάζζζοοονννττταααιιι τττηηη βββίίίααα,,, μμμαααςςς τττηηηννν πππεεερρριιιέέέγγγρρραααψψψαααννν ωωωςςς εεεξξξήήήςςς:

Φοράει µαύρα, βρώµικα και σκισµένα ρούχα

Τα αυτιά της είναι μυτερά και τριχωτά Έχει γαμψά νύχια και σουβλερά δόντια

Έχει φίδια στα μαλλιά

Φοράει καπέλο που έχει πάνω του ποντίκια και αράχνες

Η αναπνοή της μυρίζει και λέει όλο κακές λέξεις

Η καρδιά της είναι ραγισμένη από την κακία της

Το σώµα της είναι γεµάτο βρωµιές

Page 5: βία ή φιλία

Και τη ζωγράφισαν κάπως έτσι…………

Page 6: βία ή φιλία
Page 7: βία ή φιλία
Page 8: βία ή φιλία
Page 9: βία ή φιλία
Page 10: βία ή φιλία
Page 11: βία ή φιλία
Page 12: βία ή φιλία
Page 13: βία ή φιλία
Page 14: βία ή φιλία
Page 15: βία ή φιλία
Page 16: βία ή φιλία
Page 17: βία ή φιλία
Page 18: βία ή φιλία
Page 19: βία ή φιλία
Page 20: βία ή φιλία
Page 21: βία ή φιλία

Επίσης, μας είπαν ότι μοιάζει με μια κακιά μάγισσα που όλο μαγειρεύει μέσα

στο τσουκάλι της και φτιάχνει φίλτρα μαγικά ………

Page 22: βία ή φιλία

Με αυτά ραντίζει τα παιδιά και τα κάνει να μαλώνουν και να σκορπούν πόνο το

ένα στο άλλο !!! Να και το τσουκάλι της βίας!!!

Page 23: βία ή φιλία

Μόνο που σε αυτά τα φίλτρα δεν ρίχνει ποντικοουρές και βατραχοπόδαρα αλλά ……………………….

Page 24: βία ή φιλία
Page 25: βία ή φιλία

Είναι τόσο ισχυρό αυτό το φίλτρο που σκορπά διχόνοια , γκρίνια, καβγάδες στα

σχολειά. Άλλα παιδιά γίνονται πολύ επιθετικά και κάνουν άσχημες πράξεις και

άλλα κλαίνε και νιώθουν λύπη, πόνο και μοναξιά!!

Το ένα παιδί τρομάζει το άλλο και το απειλεί.

Page 26: βία ή φιλία
Page 27: βία ή φιλία

«Είσαι χοντροοοοοοός και δεν θα φας. Θα σου πάρουμε όλο το φαγητό σου!!»

Page 28: βία ή φιλία

«Είσαι γυαλάκιας και χαζός»

Page 29: βία ή φιλία

Του πετούν την τσάντα , όταν δεν τους βλέπει η δασκάλα, γελούν κοροϊδευτικά αλλά αυτός φωνάζει να σταματήσουν!!

Page 30: βία ή φιλία

Τον αποκαλούν χοντρό και κλαίει.

Το κορίτσι – παρατηρητής νιώθει άσχημα για αυτό που συμβαίνει, στενοχωριέται και δεν της

αρέσει.

Page 31: βία ή φιλία
Page 32: βία ή φιλία
Page 33: βία ή φιλία
Page 34: βία ή φιλία

Το αγόρι κοροϊδεύει το άλλο παιδί γιατί είναι κορίτσι!

Page 35: βία ή φιλία

Του πετούν την τσάντα , πληγώνεται η καρδούλα του και δεν ξέρει τι να κάνει.

Φοβάται!

Page 36: βία ή φιλία

Νιώθει μόνη και αβοήθητη!

Page 37: βία ή φιλία
Page 38: βία ή φιλία

Αλλά την άσχημη αυτή κατάσταση στο σχολείο μπορεί να την αλλάξει μόνο η καλή δασκάλα.

Σαν καλή νεράιδα, θα μιλήσει σε όλα τα παιδιά με γλυκά λόγια, για σεβασμό , για αγάπη , για

ίσα δικαιώματα. Ακόμα θα τους πει ότι δεν πρέπει ποτέ να κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε να

κάνουν οι άλλοι σε εμάς .

φυσικά χωρίς να μαλώσει κανένα παιδί , με το μαγικό της ραβδί και το απαλό της χέρι που θα

αγκαλιάσει και θα χαϊδέψει όλα τα παιδιά το ίδιο, θα διώξει τη Βία μακριά , πολύ μακριά

......……………..

Page 39: βία ή φιλία
Page 40: βία ή φιλία
Page 41: βία ή φιλία
Page 42: βία ή φιλία
Page 43: βία ή φιλία
Page 44: βία ή φιλία
Page 45: βία ή φιλία
Page 46: βία ή φιλία
Page 47: βία ή φιλία
Page 48: βία ή φιλία
Page 49: βία ή φιλία
Page 50: βία ή φιλία
Page 51: βία ή φιλία
Page 52: βία ή φιλία
Page 53: βία ή φιλία
Page 54: βία ή φιλία

Και ως δια μαγείας το καζάνι σταμάτησε να βγάζει κακία και μίσος αλλά φιλία και αγάπη!!!

Page 55: βία ή φιλία
Page 56: βία ή φιλία
Page 57: βία ή φιλία

Φέρνει μαζί της μπαλόνια καρδιές!

Και ………………………………………. τότε, θα έρθει στο σχολείο η Φιλία!!!

Που τα παιδιά τη φαντάστηκαν κάπως έτσι……….

Page 58: βία ή φιλία
Page 59: βία ή φιλία

Παίζουν όλα μαζί , κανένα παιδάκι δεν νιώθει μοναξιά!

Page 60: βία ή φιλία
Page 61: βία ή φιλία
Page 62: βία ή φιλία
Page 63: βία ή φιλία
Page 64: βία ή φιλία
Page 65: βία ή φιλία
Page 66: βία ή φιλία

Η Φιλία έχει μεγάλη αγκαλιά και χωράει όλα τα παιδιά

Page 67: βία ή φιλία
Page 68: βία ή φιλία

Μαγεύει με τα γλυκά της λόγια και χαϊδεύει τα παιδιά!

Page 69: βία ή φιλία
Page 70: βία ή φιλία
Page 71: βία ή φιλία
Page 72: βία ή φιλία
Page 73: βία ή φιλία
Page 74: βία ή φιλία
Page 75: βία ή φιλία

Όταν δεν υπάρχει η Βία στα σχολεία τα παιδιά είναι χαρούμενα!

Page 76: βία ή φιλία

Η Φιλία φέρνει πάντα μαζί της…………………………………………

Page 77: βία ή φιλία
Page 78: βία ή φιλία
Page 79: βία ή φιλία
Page 80: βία ή φιλία

Και έτσι δασκάλα και παιδιά φωνάζουν δυνατά :

Page 81: βία ή φιλία
Page 82: βία ή φιλία
Page 83: βία ή φιλία

Ένα τέτοιο σχολείο

ονειρευόμαστε

για όλα τα παιδιά του

κόσμου!!!

Page 84: βία ή φιλία

ΤΕΛΟΣ