Η Παλαιολιθικη και η Μεσολιθικη εποχή

of 16 /16
Παλαιολιθική και μεσολιθική εποχή

Embed Size (px)

Transcript of Η Παλαιολιθικη και η Μεσολιθικη εποχή

1. 2. 2.500.000 I (homo habilis) (homo erectus) (homo sapiens) (homo sapiens sapiens) 2,500,000 3. I (homo habilis) (homo erectus) , , 4. (homo sapiens) (homo sapiens sapiens) 5. 2,500,000 6,500 .. ( , , .) 6. "Terra-Amata-Hut" by Jos-Manuel Benito - Own work. , 400.000 . .. 7. 8. , , 9. : , , .. 10. : , (, , .) 11. 25000 .. 12. ( ) 13. Altamira 12000 .. 14. Lascaux - 15. Niaux - 16. Lascaux 14000 ..