Η Πληροφορική στην εποχή της αβεβαιότητας

of 105 /105
Νίκος Καραμολέγκος Η Πληροφορικό ςτην εποχό τησ αβεβαιότητασ Agile Solutions Έκδοζη 1.00

Embed Size (px)

Transcript of Η Πληροφορική στην εποχή της αβεβαιότητας

 • Agile Solutions

  1.00

 • 2

  1968. , 1975,

  , ,

  .

  1986 ErgoData,

  . 1992 , ,

  . 1993 Financial Technologies,

  Microsoft, bMASTER. , ,

  IBS

  . Intrasoft UniSystems .

  2005 EuroBank, Project Manager Multi-Channel , 2007,

  , Workflow Competency Center,

  . .

  , , , ,

  .

  , 14 2011

  Mail: [email protected]

  Blog: nkaramolegos.blogspot.com

 • 3

  ............................................................................................................................................................................................................................. 2

  ....................................................................................................................................................................................................................................................... 5

  ...................................................................................................................................................................................................................... 5

  ................................................................................................................................................................................................................................ 9

  1 H ............................................................................................................................................................................................................ 11

  ....................................................................................................................................................................................................... 11

  .......................................................................................................................................................................................................................... 18

  2 ....................................................................................................................................................................................................... 24

  ....................................................................................................................................................................................................................................... 27

  (Users Requirements) ............................................................................................................................................................................. 28

  Outsourcing ............................................................................................................................................................................................................................................ 30

  ........................................................................................................................................................................................................................ 32

  .......................................................................................................................................................................................................................... 33

  .................................................................................................................................................................................................................................................. 36

  ................................................................................................................................................................................. 38

  .................................................................................................................................................................................................................................... 40

  ....................................................................................................................................................................................................................... 42

  ...................................................................................................................................................................................................................................... 42

  3 .............................................................................................................................................................................. 43

  4 ............................................................................................................................................................................... 47

  ....................................................................................................................................................................... 49

  (agility) .............................................................................................................................................................................................. 54

  ............................................................................................................................................................................................................................ 58

  5 .................................................................................................................................................................................................. 60

  IaaS (Infrastructure as a Service) ................................................................................................................................................................................................. 61

  PaaS (Platform as a Service) ......................................................................................................................................................................................................... 62

  SaaS (Software as a Service) ......................................................................................................................................................................................................... 62

  Cloud .................................................................................................................................................................................................................................................... 63

 • 4

  6 IT Governance ......................................................................................................................................................................................................................................... 68

  7 Standards Frameworks ................................................................................................................................................................................................................. 72

  COBIT - Control Objectives for Information and related Technology .......................................................................................................................... 75

  CMMI - Capability Maturity Model Integration .................................................................................................................................................................... 80

  PMBOK PRINCE2 Project Management ............................................................................................................................................................................ 86

  TOGAF - The Open Group Architecture Framework ........................................................................................................................................................... 87

  ITIL - Information Technology Infrastructure Library .......................................................................................................................................................... 88

  (Agile Methodologies) ................................................................................................................................................................. 90

  8 ................................................................................................................................................................................................................ 101

  9 ....................................................................................................................................................................................................................................... 104

 • 5

  . , ,

  . . .

  , , .

  , ,

  . , , , .

  . New Normal

  .

  .

  .

  .

  , ,

  .

 • 6

  .

  , ,

  .

  . ,

  .

  ,

  .

  .

  , , .

  ,

  . ,

  . 1

  Ray Kurzweil. ,

  , .

  - .

  .

  .

  1 The law of accelerating returns, http://www.kurzweilai.net/the-law-of-accelerating-returns

 • 7

  , ,

  ,

  . Phase Transition

  . , ,

  . , ,

  2.

  ;

  , .

  . .

  3 Leon Warlas

  -, ,

  .

  . ,

  ,

  2 Heisenberg uncertainty principle.

  3 general equilibrium theory

 • 8

  ,

  - 4.

  , ,

  , - ,

  .

  .

  , , , )

  ,

  ) 150 , (evolution) ,

  , , .

  , . )

  ) .

  4 . The Origin of Wealth: Evolution, Complexity and the Radica Remaking of Economics Eric

  D> Beinhocker, Harvard Business Press

  (Agility).

 • 9

  ,

  . ,

  . ,

  .

  , ,

  .

  . .

  , , , , ,

  DNA, , .

  . ,

  , ,

  . ,

  , , . ,

  , , New Normal.

  , , ,

  . ,

  ,

 • 10

  . ,

  .

  .

  , .

  .

 • 11

  1 H

  , 2008,

  . , , ,

  . , ,

  .

  , New Normal.

  , .

  ,

  , , ,

  . ,

  , 3.

  . Internet

  , .

  , , .

  dt , ,

  , , .

  , , , ,

  , ..

 • 12

  , , ,

  .

  .

  , Alan Greenspan,

  . , .

  , , ,

  .

  ,

  5

  , Facebook Tweeter, ,

  ,

  5 2011

  ,

  ,

  .

  Prigogine, (complex)

 • 13

  6. ,

  . . ,

  7.

  . ,

  , , .

  , .

  ,

  .

  8.

  Kevin Kelly, .

  , ,

  , .

  , , ,

  .

  6 . ,

  , , , . 7 . , , ,

  , . Self-adaptive systems, . 8 , ()

  http://www.think-act.gr/?p=24

 • 14

  .

  .

  . ,

  , -.. , , ,

  ,

  , , .

  , . Sony, ,

  Walkman, CD/DVD, 85% ,

  (. MP3, YouTube ). Sony; .

  Fujifilm, Polaroid, Kodak, Britannica

  , , .

  . .

  13 , .

  .

  Agile ()9.

  9 F-16

  Ming. Ming, F-16, .

  , , F-16.

  Ming F-16. F-16 (agility).

 • 15

  , .

  , , , ,

  . , Internet, Amazon

  ,

  . Internet. .

  -

  , 10.

  .

  ,

  . , .

  , . e-Books

  .

  . ,

  . TIME ,

  . , , .

  . , bits . -.

  .

  10

  , Abba. Amazon, .

 • 16

  . .

  !

  ,

  NOKIA. .

  1 .

  . ;

  ;

  ,

  .

  .

  . , , , .

  , .

  leadership,

  innovation. , . Peter Druker manager

  , leader . leaders,

  , managers.

  . ,

  , .

  . ,

  .

 • 17

  , . ,

  , . ,

  . agility.

  (projects),

  . ,

  ,

  .

  , ,

  .

 • 18

  ,

  , , bits.

  . ,

  , databases ,

  .

  .

  . -

  , . , bits,

  USD, EUR . -.

  ,

  , .

  , ,

  ,

  .

  ,

  , , , , , , ..

  .

 • 19

  , bits processors.

  . ,

  .

  ,

  .

  .

  . , , ,

  . , , ,

  .

  11. ,

  , .

  .

  11

  , ( ).

  We'd always thought that if you wanted

  to cripple the U.S. economy, you'd take out

  the electronic payment systems. Banks

  would be forced to fall back on inefficient

  physical transfers of money. he level of

  economic activity across the country could

  drop like a rock

  Alan Greenspan, The Age of Turbulence

 • 20

  , ,

  , .

  , .

  .

  . , ,

  , .

  , ,

  , .

  . ,

  .

  .

  , ,

  .

  ,

  . ,

  , . ,

  , .

 • 21

  .

  minimum transactions.

  .

  ,

  , , ,

  , ,

  .

  , , ,

  . ,

  .

  , -,

  .

  , , .

  .

  - (long tail), -

  -. Supermarkets

  .

  , ,

  , .

 • 22

  .

  , , -

  , .

  , , (trade finance),

  , , treasury, (investment banking) hedge

  funds.

  , ,

  . ,

  , , .

  - ,

  , POS, ATMs .

  .

  downsizing

  .

  , , ,

  . ,

  , ,

  .

 • 23

  . ,

  ,

  .

  .

  ) )

  , ) , ) ) ,

  .

  .

  , .

  , ,

  .

  When we finally enter into the post-crisis period, the business and economic context will not have returned to its pre-crisis state. Executives preparing their organizations to succeed in the new normal must focus on what has changed and what remains basically the same for their customers, companies, and industries. The result will be an environment that, while different from the past, is no less rich in possibilities for those who are prepared.

  McKinsey: The New Normal, Ian Davis

 • 24

  2

  ,

  ,

  .

  , .

  .

  ,

  , .

  ,

  .

  , , Lean,

  .

  ,

  .

 • 25

  ,

  , ,

  .

  ,

  ,

  , . ,

  , ,

  ,

  .

  .

  .

  o , IT Governance,

  .

  7.

  According to COBIT : IT governance is the responsibility of executives and the board of directors, and consists of the leadership, organizational structures and processes that ensure that the enterprises IT sustains and extends the

  organizations strategies and objectives.

 • 26

  ,

  12.

  .

  (portfolio & project management), ,

  , , , ,

  ..

  70%-80%

  , kick-off. , , , , ,

  . ,

  .

  , , ,

  , .

  .

  .

  12

  Connecting Dots: Aligning Projects with Objectives in Unpredictable Times , Cathleen Benko, F. Warren McFarlan

  Harvard Business Press

  Cathleen Benko, F. Warren McFarlan (20) Connecting Dots: Aligning Projects with Objectives in Unpredictable

  Times, Harvard Business Press

 • 27

  (alignment) .

  ,

  .

  , ,

  , ,

  .

  . ,

  . ,

  .

  .

  . ,

  .

  ,

  . ,

  , . ,

 • 28

  , , IT Governance (ITG).

  ITG ,

  .

  ,

  , ,

  ,

  .. (Key Performance Indicators-KPI)

  , .

  (Users Requirements)

  , , ,

  . , ,

  , .

  . :

  1. / ,

  ,

  . ,

  .

  , , . ,

 • 29

  , , ,

  2. . .. ,

  , ,

  .

  , ,

  , .

  3. .

  ,

  ,

  . ,

  . ,

  , , .

  ,

  .

  4. , .

  , ,

  ( ROI) .

 • 30

  , 20% , .

  ,

  ,

  .

  .

  ,

  , .

  5%-10%

  .

  Lean & Agile ,

  , 10% 50%, .

  (Agile Methodologies) 7.

  Outsourcing

  , , ,

  , ,

  . partner, , outsourcing, standards,

 • 31

  , , , , .

  , Service Level Agreement (SLA).

  partner , ,

  , . , ,

  , , outsourcing

  .

  , virtualization,

  , standards

  .

  , outsourcing ,

  . ,

  .

  , ,

  ,

  . .

  Data Center .

 • 32

  outsourcing . ,

  ,

  outsourcing .

  , (standards)

  .

  , , ,

  . , ,

  , , ,

  . ,

  .

  , ,

  . ,

  .

  .

  .

  IT Governance. 10.000 ,

  risk management. ,

 • 33

  , , ,

  .

  7, .

  .

  ,

  . Enterprise System

  . ,

  , stress tests

  .

  , ( ),

  . -, software components

  . , ,

  , .

  , ,

  .

  ,

  , NASA, , .

 • 34

  software,

  . Boeing

  757 16 . ,

  bug software.

  Enterprise System

  .

  . ,

  . . ,

  ,

  . .

  ,

  ,

  .

  , ,

  , .

  .

  . 100% software

  , Fukushima.

 • 35

  .

  ,

  .

  .

  ,

  . ,

  .

  ;

  ( ROI), .

  , , .

  2002, , ,

  software, , 60 USD! NIST (National Institute of Standards

  and Technology ), (test)

  22 USD. . , software

  , software .

  , .

  , .

 • 36

  , ,

  .

  . , MIT Seth Lloyd13

  . ,

  , . , -

  , , .

  (unmanageable).

  . ,

  ,

  ,

  , .

  ,

  .

  , .

  .

  . .

  13

  Programming the Universe, Seth Lloyd, Knopf

 • 37

  ,

  . Business Process Reengineering (BPR)

  1980. BPR Business

  Process Management Lean Methodology

  , .

  ,

  , components.

  Enterprise System components,

  , , ,

  ,

  . ,

  .

  (components) , ,

  . ,

  .

  .

  5 , , 10, 10 45

  15 105. 14. Enterprise

  System .

  14

  (n2+n)/2

 • 38

  . ,

  , ,

  . ,

  , ,

  . ,

  .

  , .

  .

  , Gordon Moore, transistors

  . (CPU) 18

  18 .

  , , ..

 • 39

  .

  ,

  proprietary .

  ,

  ,

  ,

  ,

  .

  , , , ,

  . ,

  ,

  (standards). , , Java

  . , ,

  Java . COBOL, Assembly,

  Pascal, PL/1 , . ,

  .

 • 40

  , ,

  (Cloud), Data Center 50%

  , 3-4 15 (2011-2015).

  , ,

  , .

  , , ,

  . , , ,

  , .

  /

  , :

  A. H , , :

  (Business Architecture),

  (Application & Information Architecture)

  (Infrastructure Architecture).

  15

  Data Centers 75% Cloud,

  .

 • 41

  B. (Enterprise System) components.

  .

  (risk) ,

  , :

  a. (Registry) components .

  components. .

  b. , , .

  .

  Data Model, components.

  C. ,

  . Lean & Agile SCRUM. ,

  .

  , .

  D. ,

  / .

  . .

  , Portal, Knowledge System,

  webminars.

 • 42

  .

  , ,

  , ,

  .

  . , ,

  .

  . ,

  , , .

  , ,

  , ,

  .

  ,

  .

 • 43

  , , - .

  3

  , ,

  , , , , , . ,

  , ,

  , .

  , ,

  , , ,

  . .

  . , , .

  , , , Tomas Friedman, The World

  is Flat, 247 .

  . ,

  . .

  . .

  . 10 ,

  , 100, 10- , .

 • 44

  50 , 1-2 .

  , , , ,

  .

  , ,

  .

  . 247

  Tomas Friedman The World is Flat.

  , ,

  . ,

  . , ,

  . , 11 2001,

  subprimes

  . ,

  , ,

  Fabrice Tourre, Goldman Sachs

  Abacus

  .

  Goldman Sachs , Fabrice Tourre. , ,

 • 45

  , . ,

  .

  , , 10

  .

  ,

  , .

  . ,

  .

  18 , .

  , .

  . Pareto 20% 80% , ,

  . , ,

  .

  ,

  . . . ,

  .

  , ITC (Information Technology and Communications).

  , , ,

  .

 • 46

  Pascal .

  ,

  .

  ITC. cloud,

  , telecommuting, collaboration, mobility, - , process

  automation, SOA, Web 2.0, Web Services, Enterprise Architecture, Open Source, Agility

  .

  .

 • 47

  4

  , .

  () ,

  , .

  , . ,

  ,

  , , . , ,

  , ,

  , ,

  ,

  , .

  , .

  , , .

  .

  , , .

  , ,

  , .

  .

 • 48

  , 5-10 , .

  , ,

  . , , , ,

  .

  .

  , ,

  . , , .

  .

  , ,

  .

  , ROI , ,

  .

  .

 • 49

  (Enterprise Architecture)

  .

  ,

  .

  .

  .

  , ,

  , ,

  . ,

  .

  , ,

  .

  , ,

  . site Carnegie Mellon University, ,

  150 ,

  .

 • 50

  ! .

  . ,

  . DoD ( ), ,

  TOGAF

  . ArchiMate

  16.

  , ,

  . , .

  , Business Plan .

  .

  , Business Plan, ,

  Business Plan .

  (reference Architecture) ,

  , .

  , ,

  . .

  .

  16

  Enterprise Architecture at Work, MarcLankhorst et al, Springer

 • 51

  , , , , .

  .

  o .

  -,

  , IDS Scheer (Software AG ).

  .

  , ,

  .

  , - .

  ,

  (Business

  Architecture), ,

  ,

  . , , , , ..

  , (abstract) .

  .

  , , , ,

 • 52

  , , , , .

  (data models),

  . ..

  , (blue print)

  , ,

  , .

  .

  .

  .

  ,

  , ,

  , .

  (Infrastructure Architecture),

  , , .

  , 24/7, ,

  , .

  , , ,

  . , ,

  .

 • 53

  . , Application & Information

  Architecture Infrastructure Architecture

  , , , ,

  , , .

  ; .

  ; ; .

  ,

  .

  ,

  . .

  ,

  . ,

  .

 • 54

  (agility)

  , , , ,

  , .

  . ,

  . ,

  .

  ,

  .

  ,

  . :

  1. (Decoupling).

  (complexity) , ,

  .

  , .

  ,

  .

 • 55

  , ,

  .

  ( .

  a.

  .

  . (component)

  ,

  , (

  Break Compatibility).

  b. , ,

  . SLAs

  .

  , SLA.

  SLA ,

  .

  (outsourcing) . SLA

  .

  .

 • 56

  2. Abstraction & Layering

  a.

  ,

  , . ,

  . ,

  ,

  .

  ,

  .

  .

  , ,

  , (layers tiers),

  ,

  .

  (Users Interface - UI) ,

 • 57

  . ,

  UI. .

  , , . UI

  layer .

  , ,

  .

  . , ,

  , Web Services (SOAP & WSDL RESTful

  XML/JSON).

  ,

  .

  b. .

  ,

  . , , ,

  , .

  , , , ..

  SLAs.

 • 58

  ,

  . .

  .

  . , ,

  , .

  , ,

  , :

  a) (projects),

  , .

  .

  . ,

  , .

  . ,

  ,

  . ,

 • 59

  . leadership

  17.

  b) O .

  , .

  .

  , , . ,

  , ,

  . , , .

  ,

  .

  17

  Gary Hamel, The Future of Management Harvard Business School Publishing (http://www.amazon.com/Future-Management-Gary-Hamel/dp/1422102505)

 • 60

  5

  , , air conditioning, , , hardware software

  . (CAPEX).

  . 3-5

  . Data Center

  ,

  ,

  , ,

  Disaster Center. Data Center , ,

  , , .

  , .

  , (99,999%

  ). , Disaster Center, 247,

  , on demand.

  , , ,

  . Outsourcing

  . .

  Virtualization, servers Data Center

  . servers ,

 • 61

  . Data Center

  .

  Virtualization

  .

  (CAPEX OPEX) .

  ,

  . .

  ,

  , ,

  .

  Data Center Cloud,

  Internet. Cloud :

  IaaS (Infrastructure as a Service)

  Data Center, , , air conditioning,

  , virtualized servers.

  software, , database management systems,

  .

  IaaS Amazon Web Services ,

  Data Storage Sites.

 • 62

  PaaS (Platform as a Service)

  hardware (stacks),

  , databases, Internet Servers, Version Control, Issue Tracking,

  scripting , . Open Source18,

  (licenses) Microsoft, Oracle, IBM .

  (stacks) .

  , ,

  , Cloud, PaaS,

  , , , , collaborative

  development, .

  PaaS Windows Azure Microsoft,

  / .

  SaaS (Software as a Service)

  Cloud. ,

  (application software) Cloud. ,

  Salesforce,

  , , ,

  , . ,

  .

  18

  site (stacks) Cloud http://bitnami.org/

 • 63

  SaaS, SalesForce, Microsoft Office ERP Oracle ERP OpenOffice

  .

  Cloud

  , Cloud.

  .

  20 .

  ,

  (commodity) (utility).

  , .

  , , , .

  .

  Cloud , ,

  . , , ,

  , . Internet.

  Cloud ,

  .

 • 64

  Cloud (elasticity)

  , , .

  , , , ,

  , ,

  ,

  ,

  .

  Cloud

  21

  .

  .

  , , Cloud,

  Data Centers 25% 2010.

  25% , .

 • 65

  In House Cloud, Cloud Internet

  ,

  ,

  . Cloud.

  ,

  Cloud.

  . .

  . ,

  Amazon, Google, Yahoo, SalesForce, IBM, Microsoft, Oracle

  SLA, standards.

  , Data Centers.

  , .

  Cloud, .

  Amazon S3

  Data Centers, . ,

  .

  SOA (Service Oriented Architecture)

  / Cloud

  .

 • 66

  .

  (Hybrid Coud), In-House

  Cloud Cloud

  , .

  2020 Cloud

  , , .

  .

  Cloud .

  Microsoft CEO Steve Ballmer, all in ( )

  Cloud.

  ,

  .

  Proprietary .

  portability Platform Software Hardware. ORACLE database UNIX,

  Mainframe, Linux, Windows Hardware. ,

 • 67

  , . 2003

  Nicholas Carr Harvard Business Review19 Does IT matter?

  , Hardware System Software, ,

  , .

  ( ).

  .

  24 , .

  Carr Hardware System Software

  , , .

  , .

  . Cloud,

  . .

  Nicholas Carr. ,

  ..

  19

  http://what.csc.villanova.edu/~cassel/2500/S2008/carr2003HBR.pdf

 • 68

  6 IT Governance

  terra incognita, ,

  , , .

  . , ,

  . , ,

  . .

  ,

  . , , supercomputers

  (CPU). CPU chip, transistors,

  .

  . (Operating Systems), Windows, Linux,

  (database)

  . components

  , .

  .

  ,

  .

 • 69

  .

  ,

  , .

  IT Governance (ITG).

  To ITG ,

  , , .

  ,

  ,

  SOX.

  ITG , .

  ITG, ,

  . ITG ,

  , ,

  , ..

  IT Governance Corporate Governance.

  (frameworks)

  . , COBIT, IT Governance

  IT Governance . IT Governance

  .

 • 70

  IT Governance , , .

  ,

  . ,

  ITG, ,

  ,

  Balanced Scorecard. ,

  , ,

  ,

  . Balanced

  Scorecard ,

  . ,

  . KPIs (Key Performance Idicators) ,

  . KPIs ,

  , ..

  ,

  . ITG

  . IT Governance ,

  MIT CISR research has found that firms with effective IT governance have 20% higher profits than their competitors.

 • 71

  , . Center

  for Information Systems Research MIT IT Governance 20%

  .

 • 72

  7 Standards Frameworks

  software .

  , , .

  , , , .

  , ,

  .

  , , , .

  , , .

  .

  . IT Governance standards.

  , , .

  patterns anti-patterns. patterns

  , anti-patterns

  . patterns anti-patterns (frameworks).

  , , , .

  , ,

  , .

  . .

 • 73

  (frameworks) PMI PRICE2,

  . IT Governance COBIT.

  .

  , ,

  . ,

  , . ,

  ,

  .

  standards. computer,

  computer , (QWERTY),

  , ASCII , , standards .

  Standards. PCs USB . USB

  . USB 2.0 USB 3.0, . .

  patterns, (frameworks) (standards)

  . ;

  . , .

  , ,

  , .

  , , ,

  , , , , mouse .

 • 74

  hardware

  software. - de facto standards.

  . Microsoft DOC PDF format, 50%

  de facto standard. format,

  DOC PDF.

  , ,

  , , . MP3 ,

  .

  .

  (Workflow).

  , BPMN (

  ).

  , XPDL.

  , standards

  .

  Hardware,

  System & Infrastructure Software, Database management system, Content Management, Process Engine.

  (competitive advantage). Software

  . Software , ,

 • 75

  .

  .

  20.

  ,

  .

  , ,

  .

  (frameworks) ,

  , .

  , ,

  IT Governance.

  COBIT - Control Objectives for Information and related Technology21

  .

  , , TAXIS

  , , ,

  , .

  20

  Software

  . Merlyn Monroe !

  . ,

  . 21

  http://www.isaca.org/Knowledge-Center/COBIT/Pages/Overview.aspx

 • 76

  . , .

  , .

  , ,

  .

  .

  . 20/80. 20% 80% . 20%

  , , , ..

  80% . ,

  20%, . .

  ,

  ,

  , , IT Governance,

  COBIT 22 IT Governance

  .

  , .

  , , ,

  22

  http://www.isaca.org/Knowledge-Center/COBIT/Pages/Overview.aspx

 • 77

  .

  , .

  ,

  23.

  (Enterprise Architecture),

  .

  . ,

  , , , , .

  .

  , ,

  .

  23 Connecting the Dots: Aligning Projects with Objectives in Unpredictable Times, Harvard Business Books

  COBIT SOX.

 • 78

  IT

  Governance.

  , . ,

  ,

  . , ..

  .

  COBIT

  Plan-Do-Check-Act (PDCA), ,

  Dr. W. Edwards Deming. COBIT,

  Plan & Organize, Acquire & Implement, Deliver & Support Monitor &

  Evaluate ,

  .

  Check, , Balanced

  Scored Card IT Governance.

 • 79

  COBIT Val

  IT Risk IT,

  , .

  IT Governance,

  ,

  .

  , ,

  . ,

  ,

  .

  ,

  .

  ,

  .

 • 80

  COBIT

  ITIL

  SCUM

  CMMI PMI or PRINCE2 TOGAF,

  SOA-BPM

  . meta-

  process .

  .

  Project Management (PMI/PINCE2),

  (CMMI),

  (TOGAF/SOA-BPM),

  (SCRUM) (ITIL).

  , IT Governance,

  .

  .

  .

  ISO 17799

  IT Governance.

  CMMI - Capability Maturity Model Integration24

  , ,

  component. CMMI.

  24

  http://www.sei.cmu.edu/cmmi/

 • 81

  software, , , .

  ,

  ,

  ,

  ,

  .

  Software Engineering Institute,

  Carnegie Mellon,

  CMMI, ,

  software

  , :

  1:

  .

  software

  .

  . ,

  . ,

  . .

  2: project , , , .

  ,

 • 82

  software, (issue tracking),

  . project.

  . , ,

  , .

  ,

  Best Practices. .

  .

  , ,

  .

  , ROI, .

  !

  3: ,

  , .

  . .

  , , .

  . .

  . (waste) .

  software ,

  .

 • 83

  3 ,

  .

  4: software ,

  .

  .

  , software

  , .

  3.

  5: , , ,

  4

  .

  CMMI 5.

 • 84

  CMMI software,

  .. CMMI, , SEI

  Carnegie Mellon .

  CMMI, 3,

  ,

  , ,

  .

  - .

  CMMI ,

  , .

  , . , ,

  , , SEPG (Software Engineering Process Group),

  ,

  . SEPG , ,

  .

  , SEPG .

  CMMI .

  . CMMI (framework), ,

 • 85

  . , ,

  ,

  .

  CMMI ,

  , , .

  , Siemens ,

  CMMI .

  .

 • 86

  PMBOK25 PRINCE226 Project Management

  .

  .

  .

  PM (

  Project Management Institute) PRINCE2

  (PRojects IN Controlled Environments). PMI

  ,

  PRINCE2 ( ),

  .

  (CMMI 1 2)

  ,

  Project Management

  . . Project Manager

  .

  , , . Project Manager

  25

  http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards.aspx 26

  http://www.prince-officialsite.com/

 • 87

  ) ) )

  , , .

  Project Manager

  . , ,

  .

  - . ,

  (separation of concerns). Project Manager

  .

  TOGAF - The Open Group Architecture Framework27

  , (enterprise)

  .

  TOGAF , 1995 .

  , .

  ,

  , , .

  27

  http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/

 • 88

  TOGAF

  . TOGAF

  .

  SOA (Service Oriented Architecture)

  .

  .

  ITIL - Information Technology Infrastructure Library

  1980,

  ,

  .

  .

  TOGAF "enterprise" .

  , enterprise , ,

  , ,

  . enterprise

  (partners), , ,

 • 89

  , ,

  . ITIL Lite.

  ITIL

  . Operations

  .

  ITIL .

  , ITIL,

  .

  , , PRINCE2

  Project & Program Management Structured Systems Analysis and Design Method (SSADM).

  ITIL ITSM (IT Service Management),

  , ,

  . ,

  , , , .

  , ITIL; .

  .

 • 90

  (Agile Methodologies)

  ,

  , Agile Methodology, SCRUM. Waterfall,

  , , .

  . -,

  .

  ,

  .

  ,

  . ,

  , .

  , ,

  , Waterfall, 1960,

  .

  , 1970 Winston W. Royce,

  !

 • 91

  !

  , .

  Waterfall ,

  ,

  . , , -

  . ,

  ,

  , .

  (Rapidly

  Changing), ,

  50% ,

  .

  ,

  .

  .

  , , ,

  . ,

 • 92

  Toyota Production System.

  Lean, Kanban, Just-In-Time Manufacturing,

  , , ,

  .

  Lean, ,

  . ,

  project management, Kanban.

  , ,

  ,

  DNA. Toyota

  , 28.

  Toyota ,

  Prius . 18

  150 , 48 600

  . 1/10

  !

  28

  , . Decoding the

  DNA of the Toyota Production System, Steven Spear H. Kent Bown, Harvard Business Review

  (http://twi-institute.com/pdfs/article_DecodingToyotaProductionSystem.pdf)

 • 93

  Lean Kanban Software

  Agile Methodologies.

  , 2001, Agile Manifesto.

  , Waterfall

  , , .

  :

  1. -

  software.

  2. , .

  .

  3. software

  , .

  4. .

  5. (motivated) ,

  , , .

  6.

  .

  7. (working) software .

  8. Agile ,

  .

 • 94

  9. - (agility) software.

  10. , ,

  .

  11. , ,

  .

  12. .

  Waterfall.

  Waterfall

  . ,

  , .

  (scope)

  ,

  .

  Agile .

  scope ,

  . .

  , ,

  nice to have,

  . .

 • 95

  , ,

  .

  , .

  .

  . .

  .

  ,

  .

  Agile . ,

  , ,

  , .

  , , Agility,

  .

  , , ,

  , SCRUM,

  .

  , SCRUM, SDLC Extreme Programming (XP).

  Agile Methodology ,

 • 96

  . , .

  , Lean, Kanban, 6 CMMI,

  .

  ,

  ,

  .

  .

  AM 29,

  ,

  .

  ,

  http://www.versionone.com/state_of_agile_development_survey/10/page3.asp

  Waterfall

  software.

  29

  Answering the "Where is the Proof That Agile Methods Work" Question(http:/www.agilemodeling.com/essays/proof.htm)

 • 97

  , ,

  , , -. -

  . , Program Management,

  .

  SCRUM

  SCRUM . .

  . , ,

  , , .

  , , ,

  backlog, . .

  ,

  ,

  (users stories)

  ,

  .

  sprints,

  .

 • 98

  sprint.

  , .

  Sprint Backlog. .

  sprint. , ,

  . , Planning Poker

  .

  , sprint

  . Sprint 2-4 .

  sprint

  .

  , , .

  sprint.

  SCRUM Master, Project Manager,

  .

  . stand-up meeting, 10.

  .

  sprint, software (continuous

  integration) (users

 • 99

  stories30). ,

  .

  .

  sprints

  . Sprint .

  , , 3-5

  sprints, .

  ,

  !

  McKinsey

  Lean & Agile .

  .

  30

  Users Stories: http://www.mountaingoatsoftware.com/articles/27-advantages-of-user-stories-for-requirements

 • 100

  , Agile Methodologies , 60%

  , 16%-27% , .

  , 35% , 8% 12%

  . , 25% 41%.

 • 101

  8

  .

  ,

  , , .

  .

  .

  ,

  .

  , .

  ,

  . ,

  , .

  .

  .

  , , .

  , ,

  . , ,

 • 102

  . ,

  , ,

  .

  , , .

  65% . 1/3

  , .

  100%. , .

  , 65%, , ,

  . .

  ,

  .

  ,

  .

  ,

  .

  .

  , , , , , ,

  , .

 • 103

  ,

  , IT Governance,

  ..

 • 104

  9

  .

  , ,

  ..

  ,

  .

  . .

  .

  . Time to

  Market .

  Agile , , . Agile

  Agile.

  IT Governance. ITG

  Corporate Governance.

  blue print

  .

  , .

  . .

 • 105

  , ,

  .

  Edwards Deming, .

  "Every organization must be prepared to abandon everything it does to survive in the future."

  Peter Drucker

  What is a danger is that we stay stuck in a New Normal where unemployment rates stay high, people who have jobs see their

  incomes go up, businesses make big profits. But theyve learned to do more with less, and so they dont hire.

  Barack Obama, Nov. 7, 2010