Ακρόπολη - φύλλο εργασίας

4
© Γρηγόρης Ζερβός, 2007 1 Γράφω τα μνημεία που υπάρχουν στο βράχο της Ακρόπολης: Τι σημαίνει η λέξη «ακρόπολη»; ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… © Γρηγόρης Ζερβός
 • Upload

  -
 • Category

  Education

 • view

  4.766
 • download

  3

description

Φύλλο εργασίας συνοδευτικό της παρουσίασης για την Ακρόπολη (http://www.slideshare.net/gregzer/ss-presentation-824314)

Transcript of Ακρόπολη - φύλλο εργασίας

Page 1: Ακρόπολη - φύλλο εργασίας

© Γρηγόρης Ζερβός, 2007 1

Γράφω τα μνημεία που υπάρχουν στο βράχο της Ακρόπολης:

Τι σημαίνει η λέξη «ακρόπολη»;

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………… ……………………

……………………

…………………… ……………………

……………………

© Γρηγόρης Ζερβός

Page 2: Ακρόπολη - φύλλο εργασίας

© Γρηγόρης Ζερβός, 2007 2

Γράφω τα οικοδομήματα που υπάρχουν στη νότια κλιτύ της Ακρόπολης:

Συμπλήρωσε τα κενά:

Κατά τη διάρκεια των ……………………… πολέμων, οι ……………………… κατέστρεψαν τα

ιερά της Ακρόπολης και άλλους ναούς σε διάφορα σημεία της Αττικής.

Με πρωτοβουλία του ……………………… οι Αθηναίοι αποφάσισαν να ξαναχτίσουν τους να-

ούς τους.

Οι αρχιτέκτονες που ανέλαβαν αυτό το τεράστιο και σημαντικό έργο ήταν ο

……………………… και ο ……………………… υπό την επίβλεψη του σπουδαίου γλύπτη

………………………

……………………

……………………

……………………

Page 3: Ακρόπολη - φύλλο εργασίας

© Γρηγόρης Ζερβός, 2007 3

Παρθενώνας

Το σημαντικότερο μνημείο πάνω

στο βράχο της Ακρόπολης είναι ο

Παρθενώνας. Είναι ναός

……………………… ρυθμού, αφιε-

ρωμένος στη θεά …………………

Έχει ………… κίονες σε καθεμιά

από τις μακριές πλευρές και

……… σε καθεμιά από τις στενές.

Μήπως θυμάσαι από πόσους λί-

θους αποτελείται ο ναός;

…………………

Θυμάσαι κάτι χαρακτηριστικό γι’ αυτούς τους λίθους;

…………………………………………………………………………………………………………………

Θυμάσαι κάποιο άλλο ιδιαίτερο γνώρισμα αυτού του ναού;

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Στο σηκό (κυρίως ναός) του Παρθενώνα υπήρχε ένα πολύ μεγάλο άγαλμα. Μήπως θυμάσαι

ποιο; …………………………………………………………………………

Γράψε εδώ ό,τι θυμάσαι γι΄ αυτό:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Γιατί λέμε ότι ο Παρθενώνας συνδυάζει το δωρικό με τον ιωνικό ρυθμό;

Page 4: Ακρόπολη - φύλλο εργασίας

© Γρηγόρης Ζερβός, 2007 4

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Ποιο άλλο οικοδόμημα της Ακρόπολης συνδυάζει τους δύο αυτούς ρυθμούς; ……………………

Γράψε εδώ τι σε εντυπωσίασε από αυτά που είδες και άκουσες τα μνημεία της Ακρόπολης:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………