Φύλλο Εργασίας 2012

download Φύλλο Εργασίας 2012

of 22

description

φυλλο εργασίας στατιστικης 2.3 μέτρα θέσης

Transcript of Φύλλο Εργασίας 2012

: .2.3 ____________________ .

)

1. ( ):

.3 .100 : 5, 16, -10, 0, 27, 14, -20, 34

2. :

(: xi ).12 .101 :

xii

[0,2)8

[2,4)12

[4,6)10

[6,8)6

[8,10)4

: (??)

: :

fi

10,2

20,65

30,1

40,05

v=200 . ;

)

w :

.7 .100 12, 10, 16, 18, 14. ) . ) () 2, 3, 1, 1, 3 ;

)

1. .

:

=

= .

.15 .102

: 7, 11, 10, 13, 15, 03, 12, 11, 04, 14. .

.9 101 6. 5, 8, 9. .

: .100. .1,2,3,4,5, 6( ) 2: .2.3

)

2. . .

=

= .

:

i

011

129

232

38

80

3. % (. Fi %).12 .101 % (. Fi %) :

xiiFi %

[0,2)8

[2,4)12

[4,6)10

[6,8)6

[8,10)4

( ) ;

, ____________________________________.

(measures of variation, dispersion measures): .

) (R) (range)

R= xmax - xmin:

:

.

: ;

) - (s2)

1. . :

( ) .

.15 .102

: 7, 11, 10, 13, 15, 03, 12, 11, 04, 14. .

: .100-101. .8, 10)), 11)), 13, 14 3: .2.3 ) - (s2)

2. . :

( )

(: xi )

.16 .102.

xii

[0,2)8

[2,4)12

[4,6)10

[6,8)6

[8,10)4

) (s)

:

;

- :____________________________________________

- : (. ) . :

) (x-s, x+s) 68%

) (x-2s, x+2s) 95%

) (x-3s, x+3s) 99,7%

) R 6s.17 .102. 10 2 . , :) 8 ) 14 ) 10 ) 6 12 .

) (CV) _______________________ ____ ____________________________.

: . ________________ . ___________________ CV