Ελλάδα - θάλασσες, ακτές, νησιά (φύλλο εργασίας)

7
© 2009 - Γρηγόρης Ζερβός 1 Θάλασσες, ακτές & νησιά 1) Γράφω το όνομα του κάθε πελάγους : Μ………………. πέλαγος Θ………………. πέλαγος Ι………………. πέλαγος Κ………………. πέλαγος Κ………………. πέλαγος
 • Upload

  -
 • Category

  Documents

 • view

  27.939
 • download

  3

description

Οριζόντιος διαμελισμός Ελλάδας - φύλλο εργασίας

Transcript of Ελλάδα - θάλασσες, ακτές, νησιά (φύλλο εργασίας)

Page 1: Ελλάδα - θάλασσες, ακτές, νησιά (φύλλο εργασίας)

© 2009 - Γρηγόρης Ζερβός 1

Θάλασσες, ακτές & νησιά 1) Γράφω το όνοµα του κάθε πελάγους :

Μ………………. πέλαγος

Θ………………. πέλαγος

Ι………………. πέλαγος

Κ………………. πέλαγος Κ……………….

πέλαγος

Page 2: Ελλάδα - θάλασσες, ακτές, νησιά (φύλλο εργασίας)

© 2009 - Γρηγόρης Ζερβός 2

2) Γράφω το όνοµα του κάθε νησ ιωτ ι κού συµπλέγµατος που αν τ ισ το ιχ ε ί

στον κάθε αρ ιθµό :

1. ……………………………………………

2. ……………………………………………

3. ……………………………………………

4. ……………………………………………

5. ……………………………………………

1 2

3

4

5

Νησιωτικό σύµπλεγµα: οµάδα νησιών που βρί-σκονται κοντά το ένα στο

άλλο.

Page 3: Ελλάδα - θάλασσες, ακτές, νησιά (φύλλο εργασίας)

© 2009 - Γρηγόρης Ζερβός 3

3) Γράφω το όνοµα της χερσονήσου που αν τ ιστο ιχ ε ί στον κάθε αρ ιθµό :

1. ……………………………………………

2. ……………………………………………

3. ……………………………………………

4. ……………………………………………

5. ……………………………………………

6. ……………………………………………

1

2

3

4

5

6

Χερσόνησος: ένα µεγάλο κοµµάτι ξηράς που εισχωρεί µέσα στη θά-λασσα και βρέχεται από τις

τρεις πλευρές του.

Page 4: Ελλάδα - θάλασσες, ακτές, νησιά (φύλλο εργασίας)

© 2009 - Γρηγόρης Ζερβός 4

4) Γράφω το όνοµα του κόλπου που αν τ ισ το ιχ ε ί στον κάθε αρ ιθµό :

1. …………………………………………… 7. ……………………………………………

2. …………………………………………… 8. ……………………………………………

3. …………………………………………… 9. ……………………………………………

4. …………………………………………… 10. ……………………………………………

5. …………………………………………… 11. ……………………………………………

6. ……………………………………………

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Κόλπος: τµήµα θάλασσας που εισχωρεί µέσα

στην ξηρά.

Page 5: Ελλάδα - θάλασσες, ακτές, νησιά (φύλλο εργασίας)

© 2009 - Γρηγόρης Ζερβός 5

5) Γράφω το όνοµα το κάθε ακρωτηρ ίου :

Ά………………….

Α………………….

Κ………………….

Σ………………….

Μ…………………. Τ………………….

Κ………………….

Ά………………

Ακρωτήριο: το άκρο ενός τµήµατος της ξηράς που εισχωρεί µέσα

στη θάλασσα.

Page 6: Ελλάδα - θάλασσες, ακτές, νησιά (φύλλο εργασίας)

© 2009 - Γρηγόρης Ζερβός 6

6) Συµπληρώνω

Η χώρας µας είναι µία ……………………………… που βρέχεται Α από το ……………………,

∆ από το …………………… και Ν από το …………………… πέλαγος, τα οποία είναι τµήµα-

τα της …………………… θάλασσας.

Το Αιγαίο είναι µια κλειστή θάλασσα που απλώνεται ανάµεσα στις ακτές της …………………

και της …………………… .

Το Ιόνιο απλώνεται ανάµεσα στις ακτές της ………………… και της Νότιας ………………….

Το Λιβυκό απλώνεται Ν της ……………………

Σ’ αυτό παρουσιάζεται και το µεγαλύτερο βάθος της Μεσογείου

(5.090 µ. Ν∆ της Πύλου).

Η Ελλάδα έχει πλούσιο …………………… διαµελισµό. Το µήκος

των ακτών της είναι πολύ …………………… και αυτό οφείλεται στη

δαντελωτή µορφή τους.

Τα περισσότερα ελληνικά νησιά βρίσκονται στο ……………………

πέλαγος.

Επίνειο: λιµάνι που εξυπηρετεί µεσόγεια πόλη, η σκάλα.

Οριζόντιος διαµελισµός: το σύνολο των ακτογραφι-κών στοιχείων µιας χώρας

(χερσόνησοι, κόλποι, ακρω-τήρια…)

Ακτογραφικά στοιχεία: οι διάφορες µορφές που

παρουσιάζουν οι ακτές ενός τόπου (κόλποι, ακρωτήρια, πορθµοί, ισθµοί, νησιά…)

Page 7: Ελλάδα - θάλασσες, ακτές, νησιά (φύλλο εργασίας)

© 2009 - Γρηγόρης Ζερβός 7

7) Με τη βοήθε ια του χάρ τη βρες κα ι σηµε ίωσε µε Χ σε πο ιο νησ ιω τ ικό σύ -

µπλεγµα ανήκε ι το κάθε νησ ί του π ίνακα .

Κυκλάδες Σποράδες ∆ωδεκάνησα Νησιά Ανατο-λικού Αιγαίου Επτάνησα

Άνδρος

Σύρος

Πάρος

Νάξος

Σαντορίνη

Ρόδος

Κάρπαθος

Κως

Αστυπάλαια

Σκιάθος

Σκόπελος

Σκύρος

Αλόννησος

Κεφαλονιά

Κέρκυρα

Ζάκυνθος

Κύθηρα

Χίος

Λέσβος

Σάµος

…Τότε είπε και γεννήθηκεν η θάλασσα και είδα και θαύµασα. Και στη µέση της έσπειρε κόσµους µικρούς κατ’ εικόνα και οµοίωσή µου: Ίπποι πέτρινοι µε τη χαίτη ορθή και γαλήνιοι αµφορείς και λοξές δελφινιών ράχες. Η Ίος, η Σίκινος, η Σέριφος, η Μήλος… ΑΥΤΟΣ Ο κόσµος ο µικρός, ο µέγας!

Οδυσσέας Ελύτης, Άξιον Εστί (Η Γένεσις)