ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Ε ε - ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5
Ενότητα 2 Νατάσα Σωτηριάδου Όνομα:...................................................... ...... Ημερομηνία:............................ Τάξη:....... 1. Χρωματίζω ακολουθώντας τα βήματα. 2. Γράφω Ε και ε ακολουθώντας τη σωστή φορά.

description

Από την ΑΚΙΔΑ

Transcript of ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Ε ε - ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Page 1: ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Ε ε - ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενότητα 2 Νατάσα Σωτηριάδου

Όνομα:............................................................ Ημερομηνία:............................ Τάξη:.......

1. Χρωματίζω ακολουθώντας τα βήματα.

2. Γράφω Ε και ε ακολουθώντας τη σωστή φορά.

3. Χρωματίζω τα κεφαλαία Ε με μοβ και τα μικρά ε με πράσινο.

Page 2: ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Ε ε - ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενότητα 2 Νατάσα Σωτηριάδου

4.Συμπληρώνω τη λέξη έχει και διαβάζω.

5. Χρωματίζω τις εικόνες που αρχίζουν από τη φωνούλα ε.

Page 3: ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Ε ε - ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενότητα 2 Νατάσα Σωτηριάδου

Όνομα:............................................................ Ημερομηνία:............................ Τάξη:.......

1. Συμπληρώνω τα ε που λείπουν και διαβάζω.

Page 4: ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Ε ε - ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενότητα 2 Νατάσα Σωτηριάδου

2. Συμπληρώνω τις συλλαβές που λείπουν και διαβάζω.

3.Αντιστοιχίζω κάθε εικόνα με τη λέξη που ταιριάζει.

4. Συμπληρώνω τη λέξη έχει και διαβάζω.

Page 5: ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Ε ε - ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενότητα 2 Νατάσα Σωτηριάδου