ΤΟ ΔΙΨΗΦΟ ΕΙ, ει - ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

of 6 /6
Ενότητα 5 Όνομα:...................................................... ...... Ημερομηνία:............................ Τάξη:....... 1. Γράφω Ει και ει ακολουθώντας τη σωστή φορά. 2. Γράφω τις λέξεις που ακολουθούν με μικρά γράμματα και βάζω τόνο.

Embed Size (px)

description

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΔΑ

Transcript of ΤΟ ΔΙΨΗΦΟ ΕΙ, ει - ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Page 1: ΤΟ ΔΙΨΗΦΟ ΕΙ, ει -  ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενότητα 5

Όνομα:............................................................ Ημερομηνία:............................ Τάξη:.......

1. Γράφω Ει και ει ακολουθώντας τη σωστή φορά.

2. Γράφω τις λέξεις που ακολουθούν με μικρά γράμματα και βάζω τόνο.

Page 2: ΤΟ ΔΙΨΗΦΟ ΕΙ, ει -  ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενότητα 5

3. Τι κάνει η Μαρίνα; Συμπληρώνω τις προτάσεις και διαβάζω.

4. Συμπληρώνω τα Ει , ει και διαβάζω.

Page 3: ΤΟ ΔΙΨΗΦΟ ΕΙ, ει -  ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενότητα 5

Όνομα:............................................................ Ημερομηνία:............................ Τάξη:.......

1. Συμπληρώνω τα η , ι , ει , όπου ταιριάζει και διαβάζω.

2. Συμπληρώνω το ρήμα που ταιριάζει.

Page 4: ΤΟ ΔΙΨΗΦΟ ΕΙ, ει -  ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενότητα 5

3. Συμπληρώνω τις προτάσεις, όπως το παράδειγμα και διαβάζω.

4. Διαβάζω τις προτάσεις και γράφω τι κάνει ο καθένας.

5. Γράφω τι κάνει το κάθε ζώο.

( γαβγίζει , τιτιβίζει , γρυλίζει , βελάζει , κακαρίζει )

Page 5: ΤΟ ΔΙΨΗΦΟ ΕΙ, ει -  ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενότητα 5