ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Η, η - ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

of 5 /5
Ενότητα 3 Όνομα:...................................................... ...... Ημερομηνία:............................ Τάξη:....... 1. Χρωματίζω ακολουθώντας τα βήματα. 2. Γράφω Η και η ακολουθώντας τη σωστή φορά. 3. Γράφω τη λέξη μήλο , φτιάχνω το παζλ και διαβάζω.

Embed Size (px)

description

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΔΑ

Transcript of ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Η, η - ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Page 1: ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Η, η - ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενότητα 3

Όνομα:............................................................ Ημερομηνία:............................ Τάξη:.......

1. Χρωματίζω ακολουθώντας τα βήματα.

2. Γράφω Η και η ακολουθώντας τη σωστή φορά.

3. Γράφω τη λέξη μήλο , φτιάχνω το παζλ και διαβάζω.

Page 2: ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Η, η - ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενότητα 3

4. Τα δελφινάκια κολυμπούν με τις συλλαβές. Προσπάθησε να τις βάλεις στη σωστή σειρά.

5. Βρίσκω τις λέξεις των εικόνων και τις κυκλώνω στο κρυπτόλεξο.

6. Συμπληρώνω τα η , ι που λείπουν και διαβάζω.

Page 3: ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Η, η - ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενότητα 3

Όνομα:............................................................ Ημερομηνία:............................ Τάξη:.......

1. Συμπληρώνω τα η που λείπουν και διαβάζω.

Page 4: ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Η, η - ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενότητα 3

2.Γράφω τι δείχνει κάθε εικόνα.

3. Βάζω στη σωστή σειρά τις συλλαβές που βρίσκονται στα μανιτάρια και διαβάζω.