ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ

26
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Transcript of ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Αντρούλα Χρίστου, Επιθεωρήτρια Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κυριάκος Χαριδήμου, Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ελένη Δεληγιάννη, Μέλος Συγγραφικής Ομάδας Μαθηματικών

Νικόλας Μουσουλίδης, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Μαριλένα Παντζιαρά, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

Μαρία Χειμωνή, Μέλος Συγγραφικής Ομάδας Μαθηματικών

ΟΜΑΔΑ:

ΣΤΑΔΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Model Eliciting Activity:- Πραγματική ζωή- Δημιουργία ενός μαθηματικού μοντέλου έτσι ώστε να απαντηθεί μια ερώτηση που

έχει τεθεί.- Εμπειρίες και προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών.

(ΜΑΘΗΜΑ 1)Model Exploration Activity:

- Σύγκριση μοντέλων που προτάθηκαν ή τυπική διδασκαλία στις έννοιες του μοντέλου.- Οι μαθητές αποκτούν αναπαραστάσεις (π.χ.υπολογιστής, γραφικές παραστάσεις κλπ)- Επισημοποίηση του μοντέλου που κατασκεύασαν για να λύσουν τη μαθηματική

κατάσταση (ερώτηση) του πρώτου σταδίου. (ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2 ΚΑΙ 3)Model Adaption Activity:

- Επίλυση ενός νέου προβλήματος (πιο δύσκολου) που θα επιλυθεί με βάση το μοντέλο που έχει αναπτυχθεί.

- Συνδέεται με το πρώτο στάδιο. (ΜΑΘΗΜΑ 4) (Lesh et al., 2003)

ΣΤΑΔΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ

Οι μαθητές/τριες να διαπιστώσουν την ανάγκη διασύνδεσης της σωματικής δραστηριότητας με το κατάλληλο πρόγραμμα διατροφής. Συγκεκριμένα, να αντιληφθούν ότι η ενέργεια που καταναλώνεται με τη σωματική δραστηριότητα χρειάζεται να βρίσκεται σε ισορροπία με την ενέργεια που προσλαμβάνεται, ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής.

1Ο ΜΑΘΗΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

1. Να οργανώνουν τα δεδομένα ενός προβλήματος και να

κατασκευάζουν πίνακες συχνοτήτων.

4. Να περιγράφουν και να συγκρίνουν σύνολα δεδομένων τα

οποία παρουσιάζονται γραφικά ή σε πίνακα τιμών,

χρησιμοποιώντας τους δείκτες κεντρικής τάσης (π.χ.

αριθμητικός μέσος, επικρατούσα τιμή) και τα μέτρα

διασποράς (μέγιστη και ελάχιστη τιμή, εύρος).

ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Model Eliciting Activity

Τα παιδιά σε συνεργασία με τους γονείς τους καλούνται να συμπληρώσουν ανώνυμα ένα ερωτηματολόγιο που αφορά τις συνήθειες διατροφής και σωματικής τους δραστηριότητας κατά τη διάρκεια δύο εβδομάδων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

Να παρατηρήσετε την εικόνα και να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα. Να δικαιολογήσετε κάθε απάντησή σας.

(α) Ποιο από τα δύο παιδιά της εικόνας νομίζετε ότι χρειάζεται να προσλαμβάνει περισσότερη ενέργεια με τη διατροφή του;

(β) Τι θα συμβουλεύατε το παιδί που ασχολείται με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σχετικά με τις συνήθειες διατροφής και σωματικής δραστηριότητας που έχει;

1. Πόσες θερμίδες λαμβάνει καθημερινά ο Κύπριος Ολυμπιονίκης;

2. Τι περιλαμβάνει η καθημερινή του διατροφή;

3. Τι περιλαμβάνει η σωματική δραστηριότητα του Παύλου Κοντίδη;

4. Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τη διατροφή και σωματική δραστηριότητα του αθλητή ως ισορροπημένη; Να εξηγήσεις.

Στο αρχείο “Οι δικές μας συνήθειες διατροφής και σωματικής

δραστηριότητας” έχουν καταχωρηθεί τα δεδομένα μερικών

ερωτηματολογίων που συμπληρώσατε τις δύο προηγούμενες

εβδομάδες μαζί με τους γονείς σας.

(α) Να επεξεργαστείτε τα δεδομένα και να παρουσιάσετε σε πίνακα

συχνοτήτων ή ραβδόγραμμα τις συνήθειες διατροφής και σωματικής

δραστηριότητας των συμμαθητών σας.

(β) Να σκεφτείτε τρόπους έτσι ώστε να συγκρίνετε τις συνήθειες των

συγκεκριμένων παιδιών της τάξης σας όσον αφορά τη διατροφή και

σωματική δραστηριότητα με το πρόγραμμα διατροφής και σωματικής

δραστηριότητας του Κύπριου Ολυμπιονίκη Παύλου Κοντίδη.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3

2Ο ΜΑΘΗΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2. Να ερμηνεύουν και να κατασκευάζουν πίνακες,

εικονογράμματα, ραβδογράμματα, κυκλικές γραφικές παραστάσεις και γραμμικές γραφικές παραστάσεις.

4. Να περιγράφουν και να συγκρίνουν σύνολα δεδομένων τα οποία παρουσιάζονται γραφικά ή σε πίνακα τιμών, χρησιμοποιώντας τους δείκτες κεντρικής τάσης (π.χ. αριθμητικός μέσος, επικρατούσα τιμή) και τα μέτρα διασποράς (μέγιστη και ελάχιστη τιμή, εύρος).

ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Model Exploration Activity

Ποιοι παράγοντες μπορεί να συμβάλλουν στην πρόσληψη της ποσότητας ενέργειας που χρειάζεται ένα άτομο ημερησίως; Πώς καθορίζουν αυτοί οι παράγοντες την ποσότητα ενέργειας;

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

Φύλο Ηλικία (χρόνια) Χαμηλό επίπεδο

δραστηριότητας

Θερμίδες

Μέτριο επίπεδο δραστηριότητ

αςΘερμίδες

Υψηλό επίπεδο δραστηριότητ

αςΘερμίδες

Παιδί 2-3 1000 1000-1400 1000-1400

Γυναίκα

4-8 1200 1400-1600 1400-1800

9-13 1600 1600-2000 1800-2200

14-18 1800 2000 2400

19-30 2000 2000-2200 2400

31-50 1800 2000 2200

51+ 1600 1800 2000-2200

Άντρας 4-8 1400 1400-1600 1600-2000

9-13 1800 1800-2200 2000-2600

14-18 2200 2400-2800 2800-3200

19-30 2400 2600-2800 3000

31-50 2200 2400-2600 2800-3000

51+ 2000 2200-2400 2400-2800

Ημερήσια πρόσληψη θερμίδων αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 11 χρόνων

137 cm 141 cm 145 cm 150 cm 152 cm 154 cm1400

1420

1440

1460

1480

1500

1520

1540

1560

1580

Αγόρια

Κορίτσια

ΎΨΟΣ

ΘΕΡΜΙΔΕΣ

33 kg 35kg 37 kg 40 kg 45 kg 48 kg1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

Αγόρια

Κορίτσια

ΒΑΡΟΣ

ΘΕΡΜΙΔΕΣ

Ημερήσια πρόσληψη θερμίδων αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 11 χρόνων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2(α) Να προβλέψετε ποιο από τα πιο κάτω άτομα χρειάζεται τη μεγαλύτερη και ποιο τη μικρότερη ποσότητα ενέργειας τη μέρα. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(β) Χρησιμοποιώντας το εφαρμογίδιο (http://www.dietup.gr/poses-thermides-katanalonete.html), να υπολογίσετε την ποσότητα ενέργειας που καταναλώνει κάθε άτομο κάθε μέρα. Να καταγράψετε τα αποτελέσματα στον πίνακα που ακολουθεί.

Όνομα Φύλο Μάζα (kg)Ύψος(cm)

Παράγοντας δραστηριότητας

Ενέργεια που χρησιμοποιεί

Αντρέας

Νίκος

Άννα

Βασιλική

Γιώργος

Μαίρη

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ (Θερμίδες)

Χορός 125-310

Αργό περπάτημα 210-230

Τρέξιμο 400-700

Αεροβική γυμναστική 400-700

Κολύμπι 420-650

Καλαθόσφαιρα 480-750

Ποδήλατο 500-800

Ποδόσφαιρο 500-800

Αναρρίχιση 420-650

Τένις 470-750

Πετόσφαιρα 180-280

Να μελετήσετε τον πίνακα και να κάνετε τις παρατηρήσεις σας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4

ΌνομαΠρόσληψη

θερμίδων τη Δευτέρα

Σωματική Δραστηριότητα

Αντρέας 4500

Νίκος 2578

Άννα 3550

Γιώργος 2564

Βασιλική 2349

Μαίρη 2688

Να χρησιμοποιήσετε το εφαρμογίδιο και να εισηγηθείτε μια σωματική δραστηριότητα, ένα κατάλληλο επίπεδο και τη χρονική διάρκεια της δραστηριότητας για κάθε άτομο ώστε να έχει μια ισορροπημένη διατροφή και σωματική δραστηριότητα.

3Ο ΜΑΘΗΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ2. Να κατασκευάζουν και να ερμηνεύουν εικονογράμματα, ραβδογράμματα, κυκλικές γραφικές παραστάσεις, ιστογράμματα και γραμμικές γραφικές παραστάσεις.

3. Να μετατρέπουν περιγραφικά δεδομένα από ένα είδος γραφικής παράστασης σε άλλο.

ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Model Exploration Activity

1. Να σχολιάσεις τη δήλωση του Γιώργου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

Να μελετήσετε τη γραφική παράσταση.

(α) Από ποια ομάδα τροφών συστήνεται να προσλαμβάνονται οι περισσότερες μερίδες στην ημερήσια διατροφή;

(β) Σε ποιο φύλο προτείνεται να καταναλώνει περισσότερες μερίδες υδατανθράκων;

(γ) Πόσες είναι όλες οι μερίδες που συστήνεται να προσλαμβάνει ένα αγόρι σε μια μέρα;

(δ) Να γράψεις μια δική σου ερώτηση για την πιο πάνω γραφική παράσταση.

Υδατάνθρακες Λαχανικά Φρούτα Γαλακτοκομικά Κρέας0

2

4

6

8

10

12

ΚορίτσιαΑγόρια

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

Μερίδες

(ε) Να συμπληρώσεις τις λέξεις κρέας, υδατάνθρακες, φρούτα, λαχανικά, και γαλακτοκομικά στο κατάλληλο πλαίσιο, στις πιο κάτω κυκλικές γραφικές παραστάσεις.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

Να ταξινομήσετε τα διάφορα είδη φαγητών στις πέντε ομάδες τροφών, χρησιμοποιώντας το εφαρμογίδιο «Η ημερήσια διατροφή του Σάιμον» (http://www.learntobehealthy.org/Uploads/Kits/Obesity_DailyDeal_LP.pdf)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3

Τροφή (ανά μερίδα) Ενέργεια (θερμίδες)

Ψωμί άσπρο (1 φέτα) 80

Ψωμί μαύρο (1 φέτα) 60

Βούτυρο (1 κουταλάκι) 37

Ρύζι 235

1 ποτήρι γάλα φρέσκο 166

γαλοπούλα 250

Γιαούρτι αγελαδινό 144

Αρνί (σχάρα) 340

Αρνί τηγανιτό 560

Αυγό (βραστό) 80

Αυγό (τηγανιτό) 150

Μακαρόνια με ντομάτα και τυρί 520

Κοτόπουλο ψητό (σχάρα) 230

φακή 424

Φέτα τυρί 249

Φασόλια γιαχνί 422

Τόνος φρέσκος ψητός 160

Τοστ ζαμπόν τυρί 360

Τηγανιτό ψάρι 200

Μήλο 133

Μπιφτέκι σχάρας 333

Σοκολάτα γάλακτος 600

Δημητριακά 380

Χοιρινή μπριζόλα 380

Ντοματοσαλάτα 154

Μπισκότο απλό 45

Πορτοκάλι χυμός φρέσκος (μικρό ποτήρι) 80

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4Να μελετήσετε τον πιο κάτω πίνακα ενέργειας τροφίμων. Η ποσότητα θερμίδων αντιστοιχεί με μια μερίδα για κάθε τρόφιμο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4

Γεύμα Τρόφιμα Ενέργεια

Πρωινό

Ενδιάμεσο

γεύμα

Μεσημεριανό

Απογευματινό

Βραδινό

Να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες των γραφικών παραστάσεων και του πίνακα για να προτείνετε σε ένα από τα άτομα της Δραστηριότητας 2 ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής σε μια μέρα σύμφωνα με την ημερήσια ποσότητα ενέργειας που χρειάζεται.

4Ο ΜΑΘΗΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

4. Να περιγράφουν και να συγκρίνουν σύνολα δεδομένων τα οποία παρουσιάζονται γραφικά ή σε πίνακα τιμών, χρησιμοποιώντας τους δείκτες κεντρικής τάσης (π.χ. αριθμητικός μέσος, επικρατούσα τιμή) και τα μέτρα διασποράς (μέγιστη και ελάχιστη τιμή, εύρος).5. Να καταλήγουν σε γενικεύσεις αφού αξιολογήσουν το ρυθμό μεταβολής των δεδομένων που παρουσιάζονται σε πίνακα ή γραφικά.

ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Model Adaption Activity

Χρησιμοποιώντας το εφαρμογίδιο να εισηγηθείτε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και σωματικής δραστηριότητας για ένα από τα άτομα της δραστηριότητας 2 για μια βδομάδα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

(α) Να συγκρίνετε τα δεδομένα της διατροφής και σωματικής δραστηριότητας όλων των παιδιών της τάξης σας με τη διατροφή και σωματική δραστηριότητα του αθλητή Παύλου Κοντίδη.

(β) Να εισηγηθείτε τρόπους βελτίωσης της διατροφής και σωματικής σας δραστηριότητας.