Βασίλης Αλεξίου - Φυσική Κατάσταση

of 90 /90
1o ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΥΚΙΝΗΣΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Ph.D., Κ.Φ.Α. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ «Η ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» www.vasilisalexiou.com

Embed Size (px)

Transcript of Βασίλης Αλεξίου - Φυσική Κατάσταση

  • 1. 1o Ph.D., ... 2012 . www.vasilisalexiou.com

2. = www.vasilisalexiou.com 3. 3 www.vasilisalexiou.com 4. www.vasilisalexiou.com 5. www.vasilisalexiou.com 5 COACH ASSISTANT GOALKEEPER COACH PERFORMANCE ANALYSER FITNESS COACH EXERCISE PHYSIOLOGY 6. 6www.vasilisalexiou.com 7. & & - & & , & www.vasilisalexiou.com 8. www.vasilisalexiou.com & HEAD COACH & TEAM & 9. www.vasilisalexiou.com A - . ZEI A I , , 10. www.vasilisalexiou.com & , & O & 11. www.vasilisalexiou.com TEAM OPEN MIND 12. . www.vasilisalexiou.com 13. . , ., , , www.vasilisalexiou.com 14. * www.vasilisalexiou.com 15. www.vasilisalexiou.com 16. OPTIMALES FUSSBALLTRAINING J.WEINECK www.vasilisalexiou.com 17. + 5-6 ml/kg/min VO2max (ELGERUD et al.2001) MOGNONI (1998) . VO2max . (BRADLEY 2005) (SMAROS 2005) www.vasilisalexiou.com 18. www.vasilisalexiou.com 19. www.vasilisalexiou.com 20. DISTANCES COVERED CENTRAL DEFENDERS (N=92) FULL BACKS DEFENDERS (N=84) CENTRAL MIDFIELDERS (N=80) WIDE MIDFIELDERS (N=52) ATTACKERS (N=62) 9885 + 555 10710 + 589 11450 + 608 11535 + 933 10314 + 1175 1834 + 256 2605 + 387 2825 + 473 3138 + 565 2341 + 575 603 + 132 984 + 195 927 + 245 1214 + 251 955 + 239 152 + 50 287 + 98 204 + 89 346 + 115 264 + 87 7.31 + 0.30 7.74 + 0.24 7.52 + 0.32 7.93 + 0.31 7.76 + 0.28 101 + 15 74 + 23 62 + 19 51 + 16 73 + 22 High-intensity running in English FA Premier League soccer matches Paul S. Bradley et al www.vasilisalexiou.com 21. www.vasilisalexiou.com 22. www.vasilisalexiou.com 23. www.vasilisalexiou.com 24. Krustrup et al. MSSE 2006 www.vasilisalexiou.com 25. ? Krustrup et al. MSSE 2006 www.vasilisalexiou.com 26. 0 50 100 150 200 250 Time (Minutes) HeartRate(beats.min-1 ) Drill A Drill B Drill C 123 beats.min-1 160 beats.min-1 172 beats.min-1 3 V 3 2 V 2 www.vasilisalexiou.com 27. www.vasilisalexiou.com 28. 220- 206.9 - (0.67 x ) . www.vasilisalexiou.com 29. 4,3 ml/kg/min 42,9 ml/kg/min 64,3 ml/kg/min www.vasilisalexiou.com 30. www.vasilisalexiou.com HR max 205 & HR rest 60 VO2 max=15 x (205/60) ^ Uth, Niels; Henrik Srensen, Kristian Overgaard, Preben K. Pedersen (January 2004). "Estimation of VO2max from the ratio between HRmax and HRrest--the Heart Rate Ratio Method". Eur J Appl Physiol. 2004 Jan;91(1):111-5. Retrieved 2009-11- 03. 31. 6 min. vVO2 max vVO2 max Billat V. University of Lille www.vasilisalexiou.com 32. 0,75-1,5 mmol/l 4,0 mmol/l www.vasilisalexiou.com 33. PARCOUR PASSING GAMES A 5V5, www.vasilisalexiou.com 34. www.vasilisalexiou.com 35. 80-160 b/min (65 % max. hr) 150-175 b/min (80 % max. hr) 175-200 b/min (90 % max. hr) www.vasilisalexiou.com 36. + =v www.vasilisalexiou.com 37. www.vasilisalexiou.com 38. www.vasilisalexiou.com 39. www.vasilisalexiou.com 40. & www.vasilisalexiou.com 41. ( & ) Gerhard Bauer: 2008 www.vasilisalexiou.com 42. Gerhard Bauer: 2008 www.vasilisalexiou.com 43. www.vasilisalexiou.com 44. www.vasilisalexiou.com 45. www.vasilisalexiou.com 46. www.vasilisalexiou.com 47. www.vasilisalexiou.com 48. www.vasilisalexiou.com 49. High-intensity running in English FA Premier League soccer matches Paul S. Bradley et al www.vasilisalexiou.com 50. .. .. 85% HRmax . 98%HRmax www.vasilisalexiou.com 51. www.vasilisalexiou.com 52. FARTLEK 130-180 b/min. 20-40 min. 160-180 b/min. > 180 b/min. 4-6 min. 30-90 sec. www.vasilisalexiou.com 53. www.vasilisalexiou.com 54. 0 2 4 6 8 10 12 14 5 vs 2 1 vs 1 3 vs 3 4 vs 4 7 vs 7 9 vs 9 (mmol/l) www.vasilisalexiou.com 55. www.vasilisalexiou.com 56. www.vasilisalexiou.com 57. & www.vasilisalexiou.com 58. & www.vasilisalexiou.com 59. 3 vs 3 1220 m 1525 m 1830 m 4 vs 4 1624 m 2030 m 2436 m 5 vs 5 2028 m 2535 m 3042 m 6 vs 6 2432 m 3040 m 3648 m Rampinini et al., 2007 www.vasilisalexiou.com 60. www.vasilisalexiou.com 61. 4 vs 4 3 www.vasilisalexiou.com 62. 3 vs 3+3 2 www.vasilisalexiou.com 63. 110+(3)+30+(5)+70+(7)+110+(3)+(60) www.vasilisalexiou.com 64. 100 m 120% vVO2max 55 ( + 35 sec) 50 jogging ( + 25 sec) 30m sprint (100%) www.vasilisalexiou.com 65. TAXYTHTA www.vasilisalexiou.com 66. www.vasilisalexiou.com 67. High-intensity running in English FA Premier League soccer matches Paul S. Bradley et al SPRINT www.vasilisalexiou.com 68. M SRINT 1st 7,64m/s s=0,40 (27,5 KM/HR) M SRINT 2st 7,62m/s s=0,44 (27,4 KM/HR) SPRINT 2- 4 sec 8,89m / s., 32 KM/HR (11,25 sec 100 m) BANGSBO & MOHR 2005 High-intensity running in English FA Premier League soccer matches Paul S. Bradley et al www.vasilisalexiou.com 69. 6-7 : 10 : 12 : www.vasilisalexiou.com 70. www.vasilisalexiou.com 71. www.vasilisalexiou.com 72. www.vasilisalexiou.com 73. www.vasilisalexiou.com 74. www.vasilisalexiou.com 75. www.vasilisalexiou.com 76. www.vasilisalexiou.com 77. www.vasilisalexiou.com 78. www.vasilisalexiou.com 79. & www.vasilisalexiou.com 80. www.vasilisalexiou.com 81. www.vasilisalexiou.com 82. www.vasilisalexiou.com 83. www.vasilisalexiou.com 84. www.vasilisalexiou.com 85. 1 2 3 4 5 6 www.vasilisalexiou.com 86. www.vasilisalexiou.com 87. www.vasilisalexiou.com 88. www.vasilisalexiou.com