Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

39
ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΛΙΚΑ Ο ;;;;;; ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ

Transcript of Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

Page 1: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΛΙΚΑ Ο ; ; ; ; ; ;ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ

Page 2: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

, Χάρις στον Αη Βασίλη ηπ ανθρω ότητα για λίγες , ημέρες αλλάζει ύφος

π π , π γίνεται ιο ανθρώ ινη ιο. χαρούμενη Ο Αη Βασίλης

π λοι όν ΥΠΑΡΧΕΙ με την έννοια ότι αν και δεν ζει

π σωματικά το νεύμα τουπ εριτριγυρίζει τις καρδιές

μας κάθε Χριστούγεννα . και Πρωτοχρονιά

Page 3: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

π Παραδόξως στον λανήτη μας στη διανομή των

π , δώρων στα αιδιάπ εμ λέκονται δύο

, ορθόδοξοι Άγιοι δύο π π , διαφορετικά ρόσω α

π ου και οι δύο ήταν ΕΛΛΗΝΕΣ και οι δύο

π πήταν ε ίσκο οι

Page 4: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

– ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΓΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Page 5: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Για τις χώρες της δύσης

π αυτός ου φέρνει τα δώρα στους φτωχούς

π και τα αιδιά είναι ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ή

ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΟΥΣπ ό ως λέγεται στη

π γλώσσα τους ου εμείς στην Ελλάδα

6 εορτάζουμε στις Δεκεμβρίου και τον

π θεωρούμε ροστάτη .των Ναυτικών

Page 6: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ π π Ήταν ε ίσκο ος στα

Μύρα της Λυκίας καιπ ανέ τυξε έντονη δράση π για την ροστασία των

φτωχών και τωνπ α όρων ιδρύοντας

νοσοκομεία και π διάφορα φιλανθρω ικά

. ιδρύματα Προικισμένος με

υψηλό χριστιανικό, φρόνημα θάρρος και

ζωτικότητα εμψύχωνε π τους διωκόμενους α ό

τους Ρωμαίους χριστιανούς

διωκόμενος και εξοριζόμενος και ο

ίδιος για τη στάση του.αυτή

Page 7: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

Στην Ιστορία του Αγίου Νικολάου ωςπ π ,ροστάτη των φτωχών και των αιδιών

Page 8: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

, . π. οι λαοί του βορρά Ολλανδοί Φιλανδοί κ λ π ανάμιξαν και στοιχεία α ό αρχαιότερους

,μύθους

Page 9: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

π , ό ως τα ξωτικά το άστρο του,βορρά

Page 10: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

, . π.το έλκηθρο κ λ

Page 11: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

, , Έτσι με τον καιρό έφθασε και στη χώρα μας ο , π μύθος του Σάντα Κλάους ενός ευτραφούς τύ ου

, , με στρογγυλά γυαλιά λευκά γένεια με κόκκινη , π στολή και μαγικές ικανότητες ου κατοικεί στον

Βόρειο Πόλο

Page 12: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

π Είναι μια ραγματικά ,γοητευτική ιστορία

π όμως τα αιδιά μα κι , εμείς οι μεγάλοι

π π ρέ ει να αντιληφθούμε ότι

ουδεμία σχέση έχει με τους

π ραγματικούς , αγίους μας τον Αη

Νικόλα και τον , π Αη Βασίλη ου ήταν

.ασκητικότατοι

Page 13: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο Άγιός μας γεννήθηκε στην

Νεοκαισάρεια το330 . .. π μ Χ Σ ούδασε

στην Αθήνα σε φιλοσοφικές

σχολές μαζί με τον φίλο του Άγιο

Γρηγόριο τον.θεολόγο

Page 14: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

π Ήταν ολύ ψηλός καιπ , ολύ αδύνατος είχε

σκούρο δέρμα και, π χλωμό είχε ε ίσης κοντά μαλλιά και

, μακριά μαύρα γενιά είχε μακριά μύτη και

τα φρύδια του ήταν, τοξοειδή τα μάτια του

ήταν σκούρα και η ματιά του βαθειά και

, π ερευνητική το μέτω ό του ήταν μεγάλο και

ήταν μονίμως ζαρωμένο έμοιαζε

π δηλαδή με άνθρω οπου π .συνεχώς σκε τόταν

Page 15: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

π Μοίρασε την εριουσία του στους φτωχούς π δεν κράτησε τί οτα

π για τον εαυτό του α όπ ολύ νέος γύμναζε

τον εαυτό του στοπ νεύμα και τον έβαζε

σε σκληραγωγίες καιπ ό ως λένε άλλο

δρόμο δεν γνώριζε π εκτός αυτόν ου

οδηγούσε στοπ π ανε ιστήμιο και στην

.εκκλησία

Page 16: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Σε μεγάλεςπ π ε ιδημίες ου

π ταλαι ωρούσαν τον λαό αυτός π ήταν αρών και

βοηθούσε σωματικά και ψυχικά διδάσκοντας την

π ίστη τουΧριστού .

Page 17: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο Αη Βασίλης ήτανπ ολύ αυστηρός με

π αυτούς ου π ξέφευγαν α ό την

π , σωστή ίστη έλεγε και έγραφε την

. αλήθεια θαρραλέα Μάλιστα δεν

δίστασε να ελέγξει ακόμη και

.αυτοκράτορες

Page 18: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;
Page 19: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

π π Το ιο σ ουδαίο του έργο όμως ήταν η οργάνωση της

ελεημοσύνης καιπ π . φιλανθρω ίας στην ε αρχία του

Έφτιαξε κοντά στην Καισάρεια π π μια ολόκληρη όλη α ό

π , φιλανθρω ικά ιδρύματα, , γηροκομεία νοσοκομεία

, . . ξενοδοχεία ορφανοτροφεία κ α Ίδρυσε και καθιέρωσε την

, διανομή αγαθών τρόφιμα ρούχα χρήματα και κάθε είδους βοήθεια

π σε φτωχές οικογένειες ά ορους. π. κ λ

π Η όλη αυτή ονομάσθηκε Βασιλειάδα .

Page 20: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Φανταστείτε τι ανακούφιση θα

ένιωθαν τότε οι, , φτωχοί τα ορφανά οι

, , γέροι οι ταξιδιώτες η Καισάρεια είχε γίνει

μια μεγάλη οικογένεια π με ατέρα τον άγιο

π π βασίλειο τον ε ίσκο ό.της

π Τον αγα ούσαν τόσοπ π ολύ ου στην κηδεία

του σημειώθηκανπ λι οθυμίες και

!θάνατοι

Page 21: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

48 Πέθανε σε ηλικία ετών τον 378 . Δεκέμβριο του μ Χ

1 κηδεύτηκε την η Ιανουαρίου 379 . . του μ Χ και κάθε

π π ρωτοχρονιά ό ως γνωρίζουμε .γιορτάζουμε την μνήμη του

48 Ο Αη Βασίλης στα χρόνιαπ , π ου έζησε έκαμε τόσα ολλά

π π για τους ανθρώ ους ου η ιστορία τον ονόμασε ΜΕΓΑ όσο

.ακόμα ζούσε

Page 22: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ποτέ του δεν μοίρασε δώρα στα

π αιδιά αλλά τους π έδινε άντοτε την

π π α έραντη αγά η, του τα διαχρονικά

π αγαθά της αιδείας και την

αρχιερατική του ευλογία και

π αρακαλεί τον Θεό’ , γι αυτά ιδιαίτερα

δε όταν τονπ ….ε ικαλούνται

Page 23: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

… και όχι μια φορά τον χρόνο τα

, π εφήμερα κά οτε π δε και ε ιβλαβή

π ροϊόντα της.κατανάλωσης

Page 24: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

Με την χάρη και την αγιότητά του κερδίζει τις καρδιές των

π π ανθρώ ων και δεν μ αίνειπ π α λώς στα σ ίτια τους για τα

π π εριττά ροϊόντα τωνπ …ολυεθνικών

Page 25: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

… π και μάλιστα α ό τις καμινάδες , λες π και είναι κά οιο δαιμόνιο σαν τα

.καλλικαντζάρια

Page 26: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

π Δεν ετάει με έλκηθρα και ταράνδους στον, π , π αέρα ράξη μαγική αλλά κατα ολεμά και

με τα συγγράμματά του όλες τις μαγικές καιπ π , π α οκρυφιστικές ρακτικές ό ως την

, , π αστρολογία την μαντική την οιωνοσκο ίαπ!κλ

Page 27: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

π , Όταν κά οιοι μιμούνται τη ζωή του Αγίουπ ” κά οιοι άλλοι ντύνονται με την στολή του

“  (!) Χοντροβασίλη και κυκλοφορούν στους…δρόμους

Page 28: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

… π , π λες και είναι α οκριά γιατί δεν υ άρχει π π ( κάτι ανώτερο ου θα μ ορούσε αυτός ο

) π !δυτικός να εμ νεύσει

Page 29: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

π π , Σύμβολο της αγκοσμιο οίησης της εορτήςπ , π π ια ροϊόν ολυεθνικής εταιρείας με τα

π γνωστά κόκκινα και άσ ρα χρώματα στοπ …λογότυ ό της

Page 30: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

… …σύμβολο καταναλωτισμού

Page 31: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;
Page 32: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;
Page 33: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;
Page 34: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;
Page 35: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;
Page 36: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

, π , π Τόσο ψεύτικος λοι όν ου δεν π θα τον βρείτε ούτε στα αραμύθια

.της γιαγιάς

Page 37: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

π π Ας μην αναρωτιόμαστε άλλο οιος α ό « » π τους Αη Βασίληδες μ ορεί να γεμίσει και να ζεστάνει τις καρδιές

…μας

Page 38: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

… π και οιος μας οδηγεί στην, π κατάθλιψη γιατί δεν μ ορούμε να

π !α οκτήσουμε όλα όσα θα θέλαμε

Page 39: Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ