Φύλλο 31

of 8 /8
Ένας αγώνας δυο χρόνων έφερε αποτελέσμα και τέλος Σεπτεμβρίου 2012 έγινε από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος η συλλογή και απομάκρυνση των επικίνδυνων το- ξικών αποβλήτων από το εγκαταλελειμμένο νταμάρι στην διασταύρωση Μαρτίνου (πα- ράδρομος της Εθνικής οδού προς Λαμία αριστερά). Μαρτιναίοι! Μην αφήνετε κάθε θρασύ ιδιώτη να γεμίζει τοξικά απόβλητα την πα- νέμορφη περιοχή μας, καλέστε την αστυνομία, το δασαρχείο ή δείξτε τους τον παλαιό καλό σας εαυτό, θα πρέπει να καταλάβουν αυτοί οι «κύριοι» και οι πουλημένοι συνεργάτες τους ότι το Μαρτίνο δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Αριστείδης Κ. Κούρος Τρίμηνη έκδοση του Συλλόγου των εν Αθήναις και Απανταχού Μαρτιναίων - Βουμελιταίων Φθιώτιδας (και τα προερχόμενα απ’ αυτό χωριά Λάρυμνα, Λούτσι, Πύργος) Γραφεία: Σίνα & Δαφνομήλη 1Α, Αθήνα Τ.Κ. 10680 “ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΔΙΝΩ, ΓΙΑ Τ’ ΟΜΟΡΦΟ ΜΑΡΤΙΝΟ” Έτος 8ο • Αρ. φύλλου 31 • Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2012 • Τιμή 0,01€ • web: www.martino.gr • e-mail: [email protected] ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ !! «Αδερφέ μου Γιωργάκη της Παγώνας σου φιλώ τα μάτια, σου φανερώνω και ότι από τους εδικούνες μας ανθρώπους δεν ημπόρεσαν να βρουν στοργή, μόνον καταντούν ούλοι σαν γυναίκες και έστειλα στο Μαρτίνο και μου υποσχέθηκαν αυτοί σιγρί να μας τους δώκουν. Εσύ αύριο σύρε ως του Παύλου δια ν’ ανταμωθούμε.» Μαλεσίνα 3 Ιανουαρίου 1824 Υγίεναι ο αδελφός σου Οδυσσέας Ανδρούτσος ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΑΜΑΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ Η θλίψη μεγάλη αλλά φαίνε- ται δεν ξέρουμε να τα «παίρνουμε» από Δημόσιους Οργανισμούς. Η αρχή έγινε με την παρακάτω επιστολή που γράψαμε επιστρατεύοντας όλες τις γνώσεις που διαθέταμε προκειμέ- νου να μη σταματήσει η έντυπη έκ- δοση της εφημερίδας. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λοκρών ενέκρινε κατά πλει- οψηφία την πρόταση του Δημάρχου για 5.500€ και το Ελεγκτικό Συνέδριο - Υπηρεσία Επιτρόπου Νομού Φθιώ- τιδος επέστρεψε το χρηματικό έν- ταλμα αθεώρητο γιατί η έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα. Εν κατακλείδι η εκταμίευση δεν έγινε και αναγκαστικά πλέον η εφημερίδα από αυτό το τεύχος θα κυ- κλοφορεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός και αν γίνει η εκταμί- ευση της χορηγίας με άλλο τρόπο. Οι επιστολές: Αξιότιμε κ. Δήμαρχε Έχουμε την τιμή να απευθύ- νουμε σε εσάς που προΐστασθε του Δήμου Λοκρών και στο ενάμιση χρόνο της θητείας σας έχετε τεράστια συμβολή στα πνευματικά, αθλητικά και πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου μας. Θα θέλαμε λοιπόν δια της παρούσης επιστολής να σας ενημε- ρώσουμε ότι ο σκοπός του Συλλόγου μας είναι η μέριμνα και η παρακολού- θηση παντός ζητήματος που αφορά το Μαρτίνο. Πριν οκτώ χρόνια ο Σύλλο- γος κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «ΑΙΑΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ» τη δυνατή φωνή του χωριού μας η οποία διατηρεί άσβεστη τη φλόγα της αγάπης προς το Μαρτίνο, συμβάλλει στην διατήρηση της παράδοσης, κα- ταγράφει την ιστορία του αλλά και συμμετέχει αποφασιστικά στην προ- σπάθεια ανάπτυξης του. Εκτός από την έντυπη ενημέ- ρωση ο Σύλλογος παρέχει και ηλε- κτρονική ενημέρωση. Το καμάρι μας, η ιστοσελίδα του Μαρτίνου www.martino.gr που Συνέχεια στη σελίδα 3 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ. Ευχαριστούμε τους αναγνώστες που έστειλαν τη συνδρομή τους για το 2012. Παρα- καλούμε όσους δεν την έχουν στείλει να τη στείλουν μαζί με τη συνδρομή του 2013 για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του Συλλόγου. ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2013: 10€ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ: ALPHA BANK 351002320000929 IBAM: GR2301403510351002320000929 BIC: CRBAGRAA ή στα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου Φωτογραφία από την απομάκρυνση των αποβλήτων από το νταμάρι της διαστάυρωσης ΤΟ ΒΗΜΑ του Δήμου Λοκρών, της Δημοτικής Κοινότητας Μαρτίνου, της Τοπικής Κοινότητας Λάρυμνας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Ο Δήμος Λοκρών στις αρχές Σεπτεμβρίου προχώρησε στην συντήρηση με εργασίες που αφορούσαν εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς στο Γυμνάσιο και Δημοτικό σχολείο Μαρτίνου με στόχο τα σχολικά κτήρια να γίνουν φιλόξενα και λειτουργικά για τους μαθητές. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Ο Δήμος Λοκρών θεωρώντας ως επιτακτική ανάγκη τη στήριξη του αθλητι- σμού με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραχωρεί την χρήση του κλειστού γυμναστηρίου Μαρτίνου στους ενδιαφερόμενους Αθλητι- κούς Συλλόγους Μαρτίνου και Λάρυμνας. Σήμερα πραγματοποιούν προπο- νήσεις και αγώνες οι Σύλλογοι μπάσκετ Μαρτίνου, Λάρυμνας και η ομάδα βόλεϊ Μαρτίνου. Συνέχεια στη σελ. 4

Embed Size (px)

description

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2012

Transcript of Φύλλο 31

 • 2012 - (- ).

  ! - , , , .

  .

  - ( , , )

  : & 1, .. 10680

  , 8 . 31 - - 2012 0,01 web: www.martino.gr e-mail: [email protected]

  !! ,

  , .

  .

  3 1824

  - . - - .

  - 5.500 - - - .

  - , - .

  :

  . -

  , .

  - - .

  - , , - - .

  - - .

  , www.martino.gr

  3

  .

  .

  2012. - 2013 .

  2013: 10

  / : ALPHA BANK 351002320000929IBAM: GR2301403510351002320000929BIC: CRBAGRAA .

  , ,

  .

  - - . - , .

  . 4

 • 2 - - 2012

  - 29 2012

  . .

  :

  1. .2.

  . ALHA BANK No 351002320000929IBAN GR2301403510351002320000929BIC CRBAGRAA

  .

  - - 2012 -: 100 . 50 10 10

  :

  1

  10680... 9998-2875...

  web site: www.martino.gre-mail: [email protected]

  : :

  . 40, 11146

  .: 6936028298 - 6945818191

  .

  . 237, .: 6976006224

  ..

  :

  8, .. 67100.: 6932146695

  e-mail: [email protected]

  .

  - .

  .

  . ,,

  - . - - . . . , , . . . , , , , . , , . , ( ), , . .

  , , . - , :

  . . . , . . .

  - - . , - .

  . -, , ()*09.

  . , , . , , - , - , - . - , , . , , , , - . , . :

  . . , , , , 30 , , , , , .

  - . :

  . - - , .

  . - , , , . -. , , . , - . , , . -, 15 , , , - , . ,

  ...

  . . 4 - . - . , . .

  .

  :

  1

  10680 26/09/2012 .

  , -

  , . .

  8 , :

  . - -, , - .

  .

  .. .

  7

  . . ..

 • 5000 .

  - . (1200 ) .

  . - , .

  - - .. 4.000,00 .

  .

  .

  . .

  : .. : : : ..:

  107 5.500,00, 2012, -

  - , -, 28/2/1995 - ( :21031 :2214/1995 ), .1 202 . 3463/2006, , -, -, , - , , - - .

  - , , - -, - , - , 4.000,00 5.500,00

  , - - .

  - - , .3 77 .4055/2012 ( 51 ).

  , 5/10/2012

  3 - - 2012 -

  . 1

  - - .

  - - - - - - - -

  . - 2 -

  - .

  -.: - -. - . , - - 70.

  .

  . , .

  - 87,89 116 - . , -, .

  - - ( ). , .

  , 87 - , :

  , ( ). - 427 ..

  , 89 , : , , , -, . , , . , , , ( ), , - , , , , - , , . , , , , . , , , . , , - , , . 426 ..

  , 116 , : , , , -. - , . , , . 425 ..

  . 11.10.2012... :

  .

 • 4 - - 2012

  . . -

  1 (.1) A - , () (. 3) . - , , , ( , ). , , -, , , () (), , , ... , , , , , 3 , - , .

  - , - , - , - - . - - , - . - , - , - -. -

  . Holland 18124, , -. , , ( - -) , - (. 2). , - , , , - . , , , -, ,

  , (- - -, , -). -, , - - -, - , - . . 5, -6 . , , . - . . 4 500 () 424.

  - - . , (2012) - -, .

  . (-) . (). - () . () . , ( . ). , 1970, - , , . , , (. ) - -

  , 1950 , . , , . - - , -, , - . ().

  1. , , . , , . 23.7.2. , .( )3. .4. . Holland, - 1812-1813 -.5. . . 69 , . - , , , . . .6. . 23,7 .

  1. * 2012.* (. - 37)

  3. - . - * . H , (), . , (. Bell LeTour di monde 1879)* O. 522 E . . 522(Dindorf) Ap. Minores lintres ex unico lignoConfectae

  2. (-) . , , , - -. .

  , ,

  - .

  10

  .

  -

  : - - 9-

  . 1

  11-13 . . - . .

  -

  -

  : -

  - . - - 37.000,00 23% . - . .- ... . 21/9/2012 .

 • 5 - - 2012

  T

  . , 29 1829, - , - , - , , .

  183 , , - , - .

  - , , , - -.

  , , , . - - 21, , - , ( 1833 1846) -, - - 1865 1871 , -, - , , , , , - - .

  - , (- ), , , , , - . - .

  - , - -- (63) , , . - . - , , .

  ( ) , -

  , . (- ) . . - , - , - (8-10-1827). - . - . - -, : , - . : -, , .

  - , - , , . - , , . . , - , , - , .

  , , ( ), , - - -

  . , , .

  , -, . - . , 28 -, . , 29 , . , .

  . - : , - , , - , . -, , , , - . , - , .

  , , , , , - . . : . - , - . , , ( ). , 12-13 1829, , ,

  - - . - - 11,4 2001 81,1 2010, - . 2012 74,7 . 10 - - , .

  - . : ) -

  ,) 100% ) 40. - : ) , )

  - ) - , - .

  2012 25% - ( 15% 2011) . - - , - . -

  . - , -, - . .

  2007 - 3, 75 .. 150.000 (2.000 ..), 4,5% 30, 760. - 30 123.610 - 273.610 , . , 5 - 32.338 ( - 91.272 25 ) - 136.736 ( 13.264). , 16,6% , 273.610, -

  8,8% .

  2007 - 2007 150.000, , , 25% , - 112.500. - 136.736, 24.236 . , :

  - 760 - 5 25 (, ), , 400 -450 ; .

  ;

  . 6

 • 6 - - 2012

  - 1944 - - - -

  - . - - ( ) .

  - () -. , - - . - - () , . - . , . - - . , - , , - , : , . . . - . - - . - , , . - - - - . - - . , - , . - . - .

  . - . - . . - . - , - , , . , - , . - . - . - . , . - . . . - ( -) . . 1975 - - 1944. - , , -, . - , , . - - 44. , - . , . - . -, , - . , - . - , . - . - . , , - . - , - . . 30-9-2012

  .

  . ,

  , - , : , .

  , , 27/9 1832 , , , . ( - , , ).

  , 1828, -

  , , . - . . , , . - - (10) .

  , , , . , , - . ( ) , - , . 860 , .

  , , . . - : , , . , ( ) , -. , , - .

  , 14 1828, . . , -, 150 . , , .

  (. 14/16-2-1829). . , , , . : - , , . , . , . ,. , . , . , . , ,. .

  . , , ( - ). , . - , , 860 . , , . . , , 300 .

  , , 1.000 1.300 -.

  , - ( ), . -, , , , . , , , . . , , , ( ). , -

  . 5

  . 8

 • 7 - - 2012

  ...

  1950 : , , -

  . .

  17/04/1960 : , ,

  , o , , , , - , , , -

  . : , , , ,

  , \

  ()

  *10. - . . - , : . - , . - . , , -*11 -, , - . . . - . . - , -. - , .

  , . -. . - , , . . , , . -, - , - . . . - , . . , , -. - . .

  -, . - . , , - - . , - . , - .

  , - -, . .

  , 13 1856*12 , - ., , - , *13. - 1 (1856), ,

  , -. - . , , .

  A . , , - .

  - , , - , , - , , - , . , , . - , , -, . - , .

  *09 19- , , , , 2005 (.. . 210, 13 1856)*10 . -*11 , -.*12 - -, - , -. - , - . 13 1856, . - . , - , . { -, ., ,2002} , - , - .*13 19- , , , , 2005, ,. 210, ...

  . 2

 • , - , - , , . - , . . .

  - - - - - - - , -

  - ().

  , . -

  -

  - -, , .

  - - .

  . .

  , , - . , - -.

  !

  . .

  8 - - 2012

  ... ...

  2011 ... .

  .., ... - ... .

  . .

  . ( -) (-) , () , () ( ), () , () () () - . - , () - ( ) () .

  - - . , , , .

  - . - - , (1828), 600 , - 600 2 . -, , 300 . () . , - , , - , .

  . - : ,

  , , , , , , .

  1) , - . , , -, - . ,, - . , , - , :

  E , -, .

  1) . ,

  , 20062) . , - - - -, 19783) . -, - 21 . &, 19764) ) . , 21 , 1984 5) . , - ., 19996) . , 1821-1833,.7) . , - , 19868) , 21 9) . , - - , 200010) . , 21, 1971

  . 6

  , , , , , , - ' , , - , , , , - , , - , , - , , , , ' , -, , , - , (), , , , ' , , , , - , , /6 , , . ' , , - , , . ' , , . ' ., - , , , , , -/ ' , , , , , , , ,

  ' , , , , , , , , , , - , , , , , , , , , , , , - , , . ' , , , , , , , (), , (), , ( ), , (), , ( ), , , , , - , (), , ,. ' , , - , , - , , , - ' , , , , - , , , , - , (),. ' , (-),

  , 2012. ()