φύλλο εργασίας

8
1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ενότητα 5 : ειρήνη - πόλεμος δραστηριότητα 1 1.Ανοίξτε έναν πλοηγό web (browser), π.χ. Internet explorer, Mozilla Firefox, Google chrome, opera. 2. Πληκτρολογήστε στην μπάρα αναζήτησης http :// www . greek - language . gr / greekLang / index . html (ή εναλλακτικά πατήστε Ctrl+αριστερό κλικ στον παραπάνω σύνδεσμο) 3.Επιλέξτε στο σύνδεσμο Νέα ελληνική, εργαλεία, ηλεκτρονικά λεξικά (εικόνα 1) ( εικόνα 1) 4.Στην αριστερή στήλη των ηλεκτρονικών λεξικών επιλέξτε το λεξικό του Τριανταφυλλίδη. 5.Εισάγετε στην μπάρα αναζήτησης του λεξικού το *πόλεμ*. Πατήστε «βρες».

description

αξιοποίηση των ηλεκτρονικών λεξικών και των σωμάτων κειμένων από την "Πύλη για την ελληνική γλώσσα" στη διδασκαλία του λεξιλογίου των ενοτήτων 4 και 5

Transcript of φύλλο εργασίας

Page 1: φύλλο εργασίας

1

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ενότητα 5 : ειρήνη - πόλεμος

δραστηριότητα 1

1. Ανοίξτε έναν πλοηγό web (browser), π.χ. Internet explorer, Mozilla Firefox, Google chrome, opera.

2. Πληκτρολογήστε στην μπάρα αναζήτησης http :// www . greek - language . gr / greekLang / index . html (ή εναλλακτικά πατήστε Ctrl+αριστερό κλικ στον παραπάνω σύνδεσμο)

3. Επιλέξτε στο σύνδεσμο Νέα ελληνική, εργαλεία, ηλεκτρονικά λεξικά (εικόνα 1)

( εικόνα 1)

4. Στην αριστερή στήλη των ηλεκτρονικών λεξικών επιλέξτε το λεξικό του Τριανταφυλλίδη.

5. Εισάγετε στην μπάρα αναζήτησης του λεξικού το *πόλεμ*. Πατήστε «βρες».

6. Από τα αποτελέσματα που θα σας δοθούν επιλέξτε 5 επίθετα και 5 ουσιαστικά (να τις βάλετε στο καλάθι που βρίσκεται αριστερά της λέξης που θέλετε).

7. Πατήστε την προβολή του καλαθιού (πάνω δεξιά), δείτε τη σημασία τους και χρησιμοποιείστε τις λέξεις δημιουργώντας προτάσεις.

Page 2: φύλλο εργασίας

2

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

8. Πηγαίνετε πάλι στο σύνδεσμο Νέα ελληνική, εργαλεία, ηλεκτρονικά λεξικά (εικόνα 1) και επιλέξτε ξανά το λεξικό του Τριανταφυλλίδη.

9. Επιλέξτε τη σύνθετη αναζήτηση (εικόνα 2) και γράψτε στο ερμήνευμα τη λέξη πόλεμος. Πατήστε «βρες». Θα σας δοθεί θεματικό λεξιλόγιο.

(εικόνα 2)10. Επιλέξτε και βάλτε στο καλάθι σας 5 λέξεις και

σχηματίστε με αυτές μία παράγραφο.11. Επιλέξτε τη σύνθετη αναζήτηση (εικόνα 2) και

γράψτε στη μπάρα αναζήτησης *ειρην* , επιλέγοντας στο σημασιολογικό πεδίο τη Λογοτεχνία. Πατήστε «βρες». Από τις εγγραφές που σας δίνονται χρησιμοποιήστε τις λέξεις με μεταφορική σημασία σε προτάσεις.

Page 3: φύλλο εργασίας

3

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

δραστηριότητα 2

1. Στον ίδιο ιστότοπο επιλέξτε πάλι Νέα ελληνική, εργαλεία, σώματα κειμένων (εικόνα 3)

(εικόνα 3)

2. Γράψτε τη λ. πόλεμος στη μπάρα αναζήτησης και επιλέξτε από την αριστερή στήλη την εφημερίδα «ΝΕΑ».

3. Επιλέξτε ολόκληρη πρόταση κάτω από την μπάρα αναζήτησης, θεματική ενότητα κόσμος και κειμενικό είδος πολιτικό ρεπορτάζ. Πατήστε «βρες».

4. Επιλέξτε τη λέξη πόλεμος στη σελίδα που θα προκύψει από την αναζήτησή σας.

Page 4: φύλλο εργασίας

4

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

5. Από τις εγγραφές, επιλέξτε τη 2η, διαβάστε το ρεπορτάζ και δημιουργήστε έναν λεξιλογικό πίνακα με λέξεις σχετικές με τον πόλεμο, όπως παρακάτω :

ρήματα ουσιαστικά επίθετα

ενότητα 4 : Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι πολίτες

δραστηριότητα 1

1. Πατήστε Ctrl +κλικ στην παρακάτω διεύθυνση http :// www . greek - language . gr / greekLang / modern _ greek / tools / lexica / tri antafyllides / advsearch . html

2. Γράψτε στην ετυμολογία λατ. (λατινικός) και στο σημασιολογικό πεδίο Ιατρική. Από τα αποτελέσματα που θα προκύψουν επιλέξτε 10 λέξεις στα ελληνικά, λατινικά, γαλλικά και αγγλικά που έχουν την ίδια σημασία και δημιουργήστε έναν πίνακα, όπως αυτός που ακολουθεί.

Ειρήνη είναι οι θημωνιές των αχτίνων στους κάμπους του καλοκαιριούείναι τ’ αλφαβητάρι της καλοσύνης στα γόνατα της αυγής.Όταν λες: αδελφές μου, – όταν λέμε: αύριο θα χτίσουμε.όταν χτίζουμε και τραγουδάμε,είναι η ειρήνη.Η ειρήνη είναι τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπωνείναι το ζεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμουείναι το χαμόγελο της μάναςΤίποτ’ άλλο δεν είναι η ειρήνη.Και τ’ αλέτρια που χαράζουν βαθιές αυλακιές σ’ όλη τη γη,ένα όνομα μονάχα γράφουν:Ειρήνη.Τίποτ’ άλλο. Ειρήνη.Γιάννης Ρίτσος, «Ειρήνη»

Page 5: φύλλο εργασίας

5

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ελληνικά λατινικά γαλλικά αγγλικά

3. Τι παρατηρείτε σχετικά με τη σημασία της ελληνικής γλώσσας; Ποια η επιρροή της στις άλλες γλώσσες;

δραστηριότητα 2

1. Επιλέξτε στο σύνδεσμο Αρχαία ελληνική, εργαλεία, σώματα κειμένων (εικόνα 4)

( εικόνα 4)

2. Επιλέξτε το ανθολόγιο της αττικής πεζογραφίας. Στη 2η παράγραφο του κειμένου, επιλέξτε το σύνδεσμο κατάλογοι κειμένων, Θουκυδίδης, ΘΟΥΚ.2.47.1-2.51.6 (Ο λοιμός).

3. Πατήστε δεξιά την εμφάνιση μετάφρασης και επιλέξτε τη μετάφραση Ε. Λαμπρίδη.

Page 6: φύλλο εργασίας

6

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

4. Εντοπίστε στα κείμενα (πρωτότυπο και μεταφρασμένο λέξεις που σχετίζονται με την Ιατρική και δημιουργήστε έναν πίνακα, όπως ο ακόλουθος

γλώσσαουσιαστικά σχετικά με τα συμπτώματα

του λοιμού

επίθετα που συνοδεύουν τα

ουσιαστικάαρχαία ελληνικήνέα ελληνική

1. Τι παρατηρείτε; Ποιες λέξεις της αρχαίας έχουν επιβιώσει σήμερα;

δραστηριότητα 3

1. Χωριστείτε σε 5 ομάδες και καθεμία στη σύνθετη αναζήτηση, ετυμολογία και στις συντομογραφίες γλωσσών γράψτε τουρκικά, γαλλικά, ιταλικά, εβραϊκά, αραβικά (1 γλώσσα ανά ομάδα). Από τα αποτελέσματα επιλέξτε στο καλάθι σας 10 λ. τις οποίες χρησιμοποιούμε στη γλώσσα μας.

2. Κάθε ομάδα να συντάξει μία παράγραφο για τη χρήση ξένων λέξεων στη γλώσσα μας.

3. Να ανακοινώσετε στην ολομέλεια τα αποτελέσματά σας.

4. Παραγωγή προφορικού λόγου : Κάθε ομάδα να συζητήσει τις ιστορικές και πολιτισμικές συνθήκες που

«Κατοικούμε μια γλώσσα

παρά μια χώρα»

Emile M. Cioran,   1911- 1955,   Γαλλορ

ουμάνος φιλόσοφος

Page 7: φύλλο εργασίας

7

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

συνέβαλαν στην επαφή της ελληνικής γλώσσας με τη γλώσσα που μελέτησαν στη δραστηριότητα 3.1. Ο συντονιστής κάθε ομάδας θα παρουσιάσει τα πορίσματα της συζήτησής τους.

«Κατοικούμε μια γλώσσα

παρά μια χώρα»

Emile M. Cioran,   1911- 1955,   Γαλλορ

ουμάνος φιλόσοφος