κλασματικεσ μοναδεσ (2)

of 3 /3
Κλασματικές μονάδες (2) 29/11/10 1. Εκφράζω με κλάσμα το χρωματισμένο μέρος στα σχήματα και τα βάζω σε σειρά από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. 2.Σε κάθε πρόταση βάζω Σ αν η πρόταση είναι σωστή και Λ αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 3. Συμπληρώνω τις ισότητες όπως το παράδειγμα. 1 = + 4. Η τάξη του Θωμά έχει 28 παιδιά. Από αυτά: Α) το των παιδιών μαθαίνει αγγλικά. Β) το των παιδιών μαθαίνει γερμανικά. Γ) Τα υπόλοιπα παιδιά μαθαίνουν γαλλικά. > > 1 < < Το του 35 είναι 5. + = =1 1 = + 1 = + 1 = + 1 = + 1 = + 1 = +

Embed Size (px)

Transcript of κλασματικεσ μοναδεσ (2)

(2) 29/11/101. .2. . >

> 1

<