ερωτήσεις - απαντήσεις χημείας 2

download ερωτήσεις - απαντήσεις χημείας 2

of 8

 • date post

  30-Jun-2015
 • Category

  Science

 • view

  769
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of ερωτήσεις - απαντήσεις χημείας 2

 • 1. . , xhmeiastokyma.gr 1 8 1. . , . , . 2. . ) . ) . ) ) 3. T 19K , 9F, ; . F . : 19: (2) L(8) M(8) N(1) 9F: (2) L(7) To K , + : (2) L(8) M(8). F F- : (2) L(8). , F ' , . + F- Coulomb. KF + F- 1:1 4. : , 1H, , 7N ) . ) ( ) 3. ) .

2. . , xhmeiastokyma.gr 2 8 ) : 1: (1) 7: (2) L(5) ) ) . , . 5. T 17Cl 19K, ; , . K Cl: i) ii) Cl . : 19: (2) L(8) M(8) N(1) 17Cl: (2) L(8) M(7) To K , + : (2) L(8) M(8). Cl Cl- : (2) L(8) M(8). , Cl ' , . + Cl- Coulomb. KCl + Cl- 1:1 KCl : i) ii) . 6. : , 17Cl , 11Na. ) Cl Na. ) T Na Cl, ; ) 3. . , xhmeiastokyma.gr 3 8 ) 11a: (2) L(8) M(1) 17Cl: (2) L(8) M(7) ) ) To a , Na+ : (2) L(8). Cl Cl- : (2) L(8) M(8). , Na Cl ' , . Na+ Cl- Coulomb. NaCl Na+ Cl- 1:1 7. : , 11Na , 9F. ) . ) T Na F, ; . ) 11a: (2) L(8) M(1) 9F: (2) L(7) ) a F . To Na , Na+ : (2) L(8). F F- : (2) L(8) , Na F ' , . Na+ F- Coulomb. NaF Na+ F- 1:1 4. . , xhmeiastokyma.gr 4 8 8. : , 1 , 8. . ) ( ) : 2. ) . ) 1: (1) 8: (2) L(6) ) . ) . , . 9. 16S 11a ; . a S : 11a: (2) L(8) M(1) 16S: (2) L(8) M(6) To Na , Na+ : (2) L(8). S S2- : (2) L(8) M(8). , a S , . 10. : 17Cl. ) . ) ( ) Cl2. ) Cl2. ) 17Cl: (2) L(8) M(7) ) ) Cl . Cl , Cl . Cl2 , . 5. . , xhmeiastokyma.gr 5 8 11. 3Li 17Cl, ; . Li Cl . : 3Li: (2) L(1) 17Cl: (2) L(8) M(7) To Li , Li+ : (2). Cl Cl- : (2) L(8) M(8). , Li Cl ' , . Li+ Cl- Coulomb. LiCl Li+ Cl- 1:1 12. , 1 () 3 . ) 11. ) 9F . . ) 3 , L, M. , . . : (2) L(8) M(1) 11 11 Z = 11. ) To , + : (2) L(8). F F- : (2) L(8) 6. . , xhmeiastokyma.gr 6 8 , F ' , . + F- Coulomb. F + F- 1:1 13. . 1 () 17 (VIIA) . ) . ) . ) ; . ), ) 3 , L, M. , . . : (2) L(8) M (1) 11 11 Z = 11 2 . 2 , L 17 (VIIA) . 7 . : K(2) L(7). 9 9 Z = 9. ) 7 . . 14. : 19 8O ; . : 19: (2) L(8) M(8) N(1) 8: (2) L(6) To K , + : (2) L(8) M(8) 7. . , xhmeiastokyma.gr 7 8 2- : (2) L(8) M(8) , . 15. : 12Mg, 9F. ) . ) . ) . ) . ) 12g: (2) L(8) M(2) 9F: (2) L(7) ) Mg: 3 , 2 () F: 2 , 17 (VIIA) ) g F . ) g F . 16. : 12g, 16S ) . ) . . ) T Mg S; ) 12Mg: (2) L(8) M(2) 16S: (2) L(8) M(6) ) : ( ), , g 2 . S . ) Mg S , . 17. : 12 , 17 , 8 . ) , , . ) ( ) ( ) . ) . ) . ) ) 12: (2) L(8) M(2) 17: (2) L(8) M(7) 8: (2) L(6) ) ) . . ) , . . 8. . , xhmeiastokyma.gr 8 8 ) , . . 18. : .. .. X K (2) L(4) K (2) L(8) M(7) K (2) L(7) ) . ) () ; ) ( ) ; .. .. X K (2) L(4) 14 , IVA 2 K (2) L(8) M(7) 17 VIIA 3 K (2) L(7) 17 VIIA 2 ) ., . ) . 19. : 17Cl , 1 . . HCl. . : 17Cl: (2) L(8) M(7) 1H: K(1) o Cl 7 . . , . .