Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 2015

of 14 /14
1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: « Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2015» Σχετ.: Τα πρακτικά της 6 ης Συνεδρίας της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Σας διαβιβάζουμε το Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων με τις σχετικές επεξηγήσεις όπως αυτό διαμορφώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών προς ενημέρωση σας και τις δικές σας ενέργειες. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ Συνημμένα.: Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2015 σελ – 11 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Με την παράκληση να ενημερωθούν όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς αρμοδιότητας σας) Σταδίου 29,Αθήνα, Τ.Κ. 10110 2. Όλες τις Δ.Υ.ΠΕ. της χώρας Υπόψη Διοικητών (Με την υποχρέωση να ενημερωθούν τα Νοσοκομεία και όλοι οι φορείς ευθύνης τους ) 3. Όλες τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας Γενικές Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ( έδρες τους) Υπόψη Γεν. Δ/των 4. Όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (έδρες τους) Υπόψη Προϊσταμένων Δ/νσεων (με την παράκληση να ενημερωθούν όλες οι ιδιωτικές κλινικές της περιοχής τους) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ Αθήνα, 22/1/2015 Αρ. Πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ.6050 Πληροφορίες: Ε. Γκαρέτσου Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 19 Ταχ. Κώδικας: 101 87 Τηλέφωνο:,2132161327 FAX: 210 5237384 Email: [email protected] ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Embed Size (px)

description

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 2015

Transcript of Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 2015

 • 1

  : & 2015 .: 6

  &

  .

  .: & 2015 11 -

  1. , &

  ( )

  29,, .. 10110

  2. ...

  ( )

  3.

  / & ( )

  . /

  4.

  & ( )

  /

  ( )

  / & /

  , 22/1/2015 . . 1/...6050

  : . . : 19 . : 101 87 :,2132161327 FAX: 210 5237384 Email: [email protected]

  :

  : 73-

 • 2

  5.

  ( )

  6. ...

  384 ,11522

  7.

  39, 15123

  ( )

  1. 37, 15180

  2. / ( )

  3. / 153, 118 54

  4. & & / ( ) 40, 101 82

  5. 3, 10675 - ( )

  6. ( ) 134, 118 54 -

  7. ( ) 38, , .. 10678

  8. . 196 . . 11521

  9. .. . 127 . . 11521

  10. .... 3-5, 15121 M

  11. . / ..115 27 -

  12. 39,

  13. 205, , .. 11853

  14. ... . 34, 16672

  : 73-

 • 3

  15. . . . & 1

  1. . 2. . 3. . 4. . . 5. . . / 6. /

  : 73-

 • 4

  1. 2015*

  1

  2

  4

  6

  12

  15

  18

  19-23

  2-3

  4-6

  7-10

  11-12

  13-15

  16-18

  ()

  (HepB)1

  HepB HepB HepB HepB 3 4

  HepB

  HepB

  1

  HepB HepB HepB 3

  HepB

  , , (DTaP

 • 5

  ( 1)

  1. (HepB): ( : ). HepB

  (HbsAg +), 1 HepB, 0,5 ml -, (HBIG),

  12 .

  HbsAg , 1 HepB 12 . (HBsAg)

  HBIG

  . HepB 1

  2

  1-2 24 (6 ). 4 2000g.

  - 3 HepB , 9-18 HBsAg anti-HBs. Hep B ,

  (anti-HBs 10mlU/ml).

  HepB 3

  HepB ( 0, 1, 6 ), 2

  . 1 2 Hep B

  4 1 3 4 . ,

  .

  24 (6 ).

  2. , , (DTaP) < 7 . ( : 6 ).

  5 . 4 15 6 3 . 5 4-6 .

  DTaP 4- DTaPIPV, 5- DTaP-IPV-ib 6- DTaP-IPV-ib-HepB.

  .

  -, (Tdap) 7

  Tdap DTaP.

  ,

  (Tdap-IPV). 11-12 .

  Tdap-IPV

  : 73-

 • 6

  . Td 10- .

  3. b (Hib). ( : 6 ). 4 .

  4. (IPV). ( : 6 )

  4 IPV. DTaP IPV, 3 4 DTaP -IPV DTaP-IPV- ib DTaP-IPV- ib- HepB ( 5 IPV).

  4 4 , 4-6 .

  5. (PCV13) ( : 6 )

  (PPSV23) ( : 2 )

  PCV13 2-59 .

  2-6 3 PCV13 12-15 . 7-11 2 12-23 . 12-23 2 PCV13 2 , 24 PCV13.

  23- (PPSV) (PCV13) 2 PCV13, >2 ( ).

  PPSV23 5 1 .

  6. C (CC) A,C ,Y, W135 ( MCV4) ( MCC 6 MCV4 1 .

  MCC 1 12 . MCC 2 , (2, 4, 12 )

  MCV4 11 .

  >1 ,

  MCC, 2 MCV4 2 5-.

  MCC 1 MCV4 .

  7. , , (MMR) ( : 12 )

  2 . 2 4, ,

  4 .

  : 73-

 • 7

  12 .

  2 4

  18 .

  1 MMR 6 11 , . MMR 6 .

  2 MMR 12 .

  8. (VAR) ( : 12 ) 12

  . 2 4 ,

  3

  . 2 1 12 12 .

  --- (MMRV) ( : 12 ).

  MMRV MMR , (1 12-15 2 4 ).

  2-3 .

  9. ( HepA). ( : 12 )

  6 12 .

  10. (HPV) ( : 9 )

  .

  .

  (HPV2) (HPV4) HPV.

  HPV2 HPV4 2 6 ( 0, 6) 11

 • 8

  ,

  1.

  , (>5 64 ) :

  ,

  , ,

  ( IgG2)

  ,

  HIV

  12. . [

  : IIV3 (nactivated Influenza Vaccine , IIV3), TIV (Trivalent Inactivated Vaccine)] 0,5 ml.

  > 6

  (. )

  3

  .

  .

  6 8

  .

  13. ( RV) :

  T (RV1), 2 (2 4 ) (RV5) 3 (2,4,6 ).

  6 .

  6 .

  , 1 15 8 .

  1 , RV1 RV5.

  : 73-

 • 9

  2.

  ,

  , HIV

  ( , )

  ( - )

  Hajj

  3. /

  .

  .

  HIV

  (

  AIDS.

  ,

  .

  4.

  ,

  ,

  ( )

  , 60

  . 2

  2

  5.

  .

  ,

  : 73-

 • 10

  ,

  , HIV,

  6. 60 .

  : (

  ). (

  ). . . - , ,

  () >40 kg/m2

  >95 (..

  Kawasaki, )

  Reye

 • 11

  2: 4 6

  2015*

  1

  1-2

  2-3

  3-4

  4-5

  (HepB)1 4

  2 4 1

  , , (DaP)

  6 4 4 6 6

  IPV3 6 4 4 6

  b (Hib)

  4 6

  4 1

 • 12

  3: 7-18 2015*

  1

  1-2

  2-3

  3-4

  (HepB) 1

  4 2

  4 1

  , (Td), (Tdap)

  7 4

  4 1 DTaP/DT

 • 13

  (

  2 3)

  1. (HepB)

  Hep B 3 .

  2. , , (DTaP) < 7

  -, (Tdap) 7 5 DTaP 4 4

  . Tdap 11-12 ,

  . (

  1). Td 10- .

  7-10 DTaP Tdap ( Td). Tdap .

  11-18 Tdap Td 10- . 7-10 , , DTaP , Tdap .

  3. (IPV). 3 IPV.

  4. b (Hib).

  Hib 2 12 1 .

  1,2 3 12

  10 .

  Hib, >5 , , 1 .

  ( , ,

  , HIV ) 2 12 2 ,

  8 .

  : 73-

 • 14

  5. C (CC) A,C ,Y, W135 ( MCV4)

  MCC 12 10 .

  11 1 (MCV4). (

  , HIV , ), MCC 2 3 (2, 4, 12 ). > 12 , 2 MCV4 8 , MCC. 1

  MCV4 12 11 .

  6. (PCV13) (PPSV23)

  7

  4 PCV13 1 ( 4 15 ).

  12 23 2 6-8

  24 , .

  PCV13

  PPSV23. 2 5 2 PCV13, 8

  , 3

  PCV13 3 . 5

  PCV13. 2

  PPSV23 PCV13 8 2 PPSV23 5 1 PPSV23.

  7. , , (MMR)

  2 MMR 4 . , 2 4 .

  8. (VAR)

  12

  2 2 .

  9. ( HepA).

  HAV 6 12 .

  10. 11. 12.

  10, 11, 1

  1.

  : 73-

  2015-01-23T09:56:45+0200Athens