^ντί · 2015-03-17 · Βούλα Παπαγιάννη ^ντί Εθνικό και...

of 104 /104

Embed Size (px)

Transcript of ^ντί · 2015-03-17 · Βούλα Παπαγιάννη ^ντί Εθνικό και...

 • Βούλα Παπαγιάννη

  ^ ν τ ί

  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Αθήνα 2007

 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

  Άξονας Προτεραιότητας 1:

  Μέτρο 1. 1:

  Ενέργεια 1. 1.1.:

  Κατηγορία πράξεων 1.2.1α:

  Πράξη:

  Χρηματοδότηση:

  Φορέας παρακολούθησης:

  Φορέας υλοποίησης:

  Επιστημονικός Σχεδιασμός:

  Υπεύθυνη δράσης:

  Συγγραφή:

  Εικονογράφηση:

  Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Π.

  Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης

  στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα

  για εκείνους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.

  Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστη

  μα ατόμων ειδικών κατηγοριών.

  Προγράμματα ένταξης παιδιών με πολιτισμικές και

  γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα.

  Ένταξη παιδιών των ομάδων - στόχων: μουσουλμάνων,

  τσιγγάνων, παλιννοστούντων, αλλοδαπών, ομογενών στο σχολείο.

  Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο

  σχολείο για την Α/θμια εκπαίδευση.

  Ευρωπαϊκή Ένωση - ΕΚΤ

  Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

  ΥΠΕΠΘ Ειδική Γραμματεία Π.Ο.Δ.Ε.

  Ειδική Γραμματέας: Ισμήνη Κριάρη

  Διεύθυνση Γ' ΚΠΣ

  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  Επιτροπή Ερευνών

  Τμήμα Φ.Π.Ψ.

  Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής

  Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

  Ιλίσια 15784

  Τηλ.: 210-7277522

  E-mail: [email protected]

  Βούλα Παπαγιάννη

  Βούλα Παπαγιάννη

  Βούλα Παπαγιάννη

  Κυριάκος Γουνελάς

  2η έκδοση

  Το Βιβλίο δημιουργήθηκε στο ατελιέ MULTIMEDIA ΑΕ

  Εκτύπωση - βιβλιοδεσία: ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΕΠΕΕ

  mailto:[email protected]

 • Αγαπητ μαθητ

  Ξέρεις πως υπάρχει μόνο μια ανθρώπινη φυλή και πως δεν υπάρχουν

  ανώτεροι και κατώτεροι άνθρωποι. Οι άνθρωποι είναι όλοι ίσοι μεταξύ

  τους.

  Ο ρατσισμός είναι μια επικίνδυνη ψευδοθεωρία που βασίζεται στην ανύ

  παρκτη βιολογική ανισότητα των ανθρώπων μεταξύ τους με σκοπό να

  δημιουργήσει κυρίαρχους και υποτελείς, αφέντες και σκλάβους.

  Με amo το αλφαβητάρι θα ανακαλύψεις, με τη βοήθεια των δασκάλων

  σου, πως μέσα από τεχνάσματα, παραπληροφόρηση και παραπλανητι

  κές φράσεις, διαχέονται τα ρατσιστικά ψεύδη.

  Έτσι, αφού πληροφορηθείς και κατανοήσεις, θα μπορέσεις να αντιστα

  θείς και να πεις «Όχι στον Ρατσισμό».

 • avuqwtioi

 • Αντί ρατσιστής

  Αβάφτιστος / Αγαθός / Αγαπητός / Αγέλη / Αγριος / Αγριωπός / Αγροίκος / Αδελφότητα / Αδήλωτος /

  Αδιακρισία / Αδιαλλαξία / Αδιαφορία / Αθέμιτος / Αιμοδιψής / Αιμοχαρής / Ακρωτηριασμένος / Αλαζο

  νεία / Αλεπού / Αλκοολισμός / Αλληλεγγύη / Αλλοδαπός / Αλλόθρησκος / Αλλόφυλος / Αλτρουισμός /

  Αμαρτία / Αμερικανάκι / Αμνηστία / Άμυνα / Ανακρίβειες / Αναμάρτητος / Ανανδρος / Ανάπηρος /

  Ανάπτυξη / Ανδραγαθεία / Ανδρεία / Ανεξαρτησία / Ανεξιθρησκεία / Ανεπανάληπτος / Ανήθικος / Αν

  θρωποθυσία / Ανθρωποι / Ανιθαγένεια / Αντιρατσιστής / Αντισημιτισμός / Ανώτερες φυλές / Αξεστος /

  Απαρτχάιντ / Απιστος / Αποικίες / Αποκλεισμός / Απολυταρχία / Αράπης / Αρνησιθρησκεία / Αρνησι-

  πατρεία / Ασπονδος / Ασυνόδευτο παιδί / Ατρόμητος / Αυταρχισμός / Αυτοτέλεια

 • + Ά Ψ *• 4 + Η I h t t + l l t h t t H l r r l t t T l T r i T i n •«•

  Ι-++-Ι f t 1 + ι • I I +• i + + * Η • r ή h + • ft J • * ri -m 1 • I r-fe + • ha ι * • • • • • • • •• ••• • • • • · • • •••

  • • • • - • • • • • • Ι 4 1 Ι Ι Ι Ι ^ Μ Ι I

  • • •• Λ J. Λ χ _ M 4 + + H

  h ••••••• • • -a • •

  h r Η I H • r J - i - r - r r - i ft h r i i r m i l i

  ι • • • • ι • • • * • • « • i t i f U M f f P I • P V P f P I P I f l l f l l f l l l l l l • I-+-I-PI + I--I I

  r r - r H • r τ r τ * •

 • • • • • • • • • f m

  • • • • • • • > • • ι

  •• • · > Ι » Μ

  * • • • • • • > •

 • βάρβαροζ

 • Βιολογική ανισότητα

  Βάζελος / Βαναυσότητα / Βάνδαλος / Βάρβαρος / Βαρεμένος / Βασανίζω / Βία / Βιολογική ανισότητα /

  Βλάκας / Βοήθεια ανθρωπιστική / Βορράς - Νότος / Βρωμιάρης

 • Ρ Ρ ¥ 1 1 Τ Ϊ Μ · • • • • • • - • • • • > . • • > • • • ι

  μ • • J • Ι Λ U

  • 4 • Ι • mu w-m mm i > t b i • • b t n i r l r d t r b l l

  ' • • • 1 ' • • ι

  - Ι Ο

 • » · « • · ' • • « • • " • « » ' » " " f l l T l f ¥ F f H f H ¥ t f * # H I ¥ I H

  • • • Η • *m mm. ΛΜΛΜ. *ΛΛ m mm

  * Β « « * - · + Β - « Β ^ * Β • * * • • • • • •

  ' • + * • * • F - + * + + * i ! i ^ + P P + l -h + l I I a- • a- -1 a + • a a a a - a + a r * . a a ft r a- a *- • a a • r a i l

  *

  Ι Β Γ Ι Β Ι Β Β Β Β Β Ι Ι

 • γιατροί τον

 • Γενοκτονία

  » " "

  Ι Β Ι Ι Ρ Ρ 1 ι • • •

  • Β Ι Ι Π Β Β Ι Ρ Λ Β Τ Β Β I B

  Γαϊδούρι / Γάτα - γάτος / Γαύρος / Γείτονας / Γελαδάρης / Γελοίος / Γενναίος / Γενοκτονία / Γερμανα

  ράς / Γέρος / Γη / Γιατροί του κόσμου / Γυαλάκιας / Γυναίκα / Γυναικούλα / Γύφτος

 • ._ ___ ._ ____ __,___Τ_Ί

  I + 4 * 1 ftlllall

  • a a • a l a i a a a ^ i

  τ ,

  l l l l l l Ο ι—

 • ι • • • • • • • ι ,•

  • • • • a a k a l · k r H « t 4 t 4 1 1 l I »

  L B B B I I B B I i B i i a r t i H - - τ Η - - ~AO • r + l 4 + l « t l l + 1 i f f ΐ ' ^ ι ρ ^ ι ρ ρ • • Β Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Β Ι i T i r a r a a l ft-Prl-P P a l % P 4 f Ρ • *• * •

 • άη\κο

 • Διακρίσεις

  Δάκρυ / Δειλός / Δερβίσης / Δημιουργικότητα / Δημοκρατία / Δημοσιότητα / Δημοφιλής / Διακρίσεις /

  Διάλεκτος / Διαπολιτισμικότητα / Διαφθορά / Διαφορά / Διαφορετικότητα / Διεφθαρμένος / Δίκαιο / Δί

  καιος / Δικαίωμα / Δογματικός/Δογματισμός / Δολιότητα / Δόλος / Δουλειά / Δουλεία / Δουλεμπόριο /

  Δούλος / Δραστήριος / Δυνάστης / Δυστυχία / Δωροδοκία

 • ..........

  • · · • •

  I • • • · • • • • • Β • J . L I . .

  • • • • , ¥ ¥ • • » " • • •

  ι • • • l a a i a i • a a B B

  ' • • • « • B a i B I I

 • •>• P P P P 1 P Ι + 4 » + ι Η Ι ι » 1 « « ι ι π

  • • ·•-•-'--*-•-*-•-• + •/• + + + + + ' 1 * * ^ * 4 l - H - t - a + Bv + riaB-fta

  Ρ • • • • • • ¥ » Ι * > - Ι - Ι - Β Β * Ι - Β ) * Β - Ι 4 Β - Β - Β Β - Β ft! a ft * • * w m mm ha • ι

  • • • J J I 1 I I . L J ' Ρ • •, PHP" • * •• Ρ

  f > H - 4 - + + l l h B - h 4 - l a + h f a B - B - a « B - k i f t a L B B i B i f t ' f l i i

 • a.

  uqrwn

 • Ειδικές ανάγκες

  Εγκατάλειψη / Εγκληματικότητα / Εθνικισμός / Εθνοκάθαρση / Εθνοκεντρισμός / Ειδικές ανάγκες /

  Ειρήνη / Ειρωνία / Εκμετάλλευση / Εκπολιτίζω / Ελευθερία / Εμπιστοσύνη / Ενεργοί πολίτες / Εξέλιξη /

  Εξελληνίζω / Εξευρωπαΐζω / Εξημερώνω / Εξιλαστήριο θύμα / Εξισλαμίζω / Εξομοιώνω / Εξορία /

  Εξουσία / Εξωτικός / Επιβολή ειρήνης / Επιθετικότητα / Εργασία / Εργατικός / Ερυθρόδερμοι / Ετερό

  τητα / Ευαισθησία / Ευγένεια / Ευγονική / Ευέξαπτος / Ευλογημένος / Ευσυνειδησία / Εύσωμος

 • . . _ _ . . _ .

  • •. ι •• •• ρ ΗΡ •> ρ n n * * » i * i t + H «• m i J

  Oh

 • - - - - τ τ Ρ τ ι ρ B i T T T - p - r r r i Β - - Ρ Β Τ - Β - Β - Ι - Β Ρ - Ι

  I m Λ Β b Β. • Λ. Λ Β Β • • L * . * J Β Β + + + + · Ρ * * " Η Ρ Η Η

  r-h + l l l r r + H f t + r - r a - a i • r v r i - h - h h - h r i Β Β + Β -Β Ι • h a

  • « • « * • " « •

  lO Η '••• 1 I f 1 B B I I

 • a.

  Jwopthia

 • Ζώο

  ί ι ι ι π τ ι Η Π τ ι ι π τ τ ί π - τ ι τ τ ι τ Ι τ ι τ τ ι ι π ρ -

  Λ)

  - - - - - - - - - . - · - . • . • + + • • - - • - • • - • - • - * - • - • . - » - • * + - * •, + * •• * Β . μ Β . Β . Β . Β Λ Β . | * Β + + Λ Β Β, Β

  ' 1 • • • • Β Β • Β Β

  r i r # i t f t i H

  Ι + + Ι ft Ι- • -Ι Ι- Ι

  •-.•_• Ι Ρ * • • Ρτ •

  1ΗΡ41 ft » Ρ * • Ι

  • • • • • • • - • •

  Β m m Μ m m m, a Μ Β

  ' B - i a i B P - B I B B B B r i l

  • Β Β • Ι Β Β Ι 1 Ι Β • Β Β 1 • Ρ Β Β

  Ζαβλακωμένος / Ζαβός / Ζεστασιά / Ζήλια / Ζηλόφθονος / Ζητιάνος / Ζήτουλας / Ζιζάνιο / Ζωή / Ζω

  ντάνια / Ζωντόβολο / Ζώο / Ζωόφιλος

 • I k . . * * . . . . .

  • . • • • ι . ι

  .............

 • . . . . . * h * .

  •• " t * f f i f I I h ^ F f 4 Ι Ρ Ψ * + + I

  -to -

 • Ηλεκτρονικός ρατσισμός

  Ηθικός / Ηθοπλασία / Ήθος / Ηλεκτρική καρέκλα / Ηλεκτρονική επικοινωνία / Ηλεκτρονικός ρατσισμός /

  Ηλιθιότητα / Ηλικία - Τρίτη ηλικία / Ήλιος / Ήμερος / Η.Π.Α. / Ήρεμος / Ήρωας / Ήσυχος

 • ! + •-+ + - P - J - - + + " I

  h f ! • • • • # • . . • • • • a .

  ι • - - - - t r ,οι-

 • * • • • ι w Η + -i k ι k h * ύ + ύ·+ΛΜ nw * ν + n i + w * + ** + a n**i * n*. + w * * r* ·** * ψ ******* • » ! F » · ·

  Ι Ι λ Ι - h - h l l h Lt r +• * + Η I l l l l l - I P I I I I F f l f * »••! I ' m • ••••»•• •• • • • • η • • • • • • • •

  •k Λ 4 h l - l i l l - M I I ' l l h l i l ' l l l - l l t l - F P I l t l I P I V P P V T - F I I I t l l H V 4 > « T " " M • • • • •

  I t l - l t t t l l t l l t l t t l t l l i + H + ^ f i f t l I f l f ' F t " 1 * 1 F * 1 1 ! • • 1 • • • • - • - - • • • •

 • Θρησκόληπτος

  Θάρρος / Θαύμα / Θεός / Θετικός / Θηριωδίες / Θράσος / Θρασύδειλος / Θρασύς / Θρησκεία / Θρη

  σκευτικές δικαιολογίες εγκλημάτων / Θρησκόληπτος / Θρήσκος / Θύμα / Θύματα ειρήνης / Θυμός /

  Θυσία / Θύτης ^ ^

 • l - - l * P P * 4 H I + f--

  ._.__. , .

  • • - - - - - - - - - Γ - - - - 1 Τ Τ Γ Τ Τ - Ι - Ί

  ' - • • - • • • •

  ι ι • Λ m t Λ m ι J

 • F • * 1 Ρ • 1 ' • • riBBB-ri+iir*flLtLfj*fl*fll I Γ 4 · 4 - Β - 4 4 4 · 4 - 4 4 - 4 - Ρ + Ι I I + Ρ -P 4 I

  . . . .

  P I 1 •

  t i l l

  • 4 * 1

  + HI • Lr Lr Ρ +

  * • 1 4 - 4 I •

  1 4 • r r h +

  • -•'-»• + 1 4

  •hi I * 4- k -k

  *m*mr•4

  H 4 + » M

  4 Hi r 4 • ¥ ί

  I- I + Ρ • • I

  4- 1-4- ft I V I

  • - ι - - - ι

  4-1 p-B 4 4 4

  •PI • - • • - • LP

  » l h f I f 1

  ι ι • i t ι ρ r • r - • Ι Ι - Γ Ι Β - Ί Ί Γ Ι - Ι • 4 -r f r • Η I Μ 1 4 44

 • ιδανικά

 • Ιστορική παραχάραξη

  Ιδανικά / Ιδιαιτερότητα / Ιδιομορφία / Ιδιοφυία / Ιεροεξεταστής / Ιερός πόλεμος / Ιεχωβάδες / Ιθαγενείς /

  Ικανότητα / Ινδιάνος / Ιούδας / Ιππότης / Ισλάμ / Ισότητα / Ισοτιμία / Ιστορία / Ιστορική παραχάραξη

 • . _ . _ . _ . _ .

  k ύ*. + w mmw m • •

  r • b m m m m m m m A

  Τ Τ Γ r , . . . - . ,

 • ••ΡΗΡ^ΙΗΡ + ΡΗ

  ι • • • • • • • • ι L • • • * , _ • L 4 - - > i 4 4 4 ^ + 4 + 4 I h 4 - • τ 4 h + i

  .Oh

 • kv

 • Καθαρές φυλές

  Καθαρές φυλές / Καθυστερημένος / Κακία / Κακομοίρης / Κακός / Καλόβουλος / Καλός / Καλοσύνη /

  Καμπούρης / Καπιταλισμός / Καραγκιόζης / Καρφί / Καταδότης / Κατώτερες φυλές / Κεκές / Κέρδος

  του ρατσιστή / Κλίκα / Κοινωνικός δαρβινισμός / Κοινωνικός ρατσισμός / Κοντός / Κοσμάκης / Κότα /

  Κου Κλουξ Κλαν / Κουλός / Κούρδος / Κύριοι / Κωφάλαλος / Κωφός

 • : . . - . . 1 P i •

  4f~)

  Γ__

  ρ η • • ρ • • • μ • • ψ m ψ ι m • • • J

  - Ι Ο -I Ι. L· • - • - J

 • λαιμαργία

 • Λευκός

  Λαθρομετανάστης / Λαίμαργος / Λατινική Αμερική / Λευκός / Λευκός ρατσισμός / Ληστής / Λιγούρης /

  Λιθοβολισμός / Λιντσάρω / Λύπη

 • . . . . . . . . . . .

  - • - • • • _ . . _ . . _

 • 4 L > * * L f j * 4 - B - B B • ι • r • 4 •

  m

  • , · - - Ι , - ι

  i MM L J _ +

  • • • - - '

  4 Ρ * 4 I ρ

  • •**-««

  + h + r r •• 4 r

  4-41 4i h 4i i 4 I

  4 * • t m m • •

  τ t -ι ρ ρ ι I I

  44i 4 ρ 4 ι m 4

  • 4 4 P r i P I 4 4 I • 4 - T P 4 P - « 4

  - ί ο I-

 • k.

  \itxavaorni

  file:///itxavaorni

 • Μιγάς

  Μάγισσα / Μάγος / Μάζα / Μαλθακός/Μαλακός / Μανιφέστο / Μάρτιν Λούθερ Κινγκ / Μάρτυρας / Μα-

  ταιότης / Μαύρος / Μεγαλόθυμος / Μεγάλος / Μεγαλοψυχία / Μέγας / Μέθυσος / Μειονότητα / Μερο

  ληπτώ / Μετάλλαξη / Μετανάστης / Μη κυβερνητικές οργανώσεις / Μηρυκάζω / Μιγάς / Μίζερος / Μι

  σαλλοδοξία / Μίσος / Μόδα / Μουγκός / Μουσουλμάνος / Μπεκρής / Μπουλούκι / Μπουνταλάς /

  Μπούφος / Μωαμεθανός

 • m.M.j* mm t m mm > a a »•.«•• > f a

  • • • • • • • • • • . ι • • • i t p r a a a i p i a ι ι

  • • • • • • • • •

  ι ι • ρ t • τ • • • • • • • r • 1 4 • t - ι - • • ι ι , • ι ι • a a • 4 t

  ι a ρ t a t a n

 • • 1 F f ' " F " ' f " f f f " · • • • • • ρ β β · * η *. J a I • h f • * 1 1 Ρ •

  i t r f P f i T l - t r 14

  > F » H F " F •••••+*•• + • l » l f * ' f ' " m f H ' i H t l

  ( • • • . * • · •

  • ι a ι J ι · . .

  Μ " M M F ^ F · 1 1 ! 1

  ι • • r - B i a i - a t - r i h J - l * l - l + ri

  1 1 • » • • * • •

  r r • • > • • • ••

 • L

 • Ναζί

  Ναζί / Ναρκομανής / Νέγρος / Νέλσον Μαντέλα / Νεοναζιστής / Νεορατσισμός / Νεοφασισμός /

  Νόμιμος / Νόμος / Νομοταγής / Νόστος / Ντουβάρι

 • f · - • • • • • • • • • Μ · * 1 • • • *• ••• • * * * » i f l l l • • • • t l f " f T F H '

  ....... ... ..

  . • • Β • Μ m • • • • ^ • • Β . • • . J

  r ι • • • • • . . • • . • • ι t w ι

  Λ ι a ι * r r • • •••-• •• Ο

  r ι . . . • a • τ m • • r-r.- i

 • . ri » • * · - + » · - • - I b--..-.»*-. τ r * «

  l«-k ·••«•!

  r • * t r ^ T T l i r k i J I . « - l l . I I 1 1 - 1 * 4 • Ι- τ • 4- • H4-*4-H + 4 * 1-1-1-4-4*4 . 4 - 4 * 4 • I • I- • •• 4 • !••••'

  4 - 4 . 1 . 1 - 4 .

  • l " l - " - P ¥ " " " " l - " " 4 " l - "

  • • . • • • • • • • • • • • I

  L O H

 • fcv

  Ηνοφο&ία

 • ζενοφοβία

  ι • • ρ a a • • • • • ι a a ι

  • • • • • • • • • • • • • • • a a • ΜΛΜΛΜ a m a Λ J • m a.M Μ ny m + J p a | t a + + + + a pa | + J 4 a ρ + |1 | | + | | | l | f ^ l · · ! a

  Oh

  =ανθιά / =εκληρίζω / =ένος / =ενοφοβία / -έπλυμα χρημάτων

 • I B I B . Β • I I Ι Ρ Β • 1 • I •

  L I Β . • • • • B B B B B I B Β . Β • Μ Β Β Β Ι

  • Β, Β Λ Β Β Ι Β b Β Β Ι. Β Β Β . Β Β Ι Β Β Β Β ΒΒ

  4 ι ι ι ρ ρ ι • ι • • • • ι -ι r

  • •Β ΒΒ Β * BIB

  . . .

  Ι - •

  • Β •

  . - .

  • 1 -

  • Β •

 • Ι Ι Π Ι Ρ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Π Ι Ι B - F B B

  - Ρ Β Β 1 I P

  F i a B B - P V - F - F B I I P - P F - P - l F ^ -Ρ 1 • Ρ • • 1

  ι****-***-*-*** ρ 4- - 4- ι a i B T - p - B - p v a r - i a Ι - Β Β - Β Β Β Β- Β -Γ Β 4- Β Ρ Ι -Ι • t r ι

  t Β -Β Τ Β 4 • Ρ Β- Β + Β Β 1 Β + + •

  -ΙΟ • .Β Β. J J. a Μ u m.u a. + -m m a a a. a - a Β r J . L + p f B . H B . B . + H 4 + + L + L^B.^.+ + + f

 • οι κ

 • Ολοκαύτωμα

  Ι « · τ Η + Γ + Μ * ί + - PJ • 4- +Ρ 4 I - + * Ρ" • •·• 4- • B B . _ J . J ΒΒ ΒΒ Β • Β m a m L B m Μ. m BB Β Β. m BJ J Β Ι ••• •• ••

  I I Β Β Β L 1 Β 1. Λ Β Λ J L· _ Β Ι Β J J b Μ. Β Ι

  • - - - - - -

  J L Λ. Β J . Β B B . B J

  Οικουμενικότητα / Ολοκαύτωμα / Ολοκληρωτική λύση / Ολυμπιάδα / Όμηρος / Ομογένεια / Ομόνοια /

  Οξύθυμος / Όραμα / Οργή / Ορθοδοξία

 • • B B B I B B I t f f I f .

  I . B F-PB BB B-F-PB B - P 1 T T P B B F B Β » Β Τ 1 Β 1 Β Γ Β- Β Τ -1 Β 1 Β Γ Π Ι Ι Β Β Β V -Β Β Ι . Ι • • • . Β Ι • • ) Ι • Β Β Β

  Ι Γ + Β-Β-ΡΒ Γ - Ρ Ρ Β Β Β Τ - Γ Γ Ρ-ΡΒ-Ρ-Ρ-Ρ-ΡΡ-ΡΒ Β Β 1 -Ρ 1 Ρ 1 Β Γ Τ Β Β- 1 h i Β Ρ Β- Β Λ • 1

  Γ Ι Ι I f - -ψ 1 Β Ρ Β- Β Β Β B T V B B B B B - B - B I B I B V B Ρ Β Ι Β . 1 Ι Β ΒΒ Ρ » Β Β • Β I I

  I B b B . B B . J B B B !

  Ο -• • * • • • ' • • • • • • Ι Β . . Β Β Β (

  http://IBbB.BB.JBBB

 • Ι Ι Ι Ι Ι Β Ι . . . Γ Ι Ι Ι Ι Β Β Β m Β Β Β Β Β 4 Β Ρ 1

  • Β Τ Β Β Ι Β i r p i i a a r n . ι . ι ι ι ι ι ρ ι

  ι I P J . I . I . P I

  -ΙΟ ι-

 • \8όΊ\€\λΟζ

 • Προκατάληψη

  Παγκόσμια τάξη / Παγκόσμιος πόλεμος / Παιδεία / Παιδί / Παιδομάζωμα / Παλιννοστούντες / Παναν

  θρώπινος / Παράδοση / Παράλυτος / Παράνομος / Παραολυμπιάδα / Παραπληροφόρηση / Παραχάρα

  ξη της ιστορικής αλήθειας / Παρείσακτος / Παροικώ / Παροιμίες / Παρωπίδα / Πατρίδα / Πατριδοκά

  πηλος / Παχύσαρκος / Πείνα / Πειράματα ευγονικής / Περιθώριο / Πετσί / Πόλεμος (και σύνθετα) /

  Πολίτες του κόσμου / Πολιτισμένος / Πολιτισμός / Πονόψυχος / Ποντιακά ανέκδοτα / Πόντιος / Πρόβα

  το / Προκατάληψη / Πρόσφυγας / Πρότυπο ομορφιάς / Πρωτόγονος

 • rO

  • . 1 • • • • • • • « I I i d I

  • Ι Ι I - Β P I t Ι Β I Β I I I

  Ο P 1 B 1 - P I - . I I - I 1

 • B B I B B B B B B B . Β • • • • • • • • 1 1 1 L B B B B • Β. Λ • • • Β • L l l l l . l l l l . l l Β Β Ι l b B B B B B B . B . 1

  .ΟΙ-

  http://Lllll.llll.ll

 • qaroa

 • Ρατσισμός

  l b B B J . J b L B b J . B B B B + J

  I B F B B B B B B J B I I

  Ι ΒΒ • • • 4 B B . B B I B . B H I B b A. - Λ. Β Β Λ, Λ J. J b J Β b J b . b f c . . ( , + .• Β

  14 4-4 + 4 I Ρ +4- 4-Ρ I I Ρ 4- ι •* h • Β- Β- Β 4F a BBIB Β Β d Β Β h ι d Β Β- Β Β- Β Ι Β Β Β- Β Β Β Β Ι - Β Ι ι

  Ι- • + 4 • Ι 4 - 4 - 4 - - 4 - ' Τ - Γ + Β * Ι ι-ρ -ρ ρ ρ ι

  Ρακένδυτος / Ρακοσυλλέκτης / Ράτσα / Ρατσισμός / Ρεμάλι / Ριγκομπέρτα Μεντσού / Ρωμιός /

  Ρωμιοσύνη

  http://BB.BBIB.BHIB

 • b • J. Λ Β b B Β .

  ιΟ I J . 1 b J J I

  . . . . . . . . . . . . μ .

  I B B A B P B . J I . b b Β b J Β I J B B B b l

  ._._._.. Ο -

 • I . - P B Β . Β . Β B B - B - . B B Β . Β . Β Β .

  • -Β Ί • • • • * • • • • • • • • • • • • • •

  • Β Ι • • . Β . • • • l l . f l • Β ψ ρ Β Β.

  • • Ι • • • • • . • •• • • • • 4 • F * Β • Β

  Γ -Ι Β . Ι Ρ Ι . I B . - B B - B B B . B - B . J . Β . Β • Β

  Ι • . - * • ¥ • • * ¥ • - • * • ¥ • . Ι Ρ 4- • • • • *

  l i P d A d i d Ι Ρ . Β + Β . Β Β 4 Ι 4 Ι Ι 4 - Β - . * Β Ι Β - Β - Β Ι Β Ι Ι Β 1 Κ · Ι

  k-n***4*i* + wY*k-mwuvrwr*-*-krwrf

  http://ll.fl

 • Β

  oweqyaota

 • Στερεότυπο

  Σεξισμός / Σεξουαλική βία / Σκλαβιά / Σπίτι / Στενόμυαλος / Στερεότυπο / Στρατοκράτης / Στρατόπεδο

  συγκέντρωσης / Συλλογική ευθύνη / Σύμπαν / Συμπαράσταση / Συμφιλίωση / Συναδέλφωση / Συνεργα

  σία / Συντροφικότητα / Σχολείο / Σωβινισμός / Σωματέμπορος

 • li©

  i•ύ+•*k^** + ψt+• + k•ψn*•^ψ^•f*ut•1•^• + ^•ψ*^••Ψm*^ψψ^ψψfYWΨW•·ψ·•iψψ•rψmmm•m•m* • * •• • •• •• · • • •

  Ι . . Β . . Β Ι Β Β » Β Β Β Β . Ρ Β Β Η Ο

 • r 4 d r + i t t

  L . + . 1 + B.+ 4 I + I - P I P + P4

  h i " - " I * •• Ρ + • • 4- *•¥ 4 Ρ 4 I 4 I P*4>4>P*>-"> ι • . a, b . . . _ .

  « F « » » " M » H H H 1 * T ' » ' • • » • • • • • • • • • • • * • Ρ •

  ,ot-

 • t

  τείίώέλκ

 • Τρίτος Κόσμος

  • • ^ • • • • • • « • • 1

  •• *• • • • • • • • • • • • • * • t • • ψ I I r • V • • • » • i • • + J FH 14 ! + + + + • P I »• + ••* 1 Ρ + t * 4 • + • k + h + l * * r i - a i I

  h 4 * 4 Η π Η + Γ Τ · · Τ Ι - Ι •

  Ταξικές διαφορές / Τέλειος / Τεμπέλης / Τιμιότητα / Τοξικομανής / Τούπακ Αμάρου / Τούρκος /

  Τρελός / Τρίτος Κόσμος / Τρομοκρατία / Τυφλός / Τυχοδιώκτης

 • • ι • · -r r r -ι • τ - • ι • ψ r m •• r > r - r r ιΟ •»*•

  . » + * , h -r a r - r r - p a r 4 a - r - i r τ -r+ +•• d r r - a i a-r-r-F-aa-ra r a r

  Ο I-

 • T T V f t F P ' f V l t P T T l l l l V l l t l V T F f l 1 * 4 Ρ 4 I P4-P4-* + 1 4 ^ 1 + 4 * 4 • hl-P+4Ll4PI-Lt4-4 + 4 I 4 - I - I 4 P I Ρ 4- + Ρ

  mm.·*.* m ι. • ι

  • M f " " t

  I i-i-ri ι π i i

  ••1 + 1 Ή • I

  i r l r i • h i t

  - m i + i p + i i

  • • • • • • I • I • n

  r l a n i i • > • ·• 4 • ••••

  • • • • a • • Λ • • • • • • • - • • -

  I J . I B I B B B J I J B I B •••••»••»• • 4- 1 •• 4 4> i J J . * » * » » J J i . J • h i F T I f f

 • /

  νύανάάτνίη Λ

 • Υπανάπτυξη

  • + + + + • P I - J. - Ι- J ρ + 4 + 4 • 4 l b + h « l h + d-Bi •

  • 4 - > > - " " + " + " •• J. J * • ρ * * •*• J ρ J ρ I - I - I « I 4 L - L h l 4 4 I

  H » ' t » f " » l # » P M ' t i * » i » l t n H I H + t | i

  • ι ww A-mw m Vm

  Υπανάπτυξη - Υπό ανάπτυξη / Υπευθυνότητα / Υπόγειο / Υποδούλωση / Υποταγή / Υποσιτισμός /

  Υποτελείς / Υστερία / Ύφεση

 • , « »

  I I I I B I k ι ••+ + • t T r - a v a + r - a i a J l + riri

  ι • • ι τ ι • ι 1 1 r - L r i 4 r i a r < i 4 - k i b 4 i > a i ι r > • • • • • • i

  ,OH • 1 4 ' I I I M

 • ι i l l • • • • • ι • • • • • • • r • • • • • • • • • - • • • * • • • • • • • r ι • • • ι lO ι • • • • Γ Β Β Β - Β Β Ι Β h κ • • h 1 I B B I B B B - B B I B B

  I I I B I 1 - I - T I 1 I • • a a a a a a a 1

  ta i * i 4 i i B i i j l l a i a i i l a r a a a a a ι

  • a a a a • • a Β Β Ι Β Ι Ι Ι Ι Ι Β • Π • • Ι Ι Ι Ι J I • • • • • Ι . Β r Β Ι ( Ι Β Ι Β • ΒΙ Β Β Β

  .ΟΙ-

 • VibavUQvutiia

 • Φύλαρχος

  Φανατισμός / Φαντασία / Φάρα / Φασισμός / Φθόνος / Φίδι / Φιλανθρωπία / Φιλία / Φόβος / Φονιάς /

  Φτώχεια / Φύλαρχος / Φυλετικός / Φυλή - φυλές

 • 1 Ρ Ρ Β Β Β . Β Β Β Β . Β Β Β L B ΜψΜ ψ ψψψψ ψ t Β L Β μ ΒΙ Β ΒΙ Β Β Β Β ψ Β. ψ Β | f r l f l l » 1 t l f T l f P ' 1 l ' I T 1 ' F f · 4 » • * • • +

  . Ι Β . Β . Ι Β . Ι Β Β . Ι . Β Β . Β Β Ι . Ι •

  Β ΒΒ Β Ι Β Β Μ Β Ι Β • BJ Ι Β Β Ι

  • ft Ι • • • • • • « • • • Β • ! • • « • • Β. Β. Β • • • • Ι • • • • • • • • • Β . Β • Ι • Β Λ • • • • • • * • . • • • • • • • • • « • • • • • • • • • Λ

  • • • • • • • • • • • • • • • J • • • • • • • a • • • • • • ι • • • • • • • • • a ι • • • ι • • a • • • • • ι • • • • • • • 1 1 1 • • •••• • •

  . . . . . . . . . . . .mi , • • • • • • • J I I B I B I B B . B B B B B B I

  i t i r i i i i i r B B i i r i i

  ι • • • • • • • • • • • • « • • • h i • ι a mmm • • • » • • · • • • • • • • • • • • • ι • • • • • Λ • ι

 • I B I B B I B B B B B B B I I

  *"«

  Β Β - Β . Β , Β Β Β Β Β . Β Ι Β - Β . Β Β . Β Ι • Β B B B . B . B

  t Β Β Β Β 1 1 Ρ I I

  1 1 1 - Ρ - I - P I Β 1 1 Ρ I

  Β . Β Β . Β . Β Β Β Β . t l l l l l Β Β * Β • . Β . Β Β . Β Β 1 . Β . . * . . Β Ι

  • 4 • T r . i t l r l ' t ' . l

 • χλΜ\λό tfqoowtfo

 • Χλωμό πρόσωπο

  τ ι- Β ρ -ρ ι ρ Β » r 1 Ρ ΡΒ r B - B - B T I - P - P P - B B P B - B - P I Β 1 Β Ί Γ Ι Β 4 Ι Ρ -Ρ Ρ Β Β Β Τ Β Τ Ι ΒΒ 1 1

  * w Β Β Β Β - Β Β Ι + + - Β - Ι I h Βΐ Β B L W B * B B - B B I B B 4 b r i i l i b f p i l H d • Β Β •

 • T r n r T r i T i t i T l i T i T < > t t < j t i r r i i i i u < J i t t t t r i < j T t r l i 4 r l i 4 i t r l l ιΟ

  • I 1 I I F P 1 1 I 1 I

  Ρ Β Β Ι Β Ρ Β Β Β 1 Β -Β Ι Β Ι Β Β Β Β Β Β Β Β Β . Β Β Ι Ι

  • Β Β Β Β Β Β Β Β Β • Β Β Ι Β Β ψ Β Β Β . Β . Β . Β . Β Β • Β. • • Β Ι Β Β Β Β . Β Β Β > Β . Β Β Β Β Β Β Ι Β Ι Β

  • Β • Β I I Ρ Ι Β Β Β Β . Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Ρ Β . . Β Β Ι 1 Ι Ι Ρ Ρ Ι

  mi-

 • Γ Ρ ΒΒ Β Β - Β + 4 Ρ 1 - + Ρ Β - - + + Β - Ρ - Ρ Ρ ΒΒ 1 1

  Ι - 1 - 1 Ρ Ρ 1 1 Ρ 1 1 1 1 Ι - - Ρ - Ρ Β - Ρ * Β - Ρ 4 Β Γ Ι - - · Ρ - - Β

  ~\ο

 • ψέμα

 • Ψυχοπαθής

  Ψαροκασέλα / Ψέμα / Ψευδοθεωρία / Ψευδός / Ψυχή / Ψυχίατρος / Ψυχολογική στήριξη /

  Ψυχολογικός πόλεμος / Ψυχολόγος / Ψυχοπαθής / Ψώνιο

 • iC

  Ρ Β - Β Ι Β Β Ι Β Β . Β Β Β Β Β - Β .

  Β ' I I I - - I I I I Β I I I 1 1 B i l l ! Β Ι Β I 1 Ι Ι Ρ Ι Β I Β I 1 · I - • I I Ι Ρ Β Β Β Β Β Β Β Β . Β Β Β . ή Β Τ Β Ι Β

  Ι Ι • Β Β 1 Β • • Β Ι

  - 4 1 1 - 4

  F +1Ψ9 ! » · > * · >

  -ΙΟ ι-

 • i p B . B f B . B B I B . Λ Β Β. Β Λ . Β t Β Β Β Β Β Β Β Β | Β μ Β. Β Β Β Β Β Β Β. Β . Β Β Β Β Β Ι Β Ι . Β Β 1 Β Β Β Β Β Β Β Β Β Ι

  Ι Ι Ι Ι - • • - •

  4- 4 + * Ρ + 4 Ρ +

  "•44,"-4 ι + Ι - " -

  4- 4 4Ρ * Ρ 4- 4 Ρ *

  Ι- 4 + 4 ρ *• 4 1- V

  » •-•>** + 1 « +

  " • • « · • "

  Ι Β Γ + Β Β Β Β Β Β Β - Ι

  M h l Ι 4 Ι Ι 4 Ι Ι Ι + Ρ

  t l + t F f F P I Ρ I- Ρ

  4 P P + P + 4 " " 4 " - "

  14I + I - I 4 I I 4 I I 4 I + P

  4 4 r 4- Ρ V 4 -P 4 ••••

  • B L B . B B B B B B B B

  • Β Β 4 B--B 1 • I Β

  Ρ 4 • 4> 4-¥ 4 • 1 4

  • Β Β ΒΙ 1 • Β Β Ι Β

  I I Hi V I f Μ 4 - Ι

  • Β Β Β. Β. Β. Β Β Ι Β

  Β Β • • • • • • I I

  Ι Β -Β Β- Β Ι Β Β Β Β Β Β Β . 4 Β I B • J B - . r i - B I 1 I I P P B P 1 B I 1 B B Β Β

  http://ipB.BfB.BBIB

 • WQohoYta

 • Ωμότητες

  • 4- • * Η Μ * . ! t L P | p 4 j 4 l r . t J φ ρ * ! Lt^ • | Β • • a Β Β i r i B i j p i B i b i . Β .

  • • • ν - ' Ρ 4 + + + + + Ι + "-Η + Ι ρ " " + 4 Ρ 1 Ι ' Η + Η4 + Β + 4 Β + - Β ^ + Η + + + - Β - 4 + 1+Β--Β + ^ΒΒ-Β-ΒΒΒ.Β-ΒΒ-ΒΒ-Β-ΡΒ-Ρ-ΡΒ-ΒΒ Κ Λ^Μ | Κ

  4Ρ 4- Ρ * 1 f 4 • • • # • • • • Ι - Ρ 4 • + • Ι 4- Ι 4. 4 Ι • Ι- • 4 Ι Ι - Ι Ι - Ι 4 Ι + Ι h i ΙΒΒΒΓΗΗΡ. Ι Ι - Ι + Β - Β . Ι - Β Β - Β . Β . Β . Η Ι Ι ΜΛ • Ι + Ι a Β Β--Β ή m ν w

  ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ. \ο + 4Ρ + Ρ * ¥ • • • ' • • P I P · P + I V 4 - I • • • •" • 1 4 Ι * + Ρ • Β - 4 4 . Β « Β 4 . Β - Β - Β ' Β Ρ 4 . 4 . Β - Ι - Β - Ι 4 ^ - Ι Β - Β Β ' 4 - Ι 4 Ι I I ρ ΒΒ k HI tf- tl • I I

  B+ 4 -Β 1 I- k .Hi + B Β Β Ρ 1- B t t a B . . B . B B . B B B B - . . Β . . Β . Β . Β . . Β . . . . Β . Β . Β . Β Β Β Β . Β . Β Β Β . Β Β . . Β . Β Β . Β , Β Ι ^^gBF^I^BL·.

  • + 44Ι + Ι + | - · Β | 4 Ι 4 | Ι 4 | | | | Β | · | Β > Β | · Β . Β Β Β - Β . Β Β . Β · Β . Β Β Β Β Β Β . Β Β . Β . Β Β Β Β Ρ . Β . Β Β Β . Β . Β Β Β Β . Β « . Β Β . ^^^^^^.

  1 + 1 + 4 Ρ + 4-+ + + + I + B.4. 4k I 41 •> a r + r r l · • r -a tr-a tr λ ι ι ι τ τ ι ρ Β - Β Β - - Β Β Β . Β - Β Ι - Β Γ . Β . Β - Β Β - Β . Β - Β - Γ - Β Β - Β - Β - Β - Β - - Β Β - ^ * * B - 1

  -ΛΟ

  Ωμότητες / Ώρα για αντίσταση / Ώρα κρίσης / Ωραίο / Ώριμος /

  Ωρολογιακή βόμβα είναι ο ρατσισμός

 • ..........

  . . ' - • ' • I I P I - B B B B I - B a i k p B - P + B - B B - B B B - B B a B B r T B I B P F B r i l l l l - I - - - - - - -

  I B B I B B B B B B B . B

  I I J L t. Β Β Β Β • 1 L I B Ι Λ L » B B . B . . B • Β J

  Ρ Β Ρ Β Ρ Β Ρ ι Ι 1 - Ρ - * Ρ Μ Β -Β tt- • • . Β -Β . I t i l . Β t t Β Ο Β Β Β Ι Ι - Ρ Ι * Γ Ι - Ρ Π Ι - Ρ + Β Ρ Ι Ρ Β ρ +-ρ -r • Β * Β + Ι Ρ Ι Β + Ι - Ι - Β Β Β Β - Β Β - Β - Β Β Β Ι - -Τ Β Ρ Β Β Β- Β Β Β

 • F B B B . B . . B . .

  > . Β . Β . . . . .

  h d . I B Ρ . - a . . . . . . . Ι . . . r . Β • Β .

  + « - Β 4 Ι Γ Β - + + - Β - Β Ι r d- Β -k d • + + • + 4 r + PJ-ld-d + + r4h + d h r h t i t r i + i l r l - t + i i l + tr + lil • + • • + • t + l t r

  .... ...........

  > Β . Β Β Β . Β 4 Β 1 B . B . I Β Β Β I B B . B B B B . 4 Β • Β Β Β Β

  ο

 • Ευρετήριο λέξεων Α Αβάφτιστος Αγαθός Αγαπητός Αγέλη Άγριος Αγριωπός Αγροίκος Αδελφότητα Αδήλωτος Αδιακρισία Αδιαλλαξία Αδιαφορία Αθέμιτος Αιμοδιψής Αιμοχαρής Ακρωτηριασμένος Αλαζονεία Αλεπού Αλκοολισμός Αλληλεγγύη Αλλοδαπός Αλλόθρησκος Αλλόφυλος Αλτρουισμός Αμαρτία Αμερικανάκι Αμνηστία Άμυνα Ανακρίβειες Αναμάρτητος Άνανδρος Ανάπηρος Ανάπτυξη Ανδραγαθεία Ανδρεία Ανεξαρτησία Ανεξιθρησκεία Ανεπανάληπτος Ανήθικος Ανθρωποθυσία Άνθρωποι Ανιθαγένεια Αντιρατσιστής Αντισημιτισμός Ανώτερες φυλές Άξεστος Απαρτχάιντ Άπιστος Αποικίες Αποκλεισμός Απολυταρχία Αράπης Αρνησιθρησκεία Αρνησιπατρεία Άσπονδος Ασυνόδευτο παιδί Ατρόμητος Αυταρχισμός Αυτοτέλεια

  Β Βάζελος Βαναυσότητα Βάνδαλος Βάρβαρος Βαρεμένος Βασανίζω Βία Βιολογική ανισότητα Βλάκας Βοήθεια ανθρωπιστική Βορράς - Νότος Βρωμιάρης

  Γ Γαϊδούρι Γάτα - γάτος

  Γαύρος Γείτονας Γελαδάρης Γελοίος Γενναίος Γενοκτονία Γερμαναράς Γέρος Γη Γιατροί του κόσμου Γυαλάκιας Γυναίκα Γυναικούλα Γύφτος

  Δ Δάκρυ Δειλός Δερβίσης Δημιουργικότητα Δημοκρατία Δημοσιότητα Δημοφιλής Διακρίσεις Διάλεκτος Διαπολιτισμικότητα Διαφθορά Διαφορά Διαφορετικότητα Διεφθαρμένος Δίκαιο Δίκαιος Δικαίωμα Δογματ ικός/Δο γματ ισμός Δολιότητα Δόλος Δουλειά Δουλεία Δουλεμπόριο Δούλος Δραστήριος Δυνάστης Δυστυχία Δωροδοκία

  Ε Εγκατάλειψη Εγκληματικότητα Εθνικισμός Εθνοκάθαρση Εθνοκεντρισμός Ειδικές ανάγκες Ειρήνη Ειρωνία Εκμετάλλευση Εκπολιτίζω Ελευθερία Εμπιστοσύνη Ενεργοί πολίτες Εξέλιξη Εξελληνίζω Εξευρωπαΐζω Εξημερώνω Εξιλαστήριο θύμα Εξισλαμίζω Εξομοιώνω Εξορία Εξουσία Εξωτικός Επιβολή ειρήνης Επιθετικότητα Εργασία Εργατικός Ερυθρόδερμοι Ετερότητα Ευαισθησία Ευγένεια Ευγονική Ευέξαπτος Ευλογημένος

  Ευσυνειδησία Εύσωμος

  Ζ Ζαβλακωμένος Ζαβός Ζεστασιά Ζήλια Ζηλόφθονος Ζητιάνος Ζήτουλας Ζιζάνιο Ζωή Ζωντάνια Ζωντόβολο Ζώο Ζωόφιλος

  Η Ηθικός Ηθοπλασία Ήθος Ηλεκτρική καρέκλα Ηλεκτρονική επικοινωνία Ηλεκτρονικός ρατσισμός Ηλιθιότητα Ηλικία - Τρίτη ηλικία Ήλιος Ήμερος Η.Π.Α. Ήρεμος Ήρωας Ήσυχος

  Θ Θάρρος Θαύμα Θεός Θετικός Θηριωδίες Θράσος Θρασύδειλος Θρασύς Θρησκεία Θρησκευτικές δικαιολογίες εγκλημάτων Θρησκόληπτος Θρήσκος Θύμα Θύματα ειρήνης Θυμός Θυσία Θύτης

  Ι Ιδανικά Ιδιαιτερότητα Ιδιομορφία Ιδιοφυία Ιεροεξεταστής Ιερός πόλεμος Ιεχωβάδες Ιθαγενείς Ικανότητα Ινδιάνος Ιούδας Ιππότης Ισλάμ Ισότητα Ισοτιμία Ιστορία Ιστορική παραχάραξη

  Κ Καθαρές φυλές Καθυστερημένος Κακία Κακομοίρης Κακός Καλόβουλος Καλός Καλοσύνη Καμπούρης

 • Καπιταλισμός Καραγκιόζης Καρφί Καταδότης Κατώτερες φυλές Κεκές Κέρδος του ρατσιστή Κλίκα Κοινωνικός δαρβινισμός Κοινωνικός ρατσισμός Κοντός Κοσμάκης Κότα Κου Κλουξ Κλαν Κουλός Κούρδος Κύριοι Κωφάλαλος Κωφός

  Λ Λαθρομετανάστης Λαίμαργος Λατινική Αμερική Λευκός Λευκός ρατσισμός Ληστής Λιγούρης Λιθοβολισμός Λιντσάρω Λύπη

  Μ Μάγισσα Μάγος Μάζα Μαλθακός/Μαλακός Μανιφέστο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Μάρτυρας Ματαιότης Μαύρος Μεγαλόθυμος Μεγάλος Μεγαλοψυχία Μέγας Μέθυσος Μειονότητα Μεροληπτώ Μετάλλαξη Μετανάστης Μη κυβερνητικές οργανώσεις Μηρυκάζω Μιγάς Μίζερος Μισαλλοδοξία Μίσος Μόδα Μουγκός Μουσουλμάνος Μπεκρής Μπουλούκι Μπουνταλάς

  Ν Ναζί Ναρκομανής Νέγρος Νέλσον Μαντέλα Νεοναζιστής Νεορατσισμός Νεοφασισμός Νόμιμος Νόμος Νομοταγής Νόστος Ντουβάρι

  Ξ Ξανθιά Ξεκληρίζω

  Ξένος Συναδέλφωση Ξενοφοβία Συνεργασία Ξέπλυμα χρημάτων Συντροφικότητα

  Σχολείο

  0 Σωβινισμός Οικουμενικότητα Σωματέμπορος

  Ολοκαύτωμα Ολοκληρωτική λύση Τ Ολυμπιάδα Ταξικές διαφορές Όμηρος Τέλειος Ομογένεια Τεμπέλης Ομόνοια Τιμιότητα Οξύθυμος Τοξικομανής Όραμα Τούπακ Αμάρου Οργή Τούρκος Ορθοδοξία Τρελός

  Τρίτος Κόσμος

  Π Τρομοκρατία Παγκόσμια τάξη Τυφλός

  Παγκόσμιος πόλεμος Τυχοδιώκτης Παιδεία Παιδί Υ Παιδομάζωμα Υπανάπτυξη - Υπό ανάπτυξη Παλιννοστούντες Υπευθυνότητα Πανανθρώπινος Υπόγειο Παράδοση Υποδούλωση Παράλυτος Υποταγή Παράνομος Υποσιτισμός Παραολυμπιάδα Υποτελείς Παραπληροφόρηση Υστερία Παραχάραξη της ιστορικής αλήθειας Ύφεση Παρείσακτος Παροικώ Φ Παροιμίες Φανατισμός Παρωπίδα Φαντασία Πατρίδα Φάρα Πατριδοκάπηλος Φασισμός Παχύσαρκος Φθόνος Πείνα Φίδι Πειράματα ευγονικής Φιλανθρωπία Περιθώριο Φιλία Πετσί Φόβος Πόλεμος (και σύνθετα) Φονιάς Πολίτες του κόσμου Φτώχεια Πολιτισμένος Φύλαρχος Πολιτισμός Φυλετικός Πονόψυχος Φυλή - φυλές Ποντιακά ανέκδοτα Πόντιος Χ Πρόβατο Χαζός Προκατάληψη Χαιρετισμός Πρόσφυγας Χαλβάς Πρότυπο ομορφιάς Χάνος Πρωτόγονος Χλωμό πρόσωπο

  Χοντρός

  Ρ Χριστιανισμός Ρακένδυτος Χτικιάρης

  Ρακοσυλλέκτης Ράτσα Ψ Ρατσισμός Ψαροκασέλα Ρεμάλι Ψέμα Ριγκομπέρτα Μεντσού Ψευδοθεωρία Ρωμιός Ψευδός Ρωμιοσύνη Ψυχή

  Ψυχίατρος

  Σ Ψυχολογική στήριξη Σεξισμός Ψυχολογικός πόλεμος

  Σεξουαλική βία Ψυχολόγος

  Σκλαβιά Ψυχοπαθής Ψώνιο

  Σπίτι Στενόμυαλος Στερεότυπο Ω Στρατοκράτης Ωμότητες Στρατόπεδο συγκέντρωσης Ώρα για αντίσταση Συλλογική ευθύνη Ώρα κρίσης Σύμπαν Ωραίο Συμπαράσταση Ώριμος Συμφιλίωση Ωρολογιακή βόμβα είναι ο ρατσισμός