πρόγραμμα μαθηματικής εβδομάδας 2015 (τελικό)

Click here to load reader

 • date post

  18-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  78
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of πρόγραμμα μαθηματικής εβδομάδας 2015 (τελικό)

 • 1

  Hellenic Mathematical Society

  e-mail: [email protected] http://www.emethes.gr

  777ttthhh IIInnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll WWWeeeeeekkk DDDeeedddiiicccaaattteeeddd tttooo MMMaaattthhhsss 222000111555

  TTThhheeessssssaaalllooonnniiikkkiii

  111888,,,111999,,,222000,,,222111,,,222222 aaarrrccchhh 222000111555

  Hellenic Mathematical Society

 • 2

  222000111555

  18 2015

  17:00 17:30

  17:30 18:00

  ... .

  ..., ...

  . - .

  -,

  , .

  , ,

  18:00 18:45.

  . . .

  Ioannis Haranas (Dept. of Physics and Computer Science, Wilfrid Laurier University, And Faculty of Graduate Studies, Earth and Space Science York University, Canada):

  The idea of information in the structure of the universe.

  . . .

  . . .

  . .

  .

  19:00 19:20

  (, ):

  .

  19:00 19:20 &

  ( ..):

  :

  .

  16:00-17:15

  .

  ,

  19:00 19:20

  ( ):

  .

 • 3

  19:20 19:40

  ( , ):

  19:20 19:40 (,

  , ):

  - -

  .

  . ,

  ,

  19:20 19:40 (

  ):

  .

  19:40 20:00 (

  ):

  :

  .

  19:40 20:00

  (): (

  Smale).

  19:40 20:00

  ( ,

  ):

  - .

  17:30-18:45

  . ,

  .

  - Polya, Schoenfeld

  20:00 21:30

  2013-2014.

  20:00 20:20

  ( .., 2 ..

  ):

  RSA.

  20:00 20:20

  (, ):

  .

  20:20 20:40 &

  ( ):

  .

  19:00-20:30

  . ,

  .

  - (problemposing)

  .

  20:20 20:40 1

  -,

  2

  & 3

  (1,

  2,3,

  1,2,3

  ....):

  .

  20:40 21:00 (,

  University of Cambridge, UK ):

  .

  20:40 21:00

  ( ,

  ):

  .

  .

  21:00 21:30

  ( , CITY COLLEGE,

  21:00 21:20 1

  & 2

  ,

 • 4

  University of Sheffield):

  (1

  .., , ..

  in Mathematics Education,

  2 4 .. ): "

  Pascal

  "

  21:30 21:40

  21:20 21:30

  19 2015

  . .

  .

  . . .

  16:00 16:20 ,

  & (,

  , ):

  Carleman Linearization.

  16:00 16:20 (

  .Sc., ):

  laptop.

  17:00-18:45 The Geometer's

  Sketchpad

  16:20 16:40

  ():

  . .

  16:20 16:40 (

  -):

  like

  ; ( project).

  16:40 17:00 (

  ):

  FERMAT, .

  16:40 17:00

  (): ALAN MATHISON TURING. .

  17:00 17:20 1 &

  2 (

  1M.Sc.

  , 2M.Sc.

  ): ,

  .

  17:00 17:20

  ( ..): e

  .

  17:20 17:50 Berinde Vasile (Professor,

  Department of Mathematics &

  17:20 17:40 (Dr.

  ):

 • 5

  Comp Sc North University of Baia Mare, Romania): The role of mathematics

  competitions in attracting youngsters to research and

  academia.

  This is a maths world!

  17:50 18:00

  17:40 18:00

  18:00 18:45

  . . .

  Martin Walter, Professor of Mathematics University of Colorado, Boulder USA. Some Arithmetic and Logic for a Successful Society: Economics and Ecology.

  . . .

  . . .

  . . .

  19:00 19:20

  (, , MSc

  ): :

  .

  19:00 19:20 Shara Jollanda (Department of

  Mathematics &Computer Science, Faculty of Natural Sciences, University Eqrem Cabej,

  Gjirokaster, Albania): An Application Example of

  Categories in Computer Science.

  19:00-21:00 The Geometer's

  Sketchpad

  19:20 19:40 (

  .., M.Ed. Contemporary Learning

  Environments and Curriculum Development, University of

  Thessaly):

  Polydron

  .

  19:20 19:40 1 .,

  2Papadopoulos .

  & 3 . (

  1

  ,

  2Assistant

  Professor at American University of the Middle East,

  3

  ):

  .

  19:20 19:40

  , (

  ) " "

  .

  19:40 20:00 1 & 2

  (1,

  2PhD,

  5

  ): .

  19:40 20:00 1Adjenughwure K.,

  2 .

  & 3 . (

  1.

  .

  , 2

  ,

  3

  ):

  .

  19:40 20:00 1 ,

  2

  & 3

  (

  1

  , 2,

  3,

  Scientix

  ): Scientix: H

 • 6

  .

  20:00 21:30

  2013-

  2014.

  20:00 20:20

  & ( ,

  , ):

  .

  20:00 20:20

  (, Msc, PhD, 1

  .. /

  ): ,

  1

  LogiGame.

  20:20 20:40 & - ( .

  ): 45

  .

  20:20 20:40 1

  & 2

  (

  1

  -Pierce,

  2

  ):

  .

  .

  20:40 21:00 & (

  , ):

  e- .

  20:40 21:00

  &

  (

  ,

  ):

  .

  21:00 21:20 1 , 2

  , 3 & 4 .

  (1,4., / 2 .. , 2

  .., , .. in Mathematics Education. 3..,

  .): ", , :

  21:00 21:20

  & (

  ,

 • 7

  ".

  ...): "

  "

  21:20 21:30

  21:20 21:30

  20 2015

  . . .

  . . .

  16:00 16:20 1 &

  2 (

  1M.Sc.

  , 5

  , 2Ph.D., M.Sc. , 7

  ): :

  .

  16:00 16:20 1 &

  2-

  (1mhs

  , 12

  ,

  2. /,

  2

  ):

  .

  . 16:00-17:15

  Geogebra .

  ,

  ,

  Geogebra

  16:20 16:40 (

  . ):

  Rolle , Bolzano .

  .

  16:20 16:40 (, ):

  social media

  21

  : , , .

  16:40 17:00 (

  , ):

  .

  16:40 17:00

  ( , .. ):

  .

  ;

  17:00 17:20 1 &

  2 (

  1M.Sc.

  , 2M.Sc.

  ):

  17:00 17:20 Chrysoula Demetriou-

  Hadjichristou (Teacher of Mathematics in Cyprus Secondary

  School): Using the Proof and Refutation

  method to foster transition from

  17:30-18:45 Geogebra

  .

  ,

 • 8

  .

  alternative conceptions to scientific concepts of the cone in

  Geometry.

  ,

  Geogebra 17:20 17:40

  ( ):

  .

  .

  .

  17:20 17:40 &

  ( ):

  .

  17:40 18:00

  17:40 18:00

  18:00 18:45

  . . .

  , , .

  ( ) : .

  . . .

  . . .

  19:00 19:20 (

  , . , ):

  .

  19:00 19:20

  (,

  ,

  ):

  .

  19:00-20:30 Geogebra

  .

  ,

  ,

  Geogebra

  19:20 19:40 1 &

  2 -

  (1

  / / . ,

  . ,

  2

  ):

  .

  19:20 20:00

  ( ,

  , ):

  .

  19:40 20:00

  ( .... ):

  3 2013

  3. 20:00 20:15

  20:00 20:15

 • 9

  20:15 21:45

  ., ., ., .

  ., ., . :

  .

  21 2015 ()

  . .

  .

  . . .

  09:20 09:40 (.

  ):

  .

  10:00-11:00

  ,

  .

  Marty Walter, , Boulder

  Colorado, Mathematics for the

  Environment

  ,

  10:00-11:00 Geogebra

  .

  ,

  ,

  Geogebra

  09:20 09:40 ( ..):

  .

  09:40 10:00 1 &

  2

  (1.

  , ,

  2 ....

  ):

  .

  09:40 10:00

  ( 19 & 03, MSc

  ):

  "

  (Project Based Learning)

  10:00 10:20 1 &

  2

  (1,

  ,

  2, ):

  .

  10:00 10:20

  (, 5

  ):

  .

  10:20 10:40 ( , M.ed.):

  :

  .

  10:20 10:40 ( .d):

  .

  10:40 11:00

  10:40 11:00

  (, . ):

 • 10

  , :

  .

  11:00 11:45

  . . .

  Kotsireas Ilias, Professor, Department of Physics and Computer Science, Wilfrid Laurier University, Waterlo,

  Ontario, Canada - 21 .

  . . .

  . . .

  12:00 12:20

  (, -.. ):

  -

  .

  11:15-12:45

  ,

  .

  Marty Walter, , Boulder

  Colorado, Mathematics for the

  Environment

  ,

  11:15-12:45 Geogebra

  .

  ,

  ,

  Geogebra

  12:00 12:20

  (,

  , ):

  .

  12:20 12:40 (.

  ):

  .

  ,

  ,

  .

  12:20 12:40 1 ,

  2 &

  3

  (

  1-

  ,

  2,3 ..):

  .

  12:40 13:00 , ,

  & ( ,

  ):

  .

  12:40 13:00 1 &

  2

  (1

  ,

  2

  ,

  , ):

 • 11

  .

  13:00 13:20

  ( , 1

  ... ):

  : .

  13:00 13:20 1 &

  2

  (1

  , , 2

  , ):

  .

  13:20 13:40 (,

  MSc. , 3

  ): :

  . 13:00-14:30

  ,

  .

  Marty Walter, , Boulder

  Colorado, Mathematics for the

  Environment

  ,

  13:00-14:30 Geogebra

  .

  ,

  ,

  Geogebra

  13:20 13:40

  ( ):

  .

  13:40 14:00 (

  .., PhD):

  .

  13:40 14:00 X X

  (.

  .)

  ,

  .

  14:00 14:10

  14:10

  forum mathematica.gr

  7

  2015

  14:00 14:20

  21 2015 ()

  . .

  .

  . .

  16:00 16:20 (MSc

  ):

  .

  16:00 16:20

  ():

  !

  16:00-17:15

  .

  ,

 • 12

  16:20 16:40 &

  ( ):

  .

  16:20 16:40 1 ,

  2

  & 3

  (1 ..,

  Msc, 2 ..,

  3 .., M.Ed.):

  .

  .

  ,

  ,

  - Polya, Schoenfeld

  16:40 17:00 Vesna Jevremovi (Matematikom

  fakultetu Univerziteta u Beogradu):

  Systems of linear equations - some interesting properties and

  examples from different areas of application.

  16:40 17:00 (

  ):

  .

  17:00 17:20 (

  .. ):

  Gagne , .

  17:00 17:20 Vladimir Zivanovic

  (Matematikom fakultetu Univerziteta u Beogradu):

  Ancient Chinese Mathematical

  Textbooks.

  17:20 17:40

  17:20 17:40

  17:30-18:45

  . ,

  .

  17:40 18:45

  . . .

  1. & ,

  . 2. & ,

  .

  . . .

  . . .

  19:00 19:20 (Professor, Vice Rector for Academic Affairs

  University of Cyprus):

  19:00 19:20 . &

  (M.Ed, M.Sc , M.Sc

  ,

  19:00-20:30

  .

 • 13

  : .

  . ):

  Bernoulli map .

  ,

  .

  - (problemposing)

  .

  19:20 19:40 (.

  ): :

  19 .

  19:20 19:40 1 &

  2

  (1 ...,

  2 ):

  . ()

  19:40 20:00 1

  & 2

  (1 , ,

  2,

  ):

  : .

  19:40 20:00 1 &

  2 (

  1

  ,

  2 ):

  . ()

  20:00 20:20

  (M.Sc. , .., ):

  .

  20:00 20:20 1 ,

  2

  & 2

  (1

  , , ,

  2

  ):

  GeoGebra Mathematica

  .

  20:20 20:40

  (

  , ):

  : .

  20:20 20:40 1 ,

  2

  , 2

  & 2

  (1

  , , ,

  2

  ):

  :

 • 14

  .

  20:40 21:00 (

  ,

  ):

  Sketchpad.

  20:40 21:00 1 &

  2 (

  1 ..

  2 ):

  .

  21:00 21:20 ( , &

  ):

  .

  21:00 21:20 1Vitous Christina,

  2Karatzina

  Katerina, 3Smith Athanasia &

  4Dr

  Athanasopoulou Anna (1M.Ed. 4

  th

  Grade Teacher, Socrates Academy, Charlotte USA,

  2Middle

  School Math Teacher, Socrates Academy, Charlotte USA,

  3M.A.T.,

  Director of Greek Studies Member: ASCD, IRA, FLANC,

  ACTFL Socrates Academy, Charlotte USA,

  4University of

  North Carolina at Charlotte):

  .

  21:20 21:30

  21:20 21:30

  22 2015

  09:00 09:30

  . . .

  - ,

  .

  . . .

  . . .

  . . .

  09:40 10:00 (-, ..):

  09:30 09:50 &

  (

  ,

  ,

  09:30 09:50 1 &

  2

  (1 19,

  2 03,

  ):

 • 15

  .

  ): Voronoi.

  .

  .

  10:00 10:20

  Vladimir Zivanovic (Matematikom fakultetu Univerziteta u Beogradu):

  Ancient Chinese Mathematicians.

  09:50 10:10

  (

  ):

  .

  09:50 10:10 1 ,

  2 &

  3

  (1,2

  , 3,

  , ):

  .

  10:20 10:50 S.S.Demidov

  (Professor of Lomonossov University, Moscow):

  The general theory of partial differential equations and the problem of mathematical physics in

  XIX th -XXth centuries.

  10:10 10:30

  ( ,

  ):

  .

  10:10 10:30 1 . &

  2

  . (1

  ,

  2

  ): .

  .

  10:30 10:50

  (.

  , ): Morley.

  10:30 10:50 1

  & 2Indy Raj Guru (

  1

  - 2 NLP):

  (EFT)

  .

  10:50 11:00

  10:50 11:00

  10:50 11:00

  11:00 11:45

  . . .

  , ....

  - .

  . . .

  . . .

  12:00 12:20 &

  (

  12:00 12:20

  ( .., 1

  .. ):

 • 16

  12:00 13:30

  2013-2014

  ,

  , ):

  .

  4186/2013. ( ).

  12:20 12:40

  (

  ):

  () M

  Equation Solver.

  12:20 12:40 (,

  , ):

  .

  .

  12:40 13:00 1

  & 2

  (1.

  , , 2, ):

  Affine .

  12:40 13:00 1 &

  2

  (1

  , 2

  , ):

  ' .

  13:00 13:20 (.

  , SUNY Oswego):

  .

  13:00 13:20 1 & 2

  (1 ..

  ,

  2,

  ,

  ):

  - & .

  13:20 13:40

  (, ): .

  13:20 13:40 &

  ( ..):

  .

  13:40 14:00 .

  (,

  .. (M.Ed.)): .

  .

  13:40 14:00

  ( ..) -

  .

  14:00 14:20 14:00 14:20

 • 17

  -

  1

  2

  3

  (1 /,

  2

  2 ,.

  2 ,

  3, ..)

  1

  2

  (1 ..

  (

  ) 2

  ).

  20092011.

  14:20 14:30

  14:20 14:40

  " European School Radio 2 ' 7

  , .

  http://blogs.sch.gr/esrblog/

  7 .

  Project .

  18 19 20 21

  . .

  . .

  . .

  .

  .

  9.30 1 : -

  . :

  .

  10.00 :

  .

  :

  10.30

  :

  .

  PIERCE- :

  Sierpinski

  Geogebra.

  11.00

  .. :

  .

  2 :

  (, & ).

  3 :

  .

  .- .

  - .

  . - .

 • 18

  11.30 2 ..

  3 :

  .

  : 1o :

  ,

  , ', , .

  12.00

  :

  1 : 1

  .

  : 2 :

  , .

  12.30 2o :

  HALLEY .

  :

  13.00

  :

  .

  ,

  :

  .

  : , . .

  MOY -

  MOY -

  .

  .

  Escher .

  : H , . , . ...

  . .

  Workshop - . ( ).

  .

  " " (19/3/2015): ( INSPIRING SCIENCE EDUCATION . !). -

 • 19

  / /: , . .., , .. . - / /: , , .

  " " (20/3/2015): ( INSPIRING SCIENCE EDUCATION .). - / /: , . .., , .. . - / /: , , .

  , . .

  .

  2013 2014. ( 18 2015, 20:00-21:30 19 2015, 20:00-21:30 ).

  2013 2014. ( 22 2015 12:00-13:30)

  TTThhheeessssssaaalllooonnniiikkkiii 111888---111999---222000---222111---222222 aaarrrccchhh 222000111555

  777ttthhh IIInnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll WWWeeeeeekkk DDDeeedddiiicccaaattteeeddd tttooo MMMaaattthhhsss 222000111555

  Helexpo www.helexpo.gr/default.aspx?page=673

  Helexpo, , .

  7 :

  , . .

  .

  .

 • 20

  ... ..

  .. ... .. .Sc. ..

  . .. .. ... -

  ..., .. ...

  .. ..

  .. .. ... ..

  .. . .. ... .. ... MSc . .. .. ... .. .. .. ..

  .. ... AEI .. ..

  .. ... .. .. Teacher of Mathematics in Cyprus Secondary School

  . / .... ...

  .. .. . ... -

  . ... .Sc. .. ...

  ... . . ..

  .. , ... ..

  .. Dr. ...

  . ...

  .. .

  .. .

  - -

  - .Sc. -

  - - -

  , ... / /

  ...

  ... / ...

  . .

  ...,

  . ... ... .

 • 21

  , SUNY Oswego.

  . .

  , ... .. .. .

  , ... ..

  / . ...

  ...

  ...

  ,

  ..

  .. (...)

  1-3-2013, 12-03-2013 :

  : ..

  ,

  . ..

  . ..

  ..

  . ..

  . .

  ,

  ..