Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό...

47
Η ΕΛΛΑΔΑ στον 20 ο αιώνα Από τον ελληνοτουρκικό πόλεμο στον Μακεδονικό Αγώνα

Transcript of Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό...

Page 1: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o

Η ΕΛΛΑΔΑ στον 20ο αιώνα

Από τον ελληνοτουρκικό πόλεμο στον Μακεδονικό

Αγώνα

Page 2: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o

.

Μετά την ήττα στον πόλεμο με την Τουρκία, το 1897, το ελληνικό κράτος απασχόλησαν τα ζητήματα της Κρήτης και της Μακεδονίας. Μακεδονικός Αγώνας ονομάζεται η ένοπλη σύγκρουση Ελλήνων και Βουλγάρων ανταρτών στο χώρο της Μακεδονίας την περίοδο 1904-1908.

Page 3: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o

Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 στο Μακεδονικό Αγώνα

Page 4: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o
Page 5: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o
Page 6: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o
Page 7: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o

Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 στο Μακεδονικό Αγώνα

Page 8: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o
Page 9: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o
Page 10: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος (1864 - 1936) ήταν

Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός

της Κρητικής Πολιτείας και επτά φορές

πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ως πολιτικός

διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο Κρητικό

ζήτημα καθώς και στα πολιτικά δρώμενα της

Ελλάδας από το 1910 μέχρι και τον θάνατό του.

Page 11: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o
Page 12: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o

Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 στο Μακεδονικό Αγώνα

Page 13: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o
Page 14: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o
Page 15: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o
Page 16: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o

Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 στο Μακεδονικό Αγώνα

Page 17: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o

ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ

άρχισαν να στέλνουν αντάρτες

(κομιτατζήδες), που πίεζαν τους κατοίκους

να δηλώσουν ότι ανήκαν στην ανεξάρτητη

βουλγαρική εκκλησία (Εξαρχία).

Page 18: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o

Βούλγαροι κομιτατζήδες!

Page 19: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o

Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 στο Μακεδονικό Αγώνα

Page 20: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o
Page 21: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o
Page 22: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o
Page 23: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o
Page 24: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o
Page 25: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o
Page 26: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o
Page 27: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o
Page 28: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o

Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 στο Μακεδονικό Αγώνα

Page 29: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o

Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 στο Μακεδονικό Αγώνα

Page 30: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o
Page 31: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o
Page 32: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o
Page 33: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o

Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 στο Μακεδονικό Αγώνα

Page 34: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o

Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 στο Μακεδονικό Αγώνα

Page 35: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o
Page 36: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o
Page 37: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o
Page 38: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o
Page 39: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o

Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 στο Μακεδονικό Αγώνα

Page 40: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o
Page 41: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o
Page 42: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o
Page 43: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o

Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 στο Μακεδονικό Αγώνα

Page 44: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o
Page 45: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o
Page 46: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o
Page 47: Από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό αγώνα 1o