Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992

32

description

από το εξώφυλλο του εντύπου :Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- αντιπληροφόρηση προπαγάνδιση ιδεολογικοπολιτική σύγκρουση ενάντια στην καθεστωτική ιδεολογική κυριαρχίαΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΤΟ ΣΤΕΡΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΩΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΗΣ 1992

Transcript of Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992

Page 1: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 2: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 3: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 4: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 5: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 6: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 7: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 8: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 9: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 10: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 11: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 12: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 13: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 14: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 15: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 16: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 17: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 18: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 19: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 20: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 21: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 22: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 23: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 24: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 25: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 26: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 27: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 28: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 29: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 30: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 31: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992
Page 32: Έκδοση του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα -ΕΛΑ- 1992