ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚ 1224_2009.pdf

55
Ε Ε Ε Γ Γ Γ Κ Κ Κ Υ Υ Υ Κ Κ Κ Λ Λ Λ Ι Ι Ι Ο Ο Ο Σ Σ Σ Κ Κ Α Α Α Ν Ν Ν 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 . . d d d o o o c c c 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 05/03/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθ. Φακ: 523.1-1/2012 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αριθ.Σχεδίου: 885 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Διανομής Ταχ. Δνση : Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 Ταχ. Κωδ. : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πληροφορίες : Υπχος Λ.Σ ΤΕΤΡΑΔΗ Γ. Τηλέφωνο : (210) 4064379 Fax : (210) 4285720 e-mail : [email protected] ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ : Κανονισμoύ (ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου ΄΄περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής΄΄ και του εκτελεστικού Καν(ΕΕ) 404/2011 της Επιτροπής ΄΄για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ)1224/2009΄΄. Σχετ.: α)Ο Κανονισμός(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου ΄΄περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής΄΄. β)Ο Κανονισμός (ΕΕ)αριθμ. 404/2011 της Επιτροπής ΄΄για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ)1224/2009΄΄. γ) Η με ΩΠ: 101408/05-11 και αριθ.Μ-2138.4/01/2011 διαταγή μας. δ) Η αριθ.9354.1/11/05-12-2011 εγκύκλιος του ΥΠΑΑΝ/ΓΔΑ/ΔΘΑ-ΔΝΣΗ Αλ/κών Εφαρμογών & ΕΑΠ (ΑΔΑ: 456ΑΦ-ΡΩΚ). Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Σε συνέχεια της (γ) σχετικής και στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1224/09 του Συμβουλίου και του Εκτελεστικού Κανονισμού(ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής, που αφορά την αναθεώρηση και την εκ νέου θέσπιση του κοινοτικού συστήματος ελέγχου τήρησης των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής(ΚΑΛΠ)΄΄, εκδόθηκε η (δ) Ερμηνευτική Εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Θαλάσσιας αλιείας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις, όσον αφορά την εφαρμογή των παραπάνω Κανονισμών. ΑΔΑ: Β440Ι-Ε9Π

Transcript of ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚ 1224_2009.pdf

 • 111222222 444...ddd oooccc

  1

  , 05/03/2012 . : 523.1-1/2012 .: 885 : . : 1-2 . . : 185 10 : . . : (210) 4064379 Fax : (210) 4285720 e-mail : [email protected]

  : o () 1224/2009 () 404/2011 ()1224/2009.

  .: ) () . 1224/2009

  .

  ) (). 404/2011

  ()1224/2009.

  ) : 101408/05-11 .-2138.4/01/2011 .

  ) .9354.1/11/05-12-2011 //- / &

  (: 456-).

  . 1. () () . 1224/09

  () . 404/2011 ,

  (), () /

  ,

  , .

  : 440-9

 • 111222222 444...ddd oooccc

  2

  2.

  / .

  . 1. ,

  :

  . - (i) ( .. 666/66), .

  (ii) ( ) ,

  .

  . /

  (i) O / 6 () .404/2011

  .

  (ii) , // / //

  .

  :

  25

  4 / 10

  17

  45 6 /

  17 .

  (iii) (ii)

  , , , ,

  .

  : 440-9

 • 111222222 444...ddd oooccc

  3

  . (i)

  (.. , , , , ...) 11 12

  () .404/2011.

  (ii) , ,

  , :

  ,

  ,

  ,

  (01) , ,

  .

  (iii) , 65

  , 75 ,

  . , ,

  , , .

  (iv) , .. 12 , , , , V () . 404/2011.

  (v) /

  .

  , .

  (vi) ( ),

  : 440-9

 • 111222222 444...ddd oooccc

  4

  (1) ,

  .

  (vii) :

  (

  ) (20)

  ,

  (2)

  (F1 Y5s)

  (6) .

  (viii) ( ) , , o

  ( ) ,

  , ,

  13 .2 () .404/2011.

  (ix) (5)

  . ,

  (F1 Y 5s)

  (2) .

  ,

  .

  (x)

  .

  . (v.m.s.) (i) 01/01/2012

  (v.m.s.) 12 15

  / .

  (ii) / , v.m.s.,

  (....).

  : 440-9

 • 111222222 444...ddd oooccc

  5

  (iii) v.m.s., / v.m.s. o .

  / ,

  v.m.s., o o .

  v.m.s. o

  .

  (iv) 25 .1 () .404/2011 .. 162252( 86/30-01-2007) 176764( 2064/24

  .... / ,

  .

  (v) / , .... :

  /

  .

  (vi) /

  19 . 1

  () .404/2011. , :

  ,

  v.m.s. ,

  ,

  v.m.s. ,

  v.m.s. .

  . (AIS) (i) 10 () 1224/2009, . 2002/59/ , . 2009/17/ 2009/18/

  49/2005( 66/11-03-2005),

  17/2011( 37/04-03-2011), / 15

  .

  (ii) AIS / :

  24 45 31 2012

  18 24 31 2013

  : 440-9

 • 111222222 444...ddd oooccc

  6

  15 18 31 2014. . - -( ). (i) / 10 (..) 50 . .

  (ii) .. :

  / ,

  FAO

  (

  GFCM),

  ,

  ,

  , ,

  ,

  , (.. , ,

  ),

  .

  (iii) .. () 10% . ..

  .

  (iv) 50 .

  (v) / 10 () .

  (vi) :

  / ,

  FAO

  ,

  : 440-9

 • 111222222 444...ddd oooccc

  7

  , , (.. ,

  , ),

  .

  (vii) / 10 () 50 , / .

  (viii) :

  /

  / ,

  FAO

  ,

  ,

  , , (..

  , , ),

  ,

  .

  (ix) , . (x) .. ()

  10% . ..

  (xi) , IX

  () .404/2011.

  (xii) , :

  24.00

  (xiii) .. :

  : 440-9

 • 111222222 444...ddd oooccc

  8

  (xiv) H.A.:

  ,

  ,

  .

  (xv) / 48 :

  ..-

  / .

  ..- -

  /

  .

  , / ..-....

  , .. ..

  / .

  (xvi) / .

  (xvii) , . .

  . .

  : 440-9

 • 111222222 444...ddd oooccc

  9

  (xviii) (BFT), (SWO), (ALB), ,

  ,

  .. .. ..

  43 () .

  (xix) (BFT), (SWO) (ALB) (9),(10) (13)

  LLD( ,

  , ) LHP LTL (

  ).

  (xx) :

  (02) - -

  ( VI VII ()

  .404/2011) ,

  X () .404/2011

  ..-.. ..

  .

  .

  1.1 1.2 1.3 -1.4,

  FAO, ,

  ,

  ,

  ( ).

  .

  . 1.1 1.2 1.3 -1.4.

  .

  2.1 2.2

  () 1967/2006 () 302/2009.

  (GFCM).

  . ,

  . :

  : 440-9

 • 111222222 444...ddd oooccc

  10

  (i) , ,

  (ii) ,

  (iii) . . (i) .

  (ii) .

  :

  ,

  ,

  ,

  ,

  .

  (iii) A/K

  , 24

  .

  (iv) ,

  .

  . ..-. /

  .

  [email protected] .

  . (i)

  , , ,

  .

  : 440-9

 • 111222222 444...ddd oooccc

  11

  (ii) , .

  (iii)

  ,

  .

  ,

  .

  (iv) , .

  ,

  .

  , .

  (v) , 18, 36, 54, 72

  , ,

  , 90

  .

  (vi)

  ,

  .

  (vii) ,

  .

  . 1. , () () , ()

  ..-.

  (...). 2. , ,

  .

  : 440-9

 • 111222222 444...ddd oooccc

  12

  3. ,

  ( -/ , ,

  ..-..-,...).

  4. /.. - ./, - -

  /...-./

  ..-..

  5. /// /

  (ais).

  ) V () .404/2011(.04). ) X GFCM (.01) ) ..-..-. (.07) ) X () .404/2011(.03) ) (.02 ) ) (.02 ) ) 1.1 1.2 1.3 -1.4(.14), ) (.02) ) 2.1 2.2 (.07)

  .. .

  : 440-9

 • 111222222 444...ddd oooccc

  13

  : . (.) ./ / / . (.)

  1. , 150 176 71

  2. .-. 3. ///

  . 1. / ...-. /.. /-.(...) 2. / ... . / . /.-.(...) 3. / ..-. / / . /.-.(...) 4. / ... . /..-.(...) 5. / .. . /../..-.(...) 6. / ... ./../..-. (...) 7. / ...- . /../..-.(...) 8. / ... .. /../..-.(...) 9. / ... . / . 10. / ... . / . 11./ ... . / 12. /... ./ 13. /... ./ 14./ ... . / 15. / ... . /

  : 440-9

 • IV

  EL 30.4.2011 L 112/49

 • EL L 112/50 30.4.2011

 • EL 30.4.2011 L 112/51

 • EL L 112/52 30.4.2011

 • G F C M ( ,. ^ ^

  HEPIOXH 20 22 23

 • ()404/2011 ! ! VI, VII 1.1 , ( ) : (-) (1) / () . , , , . (2) () .

  ( 3 () , (, , , ). () (-) () (-) (-) (-) (-) . (4) , , () () . (5) , , () () . (6) (5) () (7) , , , ( ) () . (8) (V) 1 Xi. (9> () . (10) () 2 XI.

  01 ) () . . (12) () . 3 XI ().

 • (-) (-) (=) (=) / (13) () (.. ) , , , , . (14) () , ICES, CECAF, GFCM NAFO. () : ICES, CECAF, GFCM NAFO, NEAFC: . , .. |Va, Vib, VIId : ICES ; . 5 yia . (.. 56 56 30 6 7 ICES 41/F6). () , ' . () : (-) (-) , ISO-3166 .. NQR = FRO = CAN = ISL = = () (15) () 50 kg , . . FAO. . () , , , , , , , . , . , .

 • (16) (V) 50 kg . ) 15.

 • 1 wvlHIA 4 /

  ( 404/201, . VI, 1224/2009, . 14-16, 21 -24) KM 48 h /

  20..., 1 2 1

  . ,- (1) (2) , - (3)

  (6) :...;..;./ ' / / , -

  (6) :...;..;./ '

  (8) (9) (10) (7) / / / /

  ( ) tou .

  (11)

  . / (12)

  (13) --

  (14) (15)

  EE

  - No

  (16) (17)

  GFCM (22)

  EE (22)

  / (*) /{18> Kg

  (9)

  (20)

  ( ) (21)

  ( ) (21) -**'

  ({17)

  (20)

  ( ) (21)

  ( ) (21) -**'

  (9)

  (20)

  ( ) (21)

  ( ) (21) -**'

  (7)

  (20)

  ( ) (21)

  ( ) (21) -**'

  (9)

  (20)

  ( ) (21)

  ( ) (21) -**'

  (17)

  (20)

  ( ) (21)

  ( ) (21) -**'

  ; 19)

  (20)

  ( ) (21)

  ( ) (21) -**'

  , . :

 • ,

  GR123456 :567891 , 2012

  / (1) (2) (-) (3) (4) [__02_ [__02__] [____6:30____] KAL ()

  (5) [__05__] [____02___] [__17:30___] RAF ()

  (6) [_05_] [02] [_18:30_] RAF()

  ____8910_______

  / / (1) (-)

  SW 1234 10

  (8) (9) (10) () ( ):

  [_ GTR____] [_____24mm______] [__500mx3m____] (7) [_____] :

  LLD 0 300 [_______] [_______] :

  /

  (11)

  -

  (12)

  (13) ()

  (14)

  (15)

  SWO: G (/)

  ALB: & KG () (*)

  ICES/ NAFO/

  CECAF/ CFGM

  MUR BOG GAR SWO SWO SWO ALB NEP OCC SPR -

  Kg

  Kg -

  Kg Kg/

  Kg/

  Kg/

  &

  Kg Kg Kg Kg BOG=60

  1 G=30kg

  02/02/12 2 GTR 10 22 GFCM 55 4 68

  03/02/12 2 LLD 8 22 GFCM INT 30 30 60 60 & 70 52

  04/02/12 1 GTR 2 22 GFCM 120 60 :

  02/02/12 30 kg SPR

  03/02/12 22 kg SPR

  03/02/12=52 kg SPR

  05/02/12

  (16) 63 Kg 63kg

 • ICES/ NAFO/

  CECAF/ CFGM

  (22)

  (22)

  / (*) / (18) : ____________

  KG BOG 1 BOG=30 KG (**)

  GFCM 0 MUR BOG GAR SWO ALB NER OCC SPR

  WHL WHL WHL GUT WHL WHL WHL WHL / (20)

  55 60kg/

  2 60 3/108 6/70 120 60 52

  (17) PAC MON RSE & /

  (21)

  (19) WHL GUH WHL

  (17) 35 20 15 & /

  (21)

  (19)

  : 10/13 () :1) SWO 3 108 kg GUT x 1,11 = 119,88kg MON 20 kg x 3,04 = 60,80 kg 2) ( ) =577kg 479345 ( ) / 4 / 210./ 210. : 05/02/12 . (*)1) () 50kg / / 2) / (**)1) kg 2) /

 • "-

  -

  >

  >

  \

  Bi

  SS

  .V

  f!

  j : S--S- ;

  pv-i

  _ L

  II ! * i

  t 1

  1 aQ; ^r' O

  f t

  ]

  O;

  -H

  C-

  .

  f ^

  -|1 = 6 '

  " I

  a- &

  | 1

  Opf

  -

  ~~

  v..^ ii^-T^

  5 ! i

  I

  i -

  ^p

  pl

  ^ a

  ^iw^tsi

  I 1.; .i

  al

  wa

  ys

  ! .

  i i.!

  i

  i

  1" >

  i ;

  f 4. i

  :

  1 i

  .

  i ;

  ; . j

  I

  ; t

  . ? 1

  ; I

  ! ; "

  1 u

  !

  } m w i | ! j h . \ \ }

  j

  I f

  t !

  ! i

  | \

  ;

  ! !

  r ;

  .: < ! >4:

  ! i|i3 : i 5 is

  :""> ; ' I

  1*

  =

  f i

  ; ?

  W U

  "-

  nS-Q

  :

  fO

  7

  -0

  c

  5 -

  _

  : .. l

  - )

  ;

  : i^:

  fe^? :

  ; ' i ,--<

  i I :

  4 a V

  V ; *

  !

  :

  ! < i

  . :

  -If"

  &

  !

  IdP

  i \

  i?;

  :J T

  tTT

  TT

  Ti

  1

  15 /

  15 ANE Engraulis encrasicolus 9OT 11

  /kg

  V V /

  16 GUR Aspitrigla cuculus

  17 BSH Prionace glauca

  18 SOL Solea solea

  20 V

  V

  19 TSH Microchirus spp.

 • 21 BOG

  ARY~

  Boops boops

  Argentina^sphyraena

  10

  22 BLU Pomatomus saltatrix

  23 c o u Coris julis 24 GOB Gobius spp.

  25 LDB Lepidorhombus boscii 1

  V

  26 GAR Belone belone 27 SPZ Sphyrna zygaena 28 SRK Serranus scriba 29 POA Brama brama 30 TUR Psetla maxima (Scophthalmus maximus 31 BLL Scophthalmus rhombus 32 CTB Diplodus vulgaris 18 33 LTA Euthynnus alletteratus 34 CWZ Carcharhinus spp 35 XYN Xyrichthys novacula

  36 DGS Squalus acanthias 1

  V

  37

  38.1 38.2

  SBR

  MUF MYZ

  Pagellus bogaraveo

  Mugil cephalus Mugil soiuy

  33 /

  V

  16

  16 V

  V

  39 MEG Lepidorhombus whiffiagonis V

  V

  40 TRZ Pseudocaranx dentex 41 Scorpaena elongata

  i i i S i M M ^ i i i S t e

 • 42.1 MAS Scomber japonicus 18 /

  42,2 MAC Scomber scombrus

  18 /

  V i 43 FRI Auxis thazard :

  44 BLT Auxis rochei

  45 CTZ Trigloporus lastoviza

  46 MUT Mullus barbatus 11

  47 MGR Argyrosomus regius

  48 DOL Coryphaena hippurus 49 BSS Dicentrarchus labrax 25 ! ... :

  BIS SgKfSBSBSSSS ^ S i l S l i ^ ^ fKSsisSsSOT !:-:" ;- . ' .- telfisS] 51

  GFB Phycis blenhoides V

  52 LIB Saurida undosquamis

  53 LEE Lichia amia 14

  54 u u c Uranoscopus scaber

  55 SAU Scomberesoxsaurus

  55 YRS Sphyraena sphyraena

  57 UPM Upeneus moliucensis

  58 PAC Pageilus erythrinus 15

  59 GUN Trigla lyra V 60 AMB Seriola dumerili

  61 SPC Spicara smaris V V

  62 MSP Tetrapturus belone

  63 MGC Liza ramada

  64 ETX Etrnopterus spinax

  65 BBS Scorpaena porcus

  66 WEG Trachinus draco

 • 67 SHO Galeus melastomus 68 SBS Oblada melanura

  69 BFI Spicara maena

  70 COE Conger conger V' ;' i_

  71 TOE Torpedo spp

  72 SSB Lithognathus mormyrus t 20

  73 SBA Pagellus acarne 17

  74 HKE Merluccius merluccius

  20 >/

  V V 75 DEL Oentex macrophthalmus

  76 MUR Mullus surmuletus 11 V 77 COB Umbrina cirrosa

  78 MGA Liza aurata 79 SHR Diplodus puntazzo 18

  80

  SWO Xiphias gladius

  V V

  ) 1/10 30/11 )

  81 BOP Orcynopsis unicoior

  82 BON Sarda sarda

  83 MON Lophius piscatorius () NUtta V

  >/

  84 ANK Lophius budegassa NUTO

  V

  85 FOR Phycts phycis

  86 LIN Molva molva

  87 HMY Caranx rhonchus

  88 WHB Micromesistius poutassou V

  V --

  ' - ^ j k y -

 • Katsowonus pelamis

  Squatina'squatina

  Sarpa salpa

  J ^ , ty'fW

  Diplodus sargus 23 11cm bb /kg

  Sardina pilchardus

  96.2

  96.3

  HMM

  HOM

  JAA

  Trachurus mediterraneus

  Trachurus trachurus

  Trachurus picturatus

  15

  15

  V

  V V

  V V

  97 CBM Sciaena umbra 98 BRB Spondyliosoma cantharus 99 PRR Sparisoma cretense

  100 SNQ Scorpaena notata 101 RSE Scorpaena scrofa 102 SYC Scyliorhinus canicula 103 SFS Lepidopus caudatus 104 ANN Dipiodus annularis 12 105 CBZ Diplodus cervinus 106 RRH Etrumeus teres

 • 109.2

  109.3

  109.4

  EFJ

  EEA

  GPD

  Epinephelus caninus

  Epinephelus fasciatus

  Epinephelus marginatus

  45 109.2

  109.3

  109.4

  EFJ

  EEA

  GPD

  Epinephelus caninus

  Epinephelus fasciatus

  Epinephelus marginatus

  45 . . .

  109.2

  109.3

  109.4

  EFJ

  EEA

  GPD

  Epinephelus caninus

  Epinephelus fasciatus

  Epinephelus marginatus

  45

  110 WHG Merlangius meriangus V

  V /

  111 BFT Thunnus thynnus

  tl \ .. ..

  115 30kg t l i t t l :

  112 ALB Thunnus alalunga

  V 113 RUB Caranx crysos 114 SBG Sparus aurata 20

  115 RPG Pagrus pagrus 18

  116' FLE Platichthys flesus V

  >/ 117 SAA Sardinella aurita

  118 CBR Serranus cabrilla

  119 MLR Chelon labrosus ()

  120 WRA Labridae 121 ELE Anguilla anguilla 30 122 GUU Chelidonichthys lucerna

  123 DYL Dactylopterus volitans 124 ECE Cheilopogon heterurus

  125 JOD Zeus faber

  : Kav(bK-) &() 302/2009 :

 • r

  ?

  , '.'':.' ..i'-'iffi

  ! .. 1: : ' ()/404/2011 r:;.- ;:;:!:. ,

  () 104/2000

  () 2406/1996

  () 1224/2009

 • 1.2( )

  $

  /

  FAO Ovopa

  cm

  cm EE/ICCAT 1 SQE Todarodes sagittatus

  2 OU Loligo media

  3 SQR Loligo vulgaris 4 SQM lllex coindetii 5 IAR Sepia orbignyana 6 Eledone cirrosa 7 EDT Eledone moschata 8 SQF Loligo forbesi

  , 1

  9 CTC Sepia officinalis V 10 OCC Octopus vulgaris 500

 • 1.3{ ))

  06

  /

  FAO

  LBE

  SLQ

  Homarus gammarus

  Palinurus elephas

  cm

  3Q0mmTL 105m

  90mm CL

  cm

  30cm < 420

  9cm

 • 14

  LOS

  Scyllaridae (

  )

  15 IOD Liocarcinus depurator

  16 LOY Panulirus regius 90mm CL

  17 Plesionika narval '-.* ; . . . . . ' . '

  18 CMR Carcinus aestuarii

  : () 1967/2006 : MJMJIVUI .| .. 1.NEPJ.BE ;= , 1.= , 2. SLOLOY: 01= ,

 • B)bUviKi] ! 1. Lbb& SLD: TL= < 420 10% . 2. LBE& : .= + ro ,3, SLO & DPS, ,

  : 1 ';

  . " -.?;>7: :?

  *

  ()104/2000 () 2406/1996 () 1224/2009

 • 1.4 ( ) 1 61AH

  /

  FAO ^

  crn

  cm EE/ ICCAT 3

  '' " p f f ^ "

  1 BOY Boiinus brandaris 6 2 RAE Solen marqinatus 8 3 HLT Haliotis tuberculata 6 4

  CTG

  Ruditapes decussalus

  4,5

  01/04 31/10

  5 CTS Tapes pullastra 6 PAU Paphia undulata ' - i '. 7 ULT Spisula subtruncata ( ) 2,5 8 URM Paracentrotus lividus 9 WHE Buccinum undatum 10

  KLK

  Callista chione

  4,5

  01/04 31/06

  11

  FXG

  Flexopecten glaber { )

  4,5

  01/04 31/10

  12 GJD Gari depressa 4 13 RKQ Area noae 5 14 VSC Chlamys varia 15

  QSC

  Aequipecten opercularis

  5

  01/04 31/10

  16

  VEV

  Venus verrucosa

  25mm 4

  01/08 31/10

  17 CLH Mercenaria mercenaria 18 Litlorina littorea

 • 19 COC Cerastoderrna edule

  20 AKJ Acanthocardia echinata 21 MUS Mytilus edulis 22

  MSM

  Mytilus galloprovincialis

  5

  "4 J

  23 LPZ Patella spp. 3 24 HQM Thais haemastoma () 5 25 ' KTG Cerastoderrna qlaucum , 4 26 CLS Myaarenaria 27

  EQI Ensis siliqua

  8 28

  OYF

  Ostrea edulis

  L- 7

  01/04 31/10

  ~29~ DSX Oosinia exoleta 4 30 FNT Phyllonatus trunculus 5

  DXL

  Donax trunculus

  3,5

  01704 31/10

  1 NQU Monodonta turbinata 33 CLJ Ruditapes philippinarum 34 SSG Microcosmus sulcatus 35 FOD Pholas dactyius 8 36

  _ DJB

  Modiolus barbatus

  J 5 - 01/04 31/10

  SCE Pecten maximus 10 10 -38 BQB

  Sarbatia barbata 5

  -~39~

  40 SVE Chamellea qallina 3,5

 • XIII,XIV,XV () 404/2011

  / FAO

  I

  1 SRX Rajidae WHL 1,00 GUT 1,13 WNG 2,09

  WHL 1,00 GUT 1,13 WNG 2,09

  2 Engraulis encrasicolus WHL 1,00 WHL 1,00

  3 SOL So/ea solea WHL 1,00 GUT 1,04

  WHL 1,00

  4

  i

  LEZ Lepidorhombus spp WHL 1,00 ' GUT 1,06 FIL 2,50

  WHL 1,00 GUT 1,06

  5 BLL Scophthalmus rhombus WHL 1,00 GUT 1,09

  WHL 1,00

  6 TUR Psetta maxima (Scophthalmus maximus)

  WHL 1,00 GUT 1,09

  WHL 1,00 GUT 1,09

  7 DGS Squalus acanthias WHL 1,00 GUT 1,35 GUS 2,52

  WHL 1,00 GUS 2,52 1

  1 8 SBR Pagellus bogaraveo WHL 1,00

  GUT 1,11 WHL 1,00 GUT 1,11

  9 GFB Phycis biennoides WHL 1,00 GUT 1,11 GUH 1,40

  WHL 1,00 GUT 1,12 GUH 1,40

  10 Meriuccius meriuccius WHL 1,00 GUT 1,11 GUH 1,40

  WHL 1,00 GUT 1,34 GUH 1,57

  11 WHG Meriangius mertangus WHL 1,00 GUT 1,18

  WHL 1,00 GUT 1,18

  12 SWO Xiphias gladius WHL 1,00 GUT 1,11 GUH 1,31

  WHL 1,00 GUT 1,12 GUH 1,31 HEA 1,33 GHT 1,33

  *

  13 SRA Sprattus sprattus WHL 1,00 WHL 1,00

  15 ANF Lophiidae WHL 1,00 GUT 1,22 GUH 3,04 TAL 3,00

  WHL 1,00 GUT 1,22 GUH 3.04 Tj13,00

  " ' . . ' . 1 I

  16 UN Molva molva WHL 1,00 GUT 1,14 J GUH 1-32 - S i FIL 2,64

  W m P J ^

  WHL 2,80

 • FSP 2,30 r

  <

  17 WHB Micromesistius poutassou WHL1.00 GUT 1,15

  WHL 1,00 GUT 1,15 FIS 2,65 SUR 2,97

  18 JAX Trachurus spp. WHL 1,00 GUT 1,08

  WHL 1,00 GUT 1,08

  19 MAC Scomber scombrus WHL 1,00 GUT 1,09

  WHL 1,00 GUT 1,11

  20 BFT Thunnus thynnus ICCAT: GUT GWTMed 1.13 DWT1.25 FIL 1,67 OT 2,00

  21 ALB Thunnus aialunga WHL 1,00 GUT 1,11

  WHL 1,00 GUT 1,23

  22 FLE . Platichthys fiesus WHL 1,00 GUT 1,08 GUS 1,39

  WHL 1,00

  23 PLE Pleuronectesplatessa WHL 1,00 GUT 1,07 GUH 1,39 FIL 2,40

  WHL 1,00 GUT 1,07

  I! 1 PEN Penaeus spp WHL 1,00 WHL 1,00

  2 NEP Nephrops norvegicus WHL 1,00 TAL 3,00

  WHL 1,00 TAL 3,00

 • 2.1 ()

  . 1967/2006

  /

  1 / AMF 2 / AST 3 / VON

  4 / () MES 5 / 6 / NAY 7 / PLR 8 . VAR 9 . LAY

  10 . PFK 11 . PRF 12 . RAF

  < 13 . WRW 14 GAY 15 EPI 16 ERM 17 KOI 18 PHL 19 TOL 20 LEW 21 PTR 22 AIG 23 ALY 24 () PRA 25 PSA 26 ANK 27 . ELE 28 . ; PAH

  29 () ALE" 30 KAM 31 MA! 32 MAK 33 AID 34 ALI 35 ERE 36 HLI 37 KRT 38 KYM 39 LMN 40 MDI 41 MRr 42 NST

  43

  / PPT 44 P t Y 45 SKR

  46 () HAL

 • 47 ( ) PSR

  48 WRE

  49 . ANV 50 51 KTL 52 KYL 53 PLA 54 IRA 55 KST 56 57 HER 58 IGO 59 PLT 60 KLM

  61 ()

  62 STA 63 HLS 64 . 65 66 _ 67 1 IOS 59 SIK 69 FOL 70 VAT 71 ELF 72

  73 () KAV

  74 KLR 75 76 LIM 77 . AMR 78 ATL

  79 () KAL

  80 81 PAT 82 FRY 83 - KRS 84 - MER

  85 . ) ASA

  86 () ALP

  87 GAI 88 ERK

  89 () IML

  90 KER 91 LKM 92 MAT 93 OTH 94 () PKO 95 ARG

 • 96 LIX 97 98 SMI 99 FIS

  100 101 KOR 102 MAL 103 MAY 104 XYL 105 KAR 106 KEF 107 KWS loa MAS 109 GYT 110 MON 111 AG! 112 STO 113 . ANL

  * 114 . IRP 115 SIT 116 MYT 117 GIR 118 PET 119 PLW 120 PYP 121 SIC 122 SLN 123 SPL 124 , 33N . 125 BSL 126 LEY 127 t Y p 128 PER 129 . AGE 130 MOR 131 MYR 132 PLK 133 . () AIM

  134 . TRK 13 AML 136 AXL 137 VOL 138 GLW 139 PTI 140 PHG 141 PLN 142 SKI 143 . ANM 144 KLT 145 KRN 146 147 ^ PYL 148 ADA 149 SIF 150 | |

 • t

  151 LIV 152 PGS 153 154 155 AGL 156 DON 157 IRK 158 KLD 159 KPL 160 161 MTS 162 163 SHO 164 ! AVD 165 PLG 166 167 PAR 168 PIS 169 NT 170 & AIN 171 & KAP

  172 & () IXT

  173 & ' POR 174 & SAL 175 GR1 176 KIT

  177 ( ) PPI 178 PLM 179 AMD 180 LYG 181 PRG

  182 () PRE 183 . AGN 184 RET 185 IME 186 MAR 187 FAN 188 MEG 189 PLI 190 ROD 191 SKK 192 SYM 193 . AGK 194 EYD 195 KRL 196 PYT 197 SAM 198 FOY 199 SYR 200 TIN 201 . AKO 202 ARK 203 ! SAT

 • 204 ! GLY 205 ! THE 206 ! RAH 207 ! STY 208 ! GAL 209 ! ERA 210 AMM 211 !ER 212 ! NKL 213 NMD 214 NPD _ | 215 NRD 216 ! NSK 217 NFK 218 219 ! OLB 220 ! ORM 221 ! OYR 222 PKF 223 SAR 224 TRP 225 GEW 226 KIS 227 KOL 228 PAL 229 () SOY 230 HAN 231 HWR 232 KRD 233 LTH 234 ST 235 () HIO

 • 2.2

  () 302/2009

  / 1 ! AST 2 ! () MES

  3 ! PLT 4 . LAY

  5 . PFK

  6 GAY

  7 EPI

  8 ERM 9 KOI

  10 () PRA 11 . PAH

  12 ()

  ALE

  13 KRT 14 KYM 15 NST

  16 (. )

  PPT

  17 PEY 18 () HAL 19 20 KTL 21 KYL 22 IRA 23

  24 ()

  NMX

  25 VLX 26 THA 27 () KAV 28 ATL 29 () KAL 30 KPT 31 KER 32 LKM 33 ARG 34 () PKE 35 SMI 36 KOR 37 MER 38 KAR 39 40 IRP 41 SIT 42 MYT 43 PLW 44 SIG 45 SPL 46 () LYG 47 AGE 48 MYR 49 TRK

 • 50 ! VOL

  51 52 PYL 53

  54 PLG

  55 PAR

  56 &

  57 & ()

  58 ( )

  59 () LYP

  60 () PRE

  61 AGN

  62 RET

  63 MAR

  64 FAN

  65 MEG

  66 ROD

  * 67 AGK

  68 VAT

  69 KRL

  70 PYT 71 FOY 72 SYR

  73 GAL

  74 IER

  75 76 NKL 77 : NMD 78 OYR 79 PKF 80 STA 81 PAL 82 () SOY

  83 KRD 84 MST

  85 () HIO

  1224 2009.pdfparart.pdf