ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ...

of 19 /19
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ : ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιβλέπων: Στυλιανάκης Βασίλειος Αθήνα, Ιούλιος 2008 1

Embed Size (px)

description

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ : ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιβλέπων: Στυλιανάκης Βασίλειος Αθήνα, Ιούλιος 2008. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ...

Page 1: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΤΟΜΕΑΣ : ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επιβλέπων: Στυλιανάκης Βασίλειος

Αθήνα, Ιούλιος 20081

Page 2: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καθορισμός Στόχου

Θεωρητικό Υπόβαθρο Βασικές τοπογραφικές έννοιες

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Υλοποίηση με Quantum GIS

Αλγόριθμοι

Συμπεράσματα

Βιβλιογραφία

2

Page 3: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΤΟΧΟΣ

Ψηφιακή αποτύπωση των υπαρχουσών και προς υλοποίηση υποδομών ευρυζωνικών δικτύων των δήμων Πύργου , Αμαλιάδος, Πάτρας, Ρίου, Αιγίου, Αγρινίου, Ναυπλίου, Μεσολογγίου

Δημιουργία αλγορίθμων για τον εντοπισμό της απόστασης των καταναλωτών από τα κέντρα των Παρόχων ευρυζωνικών υπηρεσιών

3

Page 4: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Βασικές τοπογραφικές

έννοιες

ΓεωδαισίαΔιάσταση και είδη

δικτύωνΑπεικόνηση και

προβολικά συστήματαΓεωδαιτικά Συστήματα

Αναφοράς

Γεωγραφικά Συστήματα

Πληροφοριών

Ορισμός και είδηΣυνιστώσεςΟργάνωσηΔυνατότητες και πεδία

εφαρμογήςΕυρυζωνικότητα

4

Page 5: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

5

Quantum GIS:πρόγραμμα σχεδίασης ψηφιακών χαρτών

Περιβάλλον εργασίας

Page 6: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

δίκτυο κορμού οπτικών ινών(υπάρχον και προς ανάπτυξη υποδομή)

κόμβοι (κύριοι, διανομής, πρόσβασης)ασύρματο δίκτυο(σημεία παροχής ασύρματης

πρόσβασης, ασύρματα συνδεδεμένα σημεία)λοιπά στοιχεία(νοσοκομεία, πανεπιστήμια,

τράπεζες, κτήρια δημόσιων υπηρεσιών)

6

Page 7: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

7

πολεοδομικός χάρτης

ψηφιακός χάρτης

QGIS

Αμαλιάδα

Page 8: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

8

πολεοδομικός χάρτης

ψηφιακός χάρτης

QGIS

Πύργος

Page 9: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

9

πολεοδομικός χάρτης

ψηφιακός χάρτης

QGIS

Πάτρα-Ρίο

Page 10: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

10

πολεοδομικός χάρτης

ψηφιακός χάρτης

QGIS

Αίγιο

Page 11: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

11

πολεοδομικός χάρτης

ψηφιακός χάρτης

QGIS

Αγρίνιο

Page 12: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

12

πολεοδομικός χάρτης

ψηφιακός χάρτης

QGIS

Ναύπακτος

Page 13: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

13

πολεοδομικός χάρτης

ψηφιακός χάρτης

QGIS

Μεσολόγγι

Page 14: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

Εύρεση περικλειόμενου τριγώνου(με κορυφές ασύρματα

συνδεδεμένα σημεία) δοθέντος συγκεκριμένου σημείου

Εύρεση βέλτιστης διαδρομής από δοθέν σημείο έως τον

πλησιέστερο κόμβο του δικτύου οπτικών ινών

14

Page 15: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΥΡΕΣΗ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΜΕΝΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥΔΟΘΕΝΤΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

Συνάρτηση triangulation Dalaunay(κατασκευή πλέγματος Dalaunay )

15

Συνάρτηση ανίχνευσης σημείου ως εσωτερικό τριγώνου

Page 16: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (1)

Τα GIS συστήματα συνιστούν ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο συμβάλει στη διάδοση της ευρυζωνικότητας σε όλη την Ελλάδα και στη μείωση της απόστασης που μας χωρίζει από τις ψηφιακά προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16

Οι πιλοτικές εφαρμογές της χρήσης GIS προσφέρουν:  Διαδικτυακή πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με την δυνατότητα παρoχής ευρυζωνικών συνδέσεων τηλεφωνίας, τηλεφωνίας και Internet, τηλεφωνίας/internet/video Καταγραφή και απεικόνιση των υποδομών των δικτύων των παρόχων, για την υποβοήθηση του έργου της ΕΕΤΤ αλλά και των ίδιων των παρόχων μέσα από την παροχή πληροφοριών όπως για παράδειγμα ποιος φορέας είναι αρμόδιος για την αδειοδότηση μιας διαδρομής διέλευσης οπτικής ίνας.

Page 17: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (2)

Για τον καταναλωτή δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών εφαρμογών, μέσω ειδικής ιστοσελίδας εμπλουτισμένης με χαρτογραφική απεικόνιση και αναζήτηση διευθύνσεων, να εντοπίζουν την απόστασή τους από τα κέντρα των Παρόχων και να μπορούν να προσδιορίζουν κατ’ εκτίμηση την αναμενόμενη υπηρεσία και ποιότητα της σύνδεσής τους.

Για τον Πάροχο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών καταγράφονται τα έργα Δικαιωμάτων Διέλευσης δικτύων οπτικών ινών και θα παρέχονται υπηρεσίες που προωθούν τη συνεργασία των Παρόχων σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης, με γνώμονα την επιτάχυνση των πολύπλοκων και γραφειοκρατικών διαδικασιών και την ταχύτερη ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών. Aπαραίτητη η καταχώρηση στο GIS των πληροφοριών σχετικά με τα ήδη εγκατεστημένα καθώς και τα προς ανάπτυξη δίκτυα οπτικών ινών.

17

Page 18: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ευχαριστώ πολύ

18

Page 19: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΤΟΜΕΑΣ : ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επιβλέπων: Στυλιανάκης Βασίλειος

Αθήνα, Ιούλιος 200819