ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ...

of 13 /13
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ Ε. Δασκαλοπούλου, Β. Ορδουλίδου*, Ν. Καρτάλη , Χ. Λιάββας*, Π. Φυτάς*, Ε. Βλαχογιάννης. Μονάδα Μελέτης του Ύπνου, Παθολογική Κλινική, *Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. «Άγιος Παύλος»

Embed Size (px)

description

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ. Ε. Δασκαλοπούλου, Β. Ορδουλίδου*, Ν. Καρτάλη , Χ. Λιάββας*, Π. Φυτάς*, Ε. Βλαχογιάννης. Μονάδα Μελέτης του Ύπνου, Παθολογική Κλινική, *Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. «Άγιος Παύλος». - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ...

Page 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ

Ε. Δασκαλοπούλου, Β. Ορδουλίδου*, Ν. Καρτάλη, Χ. Λιάββας*, Π. Φυτάς*, Ε. Βλαχογιάννης.

Μονάδα Μελέτης του Ύπνου, Παθολογική Κλινική, *Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. «Άγιος Παύλος»

Page 2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ

ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑ

Page 3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ

ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ

Page 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑ

Page 5: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ

Page 6: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ

Ασθενείς 10 ασθενείς Ηλικια 47,9 ± 8,33 έτη ΒΜΙ 38,98 ± 5,16, kg/m2

ΑΗΙ 69,4 ± 25 /ώρα DI 69,13 ± 20,49 /ώρα

Page 7: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ

Ασθενείς Μικρολευκωματίνη ούρων Κρεατινίνη ούρων Λόγος μικρολευκωματίνης/κρεατινίνης (A/C) Όγκος ούρων

ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ CPAP

Page 8: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ

Αποτελέσματα: πρώτη μελέτη

ΒΡΑΔΥ ΠΡΩΙ

Μικρολευκωματίνη 84,76 ± 116 40,20 ± 38,67 p=0,069

Κρεατινίνη 192,42 ± 105,44 88,65 ± 50 p=0,017

Λόγος A/C 36,77 ± 38 49,74 ± 49 p=0,074

Page 9: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ

Αποτελέσματα: δεύτερη μελέτημετά CPAP

ΒΡΑΔΥ ΠΡΩΙ Μικρολευκωματίνη 72,63 ± 97,76 44,09 ± 90,42 p=0,074

Κρεατινίνη 148,47 ± 92,08 149,91 ± 82,63 p=0,959

Λόγος A/C 52,92 ± 63,9 22,31 ± 2648, p=0,005

Page 10: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ

Αποτελέσματα -3

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

όγκος ούρων 853 ± 402 466 ± 186 p=0,008

38,84%± 24,64

Λόγος A/C 49,74 ± 49 22,31 ± 26,48 p=0,005

48,19%± 23,31

Page 11: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ

Αποτελέσματα - 4

AHI με λόγο A/C p=0.241 DI με λόγο A/C p=0.203 AHI με όγκο ούρων p=0.005

Page 12: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

μειώνεται ο λόγος A/C μετά από CPAP μειώνεται ο όγκος ούρων μετά από CPAP

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΟΥΡΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑΣ

Page 13: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ