Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 900 1 :2000 ΣΤΟΝ...

of 21 /21
1 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2000 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Embed Size (px)

description

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 900 1 :2000 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΜΑΡΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ TUV HELLAS Α.Ε. 1994 - Η ΠΡΩΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤ A ISO 9001: 19 94 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 900 1 :2000 ΣΤΟΝ...

Page 1: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ISO 900 1 :2000 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2000

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Page 2: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ISO 900 1 :2000 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ TUV HELLAS Α.Ε.

• 1994 - Η ΠΡΩΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤA ISO 9001:1994

• 2004 - Ο ΠΡΩΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

(1.500 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)

Page 3: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ISO 900 1 :2000 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3

Κριτική στο ISO 9001:1994

- Δεν ήταν κατάλληλο για όλα τα μεγέθη και τύπους εταιρειών - προκατειλημμένο προς την βιομηχανία

- Υπερβολική έμφαση στην γραφειοκρατία- Το πρότυπο δεν ήταν απλό και σαφές και δεν ήταν

φιλικό προς τον χρήστη- Δεν ανταποκρίνονταν ικανοποιητικά στις

επιχειρηματικές διεργασίες- Υπήρχε έλλειψη συμβατότητας με άλλα πρότυπα

Page 4: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ISO 900 1 :2000 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

4

ISO 9001:2000

ISO 9001 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας -

απαιτήσεις (αντικαθιστά ISO 9001:1994, ISO 9002 και ISO 9003)

ISO 9004 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας -

οδηγίες για βελτιώσεις στην απόδοση (αντικαθιστά το ISO 9004-1)

Page 5: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ISO 900 1 :2000 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

5

ISO 9001:2000 και ISO 9004:2000

- Έχουν αναπτυχθεί ως ένα “λογικά ακόλουθο ζεύγος” προτύπων για συστήματα διαχείρισης ποιότητας

- Έχουν σχεδιασθεί ώστε να συμπληρώνουν το ένα το άλλο

- Το ISO 9001 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα ΣΔΠ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για εσωτερική εφαρμογή, είτε για πιστοποίηση ή για συμβατικούς σκοπούς

- Το ISO 9004 προσανατολίζεται σε ένα ευρύτερο πεδίο στόχων για ένα ΣΔΠ, και ειδικά για την ΔΙΑΡΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

- Οδηγός για την ηγεσία η οποία επιθυμεί να προχωρήσει ΠΕΡΑΝ των απαιτήσεων του ISO 9001 και ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ για πιστοποίηση ή συμβατικούς σκοπούς

Page 6: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ISO 900 1 :2000 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

6

ISO 9001:2000

ISO 9000 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – βασικές αρχές και λεξιλόγιο

(αντικαθιστά ISO 8402 και ISO 9000-1)

ISO 19011 Οδηγίες για την Επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος

(αντικαθιστά το ISO 10011, μέρη 1, 2 και 3 καθώς επίσης και το ISO 1410, ISO 14011 και το ISO 14012)

Page 7: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ISO 900 1 :2000 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

7

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

IWA 2:2003

Quality Management Systems- Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in

Education

(available in English only)

Page 8: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ISO 900 1 :2000 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

8

IWA 2:2003Το IWA 2:2003 (International Workshop Agreement) παρέχει Οδηγίες για την εφαρμογή του ISO 9001:2000 σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς που παρέχουν εκπαιδευτικά προϊόντα.

Οι Οδηγίες αυτές δεν προσθέτουν, δεν αλλάζουν ή μετατρέπουν τις απαιτήσεις του ISO 9001:2000 και δεν έχουν σκοπό να χρησιμοποιηθούν για συμβατικούς σκοπούς, ή σκοπούς επιθεώρησης συμμόρφωσης ή πιστοποίησης.

Page 9: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ISO 900 1 :2000 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

9

IWA 2:2003

Κάθε παράγραφος του ISO 9001:2000 περιλαμβάνεται πριν το αντίστοιχο εδάφιο του IWA 2:2003. Επίσης το σύνολο του ISO 9004:2000 περιλαμβάνεται για να παράσχει μια συνολική άποψη της διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης των εκπαιδευτικών οργανισμών.

Page 10: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ISO 900 1 :2000 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

10

IWA 2:2003Πελάτης ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος (μπορεί να)

είναι:

Α.Ο καταναλωτής ο μαθητής

Β.Ο αγοραστής αυτός που χρηματοδοτεί τον μαθητή

Γ. Ο τελικός χρήστης αυτός που ωφελείται από την γνώση που

αποκτά ο μαθητής

Page 11: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ISO 900 1 :2000 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

11

ISO 9001:2000

Το ISO 9001:2000 δεν περιλαμβάνει απαιτήσεις που υπάρχουν ειδικά σε άλλα συστήματα διαχείρισης όπως:

Διαχείριση περιβάλλοντος

Υγεία κατά την εργασία και διαχείριση ασφάλειας

Διαχείριση κινδύνων Το ISO 9001:2000 επιτρέπει την εναρμόνιση ή ενσωμάτωση με άλλα συστήματα διαχείρισης

Page 12: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ISO 900 1 :2000 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

12

Συμπληρωματικά πρότυπα

• ΕΛΟΤ 1416 Ασφάλεια Τροφίμων(H.A.C.C.P.)

• ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 Περιβαλλοντική Διαχείριση

• ΕΛΟΤ 1801 Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

• ISO 17799 Ασφάλεια Πληροφοριακών Δεδομένων

Page 13: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ISO 900 1 :2000 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

13

Ζητούμενα της επιθεώρησης σε έναεκπαιδευτικό ίδρυμα

Μέσω της επιτόπιας επιθεώρησης (δειγματοληπτικός έλεγχος) του συστήματος ποιότητας ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος ζητούμε να βρούμε αντικειμενικές αποδείξεις συμμόρφωσης σε σχέση με:

-Την ύπαρξη ενός συστήματος ποιότητας δομημένου κατά τρόπο ώστε να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του ISO 9001:2000

-Την εφαρμογή των εν ισχύ, για την δραστηριότητα, νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων

Page 14: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ISO 900 1 :2000 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

14

Ζητούμενα της επιθεώρησης σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα

-Την διασφάλιση της συνοχής και της σταθερής συμπεριφοράς, σύμφωνα με τα προδιαγεγραμμένα, του συστήματος ποιότητας του ιδρύματος

-Την διασφάλιση της απαραίτητης ικανότητας του εμπλεκόμενου προσωπικού (εκπαιδευτικού + υποστηρικτικού) καθώς και της πληρότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων

- Την διασφάλιση της απαραίτητης υποδομής σε κτήρια και εξοπλισμό αλλά και την διατήρηση αυτής, έτσι όπως ορίζεται νομοθετικά αλλά και όπως το ίδρυμα δεσμεύεται στους πελάτες του

Page 15: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ISO 900 1 :2000 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

15

Ζητούμενα της επιθεώρησης σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα

- Την ύπαρξη μετρήσιμων στόχων, δηλαδή την ύπαρξη ενός μηχανισμού παρακολούθησης, μέτρησης, ανάλυσης & αξιολόγησης της δραστηριότητας τόσο στα επιμέρους στοιχεία της όσο και στο σύνολο

- Την ύπαρξη και την αξιολόγηση του μηχανισμού μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών του ιδρύματος καθώς και του μηχανισμού χειρισμού των παραπόνων αυτών

- Προτάσεις βελτίωσης του συστήματος ποιότητας του ιδρύματος

Page 16: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ISO 900 1 :2000 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

16

ISO 9000:2000, Όροι & Ορισμοί Ως προϊόν ή υπηρεσία ορίζεται το αποτέλεσμα μίας ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπηρεσία (π.χ. παροχή εκπαίδευσης)

Λογισμικό (π.χ. πρόγραμμα Η/Υ, λεξικό)

Μηχάνημα (π.χ. μηχανικό μέρος κινητήρα)

Επεξεργασία (π.χ. λιπαντικό)

Ως διεργασία ορίζεται μία ομάδα από αλληλοσυσχετιζόμενες ή αλληλοεπιδρώμενες δραστηριότητες οι οποίες μετατρέπουν ΔΕΔΟΜΕΝΑ σε ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Page 17: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ISO 900 1 :2000 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

17

ISO 9001:2000 το Μοντέλο της Διεργασίας

Μέτρηση, ανάλυση & βελτίωση

Διαρκής Βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διεργασίες

Ευθύνη της Διοίκησης

ΔιαχείρισηΠόρων

Δεδομένα

Αποτελέσματα

Page 18: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ISO 900 1 :2000 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

18

Βασικό Μοντέλο της Διεργασίας

ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΓΝΩΣΗΠΟΡΟΙ

ΠΡ

ΟΪΟ

Ν/Υ

ΠΗ

ΡΕΣΙΑ

ΠΕΛΑΤΗΣΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΑΠ

ΑΙΤ

ΗΣΕΙΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Page 19: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ISO 900 1 :2000 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

19

Παράγραφοι του ISO 9001:2000

• 0 Εισαγωγή

• 1 Αντικείμενο

• 2 Τυποποιητική παραπομπή

• 3 Όροι και ορισμοί

• 4 Σύστημα διαχείρισης ποιότητας

• 5 Ευθύνη της Διοίκησης

• 6 Διαχείριση πόρων

• 7 Υλοποίηση προϊόντος

• 8 Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση

Page 20: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ISO 900 1 :2000 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

20

Το ISO 9001:2000 απαιτεί

• ΔΙΑΡΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ• ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ• ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ• ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ• ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Page 21: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ISO 900 1 :2000 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

21

Δομή Ολοκληρωμένου Συστήματος

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υγεία & Ασφάλεια

Τεκμηρίωση Συστημάτων Διαχείρισης (Διαδικασίες, Οδηγίες

Εργασίας & Αρχεία)

Ποιότητα Περιβάλλον