ΕφαρµογήΣυστήµατος...

of 118 /118
Εφαρµογή Συστήµατος ∆ιοίκησης µε Στόχους (MbO) Νικόλαος Παπαθεοδώρου, Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης, 1 η Ιουλίου 2016, Πάτρα

Embed Size (px)

Transcript of ΕφαρµογήΣυστήµατος...

 • (MbO)

  , ,

  1 2016,

 • (2004(2004--2016)2016)

  .3230/2004 .3230/2004 . 22. 22, 23, 23, 24, 24 & 31& 31 . . 4369/2016, 4369/2016, ....

  ((M.b.OM.b.O.).). . , , , , , ,

  , , , , , , (( & & ) )

  & & . . . .

  & &

 • Peter Drucker

 • , ,

  Peter Drucker

 • 2004 2004 2016 2016

  . 3230/2004 . 3230/2004

 • , , , ,

  , ,

  ..

  H E.E.H E.E.,, , , ..... . ((M.b.OM.b.O.) .) 2004, 2004, ..

  (( , , 20092009))

 • N. 3N. 3230/2004 230/2004 ( 44)

  , ,

 • (Common Assessment Framework), http://www.minadmin.gov.gr

 • ... 1 100

  2 80

  3 90

  4 90

  5 140

  500 6 200

  7 90

  8 60

  9 &

  150

  500

  11

 • 1 (.3230/2004):

  : : HH -- ..

 • .

  ,

  , .... ... .

 • (1. /.4/.26397/27.12.2005,

  2. /.4/5270/1.3.20073. 7323/5.4.2006

  4. 12972/10.5.2016)

  (( , , , , , , ), ), ..

 • : :

  : :

  : :

  : :

 • . 22,23&24 N. . 43694369/20/201616 ( 33) , , , ( )

 • (() )

  (( 33--5 5 ))..

 • :

  ,

 • ( )

  ,

  ( )

  ( )

 • , 5 ;

  , ( ) ; ;

  ;

  ;

  ;

 • , , , ,

 • ,

  ,

  , .

 • 1. ;

  2. / ;

  3. ;

  4. ;

 • . .

  (( ), ), , , . .

 • -

 • 35

  ((SWOT AnalysisSWOT Analysis))

  :

 • 37

  BSC (Kaplan & Norton, )

  &

 • --

  , ,

  SWOT ANALYSISSWOT ANALYSIS

  , , , ,

  BUSINESS PLANBUSINESS PLAN

  : , (2006)

 • . .

  ......... 2007. 2007--20132013

  , , .

  : ..... (2006)

 • . .

  , , ,

  ,

  .

  : , (2006)

 • . .

  SWOT

  : (2007)

 • . .

  -

  : (2009)

  &

  &

  H

  K

  &

  &

  EI &

 • . .

  : (2007)

 • . .

  : (2007)

 • . .

  : (2007)

 • . .

  : (2007)

 • . .

  : ., ., . (2009)

  . - . - . 83

  BSC

  Balanced Scorecard

  /

  -

  , , ,

 • . .

  ...

  : (2006)

  HRM

  ERP/KNOWLEDGE

  MANAGEMENT

  --

  --

  &

 • . .

  ...

  : (2006)

  AIDS

  &

 • . .

  : ., ., ., (2009)

  . - . - . 85

  1:

  2:

  1-1: ( .)

  1-2: -

  1-3: ()

  1-O1-1:

  1-O2-1:

  1-O2-2: %

  1 2

  O1 O2 O3

  1 1

  2

  1-O1-1-T1: 80% 2009

  1-2-1-T1: 10%

  1-2-2-T1: 90% 2009

  T1 T1

  -1-I1:

  1-I2:

  T1

  I1 I2

  (Targets)

 • (top-down)

  (bottom-up)

 • 52

  : :

  : :

 • & &

 • 13. 13. ;;

  12. 12. ((, , , , , , , , ) ) ;;

  11. 11. ;;

  10. 10. ;;

  9. 9. / / ; ;

  8. 8. ;;

  7. 7. , , , , , , ;;

  6. 6. (( ););

  5. 5. , , , , ; ;

  4. 4. ;;

  3. 3. ; ;

  2. 2. ; ;

  1. 1. ;;

 • ;;

  ;;

  ;;

  ;;

  ((, , , , , , ))

 • ( . 22 . 4396/2016, 3 . 3230/2004 . 3 . 31 . 4396/2016)

  , , , ,

  ..

 • ( . 22 . 4396/2016, 3 . 3230/2004 . 3 . 31 . 4396/2016)

  .

  , , , .

  , , .

 • ( . 22 . 4396/2016, 3 . 3230/2004 . 3 . 31 . 4396/2016)

  , , . .

  . .

  , , . .

  , , ..

 • ( . 22 . 4396/2016, 3 . 3230/2004 . 3 . 31 . 4396/2016)

  , , , , , , , . .

  , , , , , , , .

  .

 • ( . 22 . 4396/2016, 3 . 3230/2004 . 3 . 31 . 4396/2016)

  , , , , ..

  22 22 . 4396/2016.. 4396/2016.

 • ,

  .

 • .

  (3)

  , ,

  .

  .

 • .

  (2) , , .

  , . .

  (2/3) , , . (10) .

 • .

  (2/3) .

  0100. .

  (3/5) , . , .

 • .

  , , .

  ,

  .

  24 .

 • , , , ,

  .

  , ,

  .

  24 .

 • ..... (...)

  .

  24 .

 • / / / /

  / / / .

  .

  1. 2. / / ../ 3. ..3. 4. 5.

 • &

  ,

  ,

  ,

 • ::

  .

 • :

 • ...

  , .. ,

 • ,

 • : :

  ::

  !!

  !!

  !

  ;; ;; ;;

  ;; ;; ;;

  ;; ;; ......

 • : :

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 • : :

  >

  -

  !

  Google

 • //.4/.4/.7323/5.4.2006 .7323/5.4.2006 ((.3230/2004).3230/2004) ::

  ..

 • (1/2)(1/2)

  ( )

  ( )

  ( )

  (/)

 • (2/2)

 • (1/2)

  ,

  = ,

  ( )

 • (2/2)

 • ::

 • 11 ::

  . , .

  : , .

 • 22 ::

  :

  (

  )

 • 33 ::

  .

  :

  .

 • 44 ::

  . : .

 • 55 ::

  :

  .

 • 66 ::

  - (Stakeholders)

  :

 • 77 ::

  :

 • 88 ::

  . ..

  :

 • .

 • -

  /.4/.20260/13.9.2006, / (.3230/2004) - .

 • (7) ( McKinsey 7S):

  -

  ((Stra

  tegy)Strategy)

  ((SuperordinateSuperordinate goals goals Shared values)Shared values)

  ((Style)Style)

  ((Staff)Staff)

  ((Skil

  ls)Skills)

  ((Syst

  ems)Systems)

  ((Structure)

  Structure)

 • , :

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

 • SCORESCORE :

  S = Cohesive StrategyC = Clear Roles and ResponsibilitiesO = Open CommunicationR = Rapid ResponseE = Effective Leadership

 • 112

  TQM 7s

  (Structure)

  (Strategy)

  (System)

  (Style)

  (Staff)

  (Skills)

  (Shared Values)

  Top-down

  /

  Top-down Bottom-

  up

  /

 • , ,

  & & , ,

  , ,

  -

 • -

 • , ,

  ,

  /

  ,

 • 100x

 • -- ::WIN WIN WIN WIN -- WINWIN

 • [email protected]@1743.1743.syzefxis.gov.grsyzefxis.gov.gr