μάθημα 1.2 - Χαρακτηριστικά μέσων μετάδοσης

of 12 /12
Μάθημα 1.2 Χαρακτηριστικά μέσων μετάδοσης

Embed Size (px)

Transcript of μάθημα 1.2 - Χαρακτηριστικά μέσων μετάδοσης

  • 1. 1.2

2. = - 3. bps (bits per seconds) 4. 3 : 45-600 bps 1200-33600 bps 48000 bps-1.5 Mbps 5. 6. (UTP) (STP) STP . UTP 7. 1: 2: 4 Mbps 3: 10 Mbps 4: 16 Mbps 5: 100 Mbps 8. 9. 10. ( ) ( 100 km) 11.