UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS...

34
334 UPS, LCS 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug stand-by UPS 600 και 800 VA (σ. 338) NΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2016 σ. 340 Πίνακας επιλογής υλικών εξοπλισμού και ερμαρίων σ. 344 LCS 2 , μετώπες μικτονόμησης και μπλοκ κονεκτόρων σ. 352 LCS 2 , πρίζες οπτικών ινών σ. 350 LCS 2 , οπτική ίνα FΤTΟ σ. 357 LCS 2 , ερμάρια 19” σ. 362 LCS 2 , πίνακες 19” LCS 2 ερμάρια και πίνακες Σύστημα LCS 2 Χαλκός Σύστημα LCS 2 UPS Σύστημα LCS 2 Οπτική ίνα WiFi σ. 338 Κeor Multiplug UPS NEO

Transcript of UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS...

Page 1: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

334

UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

UPS Nicky & Nicky Sline interactive UPS 600 έως 3000 VA(σ. 338)

UPS Keor Multiplugstand-by UPS 600 και 800 VA(σ. 338)

NΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2016

σ. 340Πίνακας επιλογής υλικών εξοπλισμού και ερμαρίων

σ. 344LCS2, μετώπες μικτονόμησης και μπλοκ κονεκτόρων

σ. 352LCS2, πρίζες οπτικών ινών

σ. 350LCS2, οπτική ίνα FΤTΟ

σ. 357LCS2, ερμάρια 19”

σ. 362LCS2, πίνακες 19”

LCS2 ερμάρια και πίνακες

Σύστημα LCS2

Χαλκός

Σύστημα LCS2

UPS

Σύστημα LCS2

Οπτική ίναWiFi

σ. 338Κeor Multiplug UPS

NEO

Page 2: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

335

UPS Daker DK on-line double conversion UPS μονοφασικό και τριφασικό(σ. 339)

UPS Keor LP & Keor S on-line double conversion UPS μονοφασικά(σ. 339)

σ. 346LCS2, πρίζες πληροφορικής RJ 45

σ. 339On-line double conversion UPS Daker DK

σ. 339On-line double conversion UPS Keor LP και Keor S

σ. 348LCS2, κουτί διανομής ζώνης

σ. 349LCS2, καλώδια μικτονόμησης

σ. 338Line Interactive UPS Niky, Niky S και Keor Line RT

σ. 349LCS2, εξαρτήματα

σ. 353LCS2, καλώδια μικτονόμησης οπτικών ινών

σ. 354LCS2 WiFi Access Points

σ. 351LCS2, οπτική ίναΚατανεμητής ορόφου

σ. 351LCS2 συρτάρια οπτικών ινών

σ. 351LCS2 μπλοκ και εξαρτήματα για συρτάρι οπτικών ινών

σ. 357LCS2, ερμάριο server 19”

σ. 358Είσοδοι καλωδίων, βάθρα, εξαερισμός

σ. 360LCS2, χειρισμός καλωδίων, δεματικά ΗΔΕ

σ. 359LCS2, ράφια, εξοπλισμός

σ. 363LCS2, πίνακας 10”

σ. 363LCS2, πίνακες 19” σταθεροί Linkeo

NEO NEO NEO

σ. 352LCS2, pigtails καιδιακλαδωτές οπτικών ινών

Page 3: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

336

UPS

Modular on-line double conversion UPS που επιτρέπουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προσαρμοσμένη ακριβώς στις απαιτήσεις της εγκατάστασης, με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης.

Είναι κατασκευασμένα από τυποποιημένα modules που μπορούν να προστεθούν σε υπάρχουσες συνθέσεις ώστε να αυξήσουν την ισχύ

ή την εφεδρεία της μπαταρίαςστην εγκατάσταση.

Το καινοτόμο τριφασικό σύστημά τους αποτελείται από επιμέρους μονοφασικά modules και παρέχει το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο επάρκειας, υψηλό βαθμό απόδοσης 96% (σε λειτουργία eco έως 99%) και συντελεστή ισχύος 1.KVA = KW (SIQ certified)

MODULAR UPSαπό 1,25 έως 120 kW

CONVENTIONAL UPSαπό 1 έως 800 kVA

On-line double conversion UPS υψηλού βαθμού απόδοσης έως 96% - ΤÜV certified με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα (μειωμένες εκπομπές CO2 κατά 30%).

Με λειτουργία χωρίς μετασχηματιστή και ενσωματωμένο IGBT ανορθωτή αποτελούν ιδανική λύση για παραγωγή ενέργειας υψηλής ποιότητας με ελαχιστοποίηση των απωλειών.

MEGALINEmodular

Μονοφασικό modular UPS VFI, από 1,25 έως 10kVA

ARCHIMOD HEmodular

Τριφασικό modular UPS VFI, από 20 επεκτάσιμο έως 480kW Hot Swap

TRIMOD HEmodular

Τριφασικό modular UPS VFI, από 10 έως 60kW

KEOR HPconventional

Τριφασικό UPS VFI, από 100 έως 800kVA

KEOR Tconventional

Τριφασικό UPS VFI, από 10 έως 120kVA

ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΑΠΟ 600 VA ΕΩΣ 800 kVA

Page 4: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

337

Η Legrand, παγκόσμιος ηγέτης στις ηλεκτρικές και ψηφιακές κτιριακές υποδομές, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων για την κάλυψη όλων των αναγκών για αδιάλειπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων, από δομημένη καλωδίωση για δίκτυα δεδομένων έως έλεγχο και διαχείριση της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων καναλιών και συστημάτων διανομής.Υιοθετώντας μια περιβαλλοντικά φιλική προσέγγιση απέναντι στην τεχνολογική ανάπτυξη και απευθυνόμενη σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά, η Legrand προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά UPS με επιπλέον λειτουργίες για να εξασφαλίσει τη μέγιστη αδιάλειπτη λειτουργία σε κάθε είδους εγκατάσταση.

KEOR Multiplug consumer

CONSUMER UPSέως 3 kVA

Με ηλεκτρονικό ρυθμιστή τάσης, ενδεικτική λυχνία LED, προστασία της τηλεφωνικής γραμμής και δυνατότητα ενσωμάτωσης σε rack (KEOR Line RT), παρέχουν συνολική, αξιόπιστη προστασία της εγκατάστασης.

Παρέχουν μια εξαιρετική σχέση ποιότητας/τιμής και την εγγύησημιας μακροπρόθεσμης επένδυσης.

KEOR LPconventional

Μονοφασικό UPS από 1 έως 3kVA

DAKER DKconventional

Μονοφασικό UPS VFI, από 1 έως 10kVA

KEOR Line RT consumer

Μονοφασικό line interactive UPS από 1kVA έως 3kVA

ΝΙΚΥ + NIKY S consumer

Μονοφασικό line interactive UPS VI από 0,6 έως 3kVA

Μονοφασικό UPS VI-SS, 600 και 800VA

KEOR Sconventional

Μονοφασικό UPSαπό 3 έως 10kVA

Η κατηγορία KEOR διαθέτει:- ευκολία στην εγκατάσταση με

δυνατότητα καλωδίωσης από τη μπροστινή πλευρά του UPS.

- δυνατότητα ενσωμάτωσης μπαταριών εντός της καμπίνας που περιέχεται η ηλεκτρονική μονάδα ώστε να ελαχιστοποιείται ο απαιτούμενος όγκος του (small foot print)

- με ενσωματωμένο bypass που απλοποιεί τις εργασίες συντήρησης χωρίς την ανάγκη διακοπής της τροφοδοσίας των φορτίων και βοηθά στη μείωση της πολυπλοκότητας της εγκατάστασης.

Επαγγελματικές λύσεις με ισχύ έως 800 kVA.

Page 5: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

338

Niky, Niky S και Keor Line RT line interactive - 600 έως 3000 VA

Keor multiplug stand-by UPS - 600 και 800 VA

Μονοφασικό stand-by UPSΙδανικό για οικιακή χρήση προστασίας Η/Υ, συσκευών εικόνας/ήχου Διαθέτει 8 προστατευμένες πρίζες τύπου σούκο:6 πρίζες με δυνατότητα αυτονομίας και αντικεραυνική προστασία, 2 πρίζες μόνο με αντικεραυνική προστασίαΘύρα RJ 45/RJ 11 με αντικεραυνική προστασία της τηλεφωνικής γραμμής και του δικτύουΣύμφωνα με πρότυπα EN62040-1 και EN62040-2

3 100 38

Συσκ. Αρ. καταλ. UPSΙσχύς (VA)

Ισχύς (W)

Αυτονομία (min)(1)

Αρ. πριζών τύπου σούκο

Θύρες επικοινωνίας

1 3 100 38 600 360 10 έως 15 6 + 2 USB1 3 100 39 800 480 10 έως 15 6 + 2 USB

3 100 10Σε συσκευασία αγοράς

Off-line

Σε συσκευασία αγοράς

Line interactive

Συσκ. Αρ. καταλ. Niky - μονοφασικό - VILine interactive ψευδοημίτονοΙσχύς (VA)

Ισχύς (W)

Αυτονομία (min)(1)

Αρ. πριζών τύπου IEC

Αρ. πριζών τύπου σούκο

Θύρες επικοινωνίας

1 3 100 00 600 300 5 έως 30 0 1 USB1 3 100 09 600 300 5 έως 30 1 1 USB1 3 100 02 600 300 5 έως 30 3 0 USB1 3 100 10 800 400 5 έως 30 1 1 USB1 3 100 03 800 400 5 έως 30 3 0 USB1 3 100 13 1000 600 5 έως 30 2 2 RS2321 3 100 04 1000 600 5 έως 30 6 0 USB1 3 100 14 1500 900 5 έως 30 2 2 RS2321 3 100 05 1500 900 5 έως 30 6 0 USB

Niky S- μονοφασικό VI-SSLine interactive καθαρό ημίτονοLCD οθόνηΙσχύς (VA)

Ισχύς (W)

Αυτονομία (min)(1)

Αρ. πριζών τύπου IEC

Αρ. πριζών τύπου σούκο

Θύρες επικοινωνίας

1 3 100 06 1000 600 9 6 0 USB-RS2321 3 100 20 1500 900 8 6 0 USB-RS232 1 3 100 07 2000 1200 9 6 0 USB-RS2321 3 100 08 3000 1800 8 6 0 USB-RS232

Keor Line RT (rack/tower) μονοφασικό VI-SSLine interactive καθαρό ημίτονοΣυντελεστής απόδοσης 0,9Δυνατότητα στήριξης σε tower ή σε rack (με αρ. καταλ. 3 109 52)LCD οθόνηΔυνατότητα αυτόματης διόρθωσης τάσης εξόδουΔυνατότητα Hot SwapΥποδοχές για διασύνδεση του UPS μέσω internet

Ισχύς (VA)

Ισχύς (W)

Αυτονομία (min)(1)

Αρ. πριζών τύπου IEC

Θύρες επικοινωνίας

1 3 100 45 1000 900 10 8 / - USB-RS232 1 3 100 46 1500 1350 8 8 / - USB-RS232 1 3 100 47 2200 1980 8 8 / 1 USB-RS2321 3 100 48 3000 2700 8 8 / 1 USB-RS232

(1) Ο χρόνος αυτονομίας (min) έχει υπολογιστεί κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του φορτίου, τις συνθήκες χρήσης και του περιβάλλοντος εγκατάστασης

Για UPS με μεγαλύτερη αυτονομία,επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

3 100 06

3 100 46

■ Διαστάσεις για 600-800 VA

97.5250

229

Αντικεραυνική προστασία για τηλεφωνία, δίκτυο

6 πρίζες UPS με αντικεραυνική προστασία

θύρα USB

2 πρίζες εκτός UPS με αντικεραυνική προστασία

Μονοφασικά UPSΙδανικά για κατοικία, μικρούς επαγγελματικούς χώρους, συστήματα ασφαλείας, CCTV,...Θύρες επικοινωνίας RS 232 και USBΠροστατευμένες έξοδοι RJ 45/R J11 από υπέρταση και υπερφόρτωσηΔυνατότητα διαχείρισης μέσω softwareΣύμφωνα με πρότυπα EN62040-1, EN62040-2 και EN 62040-3

Page 6: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

339

Daker DK on-line double conversion UPS (rack/tower) - μονοφασικό και τριφασικό VFI-111

Keor LP και Keor Son-line double conversion UPS (tower) VFI - μονοφασικά

On-line double conversion On-line double conversion

Συσκ. Αρ. καταλ. Daker UPS με μπαταρίες

ΜονοφασικόΙσχύς (VA)

Ισχύς(W)

Αυτονομία (min)(1)

Βάρος (kg)

1 3 100 50 1000 800 10 161 3 100 51 2000 1600 10 29,51 3 100 52 3000 2400 8 301 3 100 53 4500 4050 6 521 3 100 54 6000 5400 4 52

Daker UPS χωρίς μπαταρίεςΜονοφασικό

Ισχύς(VA)

Ισχύς (W)

Βάρος (kg)

1 3 100 56 4500 4050 251 3 100 57 6000 5400 251 3 100 58 10000 9000 26

Τριφασικό (είσοδος) / Μονοφασικό (έξοδος)1 3 100 59 10000 9000 26

Επιπρόσθετες καμπίνες μπαταριών1 3 107 69 Καμπίνα μπαταριών για αρ. καταλ. 3 100 50

(12 x 12 V, 7.2 Ah μπαταρίες)1 3 107 70 Καμπίνα μπαταριών για αρ. καταλ. 3 100 51

(12 x 12 V, 7.2 Ah μπαταρίες) 1 3 107 71 Καμπίνα μπαταριών για αρ. καταλ. 3 100 52

(12 x 12 V, 9 Ah μπαταρίες)1 3 107 72 Καμπίνα μπαταριών για αρ. καταλ. 3 100 56

και 3 100 57 (20 x 12 V, 7.2 Ah μπαταρίες)

1 3 107 66 Καμπίνα μπαταριών για αρ. καταλ. 3 100 58 (20 x 12 V, 9 Ah μπαταρίες)

Εξαρτήματα1 3 109 59 Επιπρόσθετος φορτιστής για Daker DK 1000 1 3 109 61 Επιπρόσθετος φορτιστής για Daker DK 2000 & 3000 1 3 109 54 Επιπρόσθετος φορτιστής 1000 W

(για Daker DK 4500-6000-10000) 1 3 109 52 kit στήριξης σε rack 19''1 3 109 53 Εξωτερικό χειροκίνητο bypass για

Daker DK και Keor LP 1000-2000-3000)1 3 109 63 Εξωτερικό χειροκίνητο bypass για

Daker DK 4500-6000 και 100001 3 109 17 Kit παραλληλισμού (για Daker DK 4500-10000)1 3 109 69 Κάρτα ψυχρής επαφής για Daker DK, Keor LP

και Keor S

Network interfaces / software1 3 108 80 UPS management software1 3 108 85 UPS management software (άδεια πολλαπλής

χρήσης)1 3 108 82 UPS κάρτα επικοινωνίας

3 100 543 100 50 3 101 54

Συσκ. Αρ. καταλ. Keor LPΣυντελεστής απόδοσης 0,9 Δυνατότητα απομακρυσμένης αυτόματης διακοπής της λειτουργίας (EPO)Δυνατότητα bypass (προαιρετικό)Ψυχρή εκκίνηση

Ισχύς (VA)

Ισχύς (W)

Αυτονομία (min)(1)

Αρ. πριζών τύπου IEC (10 A)

Βάρος (kg)

1 3 101 54 1000 900 5 3 101 3 101 56 2000 1800 5 6 171 3 101 58 3000 2700 5 6 23

Keor SLCD οθόνηΣυντελεστής απόδοσης 0,9Παραλληλισμός μόνο για εφεδρεία (από 6000 έως 10000 VA)Μικρό αποτύπωμαInverter τεχνολογίας IGBT Δυνατότητα τοποθέτησης μετασχηματιστή απομόνωσης

Ισχύς (VA)

Ισχύς (W)

Αυτονομία (min)(1)

Βάρος (kg)

1 3 101 21 3000 2400 10 531 3 101 22 3000 2400 27 751 3 101 23 3000 2400 50 971 3 101 28 6000 5400 22 1061 3 101 31 10000 9000 10 114

3 101 21

Για περισσότερα network interfaces και software,επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Δωρεάν software διαχείρισης UPS διαθέσιμο για download στο www.ups.legrand.com

TRIMOD HE

KEOR T

ARCHIMOD HE

KEOR HP

10 έως 60 kW● N+1 redudancy● 96% efficiency● PF 1: kW=kVA

10 έως 120 KVA● 96% efficiency● PF 0,9

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

20 επεκτάσιμο έως 480 kW● Hot Swap● N+1 redudancy● 96% efficiency● PF 1: kW=kVA

100 έως 800 kVA● 95% efficiency● PF 0,9

■ Conventional / Modular 3-phase UPS

LCD οθόνηΔυνατότητα στήριξης σε tower ή σε rack 19'' (με αρ. καταλ. 3 109 52)Επεκτασιμότητα της αυτονομίας μέσω πρόσθετων μπαταριώνΠλήρης συνδεσιμότητα και δυνατότητα ελέγχου από απόσταση μέσω SNMP/Internet/δικτύου κάρτας ή ψυχρής επαφήςΔυνατότητα αυτόματου ή χειροκίνητου bypass της τροφοδοσίας στα κρίσιμα φορτία σε περίπτωση σφάλματος ή συντήρησης Δυνατότητα τοποθέτησης του UPS σε παράλληλη διάταξη μόνο για μεγαλύτερη ασφάλεια των φορτίων/εφεδρεία (από 4500 έως 10000 VA)

Page 7: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

340

πίνακας επιλογής υλικών εξοπλισμού και ερμαρίων LCS2

παραμετροποιήστε την εγκατάσταση LCS2

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΙΖΕΣ RJ 45 MOSAIC (βλ. σελ. 346)

LCS2 cat. 6A LCS2 cat. 6 LCS2 cat. 5e

1 στοιχείο

UTP Λευκό 0 765 71 0 765 61 0 765 51

FTP Λευκό - 0 765 62 0 765 52

STP Λευκό 0 765 73 0 765 63 -

2 στοιχεία

UTP Λευκό 0 765 74 0 765 64 0 765 54

FTP Λευκό - 0 765 65 0 765 55

STP Λευκό 0 765 76 0 765 66 -

Με ελεγχόμενη εισαγωγή

UTP Λευκό 0 765 90 0 765 94 -

FTP Λευκό -- - -

STP Λευκό 0 765 99 - -

Με πράσινο κάλυμμα

UTP Λευκό - - -

FTP Λευκό - - -

STP Λευκό 0 765 24 - -

Με πορτοκαλί κάλυμμα

UTP Λευκό - - -

FTP Λευκό - - -

STP Λευκό 0 765 25 - -

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕΤΩΠΕΣ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΠΛΟΚ ΚΟΝΕΚΤΟΡΩΝ LCS2 (βλ. σελ. 344, 345)

Μετώπες μικτονόμησης 1U,Πλήρεις, με 24 κονέκτορες RJ 45

UTP 0 335 84 0 335 61 0 335 51

FTP - 0 335 62 0 335 52

STP 0 335 73 0 335 63 -

Μπλοκ 6 κονεκτόρωνRJ 45 πληροφορικής

UTP 0 335 77 0 335 64 0 335 54

FTP - 0 335 65 0 335 55

STP 0 335 76 0 335 66 -

Κενό μπλοκ κάλυψης 0 335 91 0 335 91 0 335 91

Κενή μετώπη μικτονόμησης 1U. Δέχεται 4 μπλοκ 0 335 90 0 335 90 0 335 90

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΠΛΟΚ (βλ. σελ. 345) LCS2

Μπλοκ 12 κονεκτόρων RJ 45 τηλεφωνίας

Επαφές 3-6 / 4-5 (ψηφιακές) 0 335 33

Μπλοκ διανομής video 6 κονέκτορες "F" 0 335 34

EΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (βλ. σελ. 345)

Μονότροπη Πολύτροπη

Μπλοκ LCΓια 6 ίνες 0 335 13 0 335 18

Για 12 ίνες - 0 335 19

Μπλοκ SC Για 6 ίνες 0 335 12 0 335 17

Μπλοκ ST Για 6 ίνες - 0 335 16

Μετατροπέας χαλκού / οπτικής ίνας 10/100 base T σε 10/100 base SX - 0 335 06

Συρτάρι οπτικών ινών 1U-για 4 μπλοκ οπτικών ινών 0 335 10

Κασέτα οπτικής ίνας για μετώπη μικτονόμησης 0 335 11

Page 8: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

341

πίνακας επιλογής υλικών εξοπλισμού και ερμαρίων LCS2

παραμετροποιήστε την εγκατάσταση LCS2 (συνέχεια)

EΠΙΛΕΞΤΕ WI-FI ACCESS PONTS (βλ. σελ. 354) LCS2

Wi-Fi Access Points manageables MosaicΤοποθέτηση σε τοίχο

Mε πρίζα RJ 45, dual band και dual radio 0 779 14

Dual band και dual radio 0 779 13

Wi-Fi Access Points manageables Τοποθέτηση σε ψευδοροφή 0 335 21

Wi-Fi Access Points manageables Τοποθέτηση εξωτερική 0 335 22

Λογισμικό κεντρικής ταυτοποίησης 0 335 24

PoE injector4 είσοδοι / 4 έξοδοι 0 335 01

1 είσοδος / 1 έξοδος 0 327 37

ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (βλ. σελ. 348)

LCS2 cat. 6A LCS2 cat. 6 LCS2 cat. 5e

Μπλοκ 6 κονεκτόρων RJ 45πληροφορικής

UTP - 0 335 64 0 335 54

FTP - 0 335 65 0 335 55

STP - 0 335 66 -

Εξάρτημα οπτικής ίνας - 0 335 20 0 335 20

Κουτί διανομής ζώνης κενό - 0 335 40 0 335 40

Καλώδιο RJ 45 / απογυμν άκρης, 20m UTP - 0 517 59 0 517 92

EΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ (βλ. σελ. 349)

U/UTP Αντίσταση 100 Ohms

1 m - 0 517 72 0 516 36

2 m - 0 517 73 0 516 37

3 m - 0 517 74 0 516 38

5 m - 0 517 75 0 516 39

F/UTP Αντίσταση 100 Ohms

1 m - 0 517 62 0 516 40

2 m - 0 517 63 0 516 41

3 m - 0 517 64 0 516 42

5 m - 0 517 65 0 516 43

SF/UTP Αντίσταση 100 Ohms

1 m 0 517 80 0 517 52 -

2 m 0 517 81 0 517 53 -

3 m 0 517 82 0 517 54 -

5 m 0 517 83 0 517 55 -

EΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ OΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (βλ. σελ. 353)

OS1(UPC)μονότροπη9/125 μm

OM3πολύτροπη50/125 μm

OM2πολύτροπη50/125 μm

SF/UTP 2 m - - 0 330 81

SC/SC 2 m 0 326 01 0 326 10 0 330 70

SC/LC 2 m 0 326 04 0 326 13 0 330 63

ST/SC 2 m - - 0 330 72

LC/LC 2 m 0 326 07 0 326 16 0 330 61

LC/ST 2 m - - 0 330 65

Page 9: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

342

πίνακας επιλογής υλικών εξοπλισμού και ερμαρίων LCS2

παραμετροποιήστε την εγκατάσταση LCS2 (συνέχεια)

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΕΡΜΑΡΙΑ 19’’ LCS2 (βλ. σελ. 357) Βάθος 600 mm Βάθος 800 mm

24 U Πλάτος 600 mm 0 463 00 -

29 U Πλάτος 600 mm 0 463 06 -

33 U Πλάτος 600 mm 0 463 12 -

42 UΠλάτος 600 mm 0 463 18 0 463 19

Πλάτος 800 mm 0 463 21 0 463 22

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 19’’ LCS2 (βλ. σελ. 357) Βάθος 600 mm Βάθος 800 mm

42 UΠλάτος 600 mm 0 463 30 -

Πλάτος 800 mm - 0 463 33

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ SERVER 19’’ LCS2 (βλ. σελ. 357) Βάθος 1000 mm

42 U Πλάτος 800 mm 0 463 86

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ 19’’ LCS2 (βλ. σελ. 358, 359)

Για ερμάριαΒάθους 600 mm

Για ερμάριαΒάθους 800 mm

Για ερμάριαΒάθους 1000 mm

Μονάδες διαχείρισης καλωδίων 42 U 0 463 34 0 463 35 -

Βάθρο για μονάδα διαχείρισης καλωδίων 0 464 64(1) 0 464 64(1) -

Κιτ σύνδεσης ερμαρίων 0 463 37(2) 0 463 38(2) 0 463 39(2)

Σετ από 2 πλήρεις πλευρικές πλάκες για βάθρο ερμαρίου 0 464 54(2) 0 464 56(2) 0 464 58(2)

Διάτρητες πλευρικές πλάκες, ύψος 100mm 0 464 60 0 464 61 -

Πλευρικές πλάκες με βούρτσα, ύψος 100mm 0 464 62 0 464 63 -

Ιnterface σύνδεσης 0 464 66 - -

Ράφια σταθεράΣτήριξη σε 1 σασί 19’’ - 2 U

Βάθος 115 mm 0 465 00 0 465 00 0 465 00

Βάθος 200 mm 0 465 01 0 465 01 0 465 01

Βάθος 360 mm 0 465 02 0 465 02 0 465 02

Ράφια σταθερά. Στήριξη σε 2 σασί 19’’ - 1 U, 50 kg max 0 465 05 0 465 06 -

Ράφι σταθερό για ερμάριο server. Στήριξη σε 2 σασί 19’’ - 1 U, 100 kg max - - 0 465 17

Ράφια τηλεσκοπικά. Στήριξη σε 2 σασί 19’’ - 1 U, 50 kg max 0 465 08 0 465 09 -

Ράφι τηλεσκ. για ερμάριο server.Στήριξη σε 2 σασί 19’’- 2 U, 100 kg max - - 0 465 18

Ύψος 200 mm

Κιτ βάσεων ερμαρίωνΓια πλάτος 600 mm 0 464 52

Για πλάτος 800 mm 0 464 53

EΠΙΛΕΞΤΕ TIΣ ΠΛΑΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 19’’ LCS2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (βλ. σελ. 360)

Πλάκες εισόδου καλωδίων πλαστικές, με βούρτσα, απευθείας στήριξη

1 U 0 465 28

2 U 0 465 29

Πλάκες κάλυψης πλαστικές πλήρεις,απευθείας στήριξη

1 U 0 465 32

2 U 0 465 33

Πλάκες εισόδου καλωδίωνμεταλλικές με βούρτσα

1 U 0 465 30

2 U 0 465 31

Πλάκες κάλυψης μεταλλικές πλήρεις1 U 0 465 38

2 U 0 465 39

(1) Απαιτούνται 2 πλευρικά καλύμματα για βάθρο ύψους 200 mm(2) Απαιτούνται 2 σετ για βάθρο ύψους 200 mm

Page 10: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

343

πίνακας επιλογής υλικών εξοπλισμού και ερμαρίων LCS2

παραμετροποιήστε την εγκατάσταση LCS2 (συνέχεια)

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (βλ. σελ. 360)

Σετ 3 στηριγμάτων

Για ερμάριο πλάτ./βάθ. 600 mm 0 464 72

Για ερμάριο πλάτ./βάθ. 800 mm 0 464 73

Για ερμάριο βάθ.1000 mm 0 464 74

Σχάρες διέλευσης καλωδίωνΓια ερμάριο 33 U 0 464 76

Για ερμάριο 42 U 0 464 77

Σχάρα για καλώδια μικτονόμησης Για ερμάριο 42 U, πλ. 800 mm 0 331 35

Πλάκα διέλευσης καλωδίων κάθετη Για ερμάριο 42 U, πλ. 800 mm 0 464 80

Εξάρτημα επέκτασης μικτονόμησης Για ερμάριο 42 U, πλ. 800 mm 0 464 81

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΙΣ ΜΕΤΩΠΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 19’’ LCS2 (βλ. σελ. 360)

Μεταλλική με πλαστικούς δακτύλιους 2 άξονες, με βίδες

1 U 0 465 22

2 U 0 465 23

Πλαστική με βούρτσα, απευθείας στήριξη

1 U 0 465 28

2 U 0 465 29

Μεταλλική με βούρτσα1 U 0 465 30

2 U 0 465 31

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 19’’ LCS2 (βλ. σελ. 359)

Κενό για στήριξη πριζών Mosaic, 2 U Δέχεται 16 στοιχεία Mosaic 6 468 99

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΙ ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (βλ. σελ. 358)

Καλύμματα 19’’ 3U με ανεμιστήρες 230V

2 ανεμιστήρες 0 464 87

3 ανεμιστήρες 0 464 88

Θερμοστάτης Ρυθμιζόμενος από 5 έως 60οC 0 348 48

Εξαρτήματα

Σετ από 4 ροδάκια 0 464 83

Σετ από 4 ροδάκια για ερμάριο server 0 464 82

Κιτ φωτισμού 230 V 0 464 85

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 19’’ LCS2 ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥΣ (βλ. σελ. 362)

Βάση σταθερή

Βάσηπεριστρεφόμενη

Βάθος 400 mm Βάθος 580 mm Βάθος 600 mm

6 U Ύψος 350 mm 0 462 00 - -

9 U Ύψος 500 mm 0 462 01 0 462 06 0 462 11

12 U Ύψος 600 mm 0 462 02 0 462 07 0 462 12

16 U Ύψος 800 mm 0 462 03 0 462 08 0 462 13

21 U Ύψος 1000 mm - 0 462 09 0 462 14

Ράφια σταθερά

Βάθος 115 mm 0 465 00 0 465 00 0 465 00

Βάθος 200 mm 0 465 01 0 465 01 0 465 01

Βάθος 360 mm - 0 465 02 0 465 02

Εξοπλισμός

Πλάκα εισόδου καλωδίων με βρούρτσα - - 0 462 55

Ανεμιστήρας 230 V 0 462 60 0 462 60 0 462 60

Θερμοστάτης 0 348 48 0 348 48 0 348 48

Page 11: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

344

Legrand Cabling System LCS2

μετώπες μικτονόμησης, 19”

Με κονέκτορες LCS2 RJ 45 γρήγορης σύνδεσης χωρίς εργαλείοκαι διπλό χρωματικό κώδικα 568 Α και ΒΣύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801 εκδ. 2.0, ΕΝ 50173-2 και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 Mε σύστημα quick-fix για γρήγορο κούμπωμα εκτός όπου αναφέρεται στήριξη με βίδεςΔυνατότητα τοποθέτησης σε όλους τους τύπους ερμαρίων και πινάκωνΑυτόματη γείωση κάθε κονέκτορα πάνω στη μετώπηΔιατίθενται με οδηγούς καλωδίων στο πίσω τμήμα τους για την καλύτερη συγκράτηση του καλωδίουΠαραδίδονται με έγχρωμες ετικέτες με αρίθμηση από 1 έως 24

Συσκ. Αρ. καταλ. Μετώπες μικτονόμησης 19’’ πλήρεις

1U – διατίθεται με 4 μπλοκ των 6 κονεκτόρων

Κατηγορία 6Α

1 0 335 84 UTP 1 0 335 73 STP – με θωράκιση

Κατηγορία 6 1 0 335 61 UTP – παραδίδεται με βίδες που δεν πέφτουν και τα παξιμάδια τους 1 0 335 62 FTP 1 0 335 63 STP – με θωράκιση

Κατηγορία 5e 1 0 335 51 UTP – παραδίδεται με βίδες που δεν πέφτουν και τα παξιμάδια τους 1 0 335 52 FTP

Μετώπες μικτονόμησης 19’’ - κενές

Δέχονται: - μπλοκ 6 κονεκτόρων LCS2 RJ 45 - μπλοκ 12 κονεκτόρων τηλεφωνίας - μπλοκ διανομής video 6 F - μπλοκ οπτικών ινών προσαρμοσμένα στην κασέτα οπτικής ίνας - μετατροπέα χαλκού / οπτικών ινών - PoE injectors - κενά μπλοκ κάλυψης 1 0 335 90 Μετώπη κενή 19” - 1 U - δέχεται 4 μπλοκ 1 0 335 92 Μετώπη κενή 10” - 1 U - δέχεται 2 μπλοκ Παραδίδεται με βίδες που δεν πέφτουν και τα παξιμάδια τους

0 335 90

0 335 73

ΥΨΗΛΈΣΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Δεν χρειάζονται πια δεματικά:Σίγουρη συγκράτηση καλωδίων με τον οδηγό

Οι μετώπες μικτονόμησης LCS2 σχεδιάστηκαν με σκοπό την άριστη συναρμολόγηση και συντήρηση: συγκράτηση των καλωδίων με οδηγό στο πίσω τμήμα, μπλοκ 6 κονεκτόρων RJ 45, κούμπωμα και ξεκούμπωμα του κάθε κονέκτορα στην μπροστινή πλευρά της μετώπης

ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

Έυκολία στη συντήρηση:Ξεκούμπωμα κάθε

κονέκτορα LCS2 ξεχωριστά

Μπλοκ 12 κονεκτόρων LCS2 τηλεφωνίας

Μπλοκ διανομής video τύπου F

Κασέτα οπτικών ινών

Οδηγίες σύνδεσης του κονέκτορα, σελ. 347

Γρήγορο κούμπωμα της μετώπης

Οι μετώπες διατίθενται με σύστημα quick-fix

ΜΕΤΩΠΕΣΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ LCS2

Στοιχεία μικτονόμησης στήριξης σε ράγα

Με μπροστινή πλευρά αναστρεφόμενη για εύκολη διαχείριση εξόδων που βλέπουν πάνω ή κάτω. Δύο σημεία σήμανσης: ετικέτα για το χώρο και δίσκος περιστρε φόμενος για το μέσο που έχει συνδεθεί Στοιχείο μικτονόμησης RJ 45 – UTP κατ. 6

4 4 130 01 ΙΡ 20 - ΙΚ 04. 1 στοιχείο 4 4 130 47 Patch cord εύκαμπτο UTP κατ. 6 – 0,2 m4 4 130 48 Patch cord εύκαμπτο UTP κατ. 6 – 0,4 m

Στοιχείο μικτονόμησης RJ 45 – STP κατ. 64 4 130 03 ΙΡ 20 - ΙΚ 04. 1 στοιχείο 4 4 130 45 Patch cord εύκαμπτο STP κατ. 6 – 0,2 m4 4 130 46 Patch cord εύκαμπτο STP κατ. 6 – 0,4 m

Page 12: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

345

Legrand Cabling System LCS2Legrand Cabling System LCS2

μπλοκ για κενές μετώπες μικτονόμησης

Συσκ. Αρ. καταλ. Μπλοκ με κονέκτορες πληροφορικής

6 κονέκτορες LCS2 RJ 45 για γρήγορη σύνδεση χωρίς εργαλείο, με διπλό χρωματικό κώδικα 568 Α και Β Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801 εκδ. 2.0, ΕΝ 50173-2 και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 Παραδίδονται με έγχρωμες ετικέτες με αρίθμηση από 1 έως 24

Κατηγορία 6Α

2 0 335 77 UTP 2 0 335 76 STP – με θωράκιση

Κατηγορία 6 2 0 335 64 UTP 2 0 335 65 FTP 2 0 335 66 STP – με θωράκιση

Κατηγορία 5e 2 0 335 54 UTP 2 0 335 55 FTP

Μπλοκ με κονέκτορες τηλεφωνίας

2 0 335 33 Μπλοκ με 12 κονέκτορες LCS2 RJ 45 γρήγορης σύνδεσης χωρίς εργαλείο για ψηφιακές γραμμές τηλεφωνίας. Επαφές 3-6 / 4-5

Μπλοκ διανομής video

1 0 335 34 Μπλοκ 6 κονεκτόρων F για διανομή video

Μπλοκ κενό

10 0 335 91 Κενό μπλοκ κάλυψης (μαύρο)

Κασέτα οπτικής ίνας

1 0 335 11 Επιτρέπει την περιτύλιξη της ίνας. Δέχεται ένα μπλοκ οπτικών ινών, αρ. καταλ. 0 335 12/13/16/17/18 Επιτρέπει τη σύνδεση στην ίδια μετώπη μικτονόμησης LCS2 μπλοκ κονεκτόρων πληροφορικής και μπλοκ οπτικών ινών

Μπλοκ οπτικών ινών

Κουμπώνουν στην κασέτα οπτικών ινών αρ. καταλ. 0 335 11 ή στο συρτάρι οπτικών ινών αρ. καταλ. 0 335 10 (σελ. 351)

Για μονότροπη ίνα (9/125 μm) 1 0 335 13 LC, για 6 ίνες 1 0 335 12 SC, για 6 ίνες

Για πολύτροπη ίνα (50/125 μm και 62,5/125 μm) 1 0 335 16 ST, για 6 ίνες 1 0 335 17 SC, για 6 ίνες 1 0 335 18 LC, για 6 ίνες 1 0 335 19 LC, για 12 ίνες, υψηλής πυκνότητας

Μετατροπέας χαλκού / οπτικών ινών

1 0 335 06 Μετατρέπει τα σήματα χαλκού 10/100 base T σε 10/100 base SX (πολύτροπη ίνα) και στις δύο διευθύνσεις Διαθέτει μία έξοδο RJ 45 και 2 κονέκτορες ίνας SC Παραδίδεται με πρίζα τροφοδοσίας

0 335 06

0 335 76

0 335 13

0 335 34

■ Επιδόσεις πιστοποιημένες από το ανεξάρτητο εργαστήριο 3P Third Party Testing

■ Οι επιδόσεις της μετάδοσης στην κατηγορία 6Α

Για μεγάλες αποστάσεις, 10Giga εγγυημένα στα 100m: ασθενής απώλεια σήματος. Για μικρές αποστάσεις, 10 Giga εγγυημένα στα 15m: καλή αντίσταση στην ανάκλαση του σήματος

■ Οι επιδόσεις στην εγκατάσταση

Οι μετρούμενες τιμές ξεπερνούν κατά πολύ τις υπάρχουσες του προτύπου ISO 11801, έκδοση 2, προσθήκη 2, προσφέροντας έτσι ένα περιθώριο ασφάλειας για πλήρη κάλυψη ακόμα και των υψηλότερων απαιτήσεων μιας εγκατάστασης

■ Οι επιδόσεις στη συντήρηση

Η Legrand δεσμεύεται για τη συνέχεια των επιδόσεων του συστήματος LCS2, προσφέροντας 20ετή εγγύηση

■ Επιδόσεις μιας εγκατάστασης με κουτί διανομής ζώνης (consolidation point)

Μέγιστα προτεινόμενα μήκη συνδέσμων που εγγυώνται τις επιδόσεις των συστημάτων με χρήση πριζών RJ 45

Προτείνεται να προτιμούνται κοντά μήκη καλωδίων, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στα μήκη των ειδικών καλωδίων μικτονόμησης σε περίπτωση αναδιάταξης

■ Διαστάσεις κουτιού διανομής ζώνης

(1) για μετρήσεις που έχουν γίνει στα ζεύγη 3-6 και 4-5(2) τιμές που έχουν βγει από το σχέδιο του προτύπου ISO 11801, έκδοση 2, προσθήκη 2

Σχετικά μήκη (m)

Καλώδια μικτονόμησης Καλώδια Σύνδεσμοι

8 70 78Κατ. 6Α & κατ. 6 15 60 75 20 55 75 8 75 83Κατ. 5e 15 65 80 20 60 80

Πρωτόκολο που υποστηρίζει το δίκτυο

Πρότυπο ISO 11801, έκδοση 2, προσθήκη 2

Πρότυπο ISO 11801, έκδοση 2, προσθήκη 2

Πρότυπο ISO 11801, έκδοση 2, προσθήκη 2

Εξασθένιση σήματος (dB)

Εξασθένιση της ανάκλασης του σήματος (dB)

Αντίσταση στο θόρυβο ανάμεσα στα ζεύγη(1)

Πραγματική αποδιδόμενη ισχύς

Σταθερότητα των επιδόσεων και διάρκεια των προϊόντων εγγυημένες με την προϋπόθεση σήματος PoE έως 50 W

LCS2

LCS2

LCS2

LCS2

Μέτρηση Μέτρηση του συνδέσμου των συστατικών (κανάλι)

Κατ. 6Α STP Κατ. 6 Κλάση ΕΑ Κλάση Ε FTP

500 MHz 250 MHz 250 MHz 500 MHz 250 MHz 250 MHz

10 Giga 1 Giga 1 Giga 10 Giga 1 Giga 1 Giga

0,13 0,06 0,09 35,4 24,1 25,7

0,45 0,32 0,32 42,1 28,9 30,7

max(2) max(2) max max max max

17,05 26,59 29,8 16,4 22,1 38,8

14 min(2) 20 min(2) 16 min 8 min 10 min 10 min

37,46 56,93 51,3 38,1 54 53,9

37 min(2) 46 min(2) 46 min 29,2 min 35,3 min 35,3 min

37,33 56,87 51,21 2,7 29,9 28,2

Page 13: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

346

0 765 76 0 765 99

0 765 24 0 765 25

0 794 65

0 765 52

0 765 73

Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11801 έκδ. 2.0, ΕΝ 50173-1 και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Με κονέκτορες LCS2 γρήγορης σύνδεσης, χωρίς εργαλείο με διπλό χρωματικό κώδικα 568 Α και Β και αρίθμηση

Συσκ. Aρ. καταλ. Πρίζες πληροφορικής RJ 45 κατ. 6Α

STP / Θωρακισμένη

1 στοιχείο 10 0 765 73 Λευκό 10 0 794 73 Αλουμίνιο

2 στοιχεία 10 0 765 76 Λευκό 10 0 794 76 Αλουμίνιο

5 0 765 99 Με ελεγχόμενη εισαγωγή Παραδίδεται με 2 κλειδιά για 5 πρίζες - 2 στοιχεία 10 0 765 24 Με πράσινο κάλυμμα - 2 στοιχεία

10 0 765 25 Με πορτοκαλί κάλυμμα - 2 στοιχεία

UTP 1 στοιχείο

10 0 765 71 Λευκό 10 0 794 71 Αλουμίνιο

2 στοιχεία

10 0 765 74 Λευκό 10 0 794 74 Αλουμίνιο

Πρίζες πληροφορικής RJ 45, κατ. 6 Για συστήματα καλωδίωσης LCS2 κατ. 6

UTP 1 στοιχείο 10 0 765 61 Λευκό 10 0 794 61 Αλουμίνιο 2 στοιχεία 10 0 765 64 Λευκό 10 0 794 64 Αλουμίνιο 5 0 765 94 Με ελεγχόμενη εισαγωγή Παραδίδεται με 2 κλειδιά για 5 πρίζες - 2 στοιχεία

Συσκ. Aρ. καταλ. Πρίζες πληροφορικής RJ 45, κατ. 5e

UTP 10 0 765 51 1 στοιχείο Χρώμα λευκό

10 0 765 54 2 στοιχεία Χρώμα λευκό

FTP 10 0 765 52 1 στοιχείο Χρώμα λευκό

10 0 765 55 2 στοιχεία Χρώμα λευκό

Συσκ. Aρ. καταλ. Πρίζες πληροφορικής RJ 45, κατ. 6 (συνέχεια)

FTP

1 στοιχείο 10 0 765 62 Λευκό 10 0 794 62 Αλουμίνιο

2 στοιχεία 10 0 765 65 Λευκό 10 0 794 65 Αλουμίνιο

STP / Θωρακισμένη - λευκή 10 0 765 63 1 στοιχείο

10 0 765 66 2 στοιχεία

Το κλειδί ελευθερώνει το κάλυμμα

Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του φις χωρίς το κλειδί

Legrand Cabling System LCS2

πρίζες Mosaic RJ 45

Πρίζες Mosaic USB, audio/video, ήχουσελ. 254, 255

Page 14: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

347

Legrand Cabling System LCS2xxxxxxLegrand Cabling System LCS2

πρίζες RJ 45 Celiane

Συσκ. Αρ. καταλ. Πρίζες πληροφορικής RJ 45 Celiane, κατ. 6Α

10 0 673 46 STP - θωρακισμένη Μια απλή πρίζα δημιουργείται με το συνδυασμό ενός μηχανισμού αρ. καταλ. 0 673 46 κι ενός πλακιδίου αρ. καταλ. 0 682 51 (white), αρ. καταλ. 0 685 51 (titanium), αρ. καταλ. 0 662 35 (ivory) ή αρ. καταλ. 0 679 51 (graphite) Μία διπλή πρίζα δημιουργείται με το συνδυασμό 2 μηχανισμών αρ. καταλ. 673 46 κι ενός πλακιδίου αρ. καταλ. 0 682 52 (white), αρ. καταλ. 0 685 52 (titanium) ή αρ. καταλ. 0 662 36 (ivory) ή αρ. καταλ. 0 679 52 (graphite)

Πρίζες πληροφορικής RJ 45 Celiane, κατ.6 10 0 673 44 UTP

Μια απλή πρίζα δημιουργείται με το συνδυασμό ενός μηχανισμού αρ. καταλ. 0 673 44 κι ενός πλακιδίου αρ. καταλ. 0 682 51 (white), αρ. καταλ. 0 685 51 (titanium), αρ. καταλ. 0 662 35 (ivory) ή αρ. καταλ. 0 679 51 (graphite) Μια διπλή πρίζα δημιουργείται με το συνδυασμό 2 μηχανισμών αρ. καταλ. 673 44 κι ενός πλακιδίου αρ. καταλ. 0 682 52 (white), αρ. καταλ. 0 685 52 (titanium) ή αρ. καταλ. 0 662 36 (ivory) ή αρ. καταλ. 0 679 52 (graphite)

Πρίζες με το νέο κονέκτορα LCS2 RJ 45 για γρήγορη σύνδεση χωρίς εργαλείο, με διπλό χρωματικό κώδικα 568 Α και Β και αρίθμηση. Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801, εκδ. 2.0., προσθ. 2, EN 50173 και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 Β2.10

0 673 46 + πλακίδιο 0 685 51 + πλαίσιο Wenge coloured 0 692 01

0 673 44 + πλακίδιο 0 685 51 + πλαίσιο Maple 0 692 11

UTP

■ Σύνδεση κονέκτορα LCS2

STP

FTP

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2

3

45

6

7 7

8

9

1011

ΟΧΙΝΑΙ

0 327 60

Πρίζες πληροφορικής RJ 45, Galea Life σελ. 220Valena Life σελ. 204Valena σελ. 210Niloe σελ. 224Oteo σελ. 229

Page 15: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

348

Μέγιστη ευελιξία στην εγκατάσταση με τις γραμμές σε αναμονή, για να ικανοποιούνται άμεσα όλες οι μελλοντικές ανάγκες

Εγγύηση επίδοσης στο σύνολο των συστατικών του συστήματος LCS2

0 335 40

αρ. καταλ. 0 335 40 εξοπλισμένο με ένα μπλοκ οπτικών ινών SC, ένα εξάρτημα αρ. καταλ. 0 335 20 και ένα μπλοκ 6 κονεκτόρων RJ 45

αρ. καταλ. 0 335 20 εξάρτημα οπτικής ίνας

0 517 59

Συσκ. Aρ. καταλ. Κουτί διανομής ζώνης

Επιτρέπει τη διανομή ασθενών ρευμάτων μέσα σε μία ζώνη αποτελούμενη από 1 έως 12 πρίζες RJ 45. Συγκεντρώνει τις συνδέσεις σε ένα κεντρικό σημείο για να εξασφαλίσει την ευελιξία και την επεκτασιμότητα της εγκατάστασης. Εγκαθίσταται σε ψευδοροφή ή ψευδοπάτωμα. Συνδέεται με τον κεντρικό κατανεμητή ή τον κατανεμητή ορόφου Σύνδεση με μία πρίζα RJ 45 με ειδικό καλώδιο RJ 45 απογυμνωμένη άκρη. IP 21 – IK 07 Σύμφωνα με τα πρότυπα UTE C 15-900, NF C 15-100, NF C 20-730, EN 50-174.2, CEI 60950, ISO/IEC 11801 έκδ.2.0, EN 50173-2 και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 Χρωματικός κώδικας ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α και Β Καλώδια: ISO 11801 έκδ.2.0, EN 50173-1, EIA/TIA 568 Τεχνικά χαρακτηριστικά: - κάλυμμα από πολυκαρβονικό υλικό PC - βάση πολυπροπυλενίου PP - χρώμα RAL 7035 - ικανότητα συγκράτησης μπλοκ κονεκτόρων στο κουτί: 100N - συγκράτηση καλωδίων με κολλάρα Colring

Κουτί διανομής ζώνης – κενό 1 0 335 40 Επιτρέπει την τοποθέτηση μπλοκ κονεκτόρων LCS2 RJ 45 κατ. 6, και κατ. 5e (σελ. 345), εξαρτήματος οπτικής ίνας ή κενών μπλοκ κάλυψης

Εξάρτημα οπτικής ίνας

1 0 335 20 Επιτρέπει την τοποθέτηση μπλοκ οπτικών ινών (σελ. 313) και την τύλιξη της ίνας μέσα στο κουτί διανομής ζώνης

Ειδικά καλώδια RJ 45 – απογυμνωμένη άκρη

Κουμπώνουν στο κουτί διανομής ζώνης και επιτρέπουν τη σύνδεση σε κονέκτορες RJ 45 από την απογυμνωμένη άκρη

U/UTP – 20m 1 0 517 59 Κατηγορίας 6 – χρώμα μπλε RAL 5015 1 0 517 92 Κατηγορίας 5e – χρώμα γκρι RAL 7035

Legrand Cabling System LCS2

κουτί διανομής ζώνης

ΣΥΓΚΈΝΤΡΏΣΤΈΑΝΑΔΙΑΝΈΙΜΈΤΈΚΑΙ

ΚΑΙΈΥΚΟΛΑΈΥΈΛΙΚΤΑ

Με το κουτί διανομής ζώνης LCS2 έχετε απόλυτη ευελιξία: κεντρική συγκέντρωση των συνδέσεων που βρίσκονται κοντά στη θέση εργασίας, συνύπαρξη χαλκού και οπτικής ίνας

ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣΖΩΝΗΣ LCS2

Page 16: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

349

Καλώδια RJ 45 - RJ 45 με νέο φις για εύκολο κράτημαΣύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801 εκδ. 2.0,ΕΝ 50173-1 και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Αντίσταση 100 Ω

Συσκ. Aρ. καταλ. Καλώδια μικτονόμησης RJ 45 κατ. 6Α

Χρώμα κίτρινο

S/FTP 1 0 517 80 Μήκος 1 m 1 0 517 81 Μήκος 2 m 5 0 517 82 Μήκος 3 m 5 0 517 83 Μήκος 5 m

U/UTP 1 0 518 82 Μήκος 1 m 1 0 518 83 Μήκος 2 m 1 0 518 84 Μήκος 3 m 1 0 518 85 Μήκος 5 m

Καλώδια μικτονόμησης RJ 45 - κατηγορία 6

Χρώμα μπλε

U/UTP 1 0 517 72 Μήκος 1 m 1 0 517 73 Μήκος 2 m 1 0 517 74 Μήκος 3 m 1 0 517 75 Μήκος 5 m

F/UTP 1 0 517 62 Μήκος 1 m 1 0 517 63 Μήκος 2 m 1 0 517 64 Μήκος 3 m 1 0 517 65 Μήκος 5 m

SF/UTP 1 0 517 52 Mήκος 1 m 1 0 517 53 Μήκος 2 m 5 0 517 54 Μήκος 3 m 5 0 517 55 Μήκος 5 m

Καλώδια μικτονόμησης RJ 45 - κατηγορία 5e

Χρώμα γκρι

U/UTP 1 0 516 36 Μήκος 1 m 1 0 516 37 Μήκος 2 m 1 0 516 38 Μήκος 3 m 1 0 516 39 Μήκος 5 m

F/UTP 1 0 516 40 Μήκος 1 m 1 0 516 41 Μήκος 2 m 1 0 516 42 Μήκος 3 m 1 0 516 43 Μήκος 5 m

0 517 82

0 517 62

0 517 04

0 327 60 0 517 09

0 332 62

Συσκ. Aρ. καταλ. Φις RJ

Eπαφές με κάλυψη χρυσού 1,2 μm

RJ 11 50 0 517 01 4 επαφών, πλάτους 9,65 mm

RJ 12 50 0 517 02 6 επαφών, πλάτους 9,65 mm

RJ 45 50 0 517 03 8 επαφών, πλάτους 11,70 mm

RJ 45 50 0 517 04 9 επαφών, πλάτους 11,70 mm

Kαλύμματα RJ 45 για στρογγυλά καλώδια

50 0 517 06 Mαύρου χρώματος 50 0 517 07 Λευκού χρώματος

Eργαλεία για καλώδια ΗΔΕ

Δεν τραυματίζουν τους αγωγούς

1 0 332 62 Eργαλείο Για απογύμνωση καλωδίων ΗΔΕ

1 0 327 60 Πένσα κοπής Κόβει με ακρίβεια τα καλώδια

Πένσα για φις RJ

1 0 517 09 Πένσα για φις RJ τύπου 4/6/8/9 επαφών Έλεγχος πρεσσαρίσματος με καστάνια Δυνατότητα απογύμνωσης

και κοπής του καλωδίου

Kουτί Mosaic

1 0 332 80 Kουτί Mosaic κενό - 16 στοιχείων Για την τοποθέτηση πριζών RJ 45 και πριζών σούκο Διαστάσεις 135 x 223 x 57 mm

Legrand Cabling System LCS2

εξαρτήματα, κουτί Mosaic

Legrand Cabling System LCS2

καλώδια μικτονόμησης

Για καλώδια μικτονόμησης σε κόκκινο ή πράσινο χρώμα,επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Νέο φις για ευκολο κράτημα

Page 17: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

350

LCS2 οπτική ίναFTTO (Fiber To The Office) - Full IP

0 326 80

Συσκ. Aρ. καταλ. Χώρος εργασίας πολλών ατόμων

Switch οπτικής ίνας / χαλκού1 0 779 05 Επιτρέπει τη μετατροπή και τη μετάδοση του

οπτικού σήματος προς 4 θύρες RJ45 10/100/1000 με auto-MDI/X και autonegociation PoE/PoE+ στη μπροστινή πλευρά. 1 πλευρική θύρα RJ45 10/100/1000 με auto MDI/X και autonegociation για επέκταση του δικτύουΑπόλυτα διαχειρίσιμο, χωρίς ανεμιστήρα 1 θύρα SFP οπτικής ίνας 1000 base SX, κονέκτορες LC Σήμανση της κάθε θύρας με ετικέττα Προσαρμόζεται σε βάσεις στήριξης 4 στοιχείων Ελάχιστο βάθος 40 mm Παραδίδεται με το τροφοδοτικό του, αρ. καταλ. 0 779 06, μέγιστη ισχύς 60 W, 4 στοιχεία, λευκόΤροφοδοτικό για switch οπτικής ίνας / χαλκού

1 0 779 06 Τροφοδοτικό για switch οπτικής ίνας / χαλκού αρ. καταλ. 0 779 05Τοποθέτηση αποκλειστικά σε κανάλι DLP

Χώρος εργασίας ατομικός Ενεργό κουτί διανομής ζώνης

1 0 326 80 Επιτρέπει τη μετατροπή και τη μετάδοση του οπτικού σήματος προς 5 θύρες RJ45 10/100/1000Επιτρέπει την τροφοδοσία συσκευών IP μέσω των 4 θυρών RJ45 σε PoE ή PoE+1 θύρα SFP οπτικής ίνας 1000 base SX, κονέκτορες LC Σήμανση της κάθε θύρας με ετικέττα Προσαρμόζεται σε ψευδοροφή ή ψευδοπάτωμα με τα εξαρτήματα στήριξης αρ. καταλ. 0 326 81 / 82 Τροφοδοσία 230 V ΕξαρτήματαΜε ενσωματωμένη κασέτα περιτύλιξης οπτικής ίνας με έξοδο quadriplex LC

1 0 326 81 Επιτρέπει την τοποθέτηση του ενεργού κουτιού διανομής ζώνης αρ. καταλ. 0 326 80 στην οροφή. Πρόσβαση στο κουτί με κάλυμμα αντιστρεφόμενης φοράς. Εξάρτημα στήριξης καλωδίων μικτονόμησης

1 0 326 82 Επιτρέπει την τοποθέτηση του ενεργού κουτιού διανομής ζώνης αρ. καταλ. 0 326 80 στο ψευδοπάτωμαΒοηθητική επαφή

1 0 326 83 Για το ενεργό κουτί διανομής ζώνης αρ. καταλ. 0 326 80 Επιτρέπει τη μετάδοση της πληροφορίας μέσω της ξηρής επαφής στο δίκτυο ΙΡ. Προσαρμόζεται απευθείας στο ενεργό κουτί διανομής ζώνης αρ. καταλ. 0 326 80 (αυτόματη σύνδεση)Μπαταρία

1 0 326 84 Για το ενεργό κουτί διανομής ζώνης αρ. καταλ. 0 326 80. Επιτρέπει τη συνέχιση της λειτουργίας του ενεργού κουτιού διανομής ζώνης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 52V – 800mAh Προσαρμόζεται απευθείας στο ενεργό κουτί διανομής ζώνης αρ. καταλ. 0 326 80 (αυτόματη σύνδεση)

Σύμφωνα με τα πρότυπα ΙΕΕΕ802.3 (Ethernet), POE 802.3af, PoE+ 802.3at, 802.1x (authentification ανά θύρα) 802.1q VLAN trunking Συμβατά με SNMP, IPv6, Qos επίπεδο 2 (802.1p) και επίπεδο 3 (DissServ), VLAN, Rapid Spanning Tree, IGMPv3 snooping

0 779 05

FTTO ΑΤΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

FTTO OPEN SPACE

4

1

3

2

Εξασφαλισμένη υψηλή απόδοση με τις λύσεις LCS2 οπτικών ινών κατακόρυφου και οριζόντιου δικτύου FTTO (Fiber To The Office) για τα επαγγελματικά κτίρια

LCS² : ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

2 Switch οπτικής ίνας/ χαλκού

3 Ενεργό κουτί διανομής ζώνης

1 Κατανεμητής ορόφου οπτικής ίνας

4 Συρτάρι οπτικών ινών 19’’

FΤTO

ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ

Page 18: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

351

Συσκ. Aρ. καταλ. Συρτάρι οπτικών ινών 19’’

Συρτάρι 1 0 335 10 Συρτάρι συναρμολογούμενο, συρόμενο. Δέχεται 4

μπλοκ οπτικών ινών, μέγιστη χωρητικότητα 24 ίνες. Stop στο πίσω μέρος με κλίση 30ο για πλήρη προσβασιμότητα. Βάθος 220 mm, 1 U. Διατίθεται με βίδες και εξαρτήματα περιτύλιξης των οπτικών ινών

Μπλοκ οπτικών ινών Κουμπώνουν απευθείας στο συρτάρι οπτικών ινών

αρ. καταλ. 0 335 10 ή στην κασσέτα οπτικών ινών (και στη συνέχεια στις μετώπες μικτονόμησης)

10 0 335 91 Κενό μπλοκ κάλυψης

Για ίνα μονότροπη (9/125 μm) 1 0 335 12 SC, για 6 ίνες 1 0 335 13 LC, για 6 ίνες

Για πολύτροπη ίνα (50/125 μm και 62,5/125 μm) 1 0 335 19 LC, υψηλής πυκνότητας, για 12 ίνες 1 0 335 18 LC, για 6 ίνες 1 0 335 16 ST, για 6 ίνες 1 0 335 17 SC, για 6 ίνες

Μετατροπέας οπτικών ινών

1 0 335 06 Μετατρέπει τα σήματα χαλκού 10/100 base T σε 10/100 base SX (οπτική ίνα πολύτροπη) και προς τις 2 κατευθύνσεις. Διαθέτει μία έξοδο RJ 45

και κονέκτορα πολύτροπης ίνας SC. Κατάλληλος για ίνες 50/125 μm και 62,5/125 μm Παραδίδεται με μπλοκ τροφοδοσίας

Κασέτα οπτικής ίνας για μετώπες μικτονόμησης

1 0 335 11 Επιτρέπει την περιτύλιξη της ίνας (2 έως 12 ίνες) Δέχεται 1 μπλοκ οπτικών ινών αρ. καταλ. 0 335 12/13/16/17/18 Επιτρέπει στην ίδια μετώπη μικτονόμησης τον

συνδυασμό μπλοκ χαλκού και οπτικής ίνας

Κασέτες συγκόλλησης (Fusion splice tray)

Κατάλληλες και για τα 2 συρτάρια οπτικών ινών 1 0 329 07 12 ίνες 1 0 326 72 24 ίνες

Συσκ. Aρ. καταλ. Κατανεμητής ορόφου οπτικής ίνας

Μεταλλικός πίνακας αναστρεφόμενης φοράς με κλειδαριά ΙΡ 20 - ΙΚ 08 Μέγιστη χωρητικότητα: - 24 ίνες με κονέκτορα ST - 48 ίνες με κονέκτορα SC - 96 ίνες με κονέκτορα LC Δέχεται έως 4 μπλοκ οπτικών ινών αρ. καταλ. 0 325 71/72/73/74/76/77/78/79, αρ. καταλ. 0 335 12/13/16/17/18/19 4 αφίξεις καλωδίων (2 επάνω και 2 κάτω) 12 αναχωρήσεις διαμέτρου 22 mm (3 επάνω, 3 κάτω και 6 πλευρικές) Παραδίδεται με στυπιοθλίπτη μαύρο ISO 20 για τη συγκράτηση του καλωδίου άφιξης και 15 καλύμματα διέλευσης καλωδίων Δυνατότητα συγκράτησης των καλωδίων αναχώρησης με κολλάρο στη βάση του πίνακα Μπορεί να δεχτεί 2 κασέτες για pigtails αρ. καταλ. 0 329 07 (άφιξη και αναχώρηση) 292 x 323 x 92 mm 1 0 462 90 Χρώμα μαύρο RAL 9005

Συρτάρι οπτικών ινών HD (Ηigh Density)

1 0 325 69 Κενό συρτάρι, συναρμολογούμενο και συρόμενο Μέγιστη χωρητικότητα: - 36 κονέκτορες ST & SC - 72 κονέκτορες LC Βάθος 220 mm, ύψος 1 U Διατίθεται με βίδες και εξαρτήματα περιτύλιξης των οπτικών ινών Δέχεται έως 3 από τα παρακάτων μπλοκ οπτικών ινών

Μπλοκ οπτικών ινών Κουμπώνουν απευθείας στο συρτάρι αρ. καταλ. 0 325 69 1 0 335 93 Κενό μπλοκ κάλυψης

Για ίνα μονότροπη (9/125μm) 3 0 325 71 SC, για 12 ίνες 3 0 325 72 ΜΡΟ τύπου Α, για 72 ίνες 3 0 325 73 LC, για 12 ίνες 3 0 325 74 LC, για 24 ίνες Για ίνα πολύτροπη (50/125μm & 62,5/125μm) 3 0 325 76 SC, για 12 ίνες 3 0 325 77 ΜΡΟ τύπου Α, για 72 ίνες 3 0 325 78 LC, για 12 ίνες 3 0 325 79 LC, για 24 ίνες

0 335 10 με μπλοκ οπτικής ίνας

0 335 12 0 335 18

Πίσω πλευρά με ειδικό σχεδιασμό για διευκόλυνση της άφιξης των καλωδίων

0 335 11 με ένα μπλοκ οπτικών ινών 0 335 17

LCS2 οπτική ίνακατανεμητής ορόφου, συρτάρι, μπλοκ, pigtails, εξαρτήματα

Τεχνικά χαρακτηριστικά, σελ. 353

0 325 69

Page 19: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

352

Συσκ. Aρ. καταλ. Pigtails

10 Giga

50/125 μm - OM 3 6 0 326 22 SC pigtail ενός κονέκτορα 6 0 326 23 LC pigtail ενός κονέκτορα

9/125 μm - OS 1 / OS 2 6 0 326 20 SC pigtail ενός κονέκτορα 6 0 326 21 LC pigtail ενός κονέκτορα

Προστατευτικά θερμαινόμενα 1 0 327 44 Για τα pigtails 40 mm, σετ των 50 τεμαχίων

Κονέκτορες

Κονέκτορες για επικόλληση Για πολύτροπη ίνα 50/125 μm και 62,5/125 μm Προσαρμόζονται σε καλώδια 900 μm

(διατίθεται με δακτύλιο συγκράτησης) Κονέκτορες με κεραμικό ferrule Συνήθης απώλεια: 0,3 dB Θερμοκρασία χρήσης: -40 ΟC έως +85 OC Χρησιμοποιούνται με κόλλα θερμής ή ψυχρής

εφαρμογής 10 0 331 27 Κονέκτορας ST 10 0 331 47 Κονέκτορας SC 10 0 331 00 Κονέκτορας LC

Διακλαδωτές Επιτρέπουν την περιτύλιξη οπτικής ίνας 900μm Δέχονται διαμέτρους ίνας 250 μm 1 0 330 48 Για 6 ίνες ST 1 0 330 49 Για 12 ίνες SC

Συσκ. Aρ. καταλ. Πρίζες οπτικών ινών Mosaic

Mε διάφανη θήκη ετικέττας. Διαθέτουν έναν κονέκτορα duplex (με 2 εισόδους και 2 εξόδους) και επιτρέπουν τη σύνδεση 2 οπτικών ινών Προσφέρονται με κάλυμμα Χρώμα λευκό 2 στοιχεία 1 0 786 16 Πρίζα οπτικών ινών 2 ST

(συμβατή με ST II) Σύνδεση μπαγιονέτ 1 0 786 17 Πρίζα οπτικών ινών 2 SC

Σύνδεση push-pull 1 0 786 18 Πρίζα οπτικών ινών 2 LC

Σύνδεση push-pull

0 786 17 0 786 18

Τεχνικά χαρακτηριστικά, σελ. 353

Για pigtails OM 4 και εργαλειοθήκη οπτικών ινών Επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

LCS2 οπτική ίναπρίζες Mosaic

LCS2 οπτική ίναpigtails, κονέκτορες, διακλαδωτές

0 330 49

0 331 000 331 27

0 326 22 0 326 21

Page 20: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

353

Συσκ. Aρ. καταλ. Καλώδια μικτονόμησης

Διαθέτουν 2 κονέκτορες με κεραμικό ferrule σε κάθε άκρο Κάθε καλώδιο έχει ελεγχθεί και συσκευάζεται ξεχωριστά Μέγιστη απώλεια: 0,3 dB. Εξωτερικό περίβλημα LSΖH Μήκος 2 m

Καλώδια μικτονόμησης OS 1 / OS 2 / UPC Για εγκαταστάσεις μονότροπης ίνας 9/125 μm Κίτρινο περίβλημα 3 0 326 01 SC/SC 3 0 326 04 SC/LC 3 0 326 07 LC/LC

Καλώδια μικτονόμησης OM 3 Για εγκαταστάσεις πολύτροπης ίνας 50/125 μm Μωβ περίβλημα 3 0 326 10 SC/SC 3 0 326 13 SC/LC 3 0 326 16 LC/LC

Καλώδια μικτονόμησης ΟΜ 2 Για εγκαταστάσεις πολύτροπης ίνας 50/125 μm Πορτοκαλί περίβλημα 3 0 330 81 SΤ/SΤ 3 0 330 70 SC/SC 3 0 330 72 ST/SC 3 0 330 61 LC/LC 3 0 330 63 LC/SC 3 0 330 65 LC/ST

0 326 01

0 326 16

LCS2 οπτική ίνακαλώδια μικτονόμησης

LCS2 οπτική ίνα

■ Εξασφαλισμένη επίδοση ανάλογα με την απόσταση

Κατηγορίες οπτικής ίνας με βάση το πρότυπο 11802-2

■ Σύνδεση με οπτική ίνα 2 κατανεμητών: βασική αρχή καλωδίωσης

Για καλώδια μικτονόμησης μήκους 1 m ή 3 m ή τύπου OM 4Eπικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Πρότυπα(max μήκος)

Πολύτροπη ίνα Μονότροπη ίνα

OM 1 OM 2 OM 3 OM 4 OS 1/OS 2

10 GigabitsEthernet (base S/L) 33 m 82 m 300 m 400 m 10 km

Giga Ethernet(base LX) 550 m 550 m 550 m 550 m 2 km

Giga Ethernet(base SX) 275 m 550 m 550 m 1100 m -

Fast Ethernet 2000 m 2000 m 2000 m - 2 km

Απαραίτητη διάρκεια

> 10 έτη 10 έως 15 έτη > 15 έτη > 15 έτη > 15 έτη

Τάση της αγοράς

Page 21: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

354

Legrand Cabling System LCS2

Wi-Fi access points, controller και software

Συσκ. Αρ. καταλ. Λογισμικό κεντρικής ταυτοποίησης1 0 335 24 Επιτρέπει τη δημιουργία ενός ασφαλούς

δικτύου Wi-Fi με δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης των access points Η εγκατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον: - Wi-Fi access points ψευδοροφής, τοίχου ή Mosaic-1 PoE Injector σύμφωνο με το πρότυπο 802.3af (σε διάσταση μπλοκ για προσαρμογή σε μετώπη μικτονόμησης) στον κατανεμητή

Power over Ethernet (PoE) InjectorsΧρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία των Wi-Fi access points ψευδοροφής, τοίχου ή Mosaic

1 0 335 01 4 είσοδοι / 4 έξοδοιΓια την τροφοδοσία 4 Wi-Fi access points Σε διάσταση μπλοκ για απευθείας προσαρμογή σε μετώπη μικτονόμησης

1 0 327 37 1 είσοδος / 1 έξοδος

Συσκ. Αρ. καταλ. Manageable Wi-Fi Access points

Διπλής συχνότητας, 2,4 GHz ή 5 GHzΣυμπληρώνουν ένα νέο ή υπάρχον δίκτυο LCS2 για την κάλυψη της ανάγκης για κινητικότηταΤροφοδοσία PoE (Power over Ethernet – IEEE 802.3 af)Η εγκατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον: -1 Wi-Fi access point ψευδοροφής ή τοίχου -1 PoE Injector αρ. καταλ. 0 335 01 σύμφωνο με το πρότυπο 802.3 af (σε διάσταση μπλοκ για προσαρμογή σε μετώπη μικτονόμησης) στον κατανεμητήManageable, ώστε να μπορεί ο διαχειριστής του δικτύου να τα διαχειρίζεται από απόσταση μέσω interface Web https. Προστασία μέσω encryption WEP, WPA & WPA2 (802.11i) και authentification 802.1x. Είναι συμβατά με QOS WMM και υποστηρίζουν τη διαχείριση SNMP Guest Access: επιτρέπουν ελεύθερη πρόσβαση των επισκεπτών στο internet (πρόσβαση ανεξάρτητη από το κύριο εταιρικό ασύρματο δίκτυο)Wi-Fi Access points 802.11nΖώνη κάλυψης 600 m2 σε ελεύθερο πεδίοΣύμφωνα με το πρότυπο 802.11a, b, g, nΘεωρητική ταχύτητα 300 Mbits/s ΜΙΜΟ 3x2, υποστηρίζουν έως 4 SSIDΤοποθέτηση σε ψευδοροφή ή σε τοίχο Σύνδεση στο δίκτυο μέσω κονέκτορα RJ 45 χωρίς εργαλείο Μπορούν να ταυτοποιηθούν κεντρικά με το λογισμικό ταυτοποίησης αρ. καταλ. 0 335 24 ή ανεξάρτητα. Δυνατότητα κατάστασης standby για εξοικονόμηση ενέργειας

1 0 335 21 Τοποθέτηση σε ψευδοροφή1 0 335 22 Τοποθέτηση σε τοίχο (επίτοιχα)

Wi-Fi Access points 802.11a & b/gΣύμφωνα με το πρότυπο 802.11a, b, gΘεωρητική ταχύτητα 54 Mbits/s σε κάθε συχνότητα ταυτόχρονα, υποστηρίζει έως 4 SSIDΤοποθέτηση σε όλα τα εξαρτήματα στήριξης Mosaic 4 στοιχείων με ελάχιστο βάθος 40mm Συμβατά με το λογισμικό ταυτοποίησης αρ. καταλ. 0 335 244 στοιχεία, λευκό

1 0 779 14 Με πρίζα RJ 45 στη μπροστινή πλευρά

1 0 779 13 Χωρίς πρίζα RJ 45

Επιτρέπει την επέκταση ή τη δημιουργία ενός ασφαλούς δικτύου Wi-Fi με δυνατότητα εγκατάστασης ενός εξατομικευμένου hot spot.Εγγύηση ποιοτικής λειτουργίας σύμφωνα με το πρωτόκολο QOS

0 335 240 779 140 335 21

Τεχνικά χαρακτηριστικά, σελ. 355

Page 22: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

355

Legrand Cabling System LCS2

Wi-Fi access points

■ Τρόπος εγκατάστασης ενός Wi-Fi access point με PoE injector

■ Πλεονεκτήματα του Mosaic Wi-Fi access point

- Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας σε 2 συχνότητες, a και b/g.Για παράδειγμα:> 802.11b/g για τους επισκέπτες> 802.11a (περιορισμένες παρεμβολές) αποκλειστικά για τους εργαζόμενουςΜέγιστη θεωρητική επίδοση 2 x 54 Mbits/s ταυτόχρονα- Υψηλό επίπεδο ασφαλείας: WPA2 (802.11i) και authentification (802.1x)- Δυνατότητα roaming (περιαγωγής), δηλαδή πέρασμα από ένα Wi-Fi access point σε άλλο, χωρίς να κόβεται η σύνδεση- «Ποιοτική» λειτουργία (προτεραιότητα που δίνεται αυτόματα στον ήχο / φωνή, μετά στην εικόνα / video και τέλος στα δεδομένα / data) σύμφωνα με την προδιαγραφή 802.11e- Ευκολία στον προγραμματισμό και στην προστασία

■ Εγκατάσταση

Σε κάθε σημείο όπου μπορεί να στηριχτεί μηχανισμός Mosaic (κανάλια DLP, κολώνες και mini κολώνες αλουμινίου DLP, τοίχος…)Δεν πρέπει να τοποθετούνται πίσω από αντικείμενα που εμποδίζουν την εμβέλεια της αντέναςΤα Wi-Fi access points Mosaic, διαθέτουν κονέκτορα RJ 45 με σύνδεση χωρίς καλώδιο

■ Aπαιτήσεις εγκαταστάσεων

- Απαιτείται 1 Wi-Fi access point Mosaic για ένα συγκεκριμένο χώρο (π.χ. χώρος υποδοχής)- Απαιτείται 1 Wi-Fi access point Mosaic ανά 100 m2 για πλήρη κάλυψη και για τη μέγιστη θεωρητική επίδοση- Απαιτείται 1 Wi-Fi access point Mosaic με ενσωματωμένη πρίζα RJ 45 για γραφείο που δέχεται και επισκέπτες

■ Υπηρεσίες Legrand

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης βρίσκεται δίπλα σας για να σας υποστηρίξει στο σχεδιασμό και την εγκατάσταση ενός δικτύου δομημένης καλωδίωσης.Απευθυνθείτε στο 801 11 850 850 (από σταθερό) ή στο 210 6797595 (από κινητό)

■ Wi-Fi access points Mosaic

Λύση dual band, 802.11a, b/g και 802.11n

■ Λειτουργία ενός injector PoE

Ο injector PoE διαθέτει 1 είσοδο και 1 έξοδο για κάθε access point που τροφοδοτεί

Injector PoE

Έξοδος μετώπης μικτονόμησης

Σε περίπτωση χρήσης PoE 1 εισόδου/1 εξόδου: κουμπώνει απευθείας σε 1 έξοδο της μετώπης μικτονόμησηςΈνα μόνο καλώδιο απαιτείται για να συνδεθεί σε 1 έξοδο του switch

Τροφοδοσία48 V

Ζεύγος 1

Ζεύγος 2

Ζεύγος 4Ζεύγος 3

: Data

: Τροφοδοσία

Άφιξη από το switch: Data

Αναχώρησηπρος τη μετώπη μικτονόμησης:Data + τροφοδοσία

Στην έξοδο του injector PoE, το καλώδιο των 4 συνεστραμμένων ζευγών

Τροφοδοσία PoE

230 V

230 V

Injector PoE

Switch

Κονέκτορας RJ 45

Προδιαγραφή ασύρματης τεχνολογίας 802.11 b/g 802.11 a 802.11 n

Προδιαγραφή τροφοδοσίας Power over Ethernet 802.3 af

Εύρος συχνοτήτων ανάμεσα 2,40 και 2,48 GHz 5 GHz 2,4 GHz 5 GHz

Διαθέσιμα κανάλια 13 8 13 18

Μέγιστη θεωρητική επίδοση 54 Mbits/s 54 Mbits/s 300 Mbit/s

Page 23: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

356

Διαφανής γυάλινη πόρτα με δυνατότητα αντιστροφής φοράς

Αποσπώμενα πλευρικά και πίσω καλύμματα

Βίδες ευθυγράμμισης της βάσης

Σασί 19” με σήμανση ανά U και ρυθμιζόμενο βάθος

Είσοδοι καλωδίων προχαραγμένες στην οροφή και τη βάση

Μονάδα διαχείρισης καλωδίων

1 Στη μονάδα διαχείρισης καλωδίων με την εύκολη πρόσβαση στο πίσω μέρος

Έύκολη είσοδος καλωδίων

2 Στα ερμάρια με τις πλάκες εισόδου καλωδίων με βούρτσα

3 Άριστος χειρισμός των καλωδίων μικτονόμησης: μονάδα διαχείρισης καλωδίων με σχάρα

4 Σωστή ακτίνα κλίσης των καλωδίων μικτονόμησης: μετώπες διέλευσης καλωδίων με δακτυλίους συγκράτησης

ΑΡΙΣΤΟΣ ΧΈΙΡΙΣΜΟΣ ΤΏΝ ΚΑΛΏΔΙΏΝ ΈΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗΣ

KΑΛΏΔΙΏΣΗΠΈΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ...

ΧΏΡΙΣ

ΕΡΜΑΡΙΑ 19'' LCS2

Page 24: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

357

Συσκ. Αρ. καταλ. Ερμάρια 19" LCS2

Με γυάλινη αντιστρεφόμενη πόρτα Πλευρικά καλύμματα με αυτόματη ισοδυναμική σύνδεση Κλειδαριά 2433 Α και στις 4 πλευρές Προχαραγμένες είσοδοι 19” που μπορούν να δεχτούν πλάκες εισόδου καλωδίων 19” με βούρτσα, ανεμιστήρες... Δυνατότητα χειρισμού των καλωδίων εγκατάστασης και μικτονόμησης με την μονάδα διαχείρισης καλωδίων αρ. καταλ. 0 463 34/35 Χωρητικότητα Ύψος Πλάτος Βάθος Μέγιστο βάρος (mm) (mm) (mm) (kg)

1 0 463 00 24 U 1226 600 600 240 1 0 463 06 29 U 1448 600 600 290 1 0 463 12 33 U 1626 600 600 330 1 0 463 18 42 U 2026 600 600 420 1 0 463 19 42 U 2026 600 800 420 1 0 463 21 42 U 2026 800 600 420 1 0 463 22 42 U 2026 800 800 420

Ερμάρια επέκτασης 19" LCS2

Χωρίς πλευρικά καλύμματα Παραδίδονται με κιτ σύνδεσης Χωρητικότητα Ύψος Πλάτος Βάθος Μέγιστο βάρος (mm) (mm) (mm) (kg)

1 0 463 30 42 U 2026 600 600 420 1 0 463 33 42 U 2026 800 800 420

Μονάδες διαχείρισης καλωδίων

Συνδέονται με ερμάρια 19" LCS2, 42 U Διευκολύνουν τη διαχείριση καλωδίων εγκατάστασης και μικτονόμησης Πλάτος 250 mm Χρώμα γκρι ανθρακί RAL 7016 Για βάθος ερμαρίου (mm): 1 0 463 34 600 1 0 463 35 800

Συσκ. Αρ. καταλ. Ερμάριο 19" LCS2 για server

Διαθέτει ενισχυμένη δομή ώστε να δέχεται μεγαλύτερο βάρος. Μπροστινή πόρτα και πίσω κάλυμμα μεταλλικά διάτρητα Χωρίς κλειδαριά, μπορεί να δεχτεί τους αρ. καταλ. 0 347 71/72 (επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης) Προχαραγμένες είσοδοι 19” στην οροφή, μπορούν να δεχτούν πλάκες εισόδου καλωδίων 19” με βούρτσα, ανεμιστήρα,... Ανοιχτές είσοδοι καλωδίων στη βάση Διατίθεται με κιτ γείωσης Χωρητικότητα Ύψος Πλάτος Βάθος Μέγιστο βάρος (mm) (mm) (mm) (kg)

1 0 463 86 42U 2026 800 1000 630

Κιτ σύνδεσης ερμαρίων

Για σύνδεση 2 ερμαρίων LCS2

Για βάθος ερμαρίου (mm): 1 0 463 37 600 1 0 463 38 800 1 0 463 39 1000

ΙΡ 20 – ΙΚ 08Μπροστινή πόρτα, πλευρικά και πίσω καλύμματα αποσπώμεναΒίδες ευθυγράμμισης της βάσηςΔιατίθενται με 4 σασί 19” με σήμανση ανά U και ρυθμιζόμενου βάθουςΤα ερμάρια αποσυναρμολογούνται εντελώς σε περίπτωση δύσκολης πρόσβασηςΔυνατότητα σύνδεσης με το κιτ αρ. καταλ. 0 463 37/38/39Χρώμα γκρι ανθρακί RAL 7016

0 463 34 + ερμάριο 0 463 18 + ερμάριο επέκτασης 0 463 30 0 463 86

ερμάρια 19" LCS2 ερμάρια , μονάδες διαχείρισης καλωδίων

Τεχνικά χαρακτηριστικά, σελ. 364

Page 25: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

358

Συσκ. Αρ. καταλ. Βάθρα για ερμάρια

Άνοιγμα από τις 4 πλευρές Χρώμα γκρι ανθρακί RAL 7016

Kit βάσεων Αποτελούμενο από 4 γωνίες και πλήρεις πλάκες για εμπρος και πίσω πλευρά Οι πλευρικές πλάκες παραγγέλνονται χωριστά Ύψος 200 mm Για πλάτος ερμαρίου (mm): 1 0 464 52 600 1 0 464 53 800

Σετ από 2 πλήρεις πλευρικές πλάκες Ύψος 100 mm (απαιτούνται 2 για το βάθρο των 200 mm) Για βάθος ερμαρίου (mm): 1 0 464 54 600 1 0 464 56 800 1 0 464 58 1000

Διάτρητες πλευρικές πλάκες Πλάκα ύψους 100 mm Για πλάτος/βάθος ερμαρίου (mm): 1 0 464 60 600 1 0 464 61 800

Πλευρικές πλάκες με βούρτσα Πλάκα ύψους 100 mm Για πλάτος/βάθος ερμαρίου (mm): 1 0 464 62 600 1 0 464 63 800

Βάθρο για μονάδες διαχείρισης καλωδίων

Τοποθετείται στην μπροστινή ή/και στην πίσω πλευρά ανάμεσα στα βάθρα των συνδεόμενων ερμαρίων Γκρι ανθρακί RAL 7016 1 0 464 64 Για μονάδες διαχείρισης καλωδίων αρ. καταλ. 463 34/35

Interface σύνδεσης

Προστατευτικό που επιτρέπει τη σύνδεση ανάμεσα στο βάθρο ερμαρίου και τη σχάρα καλωδίων Διατίθεται με μεμβράνη στεγανότητας Κάλυμμα αναστρεφόμενο προχαραγμένο που εξασφαλίζει προσεγμένη εμφάνιση Ύψος 200 mm Γκρι ανθρακί RAL 7016 1 0 464 66 Για ερμάριο βάθους 600 mm

0 465 29

0 464 61

0 464 87

0 464 63

0 464 66 0 464 52

Συσκ. Αρ. καταλ. Πλάκες εισόδου καλωδίων 19"

Πλάκες εισόδου καλωδίων 19" για την οροφή και τη βάση ερμαρίων Χρώμα μαύρο RAL 9005

Πλαστική με βούρτσα, απευθείας στήριξη χωρίς βίδες 1 0 465 28 1U 1 0 465 29 2U

Μεταλλική με βούρτσα Παραδίδεται με βίδες και παξιμάδια 1 0 465 30 1U 1 0 465 31 2U

Διαχείριση της θερμότητας

Καλύμματα 19" 3U με ανεμιστήρες Τοποθετούνται στις εισόδους των καλωδίων των ερμαρίων LCS2 ή στα σασί 19" Με καλώδιο 2,5 m Χρώμα γκρι ανθρακί RAL 7016 1 0 464 87 Με 2 ανεμιστήρες 230V± 1 0 464 88 Με 3 ανεμιστήρες 230V±

Θερμοστάτης 1 0 348 48 Ρύθμιση από 5 έως 60oC, από 12 V έως 250 V±, Επαφή στο άνοιγμα (10Α), επαφή στο κλείσιμο (5Α) Στήριξη με μαγνήτη

Εξαρτήματα

1 0 464 83 Σετ από 4 ροδάκια για τα ερμάρια LCS2

Μέγιστο φορτίο στα 4 ροδάκια: 380Kg 1 0 464 82 Σετ από 4 ροδάκια (τα 2 διαθέτουν φρένο) για το ερμάριο LCS2 για server, αρ. καταλ. 0 463 86. Μέγιστο φορτίο στα 4 ροδάκια: 500 Kg 1 0 464 85 Κιτ φωτισμού 230V±, 8 W, με διακόπτη Παραδίδεται με λαμπτήρα φθορισμού Στήριξη 19” - 1 U

ερμάρια 19" LCS2 είσοδος καλωδίων, εξαερισμός, βάθρα

Page 26: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

359

ερμάρια 19" LCS2

ράφια, πολύπριζα τροφοδοσίας 19”

Συσκ. Αρ. καταλ. Ράφια σταθερά

Χρώμα μαύρο RAL 9005

Στήριξη σε 1 σασί 19" Γρήγορη συναρμολόγηση χωρίς βίδες Μέγιστο φορτίο 15kg Ύψος 2U 1 0 465 00 Βάθος 115 mm 1 0 465 01 Βάθος 200 mm 1 0 465 02 Βάθος 360 mm

Στήριξη σε 2 σασί 19" Γρήγορη συναρμολόγηση χωρίς βίδες Τοποθετούνται αποκλειστικά στα ερμάρια LCS2

Μέγιστο φορτίο 50kg Ύψος 1U 1 0 465 05 Βάθος 450 mm Για ερμάρια βάθους 600 mm 1 0 465 06 Βάθος 650 mm Για ερμάρια βάθους 800 mm

Στήριξη με βίδες 1 0 465 17 Βάθος 850 mm – Mέγιστο φορτίο 100 Kg Για ερμάριo server, βάθους 1000 mm

Ράφια τηλεσκοπικά

Τοποθετούνται αποκλειστικά στα ερμάρια LCS2

Αυτόματη γείωση Χρώμα μαύρο RAL 9005 Στήριξη σε 2 σασί 19", χωρίς βίδες Μέγιστο φορτίο 50 kg Ύψος 1 U 1 0 465 08 Βάθος 450 mm Για ερμάρια βάθους 600 mm 1 0 465 09 Βάθος 650 mm Για ερμάρια βάθους 800 mm Στήριξη με βίδες 1 0 465 18 Βάθος 850 mm – Mέγιστο φορτίο 100 Kg, 2U Για ερμάριo server, βάθους 1000mm

PDU πολύπριζο τροφοδοσίας 230V±

Κενή βάση πολύπριζου για στήριξη πριζών 1 6 468 99 Γρήγορη στήριξη χωρίς βίδες σε σασί 19” 1 U Σώμα από αλουμίνιο Χρώμα μαύρο Δέχεται 16 στοιχεία Mosaic

465 06

465 09

DATA CENTER & SERVER ROOM:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΧΏΡΟΙ ΜΈ ΑΠΟΛΥΤΗ

Eρμάρια server 19” Data Center LCS² Toποθέτηση των server βελτιστοποιώντας τη ψύξη με ειδικά εξαρτήματα : λύσεις για ψύξη διαδρόμου και μονάδες κλιματισμού

Για να ενημερωθείτε για όλες τις δυνατότητες της γκάμας LCS² και τις λύσεις σε UPS για Data Center επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Η γκάμα LCS² προσφέρει καινοτομικές πλήρεις λύσεις που εξασφαλίζουν τη συνεχή λειτουργία και βελτιστοποιούν την ενεργειακή απόδοση του Data Center και των server rooms

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΛΥΣΕΙΣ LCS2

ΓΙΑ DATA CENTER

Page 27: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

360

χειρισμός καλωδίων LCS2

Συσκ. Αρ. καταλ. Χειρισμός καλωδίων για ερμάρια LCS2 19" Σετ 3 στηριγμάτων Στήριξη στο σώμα του ερμαρίου 1 0 464 72 Για ερμάρια πλάτους/βάθους 600 mm Απόσταση στήριξης 508 mm 1 0 464 73 Για ερμάρια πλάτους/βάθους 800 mm Απόσταση στήριξης 708 mm 1 0 464 74 Για ερμάρια βάθους 1000 mm Απόσταση στήριξης 908 mm

Σχάρες διέλευσης καλωδίων Γρήγορη τοποθέτηση χωρίς βίδες πάνω στα στηρίγματα Πλάτος 250 mm 1 0 464 76 Για ερμάριο 33U 1 0 464 77 Για ερμάρια 42U

Σχάρα για καλώδια μικτονόμησης Για ερμάρια 42U, πλάτος 800 mm Τοποθετείται στα σασί 19" 1 0 331 35 Σχάρα με δακτύλιους συγκράτησης Διαστάσεις: 1560 x 100 x 150 mm

Πλάκα διέλευσης καλωδίων κάθετη Για ερμάρια 42U, πλάτος 800 mm Τοποθετείται στα σασί 19" 1 0 464 80 Σετ 2 κάθετων πλακών με σημεία εισόδου καλωδίων με βούρτσα Παραδίδεται με 10 δακτυλίους-οδηγούς καλωδίων αρ. καταλ. 0 465 42, 3 δεματικά αρ. καταλ. 0 331 94, 3 δεματικά αρ. καταλ. 0 331 95 και 3 δεματικά αρ. καταλ. 0 331 96 Χρώμα μαύρο RAL 9005

Εξάρτημα επέκτασης μικτονόμησης Για ερμάρια 42 U, πλάτος 800 mm Τοποθετείται στα σασί19" 1 0 464 81 Σετ 2 στηριγμάτων που επιτρέπουν την αύξηση της χωρητικότητας του ερμαρίου κατά 12U για την κάθετη στήριξη εξαρτημάτων 19" (μετώπες διέλευσης καλωδίων, μπλοκ τροφοδοσίας...) Παραδίδεται με 8 δακτυλίους-οδηγούς καλωδίων αρ. καταλ. 0 465 42 Δυνατότητα στήριξης δεματικών ΗΔΕ με δείκτη σφιξίματος ή με ειδικό αυτοκόλλητο ύφασμα Χρώμα μαύρο RAL 9005

0 464 80 0 464 81 0 331 35

0 465 22 0 465 23

0 465 32

Συσκ. Αρ. καταλ. Μετώπες διέλευσης καλωδίων 19"

Επιτρέπουν την καλή οργάνωση και την κυκλοφορία των καλωδίων μικτονόμησης Οριζόντια και εγκάρσια διέλευση των καλωδίων Χρώμα μαύρο RAL 9005 Γρήγορη στήριξη χωρίς βίδες

Μεταλλικές μετώπες διέλευσης με πλαστικούς δακτυλίους, 2 άξονες 1 0 465 22 1U

1 0 465 23 2U

Μετώπη διέλευσης καλωδίων πλαστική με βούρτσα, απευθείας στήριξη 1 0 465 28 1U 1 0 465 29 2U

Μετώπη διέλευσης καλωδίων μεταλλική με βούρτσα 1 0 465 30 1U 1 0 465 31 2U

Καλύμματα 19"

Χρώμα μαύρο RAL 9005

Κάλυμμα πλαστικό πλήρες, απευθείας στήριξη 1 0 465 32 1U 1 0 465 33 2U

Κάλυμμα μεταλλικό πλήρες Γρήγορη στήριξη χωρίς βίδες 1 0 465 38 1U 1 0 465 39 2U

Page 28: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

361

Με ενσωματωμένες λειτουργίες για την προστασία, τον έλεγχο και τη μέτρηση

Εύκολη τοποθέτηση στα rack: σύστημα γρήγορης στήριξης, δυνατότητα προσανατολισμού των καλωδίων, χρωματική διαφοροποίηση για εύκολη αναγνώριση

Σε 2 τύπους: 19’’ και Zero-U

ΝΕΑ PDU LCS2

ΜΙΑ ΠΛΟΥΣΙΑΓΚΑΜΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ

ΚΑΘΈ ΈΡΓΟ

Η νέα γκάμα των PDU LCS2 προσφέρει πλήθος συνδυασμών ώστε να καλύπτει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε έργου.

PDU ΓΙΑ ΚΑΘΈ ΑΝΑΓΚΗΈπικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης για να ενημερωθείτε για την ολοκληρωμένη γκάμα PDU ώστε να επιλέξτε το κατάλληλο για το έργο σας

Περιστροφική έξοδος καλωδίου σε 330° για τέλειο προσανατολισμό

Γρήγορη στήριξη χωρίς βίδες

κολλάρα LCS2

Συσκ. Aρ. καταλ. Κολλάρα LCS2

Κολλάρα με δείκτη σφιξίματος Ειδικά κατασκευασμένα για την αποφυγή του

υπερβολικά σφιχτού δεσίματος των καλωδίων Ανοίγουν και ξαναχρησιμοποιούνται Πλάτος Μήκος ∅δεσίματος (mm) (mm) (mm) max min

50 0 331 94 15 180 35 15 50 0 331 95 15 225 50 35 50 0 331 96 15 320 80 50

Kολλάρα LCS2 με ειδικό αυτοκόλλητο ύφασμα

Δεν τραυματίζουν τα καλώδια Στερεώνονται με βίδα για τη συγκράτηση των καλωδίων

Πλάτος Μήκος ∅δεσίματος (mm) (mm) (mm) max

10 0 331 84 Mαύρο 16 150 35 10 0 331 85 Kόκκινο 16 150 35 10 0 331 87 Mαύρο 16 300 80 10 0 331 88 Kόκκινο 16 300 80

0 331 96

0 331 95

0 331 94

0 331 85

Page 29: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

362

Συσκ. Αρ. καταλ. Πίνακες 19" LCS2 – Βάση σταθερή

Εύκολη διαχείριση καλωδίων: δυνατότητα στήριξης των δακτυλίων-οδηγών καλωδίων αρ. καταλ. 0 465 41/42 και των δεματικών LCS2 (σελ. 367) Είσοδοι των καλωδίων στην οροφή και βάση εύκαμπτες, με δυνατότητα προσαρμογής καναλιών DLP και συγκράτησης των καλωδίων με δεματικά Προχαραγμένες είσοδοι των καλωδίων στην πίσω πλευρά

Πίνακες βάθους 400 mm Χωρητικότητα Πλάτος Ύψος Μέγιστο βάρος (mm) (mm) (kg)

1 0 462 00 6 U 600 350 18 1 0 462 01 9 U 600 500 27 1 0 462 02 12 U 600 600 36 1 0 462 03 16 U 600 800 48

Πίνακες βάθους 580 mm Χωρητικότητα Πλάτος Ύψος Μέγιστο βάρος (mm) (mm) (kg)

1 0 462 06 9 U 600 500 27 1 0 462 07 12 U 600 600 36 1 0 462 08 16 U 600 800 48 1 0 462 09 21 U 600 1000 63

Πίνακες 19" LCS2 – Βάση περιστρεφόμενη

Πίνακες αποτελούμενοι από: - μια βάση (επίτοιχη στήριξη) - ένα σώμα που περιστρέφεται και επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση στην πίσω πλευρά του πίνακα για διευκόλυνση της αρχικής εγκατάστασης και της συντήρησης Δυνατότητα περιστροφής και προς τις δύο κατευθύνσεις Με πλήρη πλάκα εισόδου των καλωδίων στην οροφή και στη βάση, δυνατότητα τοποθέτησης πλάκας με βούρτσα αρ. καταλ. 0 462 55

Πίνακες βάθους 600 mm Χωρητικότητα Πλάτος Ύψος Μέγιστο βάρος (mm) (mm) (kg)

1 0 462 11 9 U 600 500 27 1 0 462 12 12 U 600 600 36 1 0 462 13 16 U 600 800 48 1 0 462 14 21 U 600 1000 63

Συσκ. Αρ. καταλ. Σταθερά ράφια

Γρήγορη συναρμολόγηση χωρίς βίδες Μέγιστο φορτίο 15kg Χρώμα μαύρο RAL 9005

Στήριξη σε 1 σασί 19" 1 0 465 00 Βάθος 115 mm Για ερμάρια βάθους 400, 580, 600 mm 1 0 465 01 Βάθος 200 mm Για ερμάρια βάθους 400, 580, 600 mm 1 0 465 02 Βάθος 360 mm Για ερμάρια βάθους 580, 600 mm

Διαχείριση της θερμότητας Ανεμιστήρας 1 0 462 60 Ανεμιστήρας 230V± Με καλώδιο 2,5 m

Θερμοστάτης 1 0 348 48 Ρύθμιση από 5 έως 60oC, από 12V έως 250V±, Επαφή στο άνοιγμα (10Α), επαφή στο κλείσιμο (5Α) Στήριξη με μαγνήτη

Είσοδος καλωδίων

1 0 462 55 Πλάκα εισόδου καλωδίων με βούρτσα Για πίνακες με περιστρεφόμενη βάση

Δακτύλιοι-οδηγοί καλωδίων

Απευθείας στήριξη στα μπροστινά σασί των πινάκων με σταθερή βάση 9 έως 21 U (αρ. καταλ. 0 465 41 μόνο) και στο κεντρικό σασί των πινάκων βάθους 580 mm 4 0 465 41 1U, πλαστικός. Ωφέλιμη διατομή 1890 mm2

4 0 465 42 2U, πλαστικός. Ωφέλιμη διατομή 4070 mm2

ΙΡ 20 – ΙΚ 08. Με αντιστρεφόμενη, γυάλινη πόρτα, κλειδαριά 2433ΑΑποσπώμενα πλευρικά καλύμματα εσωτερικής πρόσβασης χωρίς εργαλείοΠαραδίδονται με 1 σασί 19" ρυθμιζόμενου βάθους.Διάτρητοι κατάλληλα στη οροφή και τη βάση για φυσικό εξαερισμό, δυνατότητα προσαρμογής ανεμιστήρα στην οροφήΠαραδίδονται με κιτ γείωσης Χρώμα γκρι ανθρακί RAL 7016

0 462 01 0 462 11 0 465 01Πίνακας με περιστρεφόμενη βάση 0 462 11

πίνακες 19" LCS2 και εξαρτήματα

Τεχνικά χαρακτηριστικά, σελ. 366

Μπλοκ τροφοδοσίας 19" LCS2 σελ. 359

Μετώπες διέλευσης καλωδίων 19'' LCS2 σελ. 360

Page 30: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

363

Συσκ. Αρ. καταλ. Πίνακας 10” LCS2

Βάθους 300 mm Μικρών διαστάσεων κατάλληλος για μικρές εγκαταστάσεις μέχρι 36 πρίζες RJ 45 ΙΡ 20 – ΙΚ 08 Με αντιστρεφόμενη, γυάλινη πόρτα Κλειδαριά No 2433 Αποσπώμενα πλευρικά καλύμματα εσωτερικής πρόσβασης χωρίς εργαλείο Με 1 σασί ρυθμιζόμενου βάθους. Είσοδοι καλωδίων προχαραγμένες στην οροφή, στη βάση με δυνατότητα προσαρμογής DLP και συγκράτησης των καλωδίων με δεματικά HΔE. Προχαραγμένες είσοδοι καλωδίων και στην πίσω πλευρά Διάτρητος κατάλληλα στη οροφή και τη βάση για φυσικό εξαερισμό Χρώμα γκρι ανθρακί RAL 7016

Χωρητικότητα Πλάτος Ύψος Μέγιστο βάρος (mm) (mm) (kg)

1 0 462 20 6 U 314 352 12

Εξαρτήματα 10” Μετώπη μικτονόμησης κενή 1U 1 0 335 92 Δέχεται 2 μπλοκ κονεκτόρων ή μια κασέτα οπτικής ίνας

Σταθερό ράφι 1U 1 0 462 23 Βάθος 120 mm Μέγιστο φορτίο 10 kg Χρώμα μαύρο RAL 9005

Μπλοκ τροφοδοσίας 1 6 468 98 PDU 10" Μπλοκ κενό για πρίζες 2Π+Γ Mosaic Χωρητικότητα: 8 στοιχεία Mosaic

0 462 20 0 462 23

0 335 92

πίνακας 10" LCS2 και εξαρτήματα

Τεχνικά χαρακτηριστικά, σελ. 366 Τεχνικά χαρακτηριστικά, σελ. 366

Συσκ. Αρ. καταλ. Πίνακες 19" Linkeο με σταθερή βάση Mεγ. Καθ. επιτρ. Χωρητικότητα ‘Υψος Πλάτος Βαθ. βάρος βάρος (mm) (mm) (mm) (kg) (kg)

1 0 462 30 6 U 367 600 400 18 18 1 0 462 31 9 U 500 600 400 20 27 1 0 462 42 12 U 625 600 600 30 36 1 0 462 43 16 U 810 600 600 36 48

Κιτ εξαερισμού LCS2 Linkeo

1 0 462 70 Κιτ αποτελούμενο από: - 2 ανεμιστήρες - 1 θερμοστάτη - διακόπτη ON/OFF Διατίθεται με καλώδιο 2,3 m Τροφοδοσία 230 V± -50/60 Hz

IP 20 – IK 08Προσφέρονται με:- γυάλινη, αντιστρεπτή πόρτα και κλειδαριά- 2 σασί 19’’ ρυθμιζόμενου βάθους- κιτ γείωσης- είσοδο καλωδίων στην οροφή, ρυθμιζόμενη με σύνδεσμο από αφρώδες υλικό- εισόδους καλωδίων στο πίσω τμήμα και στη βάση, με καλύμματαΔιάτρητοι κατάλληλα στην οροφή για φυσικό εξαερισμό, μπορεί να προσαρμοστεί κι ανεμιστήρας στην οροφή, με αρ. καταλ. 462 70Είναι συμβατοί με τα εξαρτήματα των πινάκων 19” LCS2 με σταθερή βάση (εκτός από τους πλαστικούς δακτυλίους – οδηγούς καλωδίων)Χρώμα γκρι RAL 7035

0 462 42 0 462 70

πίνακες 19” με σταθερή βάση LCS2 Linkeo

Page 31: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

364

ερμάρια 19” LCS2 xxxxxxx

■ Γενικά χαρακτηριστικά

Ερμάρια μεταλλικά συναρμολογούμεναΠολυεστερική βαφή RAL 7016 για υψηλή αντοχή στη διάβρωση και τα χημικάΠόρτα εμπρός από γυαλί ασφαλείας. Πόρτα εμπρός και πίσω από διάτρητο μέταλλο για το ερμάριο serverΔείκτης στεγανότητας: ΙΡ 20Δείκτης προστασίας από μηχανική καταπόνηση: IK 08Διάτρηση των σασί 19”: 9,5 x 9,5 mmΜέγιστο βάρος: 10 kg/U (δηλ. 420 kg για ερμάριο 42U) : 15 kg/U για ερμάριο server

■ Σύμφωνα με προδιαγραφές

Τα ερμάρια LCS2 είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις που ανταποκρίνονται στα παρακάτω πρότυπα:

■ Βάρος (Kg)

Τα βάρη αντιστοιχούν σε καθαρές τιμές (χωρίς τη συσκευασία)

■ Διαστάσεις

EN 50173-1 Τεχνολογία δικτύων - Γενικά συστήματα καλωδίωσης

EN 50174-1 & 2 Τεχνολογία δικτύων - Εγκατάσταση καλωδίωσης

C 90-480-1 & 2

ISO IEC 11801 Τεχνολογία δικτύων - Γενική καλωδίωση των χώρων εργασίας

NF C 15-100 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Κανονισμοί

Partie 4-41

Ερμάριο server

Ερμάριο server

■ Ωφέλιμες διαστάσεις

Page 32: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

365

A

B B

AC

C

∆ιαστ. ερµαρίωνΠλάτος x Βάθος

Μέγιστη διάσταση Στήριξη Ωφέλιµος χώρος

A B C D E F

600 x 600

600 x 800

800 x 600

800 x 800

FD

E

200

CA

14

B

Πλάτος 600

Βάθος600

Βάθος800

Πλάτος 800

Πάνω

Πλάτος800Βάθος100

Κάτω

∆ιάστ. ερµαρίωνΒάθος A B C

600 595 435 120

482465

893U

482465

893U

Αρ. καταλ. ∆ιατοµήΑριθµός ανεµιστήρων

ΕπίδοσηΖώνη εξαερισµού

(cm2) (mm3/h)0 464 87 2 114 180

3 172 270

Αρ. καταλ. PΩφέλιµο πλάτος

CL1 L2 L3

(1) Απόσταση στήριξης 236,5 mm

L1

P

L2L3

P C

0 464 88

0 465 00

0 465 010 465 020 465 050 465 060 465 070 465 080 465 09

0 465 100 465 170 465 18

115

120

200

430

216

430

360 430

435

435

435425

425

425435

425

320

420

420

420

450

650

850

450

650

650

850

850

0 462 23(1)

599 599 478 478 449 449

599 799 478 678 449 649

799 599 678 478 649 449

799 799 999 678 649 649

■ Είσοδοι καλωδίων

Προχαραγμένες στην οροφή και τη βάση σε διάσταση 19” (ωφέλιμος χώρος 451 mm)

■ Βάθρα (mm)

Κιτ βάθρου + πλευρικές πλάκες

■ Interface σύνδεσης (mm)

Τοποθέτηση αριστερά ή δεξιά σε ερμάριο με βάθρο 200 mmΚάλυμμα του interface αντιστρεφόμενο

■ Πλάκες 19” εξαερισμού (mm)

■ Είσοδοι καλωδίων για ερμάριο server

■ Ράφια (mm)

Page 33: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

366

πίνακες LCS2 xxxxxxx

175o

96°

C

A

D

1 190

B

1 171

93o

167o

1 11

4

843

258(max 308)

600

ωφέλιµος χώρος

3 x 105

ωφ

έλιµ

ος χ

ώρο

ς28

5/4

35/5

35/7

35

ύψο

ς35

0/5

00/6

00/8

00χω

ρη

τικό

τητα

6U

/9U

/12U

/16U

400 µέγιστη διάσταση

50

451

ωφέλιµος χώρος525

50

150

/250

/35

0/ 5

50

92(min 42)

465

απόσταση

200 x 80

580

435(max 485)

50

250

/350

/55

0/ 7

50

92(min 42)

600

3 x 105

435

/535

/735

/935

500

/600

/800

/100

09U

/12U

/16U

/21U

50

451

525 465

200 x 80

200(min 1 00)

600 440

435

/535

/735

/935

500

/600

/800

/100

09U

/12U

/16U

/21U

615

2

365(max 465)

451

465

ωφέλιµος χώρος

ωφέ

λιμο

ς χώ

ρος

ύψο

ςχω

ρη

τικό

τητα

µέγιστη διάσταση

ωφέλιμος χώρος

απόσταση

ωφέλιµος χώρος

ωφ

έλιµ

ος χ

ώρο

ς

ύψο

ς

χωρ

ητι

κότη

τα

µέγιστη απόσταση

ωφέλιµος χώρος

απόσταση

■ Γενικά χαρακτηριστικά

Πίνακες μεταλλικοί επίτοιχοιΠολυεστερική βαφή RAL 7016 για υψηλή αντοχή στη διάβρωση και τα χημικάΠόρτα εμπρός από γυαλί ασφαλείαςΔείκτης στεγανότητας : ΙΡ 20Δείκτης προστασίας από μηχανική καταπόνηση: IK 08Διάτρηση των σασί 19”: 9,5 x 9,5 mmΜέγιστο βάρος: 3 kg/U (δηλ. 48 kg για πίνακα 19” 16 U) : 12 kg για πίνακα 10” 6 U

■ Σύμφωνα με προδιαγραφές

Οι πίνακες LCS2 ανταποκρίνονται στα ίδια πρότυπα με τα ερμάρια LCS2 (βλ. σελ. 325)

■ Διαστάσεις

Άνοιγμα μπροστινής πόρτας και πλευρικών καλυμμάτων

■ Ωφέλιμες διαστάσεις (mm)

Πίνακας 19” LCS2 βάση σταθερή βάθους 400 mm

Πίνακας 19” LCS2 βάση σταθερή βάθους 580 mm

Πίνακας 19” LCS2 βάση περιστρεφόμενη βάθους 600 mm

Άνοιγμα περιστρεφόμενης βάσης

Αρ. καταλ.Πόρτες ανοιχτές Πλευρικά καλ. ανοιχτά

Α Β C D

Πίνακας 19''Βάση σταθερή

0 462 00

400 962 305 12050 462 01

0 462 02

0 462 03

0 462 06

580 1140 482.5 15650 462 07

0 462 08

0 462 09

Πίνακας 19''Βάση περιστρεφόμενη

0 462 11

600 1179 482.5 15650 462 12

0 462 13

0 462 14

Page 34: UPS, LCS - Legrand...334 UPS, LCS2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ UPS Nicky & Nicky S line interactive UPS 600 έως 3000 VA (σ. 338) UPS Keor Multiplug

367

Πίνακας 10” LCS2 βάθους 580 mm

Άνοιγμα πόρτας πίνακα 10” αρ. καταλ. 0 462 20

■ Στήριξη πινάκων (mm)

B

D

Ø C

A

AA

25

180°

660

615

Χωρητικότητα Α Β C D

6 U 275

9 U 425

12 U 525 408 20 11

16 U 725

21 U 925

9 U 425

12 U 525 500 18 9

16 U 725

21 U 925

6 U 275 250 15 5,5

Πίνακες 19”σταθεροί

Πίνακες 19” με περιστρεφόμενη βάση

Πίνακας 10”

Αρ. καταλ. Βάρος

0 462 00 16,7

0 462 01 20,4

0 462 02 22,8

0 462 03 26

0 462 06 25,7

0 462 07 32,7

0 462 08 41,5

0 462 09 52,5

0 462 11 31,8

0 462 12 40

0 462 13 47,3

0 462 14 59

0 462 20 8

Πίνακες 19”σταθεροί

Πίνακες 19” με περιστρεφόμενη βάση

Πίνακας 10”

■ Βάρος (kg)

■ Γενικά χαρακτηριστικά

Μεταλλικοί επίτοιχοι πίνακεςΠολυεστερική βαφή RAL 7035 που εξασφαλίζει υψηλή αντοχή στη διάβρωση και τα χημικάΠόρτα από γυαλί ασφαλείαςΔείκτης στεγανότητας (υγρά και στερεά): IP20Δείκτης μηχανικής αντοχής: IK 08Διάτρηση των σασί 19”: 9,5 x 9,5 mmΜέγιστο βάρος: 3 kg/U (δηλ. 48 kg για πίνακα 19” 16 U)

■ Σύμφωνα με τις προδιαγραφές: όμοια με τους πίνακες LCS2

■ Διαστάσεις (mm)

■ Άνοιγμα πόρτας

■ Στήριξη (mm)

■ Kit ανεμιστήρα (mm)

πίνακες 19” με σταθερή βάση LCS2 Linkeoπίνακας 10” LCS2