UPS 2416 A -...

28
UPS 2416 A cs Instalační manuál Univerzální jednotka napájecího 24 V / 6 A da Installationsmanual Universel strømforsyning 24 V / 6 A de Installationsanleitung Universalnetzteil 24 V / 6 A el Oδηγϊες σuvαρμολόγησης Τροφοδοτικό πολλαπλών χρήσεων 24 V / 6 A en Installation Guide Universal Power Supply 24 V / 6 A es Manual de Instalación Fuente de alimentación 24 V / 6 A fi Asennusohjeet Yleisvirtalähde 24 V / 6 A fr Manuel d’installation Alimentation universelle 24 v / 6 A hr Priručnik za instaliranje Univerzalno napajanje 24 V / 6 A hu Telepítési kézikönyv Univerzális tápegység 24 V / 6 A it Manuale di installazione Alimentatore universale 24 V / 6 A nl Installatiehandleiding Voedingseenheid 24 V / 6 A no Monteringsinstruksoner Universell strømforsyning 24 V / 6 A pl Instrukcja instalacji Uniwersalny zasilacz 24 V / 6 A pt Manual de Instalação Fonte de alimentação universal de 24 V / 6 A ro Manual de Instalara Alimentare universalć 24 V / 6 A ru Инструкция по установке УниверсапьньIй источник питания 24 B / 6 A sl Priročnik za montažo Univerzalni napajalnik 24 V / 6 A sv Installation manual Universell strömförsörjningsenhet 24 V / 6 A tr F.01U.500.367

Transcript of UPS 2416 A -...

Page 1: UPS 2416 A - resource.boschsecurity.usresource.boschsecurity.us/documents/Installation_Manual_all... · UPS 2416 A cs Instalační manuál Univerzální jednotka napájecího 24 V

UPS 2416 A

cs Instalační manuálUniverzální jednotka napájecího 24 V / 6 A

da InstallationsmanualUniversel strømforsyning 24 V / 6 A

de InstallationsanleitungUniversalnetzteil 24 V / 6 A

el Oδηγϊες σuvαρμολόγησηςΤροφοδοτικό πολλαπλών χρήσεων 24 V / 6 A

en Installation GuideUniversal Power Supply 24 V / 6 A

es Manual de InstalaciónFuente de alimentación 24 V / 6 A

fi AsennusohjeetYleisvirtalähde 24 V / 6 A

fr Manuel d’installationAlimentation universelle 24 v / 6 A

hr Priručnik za instaliranjeUniverzalno napajanje 24 V / 6 A

hu Telepítési kézikönyvUniverzális tápegység 24 V / 6 A

it Manuale di installazioneAlimentatore universale 24 V / 6 A

nl InstallatiehandleidingVoedingseenheid 24 V / 6 A

no MonteringsinstruksonerUniversell strømforsyning 24 V / 6 A

pl Instrukcja instalacjiUniwersalny zasilacz 24 V / 6 A

pt Manual de InstalaçãoFonte de alimentação universal de 24 V / 6 A

ro Manual de InstalaraAlimentare universalć 24 V / 6 A

ru Инструкция по установкеУниверсапьньIй источник питания 24 B / 6 A

sl Priročnik za montažoUniverzalni napajalnik 24 V / 6 A

sv Installation manualUniversell strömförsörjningsenhet 24 V / 6 A

tr

F.01U.500.367

Page 2: UPS 2416 A - resource.boschsecurity.usresource.boschsecurity.us/documents/Installation_Manual_all... · UPS 2416 A cs Instalační manuál Univerzální jednotka napájecího 24 V
Page 3: UPS 2416 A - resource.boschsecurity.usresource.boschsecurity.us/documents/Installation_Manual_all... · UPS 2416 A cs Instalační manuál Univerzální jednotka napájecího 24 V

UPS 2416 A 3

F.01U.003.349 | 6.0 | 2009.03Bosch Sicherheitssysteme GmbH

BCM-0000-B

UPS 2416 A

1

UPS 2416 A ⇒ FPO-5000-PSB1

MAIN POWER

MAIN POWER

TROUBLE

BATTERY 1

BATTERY 2

TROUBLE

TROUBLE

24 V 24 V

Σ 24 V

BC

M-0

000-

B

Page 4: UPS 2416 A - resource.boschsecurity.usresource.boschsecurity.us/documents/Installation_Manual_all... · UPS 2416 A cs Instalační manuál Univerzální jednotka napájecího 24 V

UPS 2416 A 4

F.01U.003.349 | 6.0 | 2009.03Bosch Sicherheitssysteme GmbH

2 3

4 5

UPS 2416 A ⇒ FPO-5000-PSB1

Page 5: UPS 2416 A - resource.boschsecurity.usresource.boschsecurity.us/documents/Installation_Manual_all... · UPS 2416 A cs Instalační manuál Univerzální jednotka napájecího 24 V

UPS 2416 A 5

F.01U.003.349 | 6.0 | 2009.03Bosch Sicherheitssysteme GmbH

3

21

4

UPS 2416 A ⇒ FPO-5000-PSB-CH

Page 6: UPS 2416 A - resource.boschsecurity.usresource.boschsecurity.us/documents/Installation_Manual_all... · UPS 2416 A cs Instalační manuál Univerzální jednotka napájecího 24 V

UPS 2416 A 6

F.01U.003.349 | 6.0 | 2009.03Bosch Sicherheitssysteme GmbH

PSB 0004 A

PSS 0002 A

PSM 0002 A

HBC 0010 A HBE 0012 AHCP 0006 A

Page 7: UPS 2416 A - resource.boschsecurity.usresource.boschsecurity.us/documents/Installation_Manual_all... · UPS 2416 A cs Instalační manuál Univerzální jednotka napájecího 24 V

UPS 2416 A cs | 7

F.01U.003.349 | 6.0 | 2009.03Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Popis funkcíModul UPS 2416 A v zásuvném provedení s konektorempro rack a ústøednu je univerzální jednotka napájecíhozdroje s jedním výstupem pro systém poární detekceFPA.- Modul je chráněn proti přepětí a obrácené polaritě.- Výstupní napětí je externě sledováno a regulováno.- Integrovaný zelený indikátor LED informuje o

funkčnosti napájecího zdroje (stejnosměrnéhovýstupu).

- V případě výpadku hlavního napájení nebo výstupustejnosměrného napájení, výstup na svorce FAULT(Poz. 6) klesne na 0 V.

Poz. Označení Připojení1 ACL

Hlavní přívod stř. napětí2 ACN3 Ochranné uzemnění

4 DC+ Výstup 26 - 29 V stejnosm. plus5 DC- Výstup 0 V stejnosm. mínus6 FAULT Porucha napájení7 RTH+ Teplotní senzor plus8 RTH- Teplotní senzor mínus

Používejte napájecí zdroj jen v držácíchzdroje a skříních (např. skříň ústředny) ktomuto určených!

Technické údajeVstupní napětí 100 V stř. - 240 V stř. (min - max)Vstupní frekvence 50 Hz . . . 60 HzOdběr proudu Max. 1,95 AÚčinnost > 85 %Doba setrvání > 16 ms při 115 V stř.Výstupní napětí 26 V stejnosm. - 29 V stejnosm.Maximální zatíení 6 AStálý výstupní výkon 160 WChlazení Prouděním vzduchu bez ventilátoruKrytí podle IEC 60950 / EN 60950 IPřípustná provozní teplota -5 _C . . . 50 _CPřípustná skladovací teplota -20 _C . . . 60 _CPřípustná relativní vlhkost max. 95% nekondenzujícíMateriál krytu Anodicky oxidovaný hliníkBarva krytu Pololesklá černáRozměry (V x Š x H) přibl. 200 mm x 100 mm x 40 mmHmotnost přibl. 780 g

1 2 3 4 5 6 7 8

LED

1 8

Page 8: UPS 2416 A - resource.boschsecurity.usresource.boschsecurity.us/documents/Installation_Manual_all... · UPS 2416 A cs Instalační manuál Univerzální jednotka napájecího 24 V

UPS 2416 A da | 8

F.01U.003.349 | 6.0 | 2009.03Bosch Sicherheitssysteme GmbH

FunktionerUPS 2416 A i plug-in design med rack- og panelkabel eren universel strømforsyningsenhedmed enkelt udgangtil FPA branddetekteringssystemet.- Modellen er beskyttet mod overspænding og

omvendt polaritet.- Udgangsspændingen overvåges og styres eksternt.- Den grønne on-board LED angiver, at strøm-

forsyningen fungerer (jævnstrømsudgang).- Den åbne kollektorudgang ved fejlterminalen

FAULT (Pos. 6) opretter et signal forstrømfejlfunktion i tilfælde af kortslutning.

Pos. Afmærkning Tilslutning1 ACL

Vekselsstrømsnet2 ACN3 Beskyttelsesjording

4 DC+ 26 V DC . . . 29 V DC udgang plus5 DC- 0 V DC udgang minus6 FAULT strømforsyningsfejl7 RTH+ Temperatursensor plus8 RTH- Temperatursensor minus

UPS 2416 A strømforsyningsenhedenmå kun bruges inden for de specialde-signede strømforsyningskonsoller!

Tekniske specifikationerIndgangsspænding 100 V AC . . . 240 V AC (min - max)indgangsfrekvens 50 Hz . . . 60 HzStrømforbrug 1,95 A max.Virkningsgrad > 85 %Holdetid > 16 ms ved 115 V ACUdgangsspænding 26 V DC . . . 29 V DCMaksimalindlæsning 6 AKontinuerlig udgangsstrøm 160 WKøling Konvektion uden blæserSikkerhedsklasse i henhold til IEC 60950 / EN 60950 ITilladt driftstemperatur -5 _C . . . 50 _CTilladt opbevaringstemperatur -20 _C . . . 60 _CTilladt relativ luftfugtighed maks. 95% ikke kondenserendeHusmateriale Aluminium, anodiseretHusfarve halvglans sortMål (H x B x D) Ca. 200 x 100 x 40 mmVægt Ca. 780 g

1 2 3 4 5 6 7 8

LED

1 8

Page 9: UPS 2416 A - resource.boschsecurity.usresource.boschsecurity.us/documents/Installation_Manual_all... · UPS 2416 A cs Instalační manuál Univerzální jednotka napájecího 24 V

UPS 2416 A de | 9

F.01U.003.349 | 6.0 | 2009.03Bosch Sicherheitssysteme GmbH

FunktionsbeschreibungDas UPS 2416 A ist ein Plug-and-Play-Schaltnetzteil fürdie Spannungsversorgung der FPA Zentralen.- Das Netzteil ist gegen Verpolung und Überspannung

geschützt.- Die Ausgangsspannung wird extern überwacht und

geregelt.- Eine grüne LED zeigt die Funktionsfähigkeit an.- Bei Netzausfall oder Ausfall der DC-Ausgangsspannung

schaltet Ausgang FAULT (Pos. 6) gegen 0 V.

Pos. Beschr. Anschluss1 ACL

Netzanschluss2 ACN3 Schutzerde4 DC+ 26 V DC . . . 29 V DC Ausgang plus5 DC- 0 V DC Ausgang minus6 FAULT Ausgang Störung Netz7 RTH+ Temperatursensor plus8 RTH- Temperatursensor minus

Verwenden Sie das Netzteil nur in denvorgesehenen Netzteilhalterungen undeiner Brandschutzumhüllung (z.B.Zentralengehäuse)!

Technische DatenEingangsspannungsbereich 100 V AC . . . 240 V AC (min - max)Eingangsfrequenz 50 Hz . . . 60 HzEingangsstrom max. 1,95 AWirkungsgrad > 85%Überbrückungszeit > 16 ms bei 115 V ACAusgangsspannung 26 V DC . . . 29 V DCMaximaler Ausgangsstrom 6 AMaximale Leistung 160 WKühlung Belüftung ohne VentilatorSchutzklasse nach IEC 60950 / EN 60950 I

Zulässige Betriebstemperatur -5 _C . . . 50 _CZulässige Lagertemperatur -20 _C . . . 60 _CGehäusematerial Aluminium, eloxiertGehäusefarbe Schwarz seidenmattAbmessungen (H x B x T) ca. 200 x 100 x 40 mmGewicht ca. 780 g

1 2 3 4 5 6 7 8

LED

1 8

Page 10: UPS 2416 A - resource.boschsecurity.usresource.boschsecurity.us/documents/Installation_Manual_all... · UPS 2416 A cs Instalační manuál Univerzální jednotka napájecího 24 V

UPS 2416 A el | 10

F.01U.003.349 | 6.0 | 2009.03Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Λειτουργική περιγραφήΟ εμβυσματωμένος σχεδιασμός UPS 2416 A με βάσηστήριξης και συνδετήρα πίνακα είναι γενική μονάδατροφοδοσίας για το σύστημαανίχνευσης πυρκαγιάς FPA.- Το δομοστοιχείο προστατεύεται έναντι υπέρτασηςκαι ανεστραμένης πολικότητας.

- Η τάση εξόδου επιτηρείται και ρυθμίζεταιεξωτερικά.

- Η πράσινη ενσωματωμένη φωτοδίοδος (LED)δείχνει ότι το τροφοδοτικό λειτουργεί (έξοδος DC).

- Σε περίπτωση σφάλματος της κύριας ή της DCτροφοδοσίας, η έξοδος της επαφής FAULT (θέση 6)πέφτει στα 0 V.

Θέση Σήμανση Σύνδεση

1 ACLAC κύρια τροφοδοσία

2 ACN3 Προστατευτική γείωση

4 DC+ 26 V DC . . . 29 V DC έξοδος θετική

5 DC- 0 V DC έξοδος αρνητική

6 FAULT Δυσλειτουργία ισχύος

7 RTH+ Αισθητήρας θερμοκρασίας θετικό

8 RTH- Αισθητήρας θερμοκρασίας αρνητικό

Τοποθετήστε την μονάδα τροφοδοσίας μόνοστις προτεινόμενες θέσης χρησιμοποιόνταςπυράντοχο κοιτίο (π.χ. κοιτίο πίνακα)!

Τεχνικές προδιαγραφέςΤάση εισόδου 100 V AC . . . 240 V AC (ελάχ. - μέγ.)Συχνότητα εισόδου 50 Hz . . . 60 Hz

Κατανάλωση ρεύματος 1,95 A μέγ.Συντελεστής αποδοτικότητας > 85 %

Χρόνος καθυστέρησης > 16 ms σε 115 V AC

Τάση εξόδου 26 V DC . . . 29 V DCΜέγιστη φόρτιση 6 A

Συνεχής ισχύς εξόδου 160 WΨύξη Μεταγωγή θερμότητας χωρίς ανεμιστήρα

Κατηγορία προστασίας κατά IEC 60950 / EN 60950 I

Επιτρεπτή θερμοκρασία λειτουργίας -5 _C . . 50 _C

Επιτρεπτή θερμοκρασία αποθήκευσης -20 _C . . . 60 _CΕπιτρεπτή σχετική υγρασία Μέγ. 95% μη συμπυκνούμενη

Υλικό πλαισίου Αλουμίνιο, ανοδιωμένοΧρώμα πλαισίου Ημιστιλπνός μαύρος

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) περ. 200 x 100 x 40 mmΒάρος περ. 780 g

1 2 3 4 5 6 7 8

LED

1 8

Page 11: UPS 2416 A - resource.boschsecurity.usresource.boschsecurity.us/documents/Installation_Manual_all... · UPS 2416 A cs Instalační manuál Univerzální jednotka napájecího 24 V

UPS 2416 A en | 11

F.01U.003.349 | 6.0 | 2009.03Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Functional descriptionThe UPS 2416 A in plug-in design with rack and panelconnector is a universal single output power supplyunit for the FPA fire detection system.- The module is protected against overvoltage and

reverse polarity.- The output voltage is externally monitored and

regulated.- The green onboard LED indicates the power supply

is working (DC output).- In the case of a mains failure or failure of the DC

output voltage, the output at terminal FAULT (Pos.6)drops to 0 V.

Pos. Marking Connection1 ACL

AC Mains supply2 ACN3 Protective ground

4 DC+ 26 V DC . . . 29 V DC Output plus5 DC- 0 V DC Output minus6 FAULT Power fault7 RTH+ Temperature sensor plus8 RTH- Temperature sensor minus

Use the power supply unit only in thepurpose-designed power supplybrackets and a fire enclosure (e.g. panelhousing)!

Technical specificationInput voltage (min - max) 100 V AC . . . 240 V AC (min - max)Input frequency 50 Hz . . . 60 HzCurrent consumption 1.95 A max.Efficiency factor > 85 %Hold up time > 16 ms at 115 V ACOutput voltage 26 V DC . . . 29 V DCMaximum load 6 AContinious output power 160 WCooling Convection without fanProtection class as per IEC 60950 / EN 60950 IPermissible operating temperature -5 _C . . . 50 _C (23 _F . . . 122 _F)Permissible storage temperature -20 _C . . . 60 _C (-4 _F . . . 140 _F)Permissible relative humidity max. 95% non condensingHousing material Aluminium, anodizedHousing color Semi gloss blackDimensions (H x W x D) approx. 200 x 100 x 40 mmWeight approx. 780 g

1 2 3 4 5 6 7 8

LED

1 8

Page 12: UPS 2416 A - resource.boschsecurity.usresource.boschsecurity.us/documents/Installation_Manual_all... · UPS 2416 A cs Instalační manuál Univerzální jednotka napájecího 24 V

UPS 2416 A es | 12

F.01U.003.349 | 6.0 | 2009.03Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Descripción de las funcionesEl UPS 2416 A, con un diseño enchufable que incluye co-nector a la central y al bastidor, es una unidad de fuentede alimentación de salida única universal para el sistemade detección de incendios FPA.- El módulo está protegido contra sobretensión y

polaridad invertida.- La tensión de salida es monitorizada y regulada

externamente.- El LED verde integrado indica que está funcio-

nando la fuente de alimentación (salida DC).- En el caso de un fallo en la alimentación principal o

fallo de la salida de tensión de corriente continua,la salida ”FAULT” (Pos.6) cae a 0 V.

Pos. Marcación Conexión

1 ACLSuministro de red AC

2 ACN

3 Tierra de protección

4 DC+ 26 V DC . . . 29 V DC salida más

5 DC- 0 V DC salida menos

6 FAULT Funcionamiento anómalo de la potencia

7 RTH+ Sensor de temperatura más

8 RTH- Sensor de temperatura menos

¡Instale la fuente de alimentación solo en lossoportes diseñados para dicho propósito yprotegida del fuego (p.e. en la cabina de lacentral)!

Especificaciones técnicasTensión de entrada 100 V AC . . . 240 V AC (min. - máx.)Frecuencia de entrada 50 Hz . . . 60 HzConsumo de corriente 1,95 A máx.Factor de eficiencia > 85 %Tiempo de mantenimiento > 16 ms a 115 V ACTensión de salida 26 V DC . . . 29 V DCCarga máxima 6 APotencia salida continua 160 WRefrigeración Convección sin ventiladorClase de protección según IEC 60950 / EN 60950 I

Temperatura de funcionam. permitida -5 _C . . . 50 _CTemperatura de almacenam. permitida -20 _C . . . 60 _CHumedad relativa permitida máx. 95% sin condensaciónMaterial de la carcasa Aluminio, anodizadoColor carcasa Negro semi brillanteDimensiones (A x A x P): aprox. 200 x 100 x 40 mmPeso aprox. 780 g

1 2 3 4 5 6 7 8

LED

1 8

Page 13: UPS 2416 A - resource.boschsecurity.usresource.boschsecurity.us/documents/Installation_Manual_all... · UPS 2416 A cs Instalační manuál Univerzální jednotka napájecího 24 V

UPS 2416 A fi | 13

F.01U.003.349 | 6.0 | 2009.03Bosch Sicherheitssysteme GmbH

ToimintakuvausHelppoa liitettävyyttä tukeva UPS 2416 A, jossa on te-line- ja keskusliitin, on yksilähtöinen yleisvirtalähdeyk-sikkö FPA-paloilmoitinkeskukseen.

- Moduuli on suojattu ylijännitettä ja käänteistänapaisuutta vastaan.

- Ulostulojännitettä valvotaan ja hallitaan ulkoisesti.- Vihreä merkkivalo ilmoittaa, että virransyöttö

toimii (DC-lähtö).

- Verkkojännitteen tai DC ulostulojännitteenhäiriötilanteessa FAULT-kontaktin jännite (6)putoaa 0 V:in.

Tunnus Merkintä Liitäntä

1 ACLAC-verkkovirta

2 ACN

3 Suojamaadoitus

4 DC+ 26 V DC . . . 29 V DC-lähtö plus

5 DC- 0 V DC-lähtö miinus

6 FAULT Virransyötön toimintahäiriö

7 RTH+ Lämpötila-anturi plus

8 RTH- Lämpötila-anturi miinus

Käytettävä ainoastaan tarkoitukseensuunniteltujen virtalähdepidikkeitten japalosuojakotelon kanssa!

Tekniset tiedotTulojännite 100 V AC - 240 V AC (min. - maks.)Tulotaajuus 50 Hz . . . 60 HzVirrankulutus 1,95 A enint.Hyötysuhdetekijä > 85 %Virtakatkojen sieto > 16 ms (115 V AC)Ulostulojännite 26 V DC . . . 29 V DCEnimmäiskuormitus 6 AJatkuva ulostulo 160 WJäähdytys Johtuminen, ei tuuletintaTurvallisuusluokitus IEC 60950 / EN 60950 mukaisesti IKäyttölämpötila -5 _C . . . 50 _CSäilytyslämpötila -20 _C . . . 60 _CSuhteellinen ilmankosteus enintään 95 % (tiivistymätön)Kotelon materiaali alumiini, eloksoituKotelon väri puolikiiltävä mustaMitat (K x L x S) noin 200 x 100 x 40 mmPaino noin 780 g

1 2 3 4 5 6 7 8

LED

1 8

Page 14: UPS 2416 A - resource.boschsecurity.usresource.boschsecurity.us/documents/Installation_Manual_all... · UPS 2416 A cs Instalační manuál Univerzální jednotka napájecího 24 V

UPS 2416 A fr | 14

F.01U.003.349 | 6.0 | 2009.03Bosch Sicherheitssysteme GmbH

FonctionsLe UPS 2416 A, dont la conception à fiches comprendun boîtier et un connecteur pour centrale, est un blocd’alimentation universel à sortie unique pour le sys-tème de détection d’incendie FPA.- Le module est protégé contre les surtensions et la

polarité inversée.- La tension de sortie est surveillée et réglée de

manière externe.- Le voyant (LED) vert intégré indique que

l’alimentation fonctionne correctement (sortie CC).- En cas de défaillance principale ou de défaut de la

tension de sortie DC, la sortie FAULT (pos. 6)tombe à 0 V.

Pos. Marquage Raccordement

1 ACLAlimentation secteur

2 ACN

3 Mise à la terre de protection

4 DC+ Sortie 26 V c.c. – 29 V c.c. plus

5 DC- Sortie 0 V c.c. moins

6 FAULT Défaillance de l’alimentation

7 RTH+ Capteur de température plus

8 RTH- Capteur de température moins

Utilisez uniquement l’unité d’alimentation envue d’associer l’alimentation et un coffretincendie (par exemple, boîtier panneau)!

Caractéristiques techniquesTension d’entrée 100 V c.a. – 240 V c.a. (min. - max.)Fréquence d’entrée 50 Hz . . . 60 HzConsommation 1,95 A max.Pourcentage d’efficacité > 85 %Temps de maintien > 16 ms à 115 V c.a.Tension de sortie 26 V c.c. – 29 V c.c.Charge maximale 6 APuissance de sortie continue 160 WRefroidissement Convection sans ventilateurClasse de protection conformément à IEC 60950 / EN 60950 I

Température de fonctionnement autorisée -5 _C . . . 50 _CTempérature de stockage autorisée -20 _C . . . 60 _CHumidité relative autorisée max. 95 % sans condensationMatériau du boîtier Aluminium, anodiséCouleur du boîtier Noir semi-brillantDimensions (H x l x P) environ 200 x 100 x 40 mmPoids environ 780 g

1 2 3 4 5 6 7 8

LED

1 8

Page 15: UPS 2416 A - resource.boschsecurity.usresource.boschsecurity.us/documents/Installation_Manual_all... · UPS 2416 A cs Instalační manuál Univerzální jednotka napájecího 24 V

UPS 2416 A hr | 15

F.01U.003.349 | 6.0 | 2009.03Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Opis funkcijaUPS 2416 A dizajniran za prikljuèivanje s okvirom ikonektorom ploèe je univerzalna izlazna jedinica zanapajanje za FPA sustav detekcije poara.- Modul je zaštićen od previsokog napona i

suprotnog polariteta.- Izlazni napon se nadzire i regulira izvana.- Zelena LED dioda na upravljačkoj ploči pokazuje

da napajanje radi (izlaz istosmjerne struje).- U slučaju ispada mrežnog napajanja ili izlaznoga

DC napona, napon na izlaznom terminalu FAULT(GREŠKA, Pol. 6) pada na 0 V.

Pol. Oznaka Priključak

1 ACLOpskrba izmjeničnom strujom

2 ACN

3 Zaštitna baza

4 DC+ 26 V . . . 29 V istosmjerne struje, pozitivan izlaz

5 DC- 0 V istosmjerne struje, negativan izlaz

6 FAULT Prekid struje

7 RTH+ Senzor temperature, pozitivan

8 RTH- Senzor temperature, negativan

Koristite modul napajanja samo upredviđenim nosačima napajanja i upožarnom kučištu (npr. kučištucentrale)!

Tehnièka specifikacijaUlazni napon 100 V . . . 240 V izmjenične struje (min - maks)Ulazna frekvencija 50 Hz . . . 60 HzTrenutna potrošnja 1,95 A maks.Faktor učinka > 85 %Vrijeme zaustavljanja > 16 mili sekundi pri 115 V izmjenične strujeIzlazni napon 26 V . . . 29 V istosmjerne strujeMaksimalno opterećenje 6 AStalna izlazna struja 160 WHlađenje Konvekcija bez ventilatoraSigurnosna klasa po IEC 60950 / EN 60950 IDopuštena radna temperatura -5 _C . . . 50 _CDopuštena temperatura za skladištenje -20 _C . . . 60 _CDopuštena relativna vlanost maks. 95% ne kondenziraMaterijal kućišta Aluminij, eloksiranBoja kućišta Polusjajna crnaDimenzije (V x Š x D) oko 200 x 100 x 40 mmTeina oko 780 g

1 2 3 4 5 6 7 8

LED

1 8

Page 16: UPS 2416 A - resource.boschsecurity.usresource.boschsecurity.us/documents/Installation_Manual_all... · UPS 2416 A cs Instalační manuál Univerzální jednotka napájecího 24 V

UPS 2416 A hu | 16

F.01U.003.349 | 6.0 | 2009.03Bosch Sicherheitssysteme GmbH

A mûködés ismertetéseA plug-in kivitelû, egyetlen kimenetet, rack-fiókot ésközponti csatlakozót tartalmazó UPS 2416 Auniverzális tápegység az FPA tûzjelzõ rendszer része.- A modul feszültségtúllépés és polaritáscsere elleni

védelemmel rendelkezik.- A kimenő feszültséget egy külső egység figyeli és

szabályozza.- A zöld LED jelzi, hogy a tápegység működik

(kimenő DC).- Hálózati tápellátás kiesés vagy a DC kimenet

hibája esetén a HIBA (FAULT) kimenet feszültségeleesik 0 V-ra.

Poz. Jelzés Csatlakozás1 ACL

AC tápellátás2 ACN3 Védőföld4 DC+ 26 . . . 29 V kimeneti DC plusz5 DC- 0 V kimeneti DC mínusz6 FAULT Tápellátási hiba7 RTH+ Hőmérsékletérzékelő plusz8 RTH- Hőmérsékletérzékelő mínusz

A tápegységet kizárólag az erre a célratervezett tápegységkeretben éskészülékházban (pl. tűzjelző központháza) használja!.

Mûszaki adatokBemenő feszültség 100 V AC . . . 240 V AC (min - max)Bemenő frekvencia 50 Hz . . . 60 HzÁramfelvétel max. 1,95 AHatékonyság > 85 %Tartási idő > 16 ms 115 V AC mellettKimenő feszültség 26 V DC . . . 29 V DCMaximális terhelés 6 AFolyamatos kimenő teljesítmény 160 WHűtés szellőzés ventilátor nélkülBiztonsági osztály az IEC 60950 / EN 60950 szerint IMegengedett üzemi hőmérséklet -5 _C . . . 50 _CMegengedett tárolási hőmérséklet -20 _C . . . 60 _CMegengedett relatív páratartalom max. 95% nem lecsapódóHáz anyaga Galvanizált alumíniumHáz színe Félfényes feketeMéretek (mag. x szél. x mély.) kb. 200 x 100 x 40 mmSúly kb. 780 g

1 2 3 4 5 6 7 8

LED

1 8

Page 17: UPS 2416 A - resource.boschsecurity.usresource.boschsecurity.us/documents/Installation_Manual_all... · UPS 2416 A cs Instalační manuál Univerzální jednotka napájecího 24 V

UPS 2416 A it | 17

F.01U.003.349 | 6.0 | 2009.03Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Descrizione funzionaleUPS 2416 A nella versione a innesto con connettore a rack o su pannello è un’unità dialimentazione universale con uscita singola per la centrale di rivelazione incendio FPA.- Il modulo è protetto contro sovratensioni e

inversione di polarità.- La tensione di uscita è monitorata e regolata

esternamente.- Il LED verde integrato indica il funzionamento

dell’alimentatore (uscita CC).- In caso di mancanza rete o guasto alimentazione, il

terminale di uscita FAULT (pos. 6) commuta a 0 Volt.

Pos. Contras-segno

Collegamento

1 ACLAlimentazione di rete CA

2 ACN3 Messa a terra di protezione

4 DC+ Uscita 26 V CC . . . 29 V CC positiva5 DC- Uscita 0 V CC negativa6 FAULT Anomalia alimentazione7 RTH+ Sensore temperatura positivo8 RTH- Sensore temperatura negativo

Usare l’unità di alimentazione solonell’apposito alloggiamento e con gliappositi supporti (es: contenitore dicentrale)!

Caratteristiche tecnicheTensione di ingresso 100 V CA - 240 V CA (min - max)Frequenza di ingresso 50 Hz . . . 60 HzConsumo corrente 1,95 A max.Fattore di efficienza > 85 %Tempo di hold up > 16 ms a 115 V CATensione di uscita 26 V CC . . . 29 V CCCarico max. 6 APotenza d’uscita continua 160 WRaffreddamento Convezione senza ventolaClasse di sicurezza come previsto dalle normeIEC 60950 / EN 60950

I

Temperatura di esercizio consentita -5 _C . . . 50 _CTemperatura di stoccaggio consentita -20 _C . . . 60 _CUmidità relativa consentita max. 95% senza condensaMateriale della custodia Alluminio, anodizzatoColore custodia Nero semilucidoDimensioni (A x L x P) circa 200 x 100 x 40 mmPeso circa 780 g

1 2 3 4 5 6 7 8

LED

1 8

Page 18: UPS 2416 A - resource.boschsecurity.usresource.boschsecurity.us/documents/Installation_Manual_all... · UPS 2416 A cs Instalační manuál Univerzální jednotka napájecího 24 V

UPS 2416 A nl | 18

F.01U.003.349 | 6.0 | 2009.03Bosch Sicherheitssysteme GmbH

FunctiebeschrijvingDe UPS 2416 A is een voedingseenheid met universeleenkele uitgang en stekkercontact voor het FPA rook-meldsysteem. De voedingseenheid is voorzien van eenrek- en paneelconnector.- De module is beveiligd tegen overspanning en

polariteitsomkering.- De uitgangsspanning wordt extern bewaakt en

geregeld.- De groene ingebouwde LED geeft aan of de voeding

werkt (DC-uitgang).- In geval van een 230V stroomstoring of een storing in

de DC spanningsuitgang zal de FAULT uitgang (pos. 6)schakelen naar 0 V.

Pos. Markering Functie1 ACL

AC-netvoeding2 ACN3 Veiligheidsaarding4 DC+ 26 V DC . . . 29 V DC-uitgang plus5 DC- 0 V DC-uitgang min6 FAULT Voedingsstoring7 RTH+ Temperatuursensor plus8 RTH- Temperatuursensor min

Gebruik de voedingsunit enkel in dedaarvoor ontworpen voedingsbeugel enbehuizing (b.v. de centrale behuizing)!

Technische specificatieIngangsspanning 100 V AC . . . 240 V AC (min - max)Ingangsfrequentie 50 Hz . . . 60 HzStroomverbruik 1,95 A max.Rendementsfactor > 85 %Uithoudingstijd > 16 ms bij 115 V ACUitgangsspanning 26 V DC . . . 29 V DCMaximumbelasting 6 AContinue uitgangsvoeding 160 WKoeling Convectie zonder ventilatorVeiligheidsklasse volgens IEC 60950 / EN 60950 IToegestane bedrijfstemperatuur -5 _C . . . 50 _CToegestane opslagtemperatuur -20 _C . . . 60 _CToegestane relatieve vochtigheid max. 95% niet-condenserendMateriaal behuizing Aluminium, geanodiseerdKleur behuizing Zwart, halfglansAfmetingen (H x B x D) ca. 200 x 100 x 40 mmGewicht ca. 780 g

1 2 3 4 5 6 7 8

LED

1 8

Page 19: UPS 2416 A - resource.boschsecurity.usresource.boschsecurity.us/documents/Installation_Manual_all... · UPS 2416 A cs Instalační manuál Univerzální jednotka napájecího 24 V

UPS 2416 A no | 19

F.01U.003.349 | 6.0 | 2009.03Bosch Sicherheitssysteme GmbH

FunksjonsbeskrivelseUPS 2416 A er klargjort for innplugging og leveres medramme og panelkontakt. Enheten er en universellstrømforsyningsenhet med én utgang for branndetek-sjonssystemet FPA.- Modulen er beskyttet mot overspenning og

reversert polaritet.- Utgangsspenningen overvåkes og justeres

eksternt.- Den grønne lysdioden (LED) på enheten indikerer

at strømforsyningen er aktiv (DC-utgang).- Hvis det oppstår en kortslutning, indikeres dette

med et feilsignal på terminalen FAULT (pos. 6).

Pos. Markering Tilkobling1 ACL

Vekselstrømforsyning2 ACN3 Beskyttende jording4 DC+ 26 V DC . . . 29 V DC-utgang, pluss5 DC- 0 V DC-utgang, minus6 FAULT Strømfeil7 RTH+ Temperatursensor, pluss8 RTH- Temperatursensor, minus

Strømforsyningsenheten UPS 2416 A kanbare brukes med de spesialkonstruertebrakettene for strømforsyning!

Tekniske spesifikasjonerInngangsspenning 100 V AC . . . 240 V AC (min. - maks.)Inngangsfrekvens 50 Hz . . . 60 HzStrømforbruk Maks. 1,95 AVirkningsgrad > 85 %Oppholdstid > 16 ms ved 115 V ACUtgangsspenning 26 V DC . . . 29 V DCMaksimal belastning 6 APermanent utgangsstrøm 160 WKjøling Konveksjon uten vifteSikkerhetsklasse i henhold til IEC 60950/EN 60950 ITillatt driftstemperatur -5 _C - 50 _CTillatt lagringstemperatur -20 _C - 60 _CTillatt relativ fuktighet Maks. 95 % ikke-kondenserendeHusmateriale Aluminium, anodisertHusfarge Halvblank svartMål (H x B x D) Ca. 200 x 100 x 40 mmVekt Ca. 780 g

1 2 3 4 5 6 7 8

LED

1 8

Page 20: UPS 2416 A - resource.boschsecurity.usresource.boschsecurity.us/documents/Installation_Manual_all... · UPS 2416 A cs Instalační manuál Univerzální jednotka napájecího 24 V

UPS 2416 A pl | 20

F.01U.003.349 | 6.0 | 2009.03Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Opis działaniaZasilacz UPS 2416 A o konstrukcji pozwalającej na prosty montaż, wyposażony w złączeumożliwiające instalację w szafie typu Rack oraz centrali, stanowi uniwersalne, samodzielne,zewnętrzne źródło zasilania dla centrali sygnalizacji pożaru FPA.

- Moduł posiada zabezpieczenie przed przepięciem iodwrotną polaryzacją.

- Napięcie wyjściowe jest monitorowane i regulowanezewnętrznie.

- Działanie zasilacza sygnalizowane jest przezwbudowaną zieloną diodę LED (wyjście DC).

- W przypadku zwarcia sieci lub zwarcia napięciawyjściowego DC wyjście FAULT (poz. 6) jestprzełączane na 0 V.

Po-zycja

Ozna-czenie

Złącze

1 ACLZasilanie sieciowe AC

2 ACN3 Uziemienie ochronne4 DC+ Wyjście dodatnie 26 V DC . . . 29 V DC5 DC- Wyjście ujemne 0 V DC6 FAULT Awaria zasilania7 RTH+ Wyjście dodatnie czujnika temperatury8 RTH- Wyjście ujemne czujnika temperatury

Proszę używać zasilacza wyłącznie w dotego przeznaczonym uchwycie ipożaroodpornej obudowie (np. w obudowiecentralnej)!

Dane techniczneNapięcie wejściowe 100 VAC . . . 240 VAC (min. - maks.)Częstotliwość wejściowa 50 Hz . . . 60 HzPobór prądu 1,95 A maks.Wskaźnik efektywności > 85 %Czas podtrzymania zasilania > 16 ms przy 115 VACNapięcie wyjściowe 26 VDC . . . 29 VDCObciążenie maksymalne 6 ACiągła moc wyjściowa 160 WChłodzenie konwekcyjne bez wentylatorówKlasa bezpieczeństwa I zgodnie z IEC 60950 / EN 60950Dopuszczalna temperatura podczas pracy -5 _C . . . 50 _CDopuszczalna temp. podczas przechowywania -20 _C . . . 60 _CDopuszczalna wilgotność względna maks. 95% bez kondensacjiMateriał obudowy anodowane aluminiumKolor obudowy czarny, półpołyskWymiary (wys. x szer. x gł.) ok. 200 x 100 x 40 mmMasa ok. 780 g

1 2 3 4 5 6 7 8

LED

1 8

Page 21: UPS 2416 A - resource.boschsecurity.usresource.boschsecurity.us/documents/Installation_Manual_all... · UPS 2416 A cs Instalační manuál Univerzální jednotka napájecího 24 V

UPS 2416 A pt | 21

F.01U.003.349 | 6.0 | 2009.03Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Descrição funcionalA UPS 2416 A, que apresenta um design de incorpora-ção no bastidor e painel de conectores, é uma unidadede alimentação de saída única universal para o sistemade detecção de incêndios FPA.- O módulo está protegido contra sobretensões e

inversão de polaridade.- A tensão de saída é monitorizada e regulada

externamente.- O LED incorporado verde indica que a fonte de

alimentação está a funcionar (saída CC).- No caso de falha alimentação de rede 230 Vac ou

alimentação contínua, o terminal de saída FAULT(Pos. 6) comuta a 0 Vdc.

Pos. Marcação Ligação

1 ACLAlimentação principal CA

2 ACN

3 Terra de protecção

4 DC+ Saída de 26 V CC . . . 29 V CC positivos

5 DC- Saída de 0 V CC negativos

6 FAULT Avaria de alimentação

7 RTH+ Sensor de temperatura positivo

8 RTH- Sensor de temperatura negativo

Colocar a unidade da fonte de alimentaçãono suporte proposto/desenhado para oefeito e de acordo com o armário de painelcorrespondente!

Especificações técnicasTensão de entrada 100 V CA . . . 240 V CA (mín - máx)Frequência de entrada 50 Hz . . . 60 HzConsumo de corrente 1,95 A máx.Factor de eficiência > 85 %Duração efectiva > 16 ms a 115 V CATensão de saída 26 V CC . . . 29 V CCCarga máxima 6 APotência de saída contínua 160 WArrefecimento Convecção sem ventoinhaClasse de segurança em conformidadecom a norma IEC 60950 / EN 60950

I

Temperatura de serviço permitida -5 _C . . . 50 _CTemperatura de armazenamento permitida -20 _C . . . 60 _CHumidade relativa permitida máx. 95% sem condensaçãoMaterial da caixa Alumínio, anodizadoCor da caixa Preto semi-brilhanteDimensões (A x L x P) aprox. 200 x 100 x 40 mmPeso aprox. 780 g

1 2 3 4 5 6 7 8

LED

1 8

Page 22: UPS 2416 A - resource.boschsecurity.usresource.boschsecurity.us/documents/Installation_Manual_all... · UPS 2416 A cs Instalační manuál Univerzální jednotka napájecího 24 V

UPS 2416 A ro | 22

F.01U.003.349 | 6.0 | 2009.03Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Descriere funcþionalãUnitatea UPS 2416 A cu montare independentã sau înrack este o unitate de alimentare de rezervã cu osingurã ieºire, destinatã sistemului anti-incendiu FPA.- Modulul este protejat împotriva supratensiunii şi a

inversării polarităţii.- Tensiunea de ieşire este monitorizată şi reglată

extern.- LED-urile verzi de pe panou indică faptul că

unitatea funcţionează (produce curent continuu).- In cazul unei defectiuni majore sau in cazul

intreruperii tensiunii de iesire DC, iesirea FAULT(Pos. 6) trece in 0V.

Nr. Nume Conexiune1 ACL

Alimentare de la reţea, curent alternativ2 ACN3 Împământare4 CC+ Ieşire de 26 V . . . 29 V, curent continuu, +5 CC - Ieşire de 0 V, curent continuu, -6 FAULT Defecţiune7 RTH+ Senzor de temperatură +8 RTH- Senzor de temperatură -

Utilizati sursa de alimentare numaiimpreuna cu soclurile de montajrecomandate si cu carcasele centralelorde detectie incendiu corespunzatoare!

Specificaþii tehniceTensiune de intrare 100 V CA . . . 240 V CA (min - max)Frecvenţă de intrare 50 Hz . . . 60 HzConsum electric 1,95 A max.Factor de eficienţă > 85 %Timp de comutare > 16 ms la 115 V CATensiune de ieşire 26 V CC . . . 29 V CCConsum maxim 6 APutere de ieşire continuă 160 WRăcire Convecţie, fără ventilatorClasă de siguranţă cf. IEC 60950 / EN 60950 ITemperatură de funcţionare permisă -5 _C . . . 50 _CTemperatură de stocare permisă -20 _C . . . 60 _CUmiditate relativă permisă max. 95% fără condensareMaterial carcasă Aluminiu anodizatCuloare carcasă Negru semiluciosDimensiuni (H x l x A) aprox. 200 x 100 x 40 mmGreutate aprox. 780 g

1 2 3 4 5 6 7 8

LED

1 8

Page 23: UPS 2416 A - resource.boschsecurity.usresource.boschsecurity.us/documents/Installation_Manual_all... · UPS 2416 A cs Instalační manuál Univerzální jednotka napájecího 24 V

UPS 2416 A ru | 23

F.01U.003.349 | 6.0 | 2009.03Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Рабочее описаниеUPS 2416 A со штепсельным соединением, на стойке ис разъемом для панели представляет собойуниверсальныйблок питания с одиночнымвыходомдлясистемы пожарной сигнализации FPA.- Модуль защищен от перенапряжения и обратнойполярности.

- Напряжение на выходе контролируется ирегулируется извне.

- Зеленый светодиод (LED) на панели показываетподачу питания (выход постоянного тока).

- В случае неисправности основного питания илинеисправности выхода постояннго тока напряжениена выходе FAULT (Поз. 6) падает до 0 В.

Поз. Марки-ровка

Связь

1 ACLПитание от сети переменного тока

2 ACN

3 Защитное заземление

4 DC+ Положительный выход 26-29 В пост. тока

5 DC- Отрицательный выход 0 В пост. тока

6 FAULT Сбой питания

7 RTH+ Датчик температуры положительный

8 RTH- Датчик температуры отрицательный

Используйте блок источника питания толькосо специальными кронштейнами для ИП ипожарными корпусами (например, скорпусом панели)!

Технические характеристикиНапряжение на входе 100 . . . 240 В переменного тока (мин - макс)Частота на входе 50 Гц . . . 60 ГцПотребляемый ток 1,95 A макс.Коэффициент полезного действия > 80 %Время работы > 16 мин при 115 В переменного токаНапряжение на выходе 26 . . . 29 В постоянного токаМаксимальная нагрузка 6 AДлительная выходная мощность 160 ВтОхлаждение Конвекция без вентилятораКласс безопасности по IEC 60950 / EN 60950 IДопустимая рабочая температура -5 _C . . . 50 _CДопустимая температура хранения -20 _C . . . 60 _CДопустимая относительная влажность макс. 95% без конденсатаМатериал корпуса Алюминий, анодированныйЦвет корпуса Полуматовый черныйРазмеры (В x Ш x Г) прибл. 200 x 100 x 40 ммВес прибл. 780 г

1 2 3 4 5 6 7 8

LED

1 8

Page 24: UPS 2416 A - resource.boschsecurity.usresource.boschsecurity.us/documents/Installation_Manual_all... · UPS 2416 A cs Instalační manuál Univerzální jednotka napájecího 24 V

UPS 2416 A sl | 24

F.01U.003.349 | 6.0 | 2009.03Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Funkcionalni opisUPS 2416 A z vtièem za konektor omarice in plošèe jeuniverzalni napajalnik z eno vtiènico za sistem zazaznavanje poarov FPA.- Modul je zaščiten pred prenapetostjo in obratno

polarnostjo.- Izhodna napetost je nadzorovana in regulirana

zunanje.- Zeleni LED indikator na plošči označuje delovanje

napajanja (DC izhod).- V slučaju izpada mrežnega napajanja ali izhodne DC

napetosti, napetost na izhodnih sponkah FAULT(MOTNJA, Pol.6) pade na 0 V.

Pol. Označe-vanje

Povezava

1 ACLNapajanje z izmeničnim tokom

2 ACN3 Zaščitna ozemljitev4 DC+ 26 V DC . . . 29 V DC izhod plus5 DC- 0 V DC izhod minus6 FAULT Okvara na napajanju7 RTH+ Temperaturni senzor plus8 RTH- Temperaturni senzor minus

Napajalni modul uporabljajte samo vpredvidenih nosilcih in v požarnemohišju (npr. ohišje centrale)!

Tehnična specifikacijaVhodna napetost 100 V AC . . . 240 V AC (min. - maks.)Vhodna frekvenca 50 Hz . . . 60 HzPoraba toka 1,95 A maks.Dejavnik učinkovitosti > 85 %Čas zadranja > 16 ms pri 115 V ACIzhodna napetost 26 V DC . . . 29 V DCNajvečja obremenitev 6 ANazivna trajna izhodna moč 160 WHlajenje Konvekcijsko brez ventilatorjaVarnostni razred po standardu IEC 60950 / EN 60950 IDovoljena delovna temperatura -5 _C . . . 50 _CDovoljena hrambna temperatura -20 _C . . . 60 _CDovoljena relativna vlaga maks. 95 % brez kondenzaMaterial ohišja Aluminij, oksidiranBarva ohišja Polsijajno črnoDimenzije (V x Š x G) pribl. 200 x 100 x 40 mmMasa pribl. 780 g

1 2 3 4 5 6 7 8

LED

1 8

Page 25: UPS 2416 A - resource.boschsecurity.usresource.boschsecurity.us/documents/Installation_Manual_all... · UPS 2416 A cs Instalační manuál Univerzální jednotka napájecího 24 V

UPS 2416 A sv | 25

F.01U.003.349 | 6.0 | 2009.03Bosch Sicherheitssysteme GmbH

FunktionsbeskrivningUPS 2416 A i plug-in-design med rack- och panelanslutning är en universell strömförsörjnings-enhet med en utgång för branddetektionssystemet FPA.

- Modulen är skyddad mot överspänning och omvändpolaritet.

- Utspänningen övervakas och regleras externt.

- Den gröna lysdioden (LED) på enheten anger attströmförsörjningen fungerar (DC-utgång).

- Den öppna kollektorutgången vid terminalen FAULT(Pos. 6) sänder ut en signal som meddelar ett driftfelvid kortslutning.

Pos. Märkning Anslutning1 ACL

Nätanslutning AC2 ACN3 Skyddsjord4 DC+ 26 V DC . . . 29 V DC-utgång plus5 DC- 0 V DC-utgång minus6 FAULT Driftfel7 RTH+ Temperatursensor plus8 RTH- Temperatursensor minus

Strömförsörjningsenheten UPS 2416 Akan endast användas med särskilt avseddamonteringsfästen för strömförsörjning!

Tekniska specifikationerInspänning 100 V AC . . . 240 V AC (min - max)Ingående frekvens 50 Hz . . . 60 HzStrömförbrukning 1,95 A max.Effektivitetsfaktor > 85 %Avbrottsfördröjning > 16 ms vid 115 V ACUtspänning 26 V DC . . . 29 V DCMaximal belastning 6 AKontinuerlig uteffekt 160 WKylning Konvektion utan fläktSäkerhetsklass enligt IEC 60950 / EN 60950 I

Tillåten driftstemperatur -5 _C . . . 50 _CTillåten förvaringstemperatur -20 _C . . . 60 _CTillåten relativ luftfuktighet max. 95 % icke-kondenseradeHöljets material Anodiserat aluminiumHöljets färg Svart, halvglättatMått (H x B x D) ca 200 x 100 x 40 mmVikt ca 780 g

1 2 3 4 5 6 7 8

LED

1 8

Page 26: UPS 2416 A - resource.boschsecurity.usresource.boschsecurity.us/documents/Installation_Manual_all... · UPS 2416 A cs Instalační manuál Univerzální jednotka napájecího 24 V

UPS 2416 A tr | 26

F.01U.003.349 | 6.0 | 2009.03Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Fonksiyonel aç�klamalarSoket tasarýmlý raf ve panel konektörlü UPS 2416 A, FPAyangýn algýlama sistemi için evrensel tekli çýkýþlý güçkaynaðýdýr.

- Modül, aş�r� gerilim ve ters kutupluluk durumlar�nakarş� korumal�d�r.

- Ç�k�ş gerilimi harici olarak izlenebilir ve ayarlanabilir.

- Yeşil panel üstü LED, güç kaynağ�n�n çal�ş�pçal�şmad�ğ�n� gösterir (DC ç�k�ş�).

- Şebeke hatas� veya DC ç�k�ş voltaj� hatas� durumundaFAULT (konum 6) terminali ç�k�ş� 0 V’a düşer.

Konum İşaret Bağlant�

1 ACLAC Şebeke beslemesi

2 ACN

3 Koruyucu topraklama

4 DC+ 26 V DC . . . 29 V DC Ç�k�ş� art�

5 DC- 0 V DC Ç�k�ş� eksi

6 FAULT Güç ar�zas�

7 RTH+ S�cakl�k sensörü art�

8 RTH- S�cakl�k sensörü eksi

Güç kaynağ� ünitesini sadece amaca görediyazn edilimiş güç kaynağ� braketi ve birpanel kasas� içerisinde kullan�n�z (panelmuhafazas�)!

Teknik spesifikasyonlarGiriş gerilimi 100 V AC - 240 V AC (min - maks)Giriş frekans� 50 Hz . . . 60 HzAk�m tüketimi 1,95 A maks.Verimlilik faktörü > 85 %Bekleme süresi > 115 V AC’de 16 msnÇ�k�ş gerilimi 26 V DC . . . 29 V DCMaksimum yük 6 AKesintisiz ç�k�ş gücü 160 WSoğutma Fans�z iletimGüvenlik s�n�f� IEC 60950 / EN 60950 uyar�nca Iİzin verilen çal�şma s�cakl�ğ� -5 _C . . . 50 _Cİzin verilen saklama s�cakl�ğ� -20 _C . . . 60 _Cİzin verilen bağ�l nem maks. %95 yoğunlaşmas�zMuhafaza malzemeleri Alüminyum, anotluMuhafaza rengi Yar� parlak siyahBoyutlar (Y x G x D) yaklaş�k olarak 200 x 100 x 40 mmAğ�rl�k yaklaş�k olarak 780 g

1 2 3 4 5 6 7 8

LED

1 8

Page 27: UPS 2416 A - resource.boschsecurity.usresource.boschsecurity.us/documents/Installation_Manual_all... · UPS 2416 A cs Instalační manuál Univerzální jednotka napájecího 24 V
Page 28: UPS 2416 A - resource.boschsecurity.usresource.boschsecurity.us/documents/Installation_Manual_all... · UPS 2416 A cs Instalační manuál Univerzální jednotka napájecího 24 V

UPS 2416 A 27

F.01U.003.349 | 6.0 | 2009.03Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Bosch Sicherheitssysteme GmbHRobert-Koch-Strasse 100DS-85521 OttobrunnGermanyTelefon +49 (0)89 6290-0Telefax +49 (0)89 6290-1020www.boschsecurity.comEBosch Sicherheitssysteme GmbH, 2009