Skolansekosystem för Ability Partner

of 80 /80

Embed Size (px)

Transcript of Skolansekosystem för Ability Partner

  • 1. Antik grekiska:/ecos(=hus)>/soicos>/sacos(=skydd)/systema(=frening)> /synistimy(=frbund, frena)

2. Mail: [email protected]: @perfalBlogg: pellepedagog.seslideshare.net/perfalTelefon: 08-718 81 09Lrare, katalysator ochentreprenr 3. Fr man prata? WhiteboardUppmaning?Instruktion?Order?Vem fotograferar? Med vad? Overhead Varfr? 4. Skolan: - Vi satsar p transparens! 5. SamhlletSkolanBiblioteket 6. Ur tidningen HANDEL & EKONOMI 2-2011 7. Motstnd och kognitivakrockar ger utveckling!Begr + Utveckling = LivetGilles Deleuze 8. Syftet med utbildningen inom skolvsendet4 Utbildningen inom skolvsendet syftar till att barn och elever ska inhmta och utvecklakunskaper och vrden. Den ska frmja alla barns och elevers utveckling och lrande samt enlivslng lust att lra. Utbildningen ska ocks frmedla och frankra respekt fr de mnskligarttigheterna och de grundlggande demokratiska vrderingar som det svenska samhllet vilarp.I utbildningen ska hnsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges std ochstimulans s att de utvecklas s lngt som mjligt. En strvan ska vara att uppvga skillnader ibarnens och elevernas frutsttningar att tillgodogra sig utbildningen.Utbildningen syftar ocks till att i samarbete med hemmen frmja barns och elevers allsidigapersonliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarsknnande individer ochmedborgare.Utformningen av utbildningen5 Utbildningen ska utformas i verensstmmelse med grundlggande demokratiskavrderingar och de mnskliga rttigheterna som mnniskolivets okrnkbarhet, individens frihetoch integritet, alla mnniskors lika vrde, jmstlldhet samt solidaritet mellan mnniskor.Var och en som verkar inom utbildningen ska frmja de mnskliga rttigheterna och aktivtmotverka alla former av krnkande behandling.Utbildningen ska vila p vetenskaplig grund och beprvad erfarenhet. 9. Kap 5 Trygghet och studiero 1 ArbetsmiljlagenKap 10 Grundskolan 10 Tidsenlig utbildning 10. I think its fascinating thatwe have a professionwhere kids come to schoolto watch us workJohn Hattie 11. OECDOrganization for economic co-operation and development tta nyckelkompetenser 12. Kommunikation p modersmlet. Kommunikation p frmmande sprk. Matematiskt kunnande och grundlggandevetenskaplig och teknisk kompetens. Digital kompetens. Lra att lra. Social och medborgerlig kompetens. Initiativfrmga och fretagaranda. Kulturell medvetenhet och kulturellauttrycksformer. 13. Our job is to help teachers see learningthrough the eyes of kids, and the greatthing is when they do, teachers change.John Hattie 14. SkolledareLrare Elever RummetLrresurser 15. Lrare Pedagogisk ledare Elev MedskapareMentorSljareFrfattareEntreprenrEntreprenr LrareElevFinns det fler?- vrig skolpersonal?- Frldrarna?- Niorna?BokenKlassrummetMobilenSkolbiblioteketWikipediaSkogenLsplattan WebbsndningarSkogen CafetSpelen MuseetWebbsndningar Fretaget 16. Skolledare LrareElever RummetLrresurser 17. Doktor Glas en ess 2hDoktor Glas en annan essSMSFBChatt6h Det finns inget som heter multitasking i studier. Nisse Simonsson 18. Feta frgorFilma och fotograferaGeocache Flickr Wikipedia 19. Att tnka p:- Ljudet r viktigast!-Kr inte trdlst!-En HD-webbkamera r ok-Upplsning640x480-Mikrofontrna-Wirecast = MVG-Bambuser = MVG-Eleverna klarar dethr!-Testa, testa, testa- Det r kul! 20. http://bambuser.com/channel/perfal 21. www.wikipediaiskolan.wordpress.com 22. Lrresurs fr: Elever Kollegor Sverige VrldenHistorien om 23. http://korlingsord.se/archives/24956 24. och s min vision! 25. Mail: [email protected]: @perfalBlogg: pellepedagog.seSlideshare.net/perfalTelefon: 08-718 81 09Titel: Lrare, katalysator ochentreprenr