Panayiotopoulos and Partners Profile

of 16 /16

Embed Size (px)

description

Panayiotopoulos and Partners Business Consultants profile.

Transcript of Panayiotopoulos and Partners Profile

Page 1: Panayiotopoulos and Partners Profile
Page 2: Panayiotopoulos and Partners Profile

Ιστορικό

Η εταιρεία PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS αποτελεί τη φυσική συνέχεια της

επιχειρηματικής πορείας αρκετών ετών στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών

υπηρεσιών προς επιχειρήσεις.

Από το 2002 και έπειτα, οπότε και η δραστηριοποίηση αφορούσε εκπόνηση

υστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2000 και υστημάτων

Ασφάλειας Σροφίμων βάσει του ΕΛΟΣ 1416 που τότε ίσχυε, η εταιρεία αναπτύχθηκε με

ταχείς ρυθμούς.

Από το 2005 κι έπειτα, οι μελέτες της εντάσσονταν σε προγράμματα επιδότησης του Γ’

ΚΠ, ενώ ταυτόχρονα το τμήμα επιδοτήσεων απέκτησε μόνιμο προσωπικό

οικονομολόγων για την κάλυψη των αναγκών.

Αργότερα το 2006, ξεκίνησε η χρήση του διαδικτύου στην επίτευξη των

επιχειρηματικών στόχων, με την τότε επωνυμία STIRIXIS ύμβουλοι Επιχειρήσεων. Μια

επωνυμία που ουσιαστικά συνδέθηκε με τα προγράμματα επιδότησης του Γ’ ΚΠ και

ουσιαστικά κατάφερε να είναι πρωτοπόρος σε αρκετά θέματα:

Εφάρμοσε πρώτη την δωρεάν online προαξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων

δημιουργώντας ειδική φόρμα και επίσης πρώτη καθιέρωσε το πρώτο και

δημοφιλέστερο ελληνικό φόρουμ για τις επιδοτήσεις, το ΕΠΑ-FORUM.

Από την πρώτη κιόλας δράση του ΕΠΑ (Δ’ΚΠ) το Μάρτιο του 2009, η εταιρεία

μας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, προσαρμόζοντας τις

παρεχόμενες υπηρεσίες στις απαιτήσεις των πελατών της, σύμμαχος της ελληνικής

μικρομεσαίας επιχείρησης.

Μετά την επιτυχή αλλαγή της επωνυμίας σε PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS

καταφέραμε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να επιτύχουμε συνεργασίες με μια σειρά

επαγγελματιών, με σκοπό αφενός να διευρύνουμε τις δυνατότητές μας μέσω του

Δικτύου υνεργατών μας και αφετέρου να παρέχουμε αξιόπιστες και αποτελεσματικές

υπηρεσίες υψηλότατου επιπέδου στους πελάτες μας.

ήμερα

Η PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS συνεχίζει την προσπάθεια για επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της βασισμένη στις αρχές που έχει θέσει ως βάση για τη

δραστηριότητά της. Η σημερινή πραγματικότητα στον επιχειρηματικό στίβο, επιτάσει

την απόλυτη τήρηση αυστηρών πολιτικών προκειμένου να επιτευχθούν οι προσδοκίες

για επιβίωση και περαιτέρω ανάπτυξη. ε αυτό το πλαίσιο προσπαθούμε καθημερινά

να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, να δημιουργούμε πιο προσιτές λύσεις για την

κάλυψη των αναγκών των πελατών μας χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμη τεχνολογία

που μας παρέχεται από την παγκόσμια αγορά.

Με πίστη σε εμάς και τους συνεργάτες μας, με την εμπιστοσύνη των πελατών μας

και την αρωγή του κοινωνικού περίγυρου, ΘΑ ΕΠΙΣΤΦΟΤΜΕ.

Page 3: Panayiotopoulos and Partners Profile

Αξίες

Οι Αξίες μας βρίσκονται στον πυρήνα της ύπαρξής μας.Μας καθοδηγούν σε ό,τι

κάνουμε. Προερχόμενες από τις αρχές, τα «πιστεύω» και το όραμα του ιδρυτή της

εταιρείας PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS, είναι βαθιά ριζωμένες μέσα μας.

Η PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS μπορεί να έχει αναπτυχθεί πολύ από τότε, διατηρεί

όμως τα θεμελιώδη στοιχεία της κουλτούρας της και του οικογενειακού της πνεύματος.

Ακεραιότητα

Επικοινωνούμε με άμεσο και ανοιχτό τρόπο

υμπεριφερόμαστε με διαφάνεια και αξιοπιστία

Ακολουθούμε ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές

υνεχής Βελτίωση

Πιστεύουμε στην οργάνωση που μαθαίνει

Δεν εφησυχάζουμε με την επιτυχία

Μαθαίνουμε από τα λάθη και τις επιτυχίες

Ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία στην εφαρμογή νέων ιδεών

Δέσμευση έναντι στόχων

Θέτουμε ξεκάθαρους στόχους

Επιδιώκουμε υψηλά πρότυπα

Σηρούμε τις δεσμεύσεις μας προς όλους τους «συμμετόχους»

Αξία στον πελάτη

Προβλέπουμε και ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας

Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες

Παρέχουμε πρωτοποριακές λύσεις που δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Γνώση

Επενδύουμε στη γνώση

Διευρύνουμε το γνωστικό μας κεφάλαιο

Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την απόκτηση και διάχυση της γνώσης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια της εργασίας

εβόμαστε τους εργαζομένους

εβόμαστε τις τοπικές κοινωνίες

Λειτουργούμε ως ενεργό κύτταρο της κοινωνίας

Είμαστε δεσμευμένοι στη βιώσιμη ανάπτυξη

Page 4: Panayiotopoulos and Partners Profile

Όραμα

Οι φιλοδοξίες μας για το μέλλον

Σο όραμα της PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS θέτει σε εφαρμογή την πεποίθησή μας

ότι η μέγιστη απόδοση και τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα μπορούν να επιταχύνουν την

κερδοφόρο ανάπτυξή μας, ενώ θα λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις των

επιχειρηματικών συνεργατών, προμηθευτών και υπαλλήλων μας.

Βιώσιμη επιτυχία

Σο όραμα της PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS απορρέει από τις αξίες μας και

αναπτύχθηκε από την Ανώτατη Διοίκηση. Για να πετύχουμε τη μέγιστη απόδοση με την

υψηλότερη ηθική, πρέπει να ενσωματώσουμε το όραμα και τις αξίες μας στην

καθημερινή επιχειρηματική λήψη αποφάσεων στο συγκεκριμένο περιβάλλον μας.

Μακροπρόθεσμα, η μεγαλύτερη επιτυχία έρχεται σε εκείνες τις εταιρείες που πετυχαίνουν

να συγκεράσουν την εκπλήρωση των απαιτήσεων των επιχειρηματικών συνεργατών,

προμηθευτών και υπαλλήλων, με τη συνέπειά τους απέναντι στο όραμα και τις αξίες της

εταιρείας. Με αυτόν το τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η μέγιστη απόδοση και

η υψηλή ηθική συμπεριφορά από κοινού μπορούν να δημιουργήσουν μακράς

διάρκειας επιτυχία.

Ένας κόσμος αποδεδειγμένου ταλέντου όπου:

Πραγματοποιούμε ριζοσπαστικές καινοτομίες

Προσφέρουμε στους πελάτες μας μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

τηρίζουμε τις κοινωνίες προκειμένου να ανταποκριθούν στις πιο ζωτικής

σημασίας προκλήσεις τους

Επιτυγχάνουμε βιώσιμη αξία

Page 5: Panayiotopoulos and Partners Profile

Υιλοσοφία

Βασική αρχή και δέσμευση της εταιρείας PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS, αλλά και

φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες υπηρεσίες υποστήριξης

που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις

σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους

ποιότητας που θέτει η εταιρεία.

Βασικά χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας της PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS είναι:

Κώδικας Eπιχειρηματικής συμπεριφοράς

Η PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα εταιρικό Kώδικα

Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής υμπεριφοράς βασισμένο σε ένα

σύστημα παραδοσιακών Αρχών και Αξιών που γίνονται άμεσα αντιληπτές από όσους

συναλλάσσονται μαζί της. Η δέσμευση της εταιρείας στην πιστή εφαρμογή αυτού του

προτύπου συμπεριφοράς συνέβαλε, ίσως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, στο να

διαφοροποιηθεί η εταιρεία στο κλάδο της και να θεωρείται σήμερα από τις πλέον

αξιόπιστες εταιρείες της αγοράς.

υνεργασίες με βάση το αμοιβαίο όφελος

Σο αμοιβαίο όφελος, δηλαδή η συμπεριφορά που εξασφαλίζει οφέλη και για τις δύο

πλευρές, εφαρμόζεται από την PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS στις συνεργασίες της

τόσο με τους πελάτες της όσο και με τους προμηθευτές της. Σα αποτελέσματα είναι

εξαιρετικά τόσο στην ποιότητα των σχέσεων όσο και στην μακροχρόνια προοπτική

τους.

Διαρκής εξέλιξη και προσαρμογή

Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον η εταιρεία προσπαθεί συνεχώς να

εξελίσσεται για να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες, στις νέες απαιτήσεις και ανάγκες

της αγοράς. Προς την κατεύθυνση αυτή διερευνά νέες συνεργασίες, βελτιώνει

διαδικασίες και συστήματα, εκπαιδεύει ανθρώπους και γενικά προσπαθεί να

προσαρμοσθεί στις νέες, συνθήκες που διαμορφώνονται με την παγκοσμιοποίηση.

Page 6: Panayiotopoulos and Partners Profile

Πολιτική Ποιότητας

Η PANAYIOTOPOULOS AND PARTNERS, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή συμβουλών προς επιχειρήσεις διαχείρισης σε αναπτυξιακά προγράμματα, στην μελέτη

και ανάπτυξη υστημάτων Διαχείρισης με βάση Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα, στην

εκπαίδευση προσώπων και προσωπικού, έχει αναπτύξει, τεκμηριώσει και εφαρμόζει ένα

ύστημα Διαχείρισης Ποιότητος κατάλληλο για την υφή της δραστηριότητάς της και το

εύρος των υπηρεσιών της, εμπνευσμένο από το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2008 και

εναρμονισμένο στις απαιτήσεις του, προκειμένου να προωθήσει στόχους και σκοπούς που

αποβλέπουν στην ανάληψη πρωτοβουλιών και προώθηση σχεδίων δράσης για τη συνεχή

βελτίωση της ποιοτικής της επίδοσης, την ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών

μέσω της πρόληψης σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών του οργανισμού αλλά

παράλληλα και τη διαφύλαξη της Τγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων.

Για το λόγο αυτό ο οργανισμός:

επιδιώκει την επίτευξη των απαιτούμενων (βάσει των υποσχέσεών του, των απαιτήσεων

των πελατών, της κοινωνίας και του νομοθετικού πλαισίου) προδιαγραφών υπηρεσιών

επιδιώκει την καταγραφή, μέτρηση, εκτίμηση και υπολογισμό της δυσαρέσκειας

(παράπονο, διαμαρτυρία) αλλά και της ικανοποίησης (θετικά σχόλια)

αποκαθιστά τυχόν μη συμμορφώσεις που εντοπίζει με τρόπο επαρκή και ικανοποιητικό

(και για τον πελάτη ή κοινωνία όταν έχει προλάβει να έρθει σε επαφή μαζί του) και

προλαμβάνει την εμφάνιση τέτοιων τινών

προσπαθεί πάντα ώστε το επίπεδο ποιότητος και ευαισθησίας του οργανισμού -όσον

αφορά σε υπηρεσίες ή δράσεις- να είναι ανώτερο των προσδοκιών πελατών

και κοινωνίας και επενδύει με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκροών στο περιβάλλον

οποιασδήποτε μορφής (στερεά, υγρή, αέρια), την εξοικονόμηση ενέργειας και

φυσικών πόρων, καθώς και την αειφόρο ανάπτυξη και

φροντίζει για την ευαισθητοποίηση του συνόλου των εργαζομένων σε θέματα

περιβάλλοντος, Τγιεινής και Ασφάλειας.

Η ανώτατη διοίκηση της PANAYIOTOPOULOS AND PARTNERS δεσμεύεται για: τη συνεχή

βελτίωση του υστήματος Διαχείρισης Ποιότητος, την πλήρη συμμόρφωση στο διεθνές

και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που βρίσκει εφαρμογή στο χώρο που

δραστηριοποιείται, και τέλος για την λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων με

σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη και της κοινωνίας, την επίτευξη στρατηγικών

επιχειρηματικών στόχων και την παράλληλη αποτροπή της υποβάθμισης του

εσωτερικού και εξωτερικού του οργανισμού περιβάλλοντος. Δεσμεύεται επίσης να

βρίσκεται σε μια πορεία διαρκούς βελτίωσης της ποιοτικής επίδοσής της, να μεριμνά

συνεχώς για τον σχεδιασμό, την παροχή και την αναβάθμιση των Πόρων, που είναι

απαραίτητοι για την υλοποίηση των παραπάνω, να ανασκοπεί την Πολιτική του και τους

αντικειμενικούς στόχους και σκοπούς ως προς την καταλληλότητά τους.

τα πλαίσια εφαρμογής της πολιτικής ποιότητος και περιβάλλοντος για την επίτευξη των

επίκαιρων πάντα ποιοτικών στόχων και σκοπών, η PANAYIOTOPOULOS AND PARTNERS

αναγνωρίζει, εξασφαλίζει, και παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα – πόρους και παράλληλα

υλοποιεί πλάνα ποιότητος τα οποία κοινοποιεί και επικοινωνεί σε όλους τους

εμπλεκόμενους.

Σο ανθρώπινο δυναμικό της PANAYIOTOPOULOS AND PARTNERS έχει αναλάβει την

υποχρέωση να ακολουθεί το επίκαιρο σύνολο των μεθόδων (διαδικασίες, διεργασίες,

οδηγίες εργασίας) που απαρτίζουν το ύστημα Διαχείρισης Ποιότητος.

Page 7: Panayiotopoulos and Partners Profile

Πολιτική Περιβάλλοντος

Η εταιρεία PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή

βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης

και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, στοχεύει σε μία ισόρροπη

οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με τη φύση.

Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, δεσμεύεται να ασκεί τις

δραστηριότητές της με τρόπο που να εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος

και την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας αποτελεί τη δήλωση δέσμευσης της εταιρείας

για τήρηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS υιοθετεί ύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

σύμφωνα με τις αρχές του Προτύπου ISO 14001:2004.

Η Πολιτική της εταιρείας για τη διασφάλιση της Προστασίας του Περιβάλλοντος

στηρίζεται στις εξής αρχές:

* Λαμβάνει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος συμμορφούμενη με την

περιβαλλοντική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους.

* Εφαρμόζει ύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στο σύνολο των δραστηριοτήτων

της παραγωγικής της διαδικασίας.

* Καθορίζει Αντικείμενα και κοπούς Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων.

* Αξιολογεί και βελτιώνει την συνολική Περιβαλλοντική της Επίδοση, με κατάρτιση και

υλοποίηση Προγραμμάτων Δράσης για την επίτευξη των συσγκεκριμένων

Περιβαλλοντικών κοπών και τόχων, και πάντα με καθορισμένο χρονικό διάστημα

υλοποίησης.

* Τιοθετεί συγκεκριμένους κανόνες περιβαλλοντικών ελέγχων στην εσωτερική

λειτουργία της.

* Βελτιώνει τη συνολική περιβαλλοντική της συμπεριφορά ιδιαίτερα σε θέματα

Πρόληψης της Ρύπανσης του περιβάλλοντος και Αντιμέτωπισης Εκτάκτων Κινδύνων.

* Εφαρμόζει τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της, του κοινού,

των Αρχών και όλων όσων συνεργάζεται μαζί τους, σε πνεύμα ειλικρινούς και

αμοιβαίου σεβασμού.

* Εδραιώνει την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού

οράματος, το οποίο εμπνέει το ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας, σε όλη την πυραμίδα των

εργαζομένων στην εταιρεία.

Ο Τπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εξασφαλίζει ότι οι τεκμηριωμένες

Διαδικασίες του υστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, είναι πλήρως κατανοητές

από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, και εφαρμόζονται και

τηρούνται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής και σε όλα τα στάδια της

παραγωγικής διαδικασίας.

Ο Γενικός Διευθυντής, σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας, δεσμεύεται ότι αφ’

ενός θα μεριμνά συνεχώς για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του

υστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αφ’ ετέρου ότι θα παρέχει όλα τα

απαραίτητα μέσα για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία αυτού και τη συνεχή

βελτίωσή του.

Page 8: Panayiotopoulos and Partners Profile

Πολιτική Ασφάλειας & Τγιεινής

Η Διασφάλιση της Τγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία είναι μία από τις

σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS σε

ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων της και ο στόχος μας είναι μηδέν

ατυχήματα με την έμπρακτη υποστήριξη Διοίκησης και εργαζομένων.

Δήλωση Πολιτικής για την Τγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας

Η Ασφάλεια και η Τγιεινή των εργαζομένων στους χώρους εργασίας αποτελεί

αδιαπραγμάτευτη αξία και βασικό μέλημά μας και είναι προσανατολισμένη

στην ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων, προτύπων και

πρακτικών υγείας και ασφάλειας της εργασίας (Τ&AE), κατάλληλων για τους

κινδύνους που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Η εφαρμογή τους, έχει στόχο την ελαχιστοποίηση και τον έλεγχο των κινδύνων που

σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας, ενώ εξασφαλίζουν ασφαλείς συνθήκες

εργασίας για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες.

Έχοντας ως βασικό μας μέλημα να παρέχουμε ένα υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον

εργασίας, αναγνωρίζουμε και υποστηρίζουμε τις ακόλουθες αρχές Τγιεινής και

Ασφάλειας:

Αγωνιζόμαστε να παρέχουμε ένα περιβάλλον όπου τα ατυχήματα ή άλλα

περιστατικά στο χώρο εργασίας θα αποτελούν αποτρέψιμο κίνδυνο εντός της

επιχείρησης.

Η εφαρμογή των προτύπων Y&AE σε όλους τους τομείς μας θα πρέπει κατ΄

ελάχιστον να εναρμονίζεται με όλες τις κρατικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Η Εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος διαχείρισης Τ&AE αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και υπό αυτό το

πρίσμα:

Θα εργαστούμε για να εντοπίσουμε, να εκτιμήσουμε και να αμβλύνουμε

κινδύνους σχετιζόμενους με γνωστά αίτια τραυματισμών που οφείλονται στην

εργασία μέσα στους δικούς μας χώρους εργασίας.

Θα αγωνιστούμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι, σε κάθε επίπεδο,

γνωρίζουν τις πρακτικές Τ&AE και τις εφαρμόζουν πιστά.

Θα διασφαλίσουμε ότι τα τυχόν ατυχήματα και άλλα περιστατικά μελετώνται,

αξιολογούνται και περιλαμβάνονται στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα

αναθεώρησης της διαχείρισης.

Πιστεύουμε και αναμένουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα ανταποκριθούν αποτελεσματικά

και θα αναλάβουν τις δικές τους δεσμεύσεις προκειμένου να υποστηρίξουν την

Διοίκηση στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής για την Ασφάλεια και την Τγιεινή.

Η παρούσα Πολιτική ισχύει για ανεξαιρέτως για όλους τους εργαζόμενους στην

εταιρεία PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS.

Page 9: Panayiotopoulos and Partners Profile

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Κοινωνική συμμετοχή

Η PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS προσπαθεί να κατανοεί και να σέβεται τις πολιτισμικές αξίες

και τους νόμους οπουδήποτε και αν δραστηριοποιείται. Η PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS

υποστηρίζει ενεργά σημαντικές πρωτοβουλίες σε αυτές τις κοινότητες όπου οι εργαζόμενοί μας

ζουν και εργάζονται. Η δέσμευση αυτή είναι ορατή σε συνεισφορές των οικονομικών μας, των

υπηρεσιών μας και την υποστήριξη εθελοντών. Όπου είναι εφικτό, διατηρούμε επίσης

προγράμματα που ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους μας για να στηρίξουν πρωτοβουλίες που

είναι σημαντικές για αυτούς.

Εταιρική Διακυβέρνηση και Δεοντολογία

Η PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS διατηρεί σαφή εταιρική δομή διακυβέρνησης. Αυτή η δομή

περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στο Διοικητικό υμβούλιο, Ειδικές Επιτροπές, τα άρθρα και

συναφείς διατάξεις της εταιρείας. Παράλληλα, επικοινωνούμε ενεργά και προτρέπουμε για την

ακριβή τήρηση ενός λεπτομερούς Κώδικα Δεοντολογίας για όλους τους υπαλλήλους ενώ

παρέχουμε πολλά κανάλια επικοινωνίας μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι, με την επιφύλαξη

της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορούν να αναφέρουν πιθανές παραβιάσεις κώδικα.

Ποικιλομορφία

Η PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS προσπαθεί να εκτιμά και να σέβεται τις ατομικές διαφορές

των εργαζομένων μας, των πελατών μας και των συνεργατών μας. Πιστεύουμε ότι μια

πολυμορφία στο χώρο εργασίας προσφέρει στους εργαζόμενους ένα καλύτερο χώρο

εργασίας και στην εταιρεία μας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχειρηματική αγορά. Η

εταιρεία επιδιώκει ενεργά να υλοποιεί προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση

του αμοιβαίου σεβασμού και της επίτευξης της προσωπικής επιτυχίας, αγωνίζεται για κάθε

άτομο ώστε να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του.

Περιβαλλοντική Τπευθυνότητα

Η PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS εργάζεται επιμελώς στην ανάπτυξη και την εφαρμογή

πρωτοπόρων περιβαλλοντικών πρακτικών οι οποίες δεν αφορούν μόνο τις υπηρεσίες μας,

αλλά και όλα όσα κάνουμε. Εστιάζουμε τις προσπάθειες αυτές μέσω της εφαρμογής

Περιβαλλοντικής Πολιτικής, η οποία έχει τρεις κύριους άξονες επικέντρωσης:

Ο τρόπος που σχεδιάζουμε τις υπηρεσίες μας

Ο τρόπος διαχείρισης πόρων και

Ο τρόπος που ζούμε και εργαζόμαστε.

Τγιεινή & Ασφάλεια

Η PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS συμφωνεί με την αρχή ότι η ποιότητα των υπηρεσιών, η

συνοχή της επιχειρηματικής δράσης και του ηθικού των εργαζομένων, πρέπει να

υποστηρίζονται από ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον. Η PANAYIOTOPOULOS &

PARTNERS διατηρεί την Τγιεινή και την Ασφάλεια στις εγκαταστάσεις της και βοηθά στους

άμεσους προμηθευτές της να αναπτύσσουν προγράμματα Τγιεινής και Ασφάλειας, στις

εγκαταστάσεις τους.

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Προδιαγραφές Εργασίας

Η PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS έχει δεσμευτεί να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα των

εργαζομένων και να τους φέρεται με αξιοπρέπεια και σεβασμό όπως την αντιλαμβάνεται η

διεθνής κοινότητα. Η δέσμευση της εταιρίας περιλαμβάνει την τήρηση και την αναγνώριση της

ζωτικής σημασίας των προτύπων που αφορούν την ελεύθερα επιλεγόμενη απασχόληση, την

παιδική εργασία, τις διακρίσεις, τη σκληρή ή απάνθρωπη μεταχείριση, τους κατώτατους

μισθούς, τις ώρες εργασίας, και τη συνδικαλιστική ελευθερία .

Page 10: Panayiotopoulos and Partners Profile

ΕΠΙΔΟΣΗΕΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS στο πλαίσιο των

Προγραμμάτων Επιδότησης αφορά τη ύνταξη-Τποβολή Επενδυτικού χεδίου και την

Παρακολούθηση μέχρι την Έγκριση καθώς και τη Διοίκηση Έργου για την ομαλή

υλοποίησή τους.

H PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση των

οικονομοτεχνικών μελετών για λογαριασμό επιχειρηματιών στα πλαίσια των ενεργών

δράσεων. Αφού ολοκληρώσουμε την προαξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης και

τα μόριά της βρίσκονται σαφώς πάνω από το όριο της βάσης επιλεξιμότητας,

συμβουλεύουμε τους επενδυτές για τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν:

υγκέντρωση δικαιολογητικών

Καθοδήγηση για τη λήψη των απαιτουμένων προσφορών

υνέντευξη κατάρτισης επενδυτικού πλάνου

Ηλεκτρονική και φυσική υποβολή της επενδυτικής πρότασης

Παροχή διευκρινίσεων – συμπληρωματικών στοιχείων

Παρακολούθηση μέχρι την αξιολόγηση

Ενημέρωση για τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία της πρότασης

υνεδρία χάραξης πλάνου υλοποίησης επένδυσης

Αιτήματα τροποποιήσεων-ελέγχου-πληρωμής

Αίτημα ολοκλήρωσης επενδυτικού έργου

Η PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS είναι η πρώτη ελληνική συμβουλευτική εταιρεία που

καθιέρωσε ειδικό φόρουμ για το ΕΠΑ 2007-2013 και τις δράσεις του, καθώς και για τα

λοιπά Εθνικά και Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα, το ΕΠΑ-FORUM.

Η υπηρεσία πληροφορόρησης παρέχεται δωρεάν, ενώ η διαδικασία εγγραφής απαιτεί

λίγα δευτερόλεπτα. Οι ερωτήσεις και απαντήσεις του φόρουμ είναι αναγνώσιμες

ακόμα και από τους επισκέπτες ενώ για την ανάρτηση ερώτησης, απαιτείται η δωρεάν

εγγραφή. Από στατιστικά στοιχεία, η απάντηση στο ερώτημα που τίθεται, διαρκεί το

πολύ κάποιες ώρες και είναι γραπτή.

Μπορείτε επομένως να διατυπώσετε ερωτήσεις και απορίες γραπτώς στο ΕΠΑ-FORUM

που λειτουργεί, εντελώς ΔΩΡΕΑΝ στην διεύθυνση http://www.e-espa.gr/forum

Page 11: Panayiotopoulos and Partners Profile

ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ

Η PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS με την πολυετή εμπειρία τους αναλαμβάνουν την

εκπόνηση, ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή υστημάτων Διαχείρισης στην

επιχείρησή σας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα παρακάτω:

ISO 9001:2008

ISO 22000:2005

ISO 14001:2004

ISO 17025

ISO 13485

ISO 27001

OHSAS 18001

IFS

BRC

CODEX ALIMENTARIUS

HACCP

EFQM

GLOBALGAP

ήμανση CE

ε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον όπως το σημερινό δημιουργείται η ανάγκη

θέσπισης ελάχιστων απαιτήσεων για την παραγωγή και εμπορία προϊόντων η

ασφάλεια των οποίων είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση

έχει εκδώσει σειρά Ευρωπαϊκών Οδηγιών οι οποίες θεσπίζουν προδιαγραφές για

συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και καθιστούν υποχρεωτική τη σήμανση CE (CE

Mark) προκειμένου να κυκλοφορήσουν τα προϊόντα αυτά στον Ευρωπαϊκό

Οικονομικό Χώρο, είτε ο κατασκευαστής τους βρίσκεται εντός είτε εκτός Ε.Ε.

Σι είναι όμως η σήμανση CE; Πρόκειται για τη δήλωση ενός κατασκευαστή ότι το

προϊόν του συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την

ασφάλεια και υγεία των καταναλωτών ή για το περιβάλλον, όπως αυτές ορίζονται στις

σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Page 12: Panayiotopoulos and Partners Profile

ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Η PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS παρέχει επίσης στους πελάτες της, μια σειρά από

υπηρεσίες που σκοπό έχουν την Ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρομεσαίων

επιχειρήσεων καθώς και τη θωράκιση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες

αυτές είναι επί σειρά ετών δοκιμασμένες για την αποτελεσματικότητά τους και οδηγούν

σε βελτιστοποίηση της λειτουργίας, διεύρυνση του πελατολογίου, εξοικονόμηση

πόρων και οικονομική ευμάρεια την επιχείρηση.

Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

ΑΡΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΙΔΡΤΗ-ΤΣΑΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΠΛΑΝΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ (MARKET RESEARCH)

ΣΡΑΠΕΖΙΚΕ ΦΟΡΗΓΗΕΙ (ΔΑΝΕΙΑ-ΚΕΥΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΗ)

ΠΡΟΩΘΗΗ-ΔΙΑΥΗΜΙΗ

Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι υπηρεσίες μας αναλύονται σε:

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΠΛΑΝΟ (BUSINESS PLAN)

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ

ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (BENCHMARKING)

ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ (MARKET RESEARCH)

ΣΡΑΠΕΖΙΚΕ ΦΟΡΗΓΗΕΙ (ΔΑΝΕΙΑ-ΚΕΥΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΗ)

ΕΞΑΓΩΓΕ (ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ - ΤΠΗΡΕΙΩΝ)

ΠΡΟΩΘΗΗ-ΔΙΑΥΗΜΙΗ

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΗ

Page 13: Panayiotopoulos and Partners Profile

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Η PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης σε στελέχη και προσωπικό

επιχειρήσεων, σε νέους επιχειρηματίες και σε φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να ενισχύσουν

το βιογραφικό τους και να αποκτήσουν χρηστική γνώση.

Σα εκπαιδευτικά σεμινάρια κατηγοριοποιούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

υμβατικής Εκπαίδευσης

Σηλεκπαίδευσης (Web-Seminars)

Μάλιστα, η συμβατική εκπαίδευση προς στελέχη και προσωπικό επιχειρήσεων

πραγματοποιείται είτε στο πλαίσιο προκαθορισμένων σεμιναρίων σε αίθουσες ευθύνης μας

είτε ενδοεπιχειρησιακά στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε

την εκπαιδευτική λύση που ταιριάζει στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας.

ΕΝΔΟΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ

Η PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS δραστηριοποιείται και στον τομέα της ενδοεπιχειρησιακής

εκπαίδευσης αναλαμβάνοντας τη διοργάνωση σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες

και στους στόχους της εταιρείας. Με αυτόν τον τρόπο, έμπειροι εισηγητές και καταξιωμένα

στελέχη επιχειρήσεων, σε συνεργασία με τον Τπεύθυνο Εκπαίδευσης της επιχείρησης,

εντοπίζουν και προσδιορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών αναγκών.τόχος

είναι η κάλυψη κάθε εξειδικευμένης ανάγκης μιας επιχείρησης με σκοπό τη βελτίωση της

ανταγωνιστικότητας της.

Η PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει μια ακόμα

πρωτοπορία της:

Σην καθιέρωση, από το τέλος Ιουνίου 2011, Σηλεκπαίδευσης, μέσω της εκπαιδευτικής

πλατφόρμας διαδικτυακών σεμιναρίων που αναπτύχθηκε από ειδική ομάδα

προγραμματιστών. Μέσω αυτής της πλατφόρμας μπορούν, τόσο στελέχη όσο και

προσωπικό επιχειρήσεων, να παρακολουθούν σεμινάρια με συνθήκες που ουσιαστικά

προσαρμόζονται στις ανάγκες τους.

Πλεονεκτήματα των Web Seminars της PANAYIOTOPOULOS and PARTNERS αποτελούν μια

σειρά από παράγοντες, θεμελιώδους σημασίας:

Φαμηλό κόστος παρακολούθησης

Παρακολούθηση χωρίς περιορισμούς χρόνου, τόπου

Εξειδικευμένη γνώση υποενοτήτων

Επιτάχυνση χρόνου παρακολούθησης

Ενσωμάτωση multimedia-video στην εκπαίδευση

Προστασία του περιβάλλοντος

Λήψη Πιστοποιητικού Παρακολούθησης για το σεμινάριο

Παροχή υποστήριξης και μετά το τέλος του σεμιναρίου

Page 14: Panayiotopoulos and Partners Profile

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ

Ουσιαστικά η ανάπτυξη τρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί το εναρκτήριο

λάκτισμα για την επιχείρηση που θέλει να δρομολογήσει την πορεία της στο αυλάκι της

Κοινωνικά Τπεύθυνης Επιχείρησης.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη συνίσταται σε δράσεις και συμπεριφορά που αφορούν στο

τρίπτυχο Περιβάλλον, Κοινωνία, Οικονομία.

Δηλαδή, μια Εταιρεία Κοινωνικά Τπεύθυνη έχει θέσει προτεραιότητα την:

-Οικονομική αποτελεσματικότητα

-Κοινωνική Δικαιοσύνη

-Προστασία Περιβάλλοντος

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ

Η εκπόνηση των απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι το εργαλείο επικοιονωνίας

με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ο ετήσιος απολογισμός ουσιαστικά αποτελεί τη λογοδοσία της

εταιρείας στην κοινωνία αναφορικά με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, τα αποτελέσματα των

προσπαθειών της, το πλάνο για το μέλλον, τη συνέπεια στη διαδικασία για αυξημένη εταιρική

υπευθυνότητα.

Ο απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι ουσιαστικά η πρακτική της μέτρησης, της

γνωστοποίησης και της επεξήγησης της εταιρικής απόδοσης στην κατεύθυνση της

διασφάλισης βιώσιμης ανάπτυξης. υνήθως ο απολογισμός της Εταιρικής Κοινωνικής

Ευθύνης πραγματοποιείται ετησίως.

Οι λόγοι εκπόνησης του ετήσιου απολογισμού ΕΚΕ είναι παραπάνω από σαφείς και

προκύπτουν από τις αρχές της ΕΚΕ:

Επικοινωνία με τα εμπλεκόμενα μέρη (προσωπικό, πελάτες, προμηθευτές, κοινωνία)

Διαφάνεια και Εταιρική Τπευθυνότητα

Προστιθέμενη αξία στην Εταιρική Σαυτότητα, Εταιρική Υήμη

Θετική εκτίμηση από πελάτες και επενδυτές βασισμένη σε συγκεκριμένα δεδομένα και

γεγονότα

Ο απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ανάλογα με την περίπτωση της επιχείρησης

περιλαμβάνει:

Απολογισμό ΕΚΕ σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα κατά GRI/AA 1000

Απολογισμό ΕΚΕ βασισμένο στον Ετήσιο Ισολογισμό

Απολογισμό των μη οικονομικών στοιχείων της εταιρείας βασισμένο στους σημαντικούς

δείκτες αποδοτικότητας (KPIs-Key Performance Indicators)

Απολογισμό GHG (GreenHouseGases) βασισμένο στις περιβαλλοντικές επιδόσεις της

εταιρείας

Η PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS έχοντας τρομερή εμπειρία στην επιχειρηματική αγορά,

αναλαμβάνει να εκπονήσει για εσάς απολογισμό προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη

προστιθέμενη αξία για την εταιρεία σας.

Page 15: Panayiotopoulos and Partners Profile

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΣΤΠΩΜΑ - CARBON FOOTPRINT

Η ανάπτυξη τρατηγικής για τη μείωση του Ανθρακικού Αποτυπώματος (Carbon Footprint

Strategy) ουσιαστικά αποτελεί την απόλυτα σύγχρονη ενέργεια των υπεύθυνων και

ευαισθητοποιημένων επιχειρήσεων ανά τον κόσμο.Σί είναι όμως το ανθρακικό αποτύπωμα;

Ανθρακικό/ενεργειακό αποτύπωμα ενός προϊόντος είναι η ποσότητα των αερίων του

θερμοκηπίου που εκπέμπονται στην διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος (πρώτες ύλες,

εκπομπές κατά την παραγωγική διαδικασία, συσκευασία, μεταφορά κτλ).

Ανθρακικό/ενεργειακό αποτύπωμα μιας επιχείρησης είναι η ποσότητα των αερίων του

θερμοκηπίου που εκπέμπονται κατά το σύνολο των λειτουργιών της επιχείρησης (προσέλευση

προσωπικού, παραγωγή, μεταφορά, διανομή).

Μέσα στα πλαίσια μιας γενικότερης εταιρικής πολιτικής, η υπεύθυνη εταιρεία προσπαθεί

ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή σχεδιάζοντας τρατηγική για τη μείωση του Ανθρακικού

Αποτυπώματος.

Η διαδικασία αυτή έχει ουσιαστικά 4 επίπεδα :

Τπολογισμός των Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου (Greenhouse Gas Emissions) με τη βοήθεια

Διεθνών Προτύπων

Αναγνώριση και ταυτοποίηση των πηγών κατανάλωσης ενέργειας

Μελέτη με προτάσεις για περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας που πραγματοποιείται

άμεσα από την επιχείρηση

Αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και πιστοποίηση της Ανθρακικής

Ουδετερότητας (Carbon Neutral)

ΑΝΑΛΤΗ ΚΤΚΛΟΤ ΖΩΗ - LIFE CYCLE ANALYSIS

Ο Κύκλος Ζωής ενός προϊόντος αναφέρεται ως το σύνολο από τα διαδοχικά και αλληλένδετα

στάδια ενός συστήματος προϊόντος, από την απόκτηση των πρώτων υλών ή τη δημιουργία

των φυσικών πόρων μέχρι την τελική διάθεση. Σα κύρια στάδια της ζωής κάποιου προϊόντος

περιλαμβάνουν: την απόκτηση των πρώτων υλών, τη φάση πριν την κατασκευή, την

κατασκευή, τη συσκευασία & τη διανομή, τη χρήση και το τέλος της κρίσιμης ζωής.Αντίστοιχα

ορίζεται και ο Κύκλος Ζωής μιας υπηρεσίας.

Πολλές εταιρείες θεωρούν πλεονέκτημα την εξερεύνηση τρόπων συμμόρφωσης

χρησιμοποιώντας στρατηγικές πρόληψης της ρύπανσης και συστήματα περιβαλλοντικής

διαχείρισης (ΠΔ) για να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους απόδοση. Ένα εργαλείο τέτοιου

είδους είναι και η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ). Η έννοια αυτή λαμβάνει υπόψη ολόκληρο τον

κύκλο ζωής κάποιου προϊόντος.

Η PANAYIOTOPOULOS & PARTNERS διαθέτει την ικανότητα να εκπονήσει για λογαριασμό σας

την Ανάλυση Κύκλου Ζωής για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας, παρέχοντας υπηρεσίες

προστιθέμενης αξίας στην εταιρεία σας, βελτιώνοντας το επιχειρηματικό σας προφίλ.

Page 16: Panayiotopoulos and Partners Profile

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

211 8000 300

211 800 7280

[email protected]

http://www.pandp.gr

http://www.e-espa.gr/forum

Δεσποτάτου Μυστρά 32, Ίλιον, 13121, Αττική

Οι εκτυπώσεις μας γίνονται σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί και τυπώνουμε

χρησιμοποιώντας αναπληρωμένο γραφίτη.