P ( 0 - selcuk.edu.tr Tek Eksenli Gerilme Hali 24... · Tek Eksenli Gerilme Hali σ1 0 0 0 0 0 0...

of 17 /17
Tek Eksenli Gerilme Hali σ 1 0 0 0 0 0 0 0 ( ( σ 1 ≠ 0 σ 2 = 0 σ 3 = 0 0 σ 1 P 1 2 3 Tek Eksenli Gerilme Hali 1 σ 1 P P 1 3 P 1 2 P noktasından geçen bütün yüzeylere etki eden eğik gerilmeler birbirine paraleldir. Gerilmelerin paralel olduğu doğrultu, asal gerilme doğrultusudur. Bu doğrultudaki asal gerilme haricindeki asal gerilmeler sıfırdır. Bir cismin herhangi bir P noktasındaki asal gerilmelerden ikisi sıfır ise o noktadaki gerilme hali "tek eksenli gerilme hali"dir. 1 2 I 1 ≠ 0 I 2 = 0 I 3 = 0 Gerilme invaryantları Literatürde genellikle böyle seçilir. T

Embed Size (px)

Transcript of P ( 0 - selcuk.edu.tr Tek Eksenli Gerilme Hali 24... · Tek Eksenli Gerilme Hali σ1 0 0 0 0 0 0...

 • Tek Eksenli Gerilme Hali

  σ1 00000

  00( (σ1 ≠ 0σ2 = 0

  σ3 = 00

  σ1P 1

  2

  3

  Tek Eksenli Gerilme Hali 1

  σ1P P 1

  3

  P 1

  2

  P noktasından geçen bütün yüzeylere etki eden eğik gerilmeler birbirine paraleldir.Gerilmelerin paralel olduğu doğrultu, asal gerilme doğrultusudur.Bu doğrultudaki asal gerilme haricindeki asal gerilmeler sıfırdır.

  Bir cismin herhangi bir P noktasındaki asal gerilmelerden ikisi sıfır ise o noktadaki gerilme hali "tek eksenli gerilme hali"dir.

  1

  2

  I1 ≠ 0I2 = 0I3 = 0

  Gerilme invaryantları

  Literatürde genellikle böyle seçilir.

  T

 • Tek Eksenli Gerilme Hali 2

  1

  2

  3

  ≡σ1 0( (0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  σx 0( (00

  0

  0

  0

  0

  0≡

  σx τxy( (0

  0

  0

  00

  σyτyx ≡σx' τx'y'( (

  0

  0

  0

  00

  σy'τy'x'

  1

  2

  3z

  x

  y

  1

  2

  x

  y

  3z 1

  2

  3z'

  x'y'

  τx'y'

  σx'σy'

  y'

  τy'x'

  x'

  P 1

  2

  τxyσx

  σyτyx

  P 1

  2

  x

  y

  Behcet DAĞHAN

  σ1P

  y'x'

  P 1σ1

  Pσx

  P 1

  2

  x

  y

  1x

  2y

  1

  2

  σ1P

  σ1P

  σx

  1x

  2y

  1

  2

  σx σy = τxy2 σx' σy' = τx'y'2

  2

  Literatürde genellikle z-ekseni ve z'-ekseni 3-ekseni ile çakıştırılır.

  T

  I2 = 0

 • Tek Eksenli Gerilme Hali 3

  F

  −F

  F

  Örnek

  P

  F

  F

  σ1σ1P

  1

  2

  3

  P

 • σx

  σy

  τxy

  τyx

  x

  y

  σxτxy

  σy

  τyx

  σx

  σy

  τxy

  τyx

  x

  y

  σxτxy

  σy

  τyx

  İşaret kabulü

  Tek Eksenli Gerilme Hali 4

  (+) Pozitif gerilmelerin yönleri (−) Negatif gerilmelerin yönleri

  Herhangi bir eksen takımında

 • F

  σ1

  −F

  FF

  F P

  σ1P

  F

  P

  F F

  T

  T

  Tek Eksenli Gerilme Hali 5

  τx'y'

  σx'σy'

  y'

  τy'x'

  x'

  P 1

  2

  Behcet DAĞHAN

  θ

  P

  → →

  P

  P

 • FP

  P

  σ1

  σx'θθ

  σ1

  σx' = ––– + ––– cos 2θσ12

  σ12

  P T

  T

  1

  x'2y'

  τx'y'

  Tek Eksenli Gerilme Hali 6

  Döndürülmüş eksenlerde gerilme bileşenleriAsal eksenlerden başlayarak döndürme yapılan durum

  ΣFx' = 0

  ΣFy' = 0

  2 cosθ sinθ = sin2θ

  cos2θ = –––––––––1 + cos2θ2

  σx' (A) − σ1 (Acosθ) cos θ = 0

  AAcosθ

  Asinθ

  θ

  θ

  σx' = σ1 cos2θ

  − |τx'y' | (A) + σ1 (Acosθ) sinθ = 0

  → τx'y' = − ––– sin 2θσ12

  İşaret kabulüne göre,bu işareti biz yerleştirmeliyiz.

  İşaret kabulüne göre,bu gerilmenin işareti negatiftir.

  σy' = ––– − ––– cos 2θσ12

  σ12

  θ yerine θ+90o yazarak:

  |τx'y' | = σ1 cosθ sinθ

  τx'y' = − σ1 cosθ sinθ

  P

 • Tek Eksenli Gerilme Hali 7

  σθθ

  τ

  n

  Mohr çemberine mahsus işaret kabulü

  σnτn

  σx

  σy

  τxy

  τyx

  x

  y

  σx > 0τxy > 0

  σy

  τyx

  (+) Pozitif gerilmelerin yönleri (−) Negatif gerilmelerin yönleri

  Örnekler

  σx

  σy

  τxy

  τyx

  y

  σxτxy

  σy > 0

  τyx > 0

  x

  σθθ

  τ

  n

  σnτn

  σ > 0τ < 0

  σ > 0τ > 0

  Bazı kaynaklarda bunun tersi seçilir. Bu seçim keyfidir.

  τ = −τxy

  Mohr çemberi üzerinde bir noktaya karşılık gelen bir yüzeye etki eden gerilme bileşenleri için

  σ = σxτ = τyx

  σ = σy

  n

  n

  Mohr çemberi

  τ = τn

  σ = σn

 • σ = ––– + ––– cos 2θσ12

  σ12

  τ = ––– sin 2θσ12

  Tek Eksenli Gerilme Hali 8

  Mohr çemberiAsal eksenlerden başlayarak döndürme yapılan durum

  σ1

  σθθ

  P1

  x'

  2y'

  τ

  n

  σx'

  (σ − –––)2 = (––– cos 2θ)2σ12

  σ12

  τ2 = (––– sin 2θ)2σ12+

  σn

  τnτx'y' →

  (σ − –––)2 + τ 2 = (–––)22σ1

  2σ1

  σx' = ––– + ––– cos 2θσ12

  σ12

  τx'y' = − ––– sin 2θσ12

  τ = −τx'y'Mohr çemberine mahsus işaret kabulümüze ve

  şekle göre bu gerilmenin işareti pozitiftir.

  İşaret kabulüne ve şekle göre bu gerilmenin işareti negatiftir.

  - Bir cismin herhangi bir P noktasından geçen her bir yüzeydeki gerilme bileşenleri σ ve τ değer çiftlerine σ-τ eksen takımında karşılık gelen noktaların geometrik yeridir.

  Yüzey normali,döndürülmüş eksene

  paralel olan bir yüzeydekigerilme bileşenlerini

  asal gerilmeler cinsinden veren bağıntılar

  Mohr çemberinin denklemi

  Mohr çemberi nedir?- Bir cismin herhangi bir P noktasındaki gerilme halinin grafik gösterilimidir.- Bir cismin herhangi bir P noktasından geçen her bir yüzeydeki gerilmeyi ve bileşenlerini veren grafiktir.

  - Bir cismin herhangi bir P noktasından geçen ve döndürülen eksenlerdeki gerilme bileşenlerini veren grafiktir (x'-y' eksenleri döndürülen eksenlerdir).

 • (σ − –––)2 + τ 2 = (–––)22σ1

  2σ1

  (σ , τ )

  (σ = σ1 ,τ=0)(σ =σ2=σ3=0 ,τ=0)

  τ

  σ

  Tek Eksenli Gerilme Hali 9

  σ1

  σθθ

  P1

  x'

  2y'

  τ

  n

  σx'σn

  τnτx'y'

  Mohr çemberi üzerindeki bir noktaya karşılık gelen yüzey

  τx'y'

  σx'σn

  τnτ = τn = −τx'y'

  σ = σn = σx'

 • FP

  P

  σ1

  σx' θθ

  σ1

  P

  (σ , τ )

  (σ=σ2=σ3=0 ,τ=0)

  τ

  σ2θ

  T

  T

  1

  x'

  σx'

  2

  τ

  σ

  τx'y'

  y'

  τx'y'

  Tek Eksenli Gerilme Hali 10

  (σ = σ1 ,τ=0)

  Yükleme durumu basma olursa:

  P

  n

 • (σ , τ )

  σ1

  τ

  σ

  τ

  σ

  T

  σ3

  σ1 σ

  σ1T

  σ2

  σ3

  σ2

  0 ≤ T ≤ σ1

  θ

  90o

  σx'

  σx'

  σ1

  σx' θθ

  P T

  T 2 = σ 2 + τ 2

  1

  x'

  2

  τ

  σ

  y'

  τx'y'

  Tek Eksenli Gerilme Hali 11

  τx'y'

  τ

  τx'y' Behcet DAĞHAN

  T

  TT

  T

  T

  θ T0

  Tmax= σ1

  T = σ1 cosθ

  θ

  0

  Tmin= 0

  Tmax= σ1

  Eksenler döndürüldükçe eğik gerilmenin değişimi

  − 90o ≤ θ ≤ 90o

  −90o 0

  nAsal eksenlerden başlayarak döndürme yapılan durum

 • T

  θ

  Tek Eksenli Gerilme Hali 12

  Behcet DAĞHAN

  σ1

  T = σ1 cosθ

  σ1

  θ

  P T1

  2

  T

  σ1

  θ

  PT

  1

  2

  σ1P

  T

  θ = 0

  σ1P

  Tmin = 0

  θ = 90o

  σ1

  Tmax= σ1

  θ = 270oθ = – 90o

  θ = 180oTmax= σ1

  1

  2

  1

  2T

  σ1

  θ

  PT1

  2

  σ1

  σ1T1

  2

  P

  σ1P

  σ11

  2

  Tmin = 0

  Kutup

  Eksenler döndürüldükçe eğik gerilmenin değişimiPolar koordinatlarda

  θ = – 180o

  - T, ekstremum değerlerini etki ettiği yüzeye dik olduğu zaman almaktadır.- T, yüzeye dik olduğu zaman asal gerilme adını alır.- T, yüzeye dik olduğu zaman σ ya eşit olur.- σ, T nin dik bileşeni olduğu için T den büyük olamaz.Dolayısıyla:

  - Asal gerilmeler normal gerilmedir.- Normal gerilmenin ekstremum değerleri asal gerilmedir.

  n

  n

  n

  n

  n

  nn

  - Asal gerilme doğrultuları birbirine diktir.- Gerilme hali tek eksenli olduğu zaman bir tane asal gerilme vardır. Diğerleri sıfırdır.

 • σ1

  FF

  F P

  σ1P

  F

  P

  F

  T

  T

  Tek Eksenli Gerilme Hali 13

  τxy σx

  σy

  y'

  τyx

  x'

  P 1

  2

  Behcet DAĞHANx

  y

  θ

  F

  P

  F−F→ →

  P

  P

 • x'

  x

  y

  σx

  σy

  τxyτyx

  τx'y'θ θ

  y'

  σx' = –– (σx + σy) + –– (σx − σy) cos 2θ + τxy sin 2θ 1212

  τx'y' = 0 − –– (σx − σy) sin 2θ + τxy cos 2θ 12

  σx'

  Tek Eksenli Gerilme Hali 14

  σy' = –– (σx + σy) − –– (σx − σy) cos 2θ − τxy sin 2θ 1212

  Döndürülmüş eksenlerde gerilme bileşenleriAsal olmayan eksenlerden başlayarak döndürme yapılan durum

  τx'y'

  σx'σy'τy'x'

  Bu bağıntıların elde edilişi "iki eksenli gerilme hali" bölümünde açıklanmıştır.

 • (σ − σm)2 + τ 2 = R2

  R = τmax = –– (σx + σy)2

  τmin = − –– σ1 = −R12

  τmax = –– σ1 = R12

  σm = –– (σx + σy)12

  1

  [σ − –– (σx + σy)]2 + τ 2 = [–– (σx + σy)]21212

  σm = –– σ1 = R12

  σ1 = σx + σy

  σ2 = 0

  σmax = σ1 = σm + R

  σmin = σ2 = σm − R

  tan 2θ = –––––––2 τxy

  σx − σy↓

  θp1

  θp2

  θp ± θs = 45o

  Tek Eksenli Gerilme Hali 15

  Mohr çemberiAsal olmayan eksenlerden başlayarak döndürme yapılan durum

  [σ − –– (σx + σy)]2 + τ 2 = [–– (σx − σy)]2 + τxy21212

  σx σy = τxy2Tek eksenli gerilme hali

  Bu denklemlerin elde edilişi "iki eksenli gerilme hali" bölümünde açıklanmıştır.

  Mohr çemberinin denklemi

  tan 2θ = − –––––––2 τxy

  σx − σy↓

  (θs)max ↓

  (θs)min

  tan2θp tan2θs = −1

 • Behcet DAĞHAN

  (σ,τ)

  τn

  σn(σ = σx , τ=−τxy)

  (σ = σ1 , τ=0)(σ = 0 ,τ = 0)

  (σ = σy , τ=τyx)

  τ

  σ

  τx'y'

  σx'

  σx

  σy

  τxy

  τyx

  x

  y

  σxτxy

  σy

  τyx

  σx

  σy

  τxy

  τyx

  x

  y

  σxτxy

  σy

  τyx

  στ < 0

  x'

  y' x'

  y'

  στ > 0

  τx'y' > 0

  x'

  x

  yτx'y'

  σx'

  n

  σy'

  σx

  σy

  τxyτyx

  y'

  σnτn

  τy'x'

  τσ

  θ θ

  Tek Eksenli Gerilme Hali 16

  (σ − σm)2 + τ 2 = R2

  (σx' = σx , τx'y' =τxy)

  (σx' ,τx'y')(σx' = σy , τx'y' =−τyx)

  (σx' = σ1 , τx'y' =0)(σx' = 0 ,τx'y' = 0)

  τ = −τx'y'

  τx'y' < 0

  n

  n

  (σ = σm , τ=τmin)(σx' = σm , τx'y' =( τx'y')max)

  (σ = σm , τ=τmax)(σx' = σm , τx'y' =( τx'y')min)

 • Behcet DAĞHAN

  D (σ,τ)

  τn

  σnA (σ = σx , τ=−τxy)

  C (σ = σ1 , τ=0)F (σ = 0,τ = 0)

  E (σ = σy , τ=τyx)

  τ

  σ

  τx'y'

  σx'A

  Eθ = 90o

  τxy σx

  τ< 0στxyσx

  τyx

  σy

  τyx

  σy

  τxy σx

  σ

  τxy

  σx

  τyx

  σy

  τyx

  σy

  στxyσx

  τyx

  σy

  C

  θ = 0

  θ = θp1

  θστxy

  σx

  τyx

  σy

  D θ

  σ1θ

  στxy

  σx

  τyx

  σy

  Fθ = θp2

  x

  x'

  x

  x'x'

  xx

  x

  x'

  x'

  θ = θp1θ = θp2

  Tek Eksenli Gerilme Hali 17

  12τ> 0

  τ> 0

  θσ

  τxy

  σx

  τyx

  σy

  B θ

  x'

  xτ< 0

  B (σ,τ)

  n

  n

  n n

  n

  n